şube
haberleri
e-bülten
2014/01
5. OLAĞAN GENEL KURULUMUZU YAPTIK
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 5. Olağan Genel
Kurulu 25 Ocak 2014 cumartesi günü MMO Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezinde yapıldı. Genel Kurul, 2012-2013 çalışma
dönemine ilişkin konuşmalar ve Yönetim Kurulunun
aklanmasının ardından, 26 Ocak 2014 Pazar günü şube hizmet
binasında gerçekleşen seçimlerle 5. Dönem Şube Yönetim
Kurulu ile 15-16 Mart 2014 tarihleri arasında Ankara’da
gerçekleşecek olan Oda 10. Olağan Genel Kuruluna, İzmir ve
Ege Bölgesindeki illerden gidecek delegeler belirlendi. Genel
Kurul ve seçimlere ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayın.
TİRE 1. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞENLİĞİ HAZIRLIK
TOPLANTISINA KATILDIK
Tire 1. Süt ve Süt Ürünleri Şenliği hazırlık toplantısına Şube
Yönetim Kurulu üyemiz Ecem AKAN katıldı. 3 Şubat 2013
tarihinde gerçekleşen ve şubemizin yanı sıra İzmir Veteriner
Hekimler Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Tire Süt Kooperatifi, Damızlık Birliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı İzmir İl ve İlçe Müdürlükleri Temsilcileri, Gençlik Spor Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürünün de hazır bulunduğu
toplantıda şenliğin taslak programı oluşturuldu. Toplantıya
katılamayan İzmir Ticaret Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire
Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de paydaşlar
arasında yer almasına karar verildi.
ET SEKTÖRÜ ÇALIŞMA KOMİSYONU TOPLANDI
Et sektörü komisyonunun düzenlemeyi planladığı “Kırmızı Et
Sektöründe Gıda Güvenliği ve HACCP Uygulamaları” konulu seminer
etkinliğinin hazırlık toplantısı 7 Şubat 2014 cuma günü şube hizmet
binasında gerçekleşti. Toplantıda seminerin yol haritası oluşturuldu.
SÜT ŞENLİĞİ 2. HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI
13 Şubat 2014 Perşembe günü gerçekleşen toplantıda etkinlik
tarihinin 9-10-11 Mayıs 2014 olarak belirlenmesine, sekretarya
görevini Tire Meslek Yüksek Okulu’nun üstlenmesine karar
verildi.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL
MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİK
19 Şubat 2014 tarihinde Şube Yönetim Kurulu Başkanımız
Reha KESKİNOĞLU, Yönetim Kurulu üyelerimiz Ecem AKAN, A.
Ufuk BEŞENK, Dilek ÖZCAN Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı İzmir İl Müdürü Ahmet GÜLDAL ve İzmir Gıda Kontrol
Laboratuvar Müdürü Gökhan DİNÇER'i makamlarında ziyaret
ettiler.
Sayfa | 1
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBE E-BÜLTENİ
| NİSAN 2014
TMMOB 42. DÖNEM 4. DANIŞMA KURULU
TOPLANTISI YAPILDI TMMOB 42. Dönem 4. Danışma Kurulu
toplantısı 22 Şubat 2014 tarihinde TMMOB Teoman Öztürk
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde yapıldı. Danışma Kurulu
Toplantısına Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Ecem AKAN ve
Perihan KENDİRCİ katıldı.
YAŞASIN 8 MART!
TMMOB İKK Kadın Çalışma Grubunun 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlik TMMOB Makina
Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Akdeniz Salonu‘nda gerçekleşti. Etkinliğin açılışında söz alan
Kadın Çalışma Grubu Dönem Sözcüsü Ayşegül Akıncı
Yüksel, iktidarın toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen ve
kadına yönelik şiddetin katlanarak artmasına sebep olan bir
anlayışta olduğunu belirterek,Meslek seçiminde ve mesleğe
hazırlıkta belirleyici rol olan cinsiyetçi iş bölümünün ortadan
kaldırılması beklenirken, eğitimde reform aldatmacasıyla
kadına yönelik çağdışı gerici yaklaşımın son örneği "ergenlik ayarı" yapılan 4+4+4 formülü ile kız çocukları eğitimden
koparılmaktadır" diye konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre erkeğin işgücüne katılma oranının kadınlara göre 3 kat
fazla olduğuna dikkat çeken Yüksel, "AKP iktidarının kadını eve kapatma politikalarını kendi resmi rakamları da teyit etmektedir"
dedi. Yüksel‘in konuşmasının ardından, Dario Fo ile Franca Rame‘nin eseri "Ben Ulrike, Bağırıyorum" oyunu, Julie Galasse
tarafından sahnelendi. Etkinlik, Göker Gurbetçi‘nin verdiği müzik dinletisi ile sona erdi.
TMMOB GIDA MÜHENEDİSLERİ ODASI 10. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
15-16 Mart 2014 tarihleri arasında yapılan Oda 10. Olağan Genel Kuruluna 44 delegemizle katılım sağladık. Yeni Yönetim
Kurulunun belirlendiği Genel Kurulda Şube Yönetim Kurulu üyemiz Orhan
AKDOĞAN da Oda Denetleme Kuruluna seçildi. Şube Yönetim Kurulu
Başkanımız Reha KESKİNOĞLU’nun Genel Kurulda yaptığı konuşma için
tıklayın.
TOPLUMCU MÜHENDİSLİK MİMARLIK HAFTASI
Üniversitelerde düzenlenen kariyer günlerine karşı toplumcu bir mühendislik
anlayışının var olduğu fikrini ortaya koymak amacıyla ilk defa geçen yıl TMMOB
İzmir İl Koordinasyon Kurulu’na bağlı Öğrenci Temsilcilikleri tarafından
düzenlenen Toplumcu Mimarlık Mühendislik Haftası, bu yıl da 17-24 Mart
2014 tarihleri arasında dört üniversitede düzenlenen etkinliklerle gerçekleşti.
Etkinlikte İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinden, Mühendislik ve Kadın, Kentsel
Dönüşümden, Enerji Politikalarına, Üniversiteler ve Demokrasi sorunundan,
Gıda Güvencesine kadar toplumu dolayısıyla mühendisleri yakından ilgilendiren
sorunların irdelendiği panel ve söyleşilerin yanı sıra tiyatro gösterisi, şiir dinletisi
ve belgesel gösterimi de yer aldı. Etkinlik Tepekule Kongre Merkezi’nde yapılan
Grup PLATANUS konseri ile sona erdi.
NİSAN 2014
| TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBE E-BÜLTENİ
Sayfa | 2
KOMİSYONLAR İLK TOPLANTILARINI YAPTILAR
Üyelerimizin haklarını korumak, mesleki alanlarımıza dair verilecek mücadelelerin ve mesleki dayanışmanın, katılımcılık ve şeffaflık
ilkeleri doğrultusunda örgütlenmesi, mesleki ve sosyal etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi, geliştirilmesi, uzmanlık konularına yönelik
görüş oluşturmak, Şube Yönetim Kurulunun çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla oluşturulan komisyonlardan Kadın
Komisyonu, Örgütlülük ve Eğitim Komisyonları ilk toplantılarını 19 Mart 2014 günü yaptılar. Eğitim Komisyonunun yıllık eğitim
programını oluşturabilmek için üyelerle paylaştığı eğitim listesine ulaşmak için lütfen tıklayın. Örgütlülük Komisyonunun üyelerle
daha sağlıklı iletişim kurmak adına başlatmış olduğu çalışmaya ulaşmak ve bilgilerinizi güncellemek için lütfen tıklayın.
DÜNYA SU GÜNÜNDE SUYUN CANLILAR İÇİN BİR YAŞAM HAKKI OLDUĞUNU VURGULAMAK İÇİN
ALANLARDAYDIK
Tüm canlılar için temel bir yaşam hakkı olmasının yanı sıra gıda güvenliği ve gıda güvencesinin de ön koşulu olan suyun ticari bir
mal haline getirilmesinin, özelleştirmeler yolu ile temiz ve içilebilir suya erişim hakkının yok edilmesinin önüne set çekmek ve
halkı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla 22 Mart 2014 cumartesi günü İzmir'de Konak Vapur İskelesi Önü, Buca Forbes Çarşı
içi, Karşıyaka İzban İstasyonu, Bornova Meydanı, Bornova Küçükpark taksi durağı ve Bornova Metro istasyonu ile Manisa’da
Kültür Sitesi Önü ile Tekel Meydanında açtığımız stantlarda su broşürü dağıtarak, konuyla ilgili farkındalık yaratmaya çalıştık.
Sayfa | 3
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBE E-BÜLTENİ
| NİSAN 2014
ÖZLÜK HAKLARI


İZP taban ücret uygulaması ile ilgili üyelerini yanlış yönlendiren EBSO Yönetim Kuruluna gönderdiğimiz yazımıza
ulaşmak için tıklayın.
İZP olarak çalışan meslektaşlarımızın sigorta takipleri kapsamında işletmelere gönderdiğimiz yazılara ulaşmak için
tıklayın.
EĞİTİMLER
ÖĞRENCİ EĞİTİM PAKETİ EĞİTİMLERİ UYGULAMALI EĞİTİMLER
BRC-Gıda Güvenliği İçin Global Standart Genel Bilinçlendirme Eğitimi 01 Mart 2014
IFS-FOOD Gıda Ürünlerinin Kalite ve Gıda Güvenliğinin Tetkiki
İçin Standart Genel Bilinçlendirme Eğitimi 08 Mart 2014
EXCEL Özet Tablo ve Veri Analizi Eğitimi 29 Mart 2014
DESTEK SEMİNERLERİ
Girişimci ve İşverenlere Devlet Destekleri 07 Mart 2014
CV Hazırlama - İş Görüşmesi Teknikleri 28 Mart 2014
AYRICA
5 Şubat çarşamba günü yapılan TMMOB İKK toplantısına 6 Şubat perşembe
günü İzmir Ticaret Odası’nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal
KILIÇDAROĞLU’nun katılımıyla yapılan Genişletilmiş Özel Meclis Toplantısına,14
Şubat cuma günü yapılan İzmir Tarım Grubu toplantısına Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Reha KESKİNOĞLU katıldı. 20 Şubat perşembe günü yapılan EGEÇEP
Yürütme Kurulu toplantısı ile 27 Şubat perşembe günü İzmir Tabip Odasında
düzenlenen İzmir-Bergama, Eşme, Sivrihisar, Havran/Küçükdere ELELE Hareketi
toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz Hülya YILMAZ katıldı.28 Şubat cuma günü
restorasyonu tamamlanıp açılışı yapılan Bornova Büyük Çarşısı açılış törenine Şube Yönetim Kurulu Başkanı Reha
KESKİNOĞLU katıldı. 2 Mart pazar günü Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde Oda 10. Olağan Genel Kuruluna İzmir
Şubeden katılacak delegelerin katılımıyla Delege Toplantısı düzenledik. 05 Mart çarşamba günü yapılan TMMOB İKK toplantısı
ile 12 Mart çarşamba günü CHP Bornova Belediye Başkan adayı Olgun ATİLLA’nın daveti ile düzenlenen kahvaltılı tanışma
toplantısına Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Reha KESKİNOĞLU katıldı.
EGE ÜNİVERSİTESİ TV
TARIM VE GIDAMIZ PROGRAMI
Şube başkanımız Reha Keskinoğlu 28 Mart 2014
tarihinde Ege Üniversitesi Tv'de canlı olarak
yayımlanan Tarım ve Gıdamız programına katılarak
mesleğimize ait sorunları istatistiki bilgiler vererek
derinlemesine paylaştı. Programı izlemek için tıklayın.
NİSAN 2014
| TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBE E-BÜLTENİ
Sayfa | 4
DUYURULAR



OLIVTECH 2014 - ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI VE TEKNOLOJİLERİ FUARI
Ziyaret Saatleri: 10.00-19.00 Uluslararası İzmir Fuar Alanı Kültürpark-İzmir
Ziyaret Tarihleri: 10-13 Nisan 2014
İZMİR ORGANİK ÜRÜNLER FUARI
Ziyaret Saatleri: 10.00-19.00 Uluslararası İzmir Fuar Alanı Kültürpark-İzmir
Ziyaret Tarihleri: 10-13 Nisan 2014
19. İZMİR KİTAP FUARI
Ziyaret Tarihleri: 19-27 Nisan 2014
Ziyaret Saatleri: Her gün 11.00-20.00 Kapanış Günü 28 Nisan: 11.00-19.00
Uluslararası İzmir Fuar Alanı Kültürpark-İzmir
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
Süvari Cad. Yüceer 1 Apt. No:74 Kat:1 Daire:2 Bornova İZMİR
Tel: 0232 373 94 36 Faks: 0232 339 31 12
Web: izmir.gidamo.org.tr E-Posta: [email protected]
Sayfa | 5
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBE E-BÜLTENİ
| NİSAN 2014
Download

e-bülten - TMMOB Gıda Mühendisleri Odası