TEKNİK ŞARTNAME
1- KONU:
Bu teknik şartname ile Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün ihtiyacı olan, Kömür Yıkama ve
Zenginleştirme Tesisinde kullanılmak üzere, 2 ünite tek kademe (komple) ve 2 ünite çift
kademe elek (komple) satın alınacaktır.
2- TEKNİK BİLGİLER:
2.1- Tek ve çift kademeli eleklerin bağlandığı redüktörlerin devri 980 devir/dakikadır.
2.2- Tek ve çift kademeli eleklerin titreşim stroku 10 mm’dir.
3- ELEK İMALATI:
3.1- Tek kademe elek imalatı ve montajı esnasında kullanılacak malzemeler;
3.1.1-
TEKNİK
RESİM
MALZEME
STANDARDI
TEKNİK
RESİM
MALZEME
STANDARDI
12384/1
12384/2
12384/3
12384/4
12384/5
12384/6
12384/7
12384/8
12384/9
12384/10
12384/11
12384/12
St 42
St 37
St 37
St 37
St 42
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
12384/13
12384/14
12384/15
12385/1
12385/2
12385/3
12385/4
12385/5
11163/1
12385/6
12384/16
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
Tek kademe elek montaj parçaları
Bir ünite elek için
Resim No
Miktarı
1. Ömerler lavvarı tek kademe elek yan saç
ve parçaları
12384
2 adet
2. Ömerler lavvarına tek kademe elek şasesi ve
çift kademe elek şasesi
12385
1 adet
3. Ömerler lavvarı elek ön dudak sacı
11163
1 adet
3.1.2.-
Tek kademe elek montaj ve birleştirme
1. Elek yan kanatları 12384 nolu resme göre, elek alt kademe şasesi 12385, elek alt kademe
ön dudak sacı 11163 nolu resme göre imal edilip, 12384 nolu resimdeki montajlı halinde
getirilecektir.
2. Elek yan kanatlarının şaselerle ile ilgili montajlar cıvata ile yapılacaktır.
3. Bütün imalatlar bitip elek monte edildikten sonra komple elek 450-550 °C’de gerilim
giderme tavlaması yapılacaktır. Bu işlem, temperleme sıcaklığında asgari 1,5 saat
beklenip fırında soğutma işleminden ibarettir. Firma ısıl işlem esnasında GLİ’den teknik
eleman talep edecek ve aynı zamanda ısıl işlemi belgeleyecektir.
4. Isıl işlemden sonra tüm yüzeyler temizlenip, rutubete ve hafif darbelere dayanıklı
endüstriyel EPOXY boya ile TURUNCU renge boyanacaktır.
3.2.- Çift kademe elek imalatı ve montajı esnasında kullanılacak malzemeler;
TEKNİK
RESİM
MALZEME
STANDARDI
TEKNİK
RESİM
MALZEME
STANDARDI
12383/1
12383/2
12383/3
12383/4
12383/5
12383/6
12383/7
12383/8
12383/9
12383/10
12383/11
12383/12
12383/13
12383/14
12383/15
12383/16
12383/17
12383/18
St 42
St 37
St 37
St 37
St 42
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
12383/19
12383/20
12385/1
12385/2
12385/2
12385/3
12385/4
12385/5
12835/6
12386/1
12386/2
12386/3
12386/4
12386/5
12386/6
11163/1
12383/21
-
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
St 37
-
3.2.1.-
Çift kademe elek montaj parçaları
Bir ünite elek için
1. Ömerler lavvarı çift kademe elek yan saç
ve parçaları
2. Ömeler lavvarı çift kademe elek üst kademe
şasesi
3. Ömerler lavvarı tek kademe elek şasesi ve çift
kademe elek alt şasesi
4. Ömerler lavvarı elek ön dudak sacı
Resim No
Miktarı
12383
2 adet
12386
1 adet
12385
1 adet
11163
2 adet
3.2.2.- Çift kademe elek montaj ve birleştirme
1. Elek yan kanatları 12383 nolu resme göre, elek alt kademe şasesi 12385, elek üst kademe
şasesi 12386, elek alt ve üst kademe ön dudak saçları 11163 nolu resme göre imal edlip,
12383 nolu resimdeki montajlı halinde getirilecektir.
2. Elek yan kanatlarının şaselerle ilgili montajları civata ile yapılacaktır.
3. Bütün imalatlar bitip elek monte edildikten sonra, komple elek 450-550 °C’de gerilim
giderme tavlamasına tabi tutulacaktır. Bu işlem, temperleme sıcaklığında asgari 1,5 saat
beklenip fırında soğutma işleminden ibarettir. Firma ısıl işlem esnasında GLİ’den eleman
talep edecek ve aynı zamanda ısıl işlemi belgeleyecektir.
4. Isıl işlemden sonra tüm yüzeyler temizlenip, rutubete ve hafif darbelere dayanıklı
endüstriyel EPOXY boya ile TURUNCU renge boyanacaktır.
4- İlişik teknik resimde tolerans verilmeyen ölçüler DIN 7168 tolerans normunun orta grubuna uygun
olacaktır.
EK:
12383, 12386, 12385, 12384, 11163
nolu teknik resimler
Download

tek ve çift kademeli elek teknik şartnamesi - GLİ