Prof. Dr. Banu Çaycı
1965 yılında Ankara da doğdu. İlk-orta ve
Prof. Dr. Banu Çaycı was born in Ankara
lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamam-
in 1965. She attended TED Ankara College
ladı.1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp
for her primary and high school education.
Fakültesini bitirdi.1995‘de Gazi üniversitesi
He graduated from Hacettepe University
Tıp Fakültesi Biyokimya A.D. uzman oldu. O
Faculty of Medicine in 1989. He became
tarihten bu yana Tıbbi Biyokimya Bölümün-
specialist in 1995 in the Department of
de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Biochemistry, Gazi University Faculty of
2004-2008 yıllarında Gazi Üniversitesi Tıp
Medicine. Since then she is lecturing in
Fakültesi Hastaneleri Laboratuvarlar koordi-
the Department of Medical Biochemistry.
natörlüğü yaptı. 2011 yılında profesör oldu.
She acted as Laboratory Coordinator for
İlgi alanları kanser metabolizması, obezite,
Gazi University Faculty of Medicine bet-
egzersiz,sporcu beslenmesi, bitkisel tedaviler
ween 2004 and 2008, received her Pro-
ve akupunkturdur. 70 üzerinde uluslararası
fessor title in 2011. Her areas of interest
makalesi, bir kitap çevirisi, 100’den fazla
are cancer metabolism, obesity, exercise,
bilimsel toplantıda konuşması vardır. Aku-
athlete nutrition, herbal therapies and
punktur uzmanlığı da yapan Dr. Çaycı bir
acupuncture. She has more than 70 inter-
çok televizyon programına konuk olmuştur.
national papers and one book translation
Kanser hastalarınsa beslenme, destekleyici
published, more than 100 presentations in
tedavi olarak akupunktur konusunda tecrü-
scientific meetings. Also being a specialist
belerini hastalarıyla paylaşmaktadır. Her-
in acupuncture, Dr. Çaycı has also many
balife şirketinin 2011-2014 yılları arasında
TV appearances. She is sharing her know-
danışman doktorluğunu yapmıştır.
ledge on nutrition and acupuncture as supportive treatment with her cancer patients.
She also worked as the consultant doctor
for Herbalife between 2011 and 2014.
Download

Prof. Dr. Banu Çaycı