Hedefe Ulaştırır
Değerli Velilerimiz,
“Çocuklarımız,
yaşamın bizlere sunduğu birer armağandır.” Bu ilkeden
hareketle oluşturduğumuz eğitim ve öğretim sistemimizin siz velilerimizin desteği
olmadan başarıya ulaşması olası değildir.
Sizlerle kuracağımız iletişim bağının önemine inanıyor ve bu bağı güçlendirmek
adına “Öğrenci Veli Yol Haritası” adlı
çalışmamızı sizlerle paylaşmaktan
gurur duyuyoruz.
Bornova Koleji ailesine
hoş geldiniz.
1
Bornova Koleji
YOL HARİTAMIZ
1. Vizyonumuz, Misyonumuz............................................. 3
2. Değerler Eğitimi............................................................. 5
3. Çalışma Takvimi............................................................. 6
4. Zaman Çizelgesi............................................................ 7
5. Eğitim Kadromuz........................................................... 8
6. Sınav Tarihleri................................................................. 10
7. Veli Toplantı Tarihleri...................................................... 12
8. Belirli Gün ve Haftalar.................................................... 13
9. Zümre Etkinlikleri........................................................... 15
10. Seçmeli Dersler.............................................................. 30
11. Hafta Sonu Kursları........................................................ 31
12. Servis İletişim................................................................. 32
2
Hedefe Ulaştırır
MİSYON / VİZYON VE DEĞERLER
MİSYONUMUZ: Küreselleşen dünyamızda, ulusların zenginliği artık yetişmiş insan gücü ile ölçülmektedir. Bu nedenle
“Eğitimin Yükselen Yıldızı” olarak değerlendirilen okulumuz,
dünya ile rekabet edebilecek bilgi ve öz güvene sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bornova Koleji, Atatürk
ilke ve inkılapları ile Milli Eğitim Bakanlığının hedefleri doğrultusunda, günden güne değişen ve teknolojik olarak gelişen dünyamızın fonksiyonlarını yerine getirebilen öğrencileri, maddi ve manevi değerlerle yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Ahlaki ve akademik standartları yüksek, kapsamlı ve disiplinli
eğitim programının yanı sıra, güvenli bir eğitim ve öğretim
ortamı, okulumuz tarafından sağlanmaktadır. Okulumuzda
başarıyı, öğretmenler ve öğrenciler birlikte paylaşmaktadırlar.
VİZYONUMUZ: Biz, öğrencilere bilgiyi yükleyen bir kurum
değil; öğrencilerin bilgilerini kullanarak tüm sorunlarını çözebilecek donanıma ulaştıran ve onların geleceklerine yön
veren bir kurumuz. Bornova Koleji, eğitim görevini üstlendiği öğrencilerin her birini, insan haklarına ve değerlerine
saygılı, tam donanımlı ve içinde bulunduğu topluma yararlı
bireyler olarak yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Bornova Koleji;
öğrencilerini, modern dünyamızda, aile içerisinde, iş hayatlarında ve toplum içerisinde, iyi eğitim görmüş, başarılı
bireyler olarak yetiştirmektedir ve yetiştirmeye de devam
edecektir. Okulumuz, öğrencilerin başarılı olması için her
türlü eğitim olanağını, araç-gereç desteğini sağlamakta ve
gelişimlerini yaşam boyu sürdürmeleri için öğrencileri teşvik
etmektedir. Bunu daha da öteye taşıyarak, onları eleştirel
düşünebilen, sorunlarla başa çıkabilen, sorumluluk sahibi
ve ülke değerlerinin yükselmesi için çalışan bireyler olarak
yetişmesini her zaman olduğu gibi sağlayacaktır.
3
Bornova Koleji
DEĞERLERİMİZ
Saygı
Kişisel Bütünlük
Hoşgörü
Empatik Düşünme
Gönüllülük
Bilimsellik
Çevre Duyarlılığı
Kültürel Duyarlılık
Milli Benlik
Yenilikçi Düşünce
Güvenilirlik
Şeffaflık ve Açıklık
Düşünce Özgürlüğü
Takım Ruhu
Sorumluluk
Hedefimiz,
bu değerlerden hareketle öğrencilerimizde kendilerine ve çevrelerine
karşı sorumluluk bilinci oluşturmak; milli,
ahlaki ve kültürel değerlerden yola çıkarak evrensel bakış açısı kazandırmaktır.
4
Hedefe Ulaştırır
DEĞERLER EĞİTİMİ
Okullar, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin
yetiştirildiği kurumlar olarak düşünülmemelidir. Ortak
değerler oluşturamayan bir toplumun çözülme yaşaması kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu gerçeğin farkına
varmış bir kurum olarak öğrencilerimizle “Değerler Eğitimi” çalışmaları yapılacaktır. İşlenecek değerler ve bu
değerlerle ilgili aylık çalışma yapacak zümreler aşağıda
belirtilmiştir:
Ekim
Selamlaşma
Din Kültürü ve
ümresi
Ahlak Bilgisi Z
Ocak
Tasarruf
Fen Bilimleri
Zümresi
Aralık
Kasım
Hoşgörü
Sorumluluk
Almanca Zümresi
si
Türkçe Zümre
Mart
Şubat
Doğruluk ve
Dürüstlük
resi
İngilizce Züm
Vatan, Millet ve
i
Bayrak Sevgis
r Zümresi
Sosyal Bilgile
Değerler Eğitimi Komisyonu
Nisan
Tevazu
Ahlak
Din Kültürü ve
si
re
üm
Z
Bilgisi
Ayşe Şule YOLALAN
Mayıs
Saadettin BUDAK
Yasemin KARADUT
Yasemin YILMAZ
k
Yardımseverli
si
re
Matematik Züm
Ebru ÇUHADARİ
Berna ATASOY
Gülay ÇAYLAN
Özlem ÖZEL TALAY
Nagihan BOZ
5
Bornova Koleji
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÇALIŞMA TAKVİMİ
AĞUSTOS 2013
Pzt
5
12
19
EKİM 2013
EYLÜL 2013
26
Pzt
2
9
16
23 30
Pzt
7
14
21
28
Sal
6
13
20
27
Sal
3
10
17
24
Sal
1
8
15
22
29
Çar
7
14
21
28
Çar
4
11
18
25
Çar
2
9
16
23
30
8
15
22
29
Per
5
12
19
26
Per
3
10
17
24
31
Per
1
Cum
2
9
16
23
30
Cum
6
13
20
27
Cum
4
11
18
25
Cmt
3
10
17
24
31
Cmt
7
14
21
28
Cmt
5
12
19
26
Paz
4
11
18
8
15
29
Paz
6
13
20
27
Paz
25
1
KASIM 2013
22
31
OCAK 2014
ARALIK 2013
Pzt
4
11
18
25
Pzt
2
9
16
23 30
Pzt
6
13
20
27
Sal
5
12
19
26
Sal
3
10
17
24 31
Sal
7
14
21
28
Çar
6
13
20
27
Çar
4
11
18
25
Çar
1
8
15
22
29
Per
7
14
21
28
Per
5
12
19
26
Per
2
9
16
23
30
31
Cum
1
8
15
22
29
Cum
6
13
20
27
Cum
3
10
17
24
Cmt
2
9
16
23
30
Cmt
7
14
21
28
Cmt
4
11
18
25
Paz
3
10
17
24
8
15
22
29
Paz
5
12
19
26
Paz
1
ŞUBAT 2014
NİSAN 2014
MART 2014
7
14
21
28
1
8
15
22
29
Çar
2
9
16
23
30
27
Per
3
10
17
24
31
Pzt
3
10
17
24
Pzt
3
10
17
24 31
Pzt
Sal
4
11
18
25
Sal
4
11
18
25
Sal
Çar
5
12
19
26
Çar
5
12
19
26
Per
6
13
20
27
Per
6
13
20
28
Cum
7
14
21
7
14
21
28
Cum
4
11
18
25
Cmt
1
8
15
22
Cmt
1
8
15
22
29
Cmt
5
12
19
26
Paz
2
9
16
23
Paz
2
9
16
23
30
Paz
6
13
20
27
Cum
MAYIS 2014
TEMMUZ 2014
HAZİRAN 2014
7
14
21
28
1
8
15
22
29
Çar
2
9
16
23
30
26
Per
3
10
17
24
31
Pzt
5
12
19
26
Pzt
2
9
16
23 30
Pzt
Sal
6
13
20
27
Sal
3
10
17
24
Sal
Çar
7
14
21
28
Çar
4
11
18
25
8
15
22
29
Per
5
12
19
Per
1
Cum
2
9
16
23
30
Cum
6
13
20
27
Cum
4
11
18
25
Cmt
3
10
17
24
31
Cmt
7
14
21
28
Cmt
5
12
19
26
Paz
4
11
18
25
8
15
22
29
Paz
6
13
20
27
Paz
1
6
31
Hedefe Ulaştırır
2013 - 2014 ZAMAN ÇİZGELGESİ
SAATLERDERSLER
08.50 - 09.30
1.DERS
09.30 - 09.50
DİNLENME (20 dk.)
09.50 - 10.30
2.DERS
10.30 - 10.40
DİNLENME (10 dk.)
10.40 - 11.20
3.DERS
11.20 - 11.30
DİNLENME (10 dk.)
11.30 - 12.10
4.DERS
12.10 - 13.10
ÖĞLE YEMEĞİ (60 dk.)
13.10 - 13.50
5.DERS
13.50- 14.00
DİNLENME (10 dk.)
14.00 - 14.40
6.DERS
14.40 - 15.00
DİNLENME (20 dk.)
15.00 - 15.40
7.DERS
15.40 - 15.50
DİNLENME (10 dk.)
15.50 - 16.30
8.DERS
7
Bornova Koleji
EĞİTİM
BÜLENT OKUL MÜDÜRÜ
AYŞE ŞULE YOLALAN
Müdür Yardımcısı
Ölçme Değerlendirme Uzmanı
Özlem
Rehber Öğrt. ve
Psk. Dan.
Sınıflar
Sınıf Rehber
Öğretmeni
Nagiha
5-A
Şebnem Şen
Aksoy
5-B
5-C
Merve Tık
Mustafa Dede
5-D
Rabia Erel
6-A
6-B
Ömer Sinav
Yasemin
Yılmaz
Türkçe
Merve Tık
Yasemin Yılmaz
Matematik
Rabia Erel
Uğur Yiğiter
Mustafa Dede
Ömer Sinav
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
Şebnem Şen Aksoy
Yasemin
Karadut
6-C
Uğur Yiğit
Şebnem Şen Aksoy
İngilizce
Necla Tayran Gülay Çaylan Özge Saygan Betül Bıçakcı
(MAIN COURSE)
Öznur Kılıç
Özge Saygan Emel Bahtiy
İngilizce
(SKILLS)
Öznur Kılıç
Özge Saygan Emel Bahtiy
İngilizce
(Speaking/SBS)
Necla Tayran Betül Bıçakcı Özge Saygan
Gamze T.
Beset
Rita Dilinskine
Almanca
Alpin Çelebioğlu
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Saadettin Budak
Nihan Akkuş
Huriye Sayar
Görsel Sanatlar
Müzik
Beden Eğitimi
Pelin Örmen Hüseyin Demir Pelin Örmen Hüseyin Demir Pelin Örmen Hüseyin Demir Pelin Örme
(Seçmeli
(Seçmeli
(Seçmeli)
(Seçmeli)
(Seçmeli)
(Seçmeli
(Seçmeli
8
Hedefe Ulaştırır
KADROMUZ
AYDOĞDU
METİN KARA
Özel Talay
an Boz
7-A
ter
7-B
Zeynep Olaç
7-C
Ebru
Çuhadari
Yasemin
Karadut
7-D
Fuat Kıyak
8-A
8-B
8-C
Berkan
Uslucan
Yeşim Ş.
Yılmaz
Abdullah
Urhan
Zeynep Olaç
8-D
Murat Şahin
Yeşim Şamar Yılmaz
Fuat Kıyak
Murat Şahin
Ebru Çuhadari
Abdullah Urhan
Yasemin Karadut
Berkan Uslucan
yar Necla Tayran Betül Bıçakcı
Öznur Kılıç
Gamze T.
Beset
yar Necla Tayran Betül Bıçakcı
Öznur Kılıç
Gamze T.
Beset
Fatma
Özçakal
Öznur Kılıç
Betül Bıçakcı
Necla Tayran
Fatma Özçakal
Fatma Özçakal
Nihan Akkuş
Saadettin Budak
Huriye Sayar
Berna Atasoy
Sevinç Aktürk
en
Hüseyin Demir Pelin Örmen Hüseyin Demir Pelin Örmen
i)
Hüseyin Demir Pelin Örmen Hüseyin Demir
9
Pelin Örmen
Bornova Koleji
1. DÖNEM YAZILI SINAVLARI
TARİH
SINIF DÜZEYİ DERS ADI
SINAV İSMİ
UYGULAMA SAATİ
21 EKİM 2013
5-6-7-8. SINIF
MATEMATİK
1.YAZILI
2. DERS
23 EKİM 2013
5-6-7-8. SINIF
TÜRKÇE
1.YAZILI
2. DERS
25 EKİM 2013
5-6-7-8.SINIF
SOSYAL BİLG.
1.YAZILI
2. DERS
28 EKİM 2013
5-6-7-8. SINIF
FEN BİLİMLERİ
1.YAZILI
2. DERS
30 EKİM /
01 KASIM 2013
5-6-7-8. SINIF
İNGİLİZCE
1.YAZILI
İNGİLİZCE DERSLERİ
06 KASIM 2013
5-6-7-8. SINIF
ALMANCA
1.YAZILI
3. DERS
15 KASIM 2013
5-6-7-8. SINIF
DİN KÜL.AH.BİL. 1.YAZILI
3. DERS
25 KASIM 2013
5-6-7-8. SINIF
MATEMATİK
2. YAZILI
3. DERS
27 KASIM 2013
5-6-7. SINIF
TÜRKÇE
2. YAZILI
3. DERS
29 KASIM 2013
5-6-7. SINIF
SOSYAL BİLG.
2. YAZILI
3. DERS
02 ARALIK 2013
5-6-7. SINIF
FEN BİLİMLERİ
2. YAZILI
3. DERS
03-05 ARALIK 2013
5-6-7. SINIF
İNGİLİZCE
2. YAZILI
İNGİLİZCE DERSLERİ
10 OCAK 2013
5-6-7-8. SINIF
DİN KÜL.AH.BİL. 2. YAZILI
2. DERS
25 ARALIK 2013
5-6-7-8. SINIF
ALMANCA
2. YAZILI
2. DERS
30 ARALIK 2013
5-6-7-8. SINIF
MATEMATİK
3. YAZILI
2. DERS
02 OCAK 2014
5-6-7-8. SINIF
TÜRKÇE
3. YAZILI
2. DERS
03 OCAK 2014
5-6-7-8. SINIF
SOSYAL BİLG.
3. YAZILI
2. DERS
06 OCAK 2014
5-6-7-8. SINIF
FEN BİLİMLERİ
3. YAZILI
2. DERS
07-09 OCAK 2014
5-6-7-8. SINIF
İNGİLİZCE
3. YAZILI
İNGİLİZCE DERSLERİ
10
Hedefe Ulaştırır
2. DÖNEM YAZILI SINAVLARI
TARİH
SAATİ
SINIF DÜZEYİ
DERS ADI
SINAV İSMİ
UYGULAMA
03 MART 2014
5-6-7-8. SINIF
MATEMATİK
1.YAZILI
3. DERS
05 MART 2014
5-6-7-8. SINIF
TÜRKÇE
1.YAZILI
3. DERS
07 MART 2014
5-6-7-8. SINIF
SOSYAL BİLG.
1.YAZILI
3. DERS
10 MART 2014
5-6-7-8. SINIF
FEN BİLİMLERİ
1.YAZILI
3. DERS
11-13 MART
2014
5-6-7-8. SINIF
İNGİLİZCE
1.YAZILI
İNGİLİZCE DERSLERİ
24 MART 2014
5-6-7-8. SINIF
DİN KÜL.AH.BİL. 1.YAZILI
2. DERS
26 MART 2014
5-6-7-8. SINIF
ALMANCA
1.YAZILI
2. DERS
07 NİSAN 2014
5-6-7. SINIF
MATEMATİK
2. YAZILI
2. DERS
09 NİSAN 2014
5-6-7. SINIF
TÜRKÇE
2. YAZILI
2. DERS
11 NİSAN 2014
5-6-7. SINIF
SOSYAL BİLG.
2. YAZILI
2. DERS
14 NİSAN 2014
5-6-7. SINIF
FEN BİLİMLERİ
2. YAZILI
2. DERS
15-17 NİSAN 2014
5-6-7. SINIF
İNGİLİZCE
2. YAZILI
İNGİLİZCE DERSLERİ
07 MAYIS 2014
5-6-7-8. SINIF
ALMANCA
2. YAZILI
3. DERS
08 MAYIS 2014
5-6-7-8. SINIF
DİN KÜL.AH.BİL. 2. YAZILI
3. DERS
12 MAYIS 2014
5-6-7-8. SINIF
MATEMATİK
3. YAZILI
3. DERS
14 MAYIS 2014
5-6-7-8. SINIF
TÜRKÇE
3. YAZILI
3. DERS
16 MAYIS 2014
5-6-7-8. SINIF
FEN BİLİMLERİ
3. YAZILI
3. DERS
21-23 MAYIS 2014
5-6-7-8. SINIF
İNGİLİZCE
3. YAZILI
İNGİLİZCE DERSLERİ
26 MAYIS 2014
5-6-7-8. SINIF
SOSYAL BİLG.
3. YAZILI
3. DERS
11
Bornova Koleji
AKADEMİK SINIF SINAVLARI
TARİH
SINIF DÜZEYİ
SINAV ADI
DERS SAATİ
30 EYLÜL 2013
5. SINIFLAR
SINIF SINAVI
2-3. DERS
11 EKİM 2013
6-7-8. SINIFLAR
SINIF SINAVI
2-3-4. DERS
09 ARALIK 2013
5-6-7-8. SINIFLAR
SINIF SINAVI
2-3-4. DERS
24 ŞUBAT 2014
5-6-7-8. SINIFLAR
SINIF SINAVI
2-3-4. DERS
21 NİSAN 2014
5-6-7-8. SINIFLAR
SINIF SINAVI
2-3-4. DERS
İNGİLİZCE SINIF SINAVLARI
TARİH
SINIF DÜZEYİ
SINAV ADI
DERS SAATİ
18-19 EYLÜL 2013
5-6-7-8.SINIFLAR
SINIF SINAVI
İNGİLİZCE DERSLERİNDE
03-06 ARALIK 2013
5-6-7-8. SINIFLAR SINIF SINAVI
İNGİLİZCE DERSLERİNDE
11-14 MART 2014 5-6-7-8. SINIFLAR SINIF SINAVI
İNGİLİZCE DERSLERİNDE
02-06 HAZİRAN 2014 5-6-7-8. SINIFLAR SINIF SINAVI
İNGİLİZCE DERSLERİNDE
VELİ TOPLANTI TARİHLERİ
TOPLANTI ADI
TARİH
1.DÖNEM 1. GENEL VELİ TOPLANTISI
16 KASIM 2013 CUMARTESİ
2. DÖNEM 1. GENEL VELİ TOPLANTISI
29 MART 2014 CUMARTESİ
12
Hedefe Ulaştırır
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Haftanın Adı
Günü
İlköğretim Haftası
16 - 20 Eylül 2013
Hayvanları Koruma Günü
04 Ekim 2013
Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim 2013
Kızılay Haftası
29 Ekim - 4 Kasım 2013
Atatürk Haftası
10 - 16 Kasım 2013
Dünya Çocuk Hakları Günü
20 Kasım 2013
Öğretmenler Günü
24 Kasım 2013
Mevlana Haftası
2 - 9 Aralık 2013
Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası
12 - 18 Aralık 2013
Piri Reis Etkinliği
Aralık Ayının Son Haftası
Enerji Tasarrufu Haftası
6 - 10 Ocak 2014
Sivil Savunma Günü
28 Şubat 2014
Yeşilay Haftası
3 - 7 Mart 2014
Dünya Kadınlar Günü
8 Mart 2014
Bilim ve Teknoloji Haftası
8 - 14 Mart 2014
İstiklal Marşı’nın Kabulü
12 Mart 2014 Çanakkale Şehitlerini Anma Günü
18 Mart 2014
Tüketiciyi Koruma Haftası 15 - 21 Mart 2014
Yaşlılar Haftası
18 - 24 Mart 2014
Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası 17 - 21 Mart 2014
Orman Haftası
21 - 26 Mart 2014
13
Bornova Koleji
Dünya Tiyatrolar Günü Yunus Emre
27 Mart 2014
Kütüphaneler Haftası Mart Ayının Son Haftası
Geleneksel Mantı Günü 12 Nisan 2014
Kutlu Doğum Haftası
21 - 25 Nisan 2014
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı
23 Nisan 2014
Yunus Emre Haftası
Mayıs Ayının İlk Haftası
Bilişim Haftası
Mayıs Ayının İlk Haftası
Trafik ve İlkyardım Haftası
Mayıs Ayının ilk Haftası
Anneler Günü
Mayıs Ayının 2. Haftası
Kültür Gecesi II-Karadeniz
9 Mayıs 2014
Engelliler Haftası
10 - 16 Mayıs 2014
Müzeler Haftası
18 - 24 Mayıs 2014
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı
19 Mayıs 2014
Ana Sınıfı Şenliği
24 Mayıs 2014
İstanbul’un Fethi
29 Mayıs 2014
Halk Oyunları Gecesi
29 Mayıs 2014
Mayıs Ayının Son Haftası
Yabancı Diller Gecesi
Haziran Ayının İlk Haftası
Mezuniyet Töreni
ORTAOKUL KUTLAMA KOMİTESİ
Ayşe Şule Yolalan
Zeynep Olaç
Yasemin Yılmaz
Şebnem Şen Aksoy
Hüseyin Demir
Pelin Örmen
Buket Yüksel Öğünç
Berna Atasoy
Sevinç Aktürk
Fatma Özçakal
Müdür Yardımcısı
Türkçe Öğretmeni
Türkçe Öğretmeni
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Beden Eğt. Öğretmeni
Beden Eğt. Öğretmeni
Drama Öğretmeni
Resim Öğretmeni
Müzik Öğretmeni
İngilizce Öğretmeni
14
Hedefe Ulaştırır
REHBERLİK SERVİSİ ETKİNLİKLERİ: EBEVEYN OKULU
Etkinlik Adı
Yeni Yıl Yeni Başlangıçlar
Katılımcı
Tarih
Tüm Veliler
Ekim 1. Haftası
Tüm Veliler
Kasım
Tüm Veliler
Aralık
Tüm Veliler
Ocak
Tüm Veliler
Mart
Tüm Veliler
Nisan
Tüm Veliler
Mayıs
Aile İçi İletişim
 Denklik Yokluğu, Yüz Koruma Korkusu
Geçmişin Yükü…
 Etkili İletişim Yolları
 İletişimi Engelleyen Faktörler
Çocuğumu Tanıyorum
Aile İçi İletişim
 Çocuğumun Gözünde Ben
 Olumlu ve Olumsuz Ebeveyn Tutumları
Etkili Ebeveynlik Yöntemleri
 Ebeveyn Olmak
 Aile Sistemi

Sınır Koyma

Açık Kapalı Sistemler

Eş Sonluluk

Döngüsel Nedensellik

Denge Değişim

Geri Bildirim Döngüleri

Değişim Düzeyleri
Başedebiliyorum
 Etkili Disiplin Yöntemleri
 Demokratik Yolla Problem Çözme Becerileri
 Kriz Yönetimi
Başarıya Giden Yolda Hep Birlikte Yürüyoruz
Ebeveyn Okulu Çalışmalarından En Az Beş
Çalışmaya Katılan Velilerimize Ebeveyn Okulu
Mezuniyet Belgesi Verilecektir.
15
Bornova Koleji
REHBERLİK SERVİSİ ETKİNLİKLERİ: ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI
Etkinlik Adı
Katılımcı
Tarih
5/6. Sınıflar
Eylül
Ben Kimim?
Ortaokul Öğrencileri
Eylül
Yeni Sınav Sistemi
Ortaokul Öğrencileri
Ekim
Benim İçin En İyisi: Etkili ve Verimli Ders
Çalışma Teknikleri
Ortaokul Öğrencileri
Kasım
Benim İçin En İyisi: Sınav Teknikleri
Ortaokul Öğrencileri
Aralık
Problem Tarama Envanter
Ortaokul Öğrencileri
Aralık
Rotamı Çiziyorum: Motivasyon & Hedef
Belirleme
Ortaokul Öğrencileri
Ocak
Sınav Kaygısı Envanteri
Ortaokul Öğrencileri
Şubat
Ergenlik Dönemi: Bedenim ve Ben
Ortaokul Öğrencileri
Şubat
Sınav Kaygısı ve Sınavla Baş Etme Yöntemleri
Ortaokul Öğrencileri
Mart
Zararlı Alışkanlıklar Hakkında Farkındalığımız
7/8. Sınıflar
Mart
Teknoloji Zararlı mı Yararlı mı?
5/6. Sınıflar
Nisan
7/8. Sınıflar
Nisan
5/6. Sınıflar
Mayıs
7/8. Sınıflar
Mayıs
Ortaokul Öğrencileri
Haziran
Yeni Yıl Yeni Başlangıçlar
İletişim Becerileri
 Olumlu Akran İlişkileri
 Hayır Diyebiliyorum
Benden Bize
 İletişim Becerileri
 Hayır Diyebiliyorum
Lise Seçimi - Meslek Seçimi
Okul Öğretmen Anketi
16
Hedefe Ulaştırır
TÜRKÇE ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ
Etkinlik Konusu
Tarih
5. Sınıflar Arası Münazara Yarışması
1. ve 2. Dönem
6.Sınıflar Arası Münazara Yarışması
1. ve 2. Dönem
7. Sınıflar Arası Münazara Yarışması
1. ve 2. Dönem
8. Sınıflar Arası Münazara Yarışması
1. ve 2. Dönem
Okuma Saati ve Fasikül Çalışması
1. ve 2. Dönem
Dergi Çalışması Toplantısı
Eylül
29 Ekim “Şiirlerimizde Cumhuriyet” Konulu Şiir Yarışması
Ekim
10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı
Kasım
10 Kasım “Çocuk Gözüyle Atatürk” Konulu Şiir ve Kompozisyon Yarışması
24 Kasım “Benim Öğretmenim” Konulu Şiir ve Kompozisyon Yarışması
Kasım
Kasım
Dergi Çalışması Toplantısı
Aralık
İstiklal Marşı Okuma Yarışması
(5-6 ve 7.sınıflar)
Mart
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü
Mart
“Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimiz “ Konulu Şiir ve
Kompozisyon Yarışması
Mart
Kütüphaneler Haftası
Mart Ayının Son Haftası
Milli Kütüphane Gezisi
Mart Ayının Son Haftası
Dergi Çalışması Toplantısı
Mart Ayının Son Haftası
Kitap Fuarı Gezisi
Nisan
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı “Benim Bayramım”
Konulu Şiir ve Kompozisyon Yarışması
Nisan
Kültür Gecesi II- Karadeniz
9 Mayıs 2014
İstanbul’un Fethi
29 Mayıs 2014
Sene içerisinde çeşitli konulurda şiir, kompozisyon ve
hikaye yarışmaları düzenlenecektir.
17
Bornova Koleji
MATEMATİK ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ
Etkinlik Konusu
Tarih
BEFMO Final (Buca Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik
Olimpiyatları)
Kasım 2013
AMC 8 (American Mathematics Contest 8)
Kasım 2013
Matematik Ligi 1.Etap
Aralık 2014
Matematik Ligi 2.Etap
Mart 2014
MAFETYA (Matematik ve Fen Teknoloji Yarışması)
Nisan 2014
Tübitak Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı 1. Aşama
Sınavı
Nisan 2014
MEB “Bu Benim Eserim” Proje Yarışması
2013 -2014
Dünya Pi Günü Kutlamaları
14 Mart 2014
Matematik Ligi 3.Etap
Mayıs 2014
18
Hedefe Ulaştırır
FEN BİLİMLERİ ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ
Etkinlik Konusu
Tarih
5.Sınıf Sigara ve Alkolün Zararları ile İlgili Poster Sergisi
Ekim
5.Sınıf Sindirim ve Boşaltımla İlgili Model Sergisi
Kasım
5.Sınıf Elektrik Devreleri Sergisi
Mart
5.Sınıf Güneş Paneli Sergisi
Mayıs
6. Sınıf Hücre Modelleri Sergisi
Ekim
6. Sınıf Molekül Modelleri Sergisi
Ocak
6. Sınıf Elektrik Devreleri Sergisi
Mart
6. Sınıf Vücudumuzdaki Sistem Modelleri Sergisi
Nisan
7.Sınıf Basit Makineler Sergisi
Kasım
7.Sınıf Elektrik Devreleri Sergisi
Ocak
7.Sınıf Besin Piramidi Modelleri Sergisi
Nisan
7.Sınıf Güneş Sistemi ve Uzay Sergisi
Haziran
8. Sınıf Kimyasal Bağlar Sergisi
Ocak
8. Sınıf Elektrik Motorları Sergisi
Mayıs
YARIŞMA ADI
TARİH
BEFMO FİNAL
KASIM
MAFETYA
NİSAN
TÜBİTAK (FİZİK)
NİSAN
BU BENİM ESERİM
2. DÖNEM
FIRST LEGO LEAGUE
2. DÖNEM
19
Bornova Koleji
SOSYAL BİLGİLER ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ
(OKUL DIŞI)
Etkinlik Konusu
Tarih
“Kentimi Tanıyorum” Gezisi (Agora, Asansör, Etnografya ve Arkeoloji Müzesi, Hamidiye Camii, Hisar Cami, Kemeraltı Şadırvan
Cami, Kızlarağası Hanı) – 5. Sınıflar
Ekim
Yeşilova Kazı Alanı Gezisi – 6. Sınıflar
Kasım 2013
Ege TV ve TRT Gezisi ¬- 7. Sınıflar
Kasım 2013
Ankara Gezisi – 4 ve 5. Sınıflar
Kasım 2013
Kımız Çiftliği Gezisi – 6. Sınıflar
Kasım 2013
Drama Yöntemi ile Müze Ziyareti – 6. Sınıflar
Kasım 2013
Manisa’daki Osmanlı Eserleri ve Müzeler Gezisi – 7. Sınıflar
Kasım 2013
Arkas Deniz Müzesi Gezisi – 7. Sınıflar
Kasım 2013
Macera Atölyesi – 5. Sınıflar
Kasım 2013
Maden Tetkik Arama Enstitüsü Gezisi – 6. Sınıf
Kasım 2013
E.Ü.Eczacılık Fakültesi Süleyman Ferit Eczacıbaşı Şifa Eczanesi
Müzesi – 5. Sınıflar
Kasım 2013
E.Ü. Kitap ve Kağıt Sanatları Müzesi – 5 ve 7. Sınıflar
Kasım 2013
Afrodisias Ören Yeri, Yörük Ali Efe Müzesi, Çömlek Atölyeleri Gezisi – 5 ve 7. Sınıflar
Kasım 2013
İzmir Tarih ve Kültür Gezisi (Etnografya-Arkeoloji Müzeleri,
Atatürk ve Kent Müzesi, Agora, Kadifekale ,Latife Hanım Köşkü)
– 8. Sınıflar
Kasım 2013
Çanakkale Gezisi – 7. Sınıflar
Kasım 2013
20
Hedefe Ulaştırır
SOSYAL BİLGİLER ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ
(OKUL İÇİ)
Etkinlik Konusu
Tarih
29 Ekim Pano Çalışması
29 Ekim
Okul Meclisi Seçimleri
1 - 31 Ekim
10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası Pano Çalışması
4-10 Kasım
Dünya Çocuk Hakları Günü
20 Kasım
Dünya İnsan Hakları Günü
10 Aralık
Piri Reis Yılı Etkinliği
Aralık
Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Günü Programı ve Pano
Çalışması
18 Mart
Vatan-Millet-Bayrak Sevgisi Değerler Eğitimi
3-28 Mart
Geçmişten Günümüze – Bilim Müzesi
Mayıs
İstanbul’un Fethi Etkinliği
Mayıs
21
Bornova Koleji
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ZÜMRESİ
ETKİNLİKLERİ
Etkinlik Konusu
Tarih
Kutlu Doğum Haftası Bilgi Yarışması
1 Mart-20 Nisan
2014
Mevlana Haftası Pano Etkinlikleri
2-9 Aralık 2014
Huzurevi Ziyareti
18-24 Mart 2014
Şehitler Günü Etkinlikleri
18 Mart 2014
Yunus Emre Haftası Pano Etkinlikleri
Mayıs Ayının İlk
Haftası
Anneler Günü Etkinlikleri
Mayıs Ayının İkinci
Haftası
Etik Günü Etkinlikleri
25 Mayıs 2014
22
Hedefe Ulaştırır
İNGİLİZCE ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ
Etkinlik Konusu
Tarih
CAMBRIDGE Sertifika Töreni
Eylül
FANZİN ÇALIŞMASI / İNGİLİZCE BÜLTEN
Ocak-Mayıs
ÖYKÜ YARIŞMASI (4,5,6,7 ve 8. SINIFLAR)
Kasım
PEN FRIENDS ETKİNLİĞİ
Kasım-Aralık
MÜNAZARA ETKİNLİĞİ (6 ve 7. SINIFLAR)
Aralık
MEVLANA İLE İLGİLİ PANO ÇALIŞMALARI
Aralık
İNGİLİZCE T-SHIRT DİZAYNI YARIŞMASI (4,5,6,7 ve 8. SINIFLAR)
Ocak
SPELLING BEE YARIŞMASI (4.SINIFLAR)
Ocak
YURT DIŞI GEZİ ÇALIŞMALARININ
BAŞLATILMASI
Ocak
İNGİLİZCE KARİKATÜR PANO ÇALIŞMASI (4,5,6 ve 7. SINIFLAR)
SCRABBLE TURNUVASI
Mart
Mart
İNGİLİZCE ŞİİR YARIŞMASI (5,6 ve 7. SINIFLAR)
Nisan
OKUMA BAYRAMI
Nisan
ANA SINIFI ŞENLİĞİ
Mayıs
YABANCI DİLLER GECESİ
Mayıs
23
Bornova Koleji
ALMANCA ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ
Etkinlik Konusu
Tarih
İşaret Dili Projesi (6. Sınıflar)
Ocak
Goethe Institut Gezisi
Mayıs
Almanca Alışveriş Günü (Baks - Lösev)
Nisan
Sinema Günleri
2 ayda bir
Mart
Pano Çalışmaları
 Okul eşyaları
Kasım
 Kıyafetler
 Kış panosu
Aralık
Vücudumuz
Şubat
Saat Projesi
Mart
Ayraç Projesi
Ocak
24
Hedefe Ulaştırır
MÜZİK ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ
Etkinlik Konusu
Tarih
“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’’ Kapsamında Müzik Korosu
Ekim
‘‘Atatürk Haftası’’ Kapsamında Müzik Korosu
Kasım
‘’Çocuk Hakları Koruma Günü’’ Kapsamında Solo Şarkılar
Kasım
“Eko- Okul Projesi” Kapsamında Atıklardan Müzik Aleti Yapma
Aralık
“Mevlana Haftası” Kapsamında “Ney ve Tasavvuf Müziği Eğitim
Konseri”
Aralık
‘’Opera Okulumuzda’’ Başlıklı Eğitim Konseri
Ocak
Bornova Koleji Öğrencileri Müzik Dinletisi
1. Dönem
“İzmir Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu” Eğitim Konseri
2. Dönem
“18 Mart Çanakkale Haftası” Kapsamında Solo Şarkılar ve Müzik
Korosu Mart
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” Kapsamında
Davul Şov
Nisan
“Okuma Bayramı’’ 1.Sınıflar Korosu
Nisan
“Eko-Okul Projesi” Kapsamında Gerçekleştirilen “Atık Çalgılar Sergisi”
ve Çalgılarla Müzik Sunumu
Mayıs
Müzik Gecesi
Mayıs
“Kültür Gecesi” Etkinliği
Müzik Sunumu
25
Mayıs
Bornova Koleji
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ
Etkinlik Konusu
Sınıflar
Tarih
Futbol Turnuvası
3. ve 4. Sınıflar
Nisan
Futbol Turnuvası
5, 6 ve 7. Sınıflar
Mayıs
Voleybol Turnuvası
3. ve 4. Sınıflar
Kasım
Voleybol Turnuvası
5, 6 ve 7. Sınıflar
Aralık
Streetball Turnuvası
5, 6, 7 ve 8. Sınıflar
Mayıs
Basketbol Turnuvası
3, 4, 5, 6, 7 ve 8.
Sınıflar
Mart-Nisan
Mendil Kapmaca Turnuvası
3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar
Haziran
Yakantop Turnuvası
3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar
Haziran
OKUL TAKIMI ÇALIŞMA PROGRAMI
Branş
SINIF K/E
Voleybol
3, 4. Sınıflar
K
Voleybol
5, 6. Sınıflar
Voleybol
7, 8. Sınıflar
YER
ÖĞRETMEN
17.00 - 18.30
Spor Salonu
Gaye Senğa
K
17.00 - 18.30
Spor Salonu
Pelin Örmen
K
17.00 - 18.30
Spor Salonu
Gaye Senğa
Voleybol
9,10,11. Sınıflar K
17.00 - 18.30
Spor Salonu
Zafer Çam
Basketbol
2. Sınıflar
K
17.00 - 18.30
Spor Salonu
Pelin Örmen
Basketbol
3,4. Sınıflar
E
17.00 - 18.30
Spor Salonu
Pelin Örmen
Basketbol
5,6. Sınıflar
E
17.00 - 18.30
Spor Salonu
Hüseyin Demir
Cimnastik
3,7. Sınıflar
E
17.00 - 18.30
Cimnastik S.
Nagihan Yedikara
Tenis
İlkokul-Ortaokul K-E
17.00 - 18.30
Spor Salonu
Zafer Çam
Atletizm
10,11 Sınıflar
17.00 - 18.30
Spor Salonu
Gaye Senğa
17.00 - 18.30
Spor Salonu
Hüseyin Demir
K-E
Masa Tenisi Ortaokul-Lise E
SAAT
26
Hedefe Ulaştırır
GÖRSEL SANATLAR ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ
Etkinlik Konusu
Tarih
“Değerler Eğitimi” Logo Çalışmaları Sergisi
Her ay
“29 Ekim Cumhuriyet ve Atatürk” Konulu Resim Sergisi
Ekim
“Yaprak Sanatı” Baskısı Sergisi
Kasım
“Pigtogram” Resim Sergisi
Aralık
“Op Art Sanat” Resim Sergisi
Ocak
Linol Baskı Tekniği Sergisi
Ocak
“Ailem” Konulu Resim Sergisi
1. Dönem Sonu
“Barış” Konulu Resim Sergisi
1. Dönem Sonu
“Kaligrafi ve Ebru Sanatı” Resim Sergisi
1. Dönem Sonu
“3 Boyutlu Yutong Taş” Sergisi
1. Dönem Sonu
Kolaj Tekniği Resim Sergisi
Şubat
“Kent Sembolleri En Sevdiğim Yer ” İsimli Resim Sergisi
Şubat
“18 Mart Çanakkale” Konulu Resim Sergisi
Mart
Maske Yapımı Sergisi
Mart
Yağlı Boya Sergisi
Mart
“14 Mart Dünya Pi Günü” Resim Yarışması
Mart
Röprodüksiyon Resim Sergisi
Mart
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” Resim Sergisi
Nisan
“Yöresel Oyuncak Bebek Yapımı” Sergisi
Nisan
Yabancı Diller Resim Sergisi
Nisan
“İzmir Sanat Günleri” Etkinliği Çerçevesinde Resim ve Karma
Sergi Gezileri
Nisan - Mayıs
Atık Malzemelerden Üç Boyutlu Tasarım Sergisi
Nisan - Mayıs
Parfüm Logo Tasarım Yarışması
Nisan - Mayıs
Okuma Bayramı Resim Sergisi
Nisan - Mayıs
“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” Resim
Sergisi
Nisan - Mayıs
27
Bornova Koleji
SATRANÇ ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ
Etkinlik Konusu
Tarih
Ortaokul 1. Satranç Turnuvası
Aralık
Ortaokul 2. Satranç Turnuvası
Mart
Özel Okullar Arası Satranç Turnuvası
Kasım
Yaş Grupları Küçükler İl Birinciliği
Kasım-Aralık
Yaş Grupları Yıldızlar İl Birinciliği
Nisan-Mayıs
Çocuk Ligi / Yıldızlar Ligi İzmir Elemeleri
Kasım-Mart
Çocuk Ligi Yıldızlar Ligi Finalleri
Nisan
Milli Eğitim Okullar Arası İl Birinciliği
Mart
Beko Ulusal Satranç Şenliği
Mayıs
28
Hedefe Ulaştırır
SEÇMELİ DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
Din, Ahlak
Kur’an-ı Kerim (4)
2
2
2
2
ve Değerler
Hz. Muhammed’in Hayatı (4)
2
2
2
2
Temel Dini Bilgiler (2)
2
2
2
2
Okuma Becerileri
2
Dil ve
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)
2
2
2
Anlatım
Yaşayan Diller ve Lehçeler (4)
2
2
2
2
İletişim ve Sunum Becerileri (1)
2
2
2
2
Yabancı Dil
Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu
Kararı ile Kabul Edilen Diller) (4)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Fen Bilimleri
Bilim Uygulamaları (4)
2
2
2
ve
Matematik Uygulamaları (4)
2
2
2
2
Matematik
Çevre ve Bilim (1)
2
2
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2)
2
2
Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel
Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (4)
2(4)
2(4)
2(4) 2(4)
Sanat ve
Müzik (4)
2(4)
2(4)
2(4) 2(4)
Spor
Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara
Göre Modüller Oluşturulacaktır) (4)
2(4)
2(4)
2(4) 2(4)
Drama (2)
2
2
Zekâ Oyunları (4)
2
2
2
Halk Kültürü (1)
2
2
Sosyal
Medya Okuryazarlığı (1)
2
Bilimler
Hukuk ve Adalet (1)
2
2
Düşünme Eğitimi (2)
2
29
2
2
2
Bornova Koleji
HAFTA SONU (CUMARTESİ) KURSLARI
Etkinlik Konusu
Sorumlusu
Tarih
Voleybol
3/4/5. Sınıflar
Pelin Örmen
Basketbol
2/3/4/5/6/7. Sınıflar
Hüseyin Demir/Pelin Örmen
Futbol
3/4/5/6/7. Sınıflar
Zafer Çam
Cimnastik
Ana sınıfı /1/2. Sınıflar
Nagihan Yedikara
Tenis
Ana sınıfı /1/2/3. Sınıflar
Zafer Çam
Yüzme
1/2/3/4/5. Sınıflar
Tüm. Beden. Eğt. Öğrt.
Kaligrafi Kursu
4/5/6/7. Sınıflar
Berna Atasoy
Ebru Kursu
5/6/7. Sınıflar
Berna Atasoy
Yağlıboya ve Desen Kursu
6/7. Sınıflar
Berna Atasoy
Fotoğrafçılık Kursu
6/7. Sınıflar
Hüseyin Demir
Seramik Kursu
5/6/7. Sınıflar
Şebnem Şen Aksoy/Yasemin Karadut
Tezhip Kursu
3/4. Sınıflar
Kıymet Dirican
Pandomim Kursu
3/4. Sınıflar
Buket Y. Öğünç
Geleneksel Türk Tiyatrosu
5/6/7. Sınıflar
Buket Y. Öğünç
Tiyatro Kursu
5/6/7. Sınıflar
Buket Y. Öğünç
Keman Kursu
5/6/7. Sınıflar
Berna Uğurtay
Ritm Kursu
1/2. Sınıflar
Berna Uğurtay
Bağlama Kursu
4/5/6/7. Sınıflar
Sevinç Aktürk
Almanca Kursu
7/8. Sınıflar
Nihan Akkuş
İngilizce Kulübü
Ortaokul
Öznur Kılıç
Satranç Kursu
İlkokul/Ortaokul
Yadigar Özkan
Halkoyunları
5/6/7. Sınıflar
Bora Okdan
Diksiyon ve Hitabet Kursu
Ortaokul
Zeynep Olaç
Diyalektik Kursu
Ortaokul
Yasemin Yılmaz
Medya Okuryazarlığı
6/7. Sınıflar
Berkan Uslucan
Sene içerisinde yapılan başarı değerlendirmeleri
sonucunda her sınıf düzeyinde akademik geri
besleme kursları da açılacaktır.
30
Hedefe Ulaştırır
HAFTA SONU (CUMARTESİ)
VELİ EĞİTİM MATİNELERİ
Filmin Adı
Katılımcı
Tarih
HER ÇOCUK ÖZELDİR
Tüm Veliler
Ekim
3 IDIOTS/ 3 AVANAKLAR
Tüm Veliler
Ekim
PATCH ADAMS
Tüm Veliler
Kasım
MY NAME IS KHAN/ BENİM ADIM KHAN
Tüm Veliler
Kasım
BABAMIN PENGUENLERİ
Tüm Veliler
Aralık
THE PURSUIT OF HAPPYNESS/ UMUDUNU
KAYBETME
Tüm Veliler
Aralık
A BEAUTIFUL MIND/ AKIL OYUNLARI
Tüm Veliler
Ocak
ORDINARY PEOPLE/ SIRADAN İNSANLAR
Tüm Veliler
Mart
UÇURTMA AVCISI
Tüm Veliler
Mart
ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ
Tüm Veliler
Nisan
I AM SAM/ BENİM ADIM SAM
Tüm Veliler
Mayıs
31
Bornova Koleji
SERVİS TELEFON REHBERİ
SERVİS
ŞOFÖR
HOSTES
NUMARASI
ADI SOYADI ADI SOYADI
1 ÖZKANLAR
AYHAN BERBER
5359676244
GÜLŞEN ÖZDAMAR
2 ÖZKANLAR
SÜLEYMAN ÜZÜMCÜ
5352773403
BAHAR ÖZYÖN
3 ÖZKANLAR
NEZİR YÜCELİŞLİ
5432353656
NADİRE KAFADAR
4 ÖZKANLAR
MUSTAFA ÖZKARAHAN
5357079042
TUĞBA YILMAZ
6 TAŞKENT
APTULLAH METE
5552729747
GÜNER POLAT
7 MİGROS
ÖNDER PARLAK
5366781036
GÜLTEN DAYIOĞLU
8 KÜÇÜKPARK
İHSAN AKYEL
5356780417
TİJEN KÖSEOĞLU
9 ÇAMKIRAN
FİKRET BAŞAR
5388393130
BURCU YILMAZ
10 EVKA 4 MAH
FİKRET AKYOL 5325111878
AYŞE KASAPOĞLU
11 ALSANCAK
ALİ BATI
5323247835
HABİBE ÇAKAL
12 PINARBAŞI
HASAN URAS
5367706127
İNCİ AKBAŞ
13 ALTINDAĞ
ÜNAL ATAY
5368598537
SEVİM DOĞRUSÖZ
14 BAYRAKLI
DERVİŞ ERGİN
5324912086
CEMİLE KOÇAK
15 OSMANGAZİ
MEHMET GÜRBÜZ
5067003224
EMİNE COŞKUN
16 EVKA 2 ÇİĞLİ
LEVENT İNAL
5325530462
17 MAVİŞEHİR
NAZMİ GÜÇLÜ
5426958718
HANDAN AYDIN
18 K.YAKA GİRNE
AKİL ÇOLAK
5377925466
AYKİBE ACARBAY
20 BALÇOVA
DOĞAN YETİŞKİN
5383303836
TELEFONU 21 BUCA
HASAN KUŞOĞLU
5325110870
TÜLİN ALBAYRAK
22 GAZİEMİR
SELAMİ BALABAN
5377966884
24 GÜLTEPE
MEHMET GÜL
5375136525
AYŞE ERGÜVEN
25 KARŞIYAKA
HALİL KAZAK
5398542247
TUĞÇE YILMAZ
26 IŞIKKENT
CEM KÜÇÜKDOĞAN
5326600343
FATMA TANER
27 SAAYKENT
ERDEM CAMBAZ
5324437231
YASEMİN KALKAN
28 EVKA-2
MERT HEPGÜLER
5336217207
SEVGİ ÇETİNER
29 KEMALPAŞA
AHMET SABANCI
5362955094
SEVİM BABAYİĞİT
30 TAŞKENT 2
OSMAN YILDIRIM
5358439513
FATMA ACARBAY
31 YEŞİLYURT 2
MEHMET ÖZDEMİR
5432329009
GÖZDE KÜÇÜK
32 ŞEMİKLER
CELAL ÇALIKUŞU
5345879170
GÜLTAÇ KART
33 ÖZKANLAR
ADNAN GÖKBAŞ
5358270225
SERAP CANSEVER
34 ATATÜRK NEJDET BAŞAR
5356673543
SERPİL KIZILENİŞ
35 EVKA 3
CAVİT KANBER
5358745583
AYŞE BİLGEN
36 KARABAĞLAR
ATİLLA TARHAN
5058545536
NURTEN GÜNDÜZ
37 MANAVKUYU
NEZİHİ KÜÇÜK
5467940413
SEVİNÇ ERGÜVEN
32
Download

Değerli Velilerimiz, “Çocuklarımız, yaşamın bizlere