NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. / NUHCM, 2014/6 Aylık [] 19.08.2014 18:21:04
Sorumluluk Beyanı
1
ATİLLA
KARAGÖZ
2 AYŞIN CAN
CFO
NUH ÇİMENTO SANAYİ
A.Ş.
19.08.2014
18:19:14
HAZİNE VE FİNANS
MÜDÜRÜ
NUH ÇİMENTO SANAYİ
A.Ş.
19.08.2014
18:20:48
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 19.08.2014
KARAR SAYISI : 1226
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK
BEYANI
30 / 06 / 2014 dönemine ilişkin;
Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle düzenlenmiş, Faaliyet Raporu ve
Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz.
İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;
- Şirketin Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama
ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir
eksiklik içermediğini,
- Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile ilgili gerçeği
doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu,
- İlişkin olduğu dönem itibariyle Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin
finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe
yansıttığını,
kabul ve beyan ederiz.
Mustafa YALÇIN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat GÜRSOY
Muhasebe Müdürü
Hasan SEZER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Atilla KARAGÖZ
CFO
M.Hayrettin ŞENER
Genel Müdür
Download

Sorumluluk Beyanı