ODTÜ
TMK/ KTMT
MEZUNLAR
DAYANIŞMA
KURULU
(DYK)
TOPLANTI TUTANAĞI
TARİH: 07.11.2014
Yazmanlar: Göksu ÇIKIKCI, Mehmet ŞİMŞEK
KATILIMCILAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Yusuf Ata ARIAK
Rıdvan UĞURLU
Mustafa TUYGUN
Çetin Hakan KURAL
Coşkun AÇIKGÖZ
Ali Emir İNCE
Özcan Mutlu ÖZÜNLÜ
Fatma Derya KOÇ
Gülce ALIÇ
Utku DOĞAN
Şeyda VANLI
Göknur PALA
Reyhan ŞİMŞEK
Arif GÜR
Göksu ÇIKIKCI
Gülşah AYKAÇ
Mehmet ŞİMŞEK
KONULAR:
1. 2013-2014 MYK ve DK raporlarının görüşülmesi ve MYK’nın aklanması
2. 30 Ağustos 2014 Çanakkale DYK Toplantısı Tutanağı'nın değerlendirilmesi
3. Bir önceki DYK Toplantısı Gerçekleşme durumu (MYK - ÖYK)
4. Gözden geçirilerek yeniden düzenlenen ODTÜ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU
(TMK/KTMT) DAYANIŞMA KURULU Tüzüğü ve
Yönetmeliklerinin görüşülerek onaylanması (Rıdvan Uğurlu,Mustafa
Tuygun,Hakan Kural)
- ODTÜ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU (TMK/KTMT) DAYANIŞMA KURULU TÜZÜĞÜ
- 1. Sıra Numaralı SEÇME, SEÇİLME ve OY KULLANMA YÖNETMELİĞİ
- 2. Sıra Numaralı BURS YÖNETMELİĞİ
- 3. Sıra Numaralı BİNA KULLANMA VE GELİR/GİDER YÖNETMELİĞİ
- 4.Sıra Numaralı EĞİTİM KURULU ve MÜZİK DİREKTÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
- 5. Sıra Numaralı DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
5. Çanakkale toplantısında görüşülen “Bina Açılış Yıldönümü” ve “Mezun
Yemeği” etkinliklerinin birleştirilmesi önerisinin görüşülmesi, kabul edildiği
takdirde tarihinin ve formatının belirlenmesi
6. Öğrenci ve Mezun 2015 etkinlik planının görüşülmesi
7. Müzik Direktörlüğü çalışmalarının görüşülmesi (Coşkun Açıkgöz)
8. KTMT Radyo faaliyetlerinin görüşülmesi
9. Web sitesinin görüşülmesi
10. Yeni Dönem Mezun Yürütme Kurulu (MYK) ve Denetim Kurulu (MDK)
üyelerinin seçimi
GÖRÜŞLER:


Yusuf Ata ARIAK gündem maddelerinden bahsetti.
Çetin Hakan KURAL 2013 – 2014 dönemi MYK faaliyetlerini anlattı.
 Bu sene talep olmadığından burs dağıtılmadığını söyledi.
 Kayıt stüdyosuna yaptığı destekler için Özcan Mutlu ÖZÜNLÜ’ye
teşekkür etti.
 Kayıt stüdyosunun akustik analiz çalışmaları için görüşmelerin
yapıldığını belirtti. Bununla ilgili Mehmet ÇALIŞKAN’dan ve Ertan KESER’den
fiyat teklifi alınacağından söz edildi.
 Dönem içerisinde beş MYK toplantısı düzenlendiğini ve yalnızca iki
tanesinin tam katılımlı gerçekleştiğini belirtti.
 Erkan OĞUR konser biletleri için MyBilet ile yapılan sözleşmenin
Kültür İşleri Müdürlüğünün tutumu yüzünden çıkmaza girdiğini, öğrencileri zor
durumda bırakan 5.000 TL’lik bir açık oluştuğunu ve bunun MYK tarafından
kapatıldığını söyledi. Sonrasında Rektörlük, ODTÜ GÜDAŞ Vakfı, KİM ve
MyBilet ile yapılan yoğun görüşmeler sonucu, sorunun çözüldüğünü ve
tahsilatın yapıldığını ifade etti. ÖYK’nın bu olay sonrasında internet üzerinden
bilet satışı yapmama kararı aldığını teyit etti.
 Web sitesi konusundaki çalışmaları sebebiyle Ali Emir İNCE’ye ve
Mehmet ŞİMŞEK’e; ayrıca web sitesinin alan adı ve barındırma ücretini
ödediği için Rıdvan UĞURLU’ya teşekkür etti.
 5 Nisan 2014 tarihindeki mezun yemeğine öğrencilerle birlikte
katılımın 85’te kalması ve MYK üyelerinin organizasyon sürecine yeterli destek
sağlayamaması konusunda özeleştiri yaptı.
 30 Ağustos 2014’te Çanakkale’de gerçekleştirilen mezun buluşması
etkinliğinin dijital kayıt altına alınması konusundaki destekleri için Yusuf Ata
ARIAK’a teşekkür etti.
 Bina açılış yıldönümü sergisi sebebiyle girişin ve konser salonunun
boyanmasındaki destekleri için Füsun KUYUCU’ya teşekkür etti.
 ÖYK Bina Altkurulu Sorumlusu’ndan dönem başlarında ve sonlarında,
olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla, teras giderlerinin kontrol edilmesini
talep etti.
 Binanın tamamının boyanması için üç yerden teklif alındığını ve 2.900
TL’ye anlaşıldığını söyledi. Ayrıca kapıların boyanması için de fiyat teklifi
alınmasına karar verildi.
 2013 – 2014 MYK Faaliyet Raporu’nda yer alan mali ayrıntıları paylaştı.
 Burs verilmemesine ve aidatlar harici bağış alınmasına rağmen
aidatların düzenli toplanamamasına değindi.













Rıdvan UĞURLU MDK adına MYK’ya güvenildiği belirtti. Burs verilmemesine
rağmen burs için bağış alınmasını ve MYK ile burs bütçesinin ayrı tutulması
gerektiğini söyledi.
Çetin Hakan KURAL iki bütçenin ayrı olduğunu söyledi.
Rıdvan UĞURLU MYK bütçesinin öğrenci faaliyetlerini finanse etmek için
değil, daha genel ve kalıcı işler için kullanılması gerektiğini söyledi.
Çetin Hakan KURAL aidat için telefon ile iletişim kurulduğunu fakat bunun için
yüz yüze görüşülmesinin daha iyi olacağını söyledi.
MYK Faaliyet Raporu oybirliğiyle aklandı.
Yusuf Ata ARIAK aidat toplamanın önemine ve daha düzenli yapılması
gerektiğine dikkat çekti. Sivil toplum hareketi olmanın bu düzeni gerektirdiğini
belirtti. 30 Ağustos buluşmalarının bu düzenin sağlanması için uygun
ortamlardan biri olduğunu ifade etti.
Gündemin ilk maddesinin konuşulması tamamlandı. İkinci gündem maddesi
30 Ağustos DYK tutanağının değerlendirilmesine geçildi.
30 Ağustos DYK toplantısı tutanağı ve geçen yılki DYK toplantısı tutanağı Çetin
Hakan KURAL tarafından özetlendi.
Çetin Hakan KURAL KTMT olarak Ağaç Dikme Şenliği’nde ve Mezun Günü’nde
resmî akışa dahil edilebilecek kısa bir program hazırlanmasını önerdi.
Yusuf Ata ARIAK bunun Müzik Direktörlüğü’nün sorumluluğunda olduğunu
söyledi.
Coşkun AÇIKGÖZ böyle bir etkinliğin teknik gerekçelerle pek mümkün
olmadığını ve konuya çok sıcak bakmadığını belirtti.
Çetin Hakan KURAL THBT ile kıyaslayarak KTMT’nin de mezunları ile orada yer
alması gerektiğini söyledi.
Yusuf Ata ARIAK Ağaç Dikme Şenliği uygun değilse Mezun Günü yapılan
programı iyileştirmeye yönelik çalışılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Ağaç
Dikme Şenliği’nin öğrenci merkezli bir etkinlik olduğunu söyleyerek, etkinliğe
katılan öğrencilerden fikir aldı.




















Reyhan ŞİMŞEK uygun şartlar sağlanırsa Ağaç Dikme Şenliği’ne katılımımızın
anlamlı olacağını söyledi.
Mustafa TUYGUN orada var olmanın sembolik olduğunu ve her ne şekilde
olursa olsun, etkinliğe katılımın gerektiğini belirtti.
Coşkun AÇIKGÖZ Mustafa TUYGUN’a katılmadığını ifade etti. Bu etkinliğin
yalnızca son yıllarda yaşanan olayların bir sonucu olarak popüler olduğunu ve
sürekliliğinin olmayacağı konusundaki görüşlerini dile getirdi.
Utku DOĞAN Ağaç Dikme Şenliği’nin eski bir etkinlik olduğunu söyledi.
Yusuf Ata ARIAK etkinliğe kısa bir program ile katılınmasını oylamaya açtı ve
etkinliğe katılım oybirliğiyle kabul edildi.
Rıdvan UĞURLU verilen kararların ve görevlendirmelerin de tutanak sonuna
eklenmesini istediğini belirtti.
Yusuf Ata ARIAK tutanak biçiminin nasıl olması gerektiğini ve alınan kararların
tutanak sonuna eklenmesinin uygun olacağını ifade etti. Yönetmelik ve tüzük
farkından söz etti.
Yusuf Ata ARIAK DYK Tüzüğü’nün geçen seneki toplantılar neticesinde
TUYGUN, KURAL, UĞURLU ve AÇIKGÖZ tarafından düzenlendiğini belirterek
kendilerine teşekkür etti.
ARIAK ve UĞURLU ÖYK üyelerinden tüzüğü okumalarını rica etti.
Bahsedilen yeni yönetmelikler ve tüzük oybirliği ile kabul edildi.
Beşinci gündem maddesi olan “mezun yemeği” ve “bina açılışı kutlaması”
etkinliklerinin birleştirilmesi önerisi konuşulmaya başlandı.
Yusuf Ata ARIAK mezunların birbirleriyle farklı yollarla iletişim kurmaları
sebebiyle genel mezun etkinliklerinin cazibesinin azaldığını söyledi.
Çetin Hakan KURAL iki etkinliğin birleştirilmesine karar verilmesi hâlinde, yeni
etkinliğin formatının belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.
Fatma Derya KOÇ bina açılışı kutlaması sonrasında yapılan yemeğin
güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Özcan Mutlu ÖZÜNLÜ son dönemdeki teknolojik gelişmelerin de bu cazibe
kaybının sebeplerinden biri olduğunu söyleyerek mezun yemeğinin bina açılışı
kutlaması etkinliğine dahil olması gerektiğini belirtti.
Utku DOĞAN mezun yemeği ya da bina açılışı kutlaması etkinliklerine
katılımın azlığını DYK toplantılarına katılımın azlığıyla ilişkilendirdi.
Mustafa TUYGUN katılım azlığının belki de yalnızca bu seneye özgü bir durum
olabileceği ihtimalini ve katılım azlığının etkinliklerin gerçekleşip
gerçekleşmeyeceği konusunda belirleyici rol oynamaması gerektiğini ifade
etti.
Özcan Mutlu ÖZÜNLÜ katılımın düşmesinin doğal olduğunu ve istatistiksel bir
çalışma yapılabileceğini söyledi. Katılım azlığının sebeplerine ilişkin veriler
toplanması gerektiğini belirterek çözümlerin bu çalışmanın ışığında
konuşulmasını önerdi.
Sözü edilen istatiksel çalışmanın yöntemi hakkında konuşuldu.
Rıdvan UĞURLU bunun kısa bir anket ile yapılmasını önerdi ve MYK’nın bu
konuda çalışma yapması gerektiğini belirtti.















Bina açılışı kutlamasının geçmiş yıllardaki gibi yapılmasına karar verildi. Mezun
yemeğinin gerçekleşip gerçekleşmemesine ise bahsi geçen çalışmaların
sonuçlarına göre karar verileceği belirlendi.
Altıncı gündem maddesi olan ÖYK ve MYK yeni dönem planının
konuşulmasına geçildi.
ÖYK Başkanı Göknur PALA 2014 – 2015 etkinlik planını özetledi.
ÖYK planında olan Fazıl SAY – Burcu KARADAĞ konserinin müzikal ve maddî
açıdan topluluğumuza uygun olup olmadığı konuşuldu.
Çetin Hakan KURAL ÖYK’nın 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümü
anısına bir etkinlik planlaması gerektiğini söyledi ve bu amaçla Çanakkale’de
kurulmuş resmî platform ile iletişime geçilebileceğini belirtti.
Bir sonraki 30 Ağustos buluşmasının nerede yapılacağına ilişkin konuşulmaya
başlandı.
Yusuf Ata ARIAK Uşak’ta fiyatları farklı iki alternatif otel olabileceğini söyledi
ve bu konuda bir ön çalışma yapacağını belirtti.
Yedinci gündem maddesi olan müzik direktörlüğü çalışmalarının
görüşülmesine geçildi.
Özcan Mutlu ÖZÜNLÜ bu sene verilmeye başlanan ücretsiz Temel Müzik
Eğitimi dersinin içeriğinden bahsetti. Bu dersin ikinci dönem Erol Sayan Türk
Müziği sistemini referans alan Türk Müziğine Giriş dersine bağlanmasının
planlandığını söyledi.
Coşkun AÇIKGÖZ müzik direktörü olarak yürüttüğü dönem başı
faaliyetlerinden bahsetti. Enstrüman hocaları ile yapılan toplantının
neticelerini açıkladı. Direktörlüğün hocalardan taleplerini belirtti. Bina açılışı
için planlanan, topluluk sâzendeleri ve koristlerinin katılacağı “Biz Bize”
konserinden söz etti. Bu konserin ileri bir tarihte tekrarlanarak topluluk
binamızdan TRT FM’deki “Akşam Neşesi” programında canlı yayınlanacağını
söyledi.
Coşkun AÇIKGÖZ, ÖYK’nın planladığı etkinliklerden birinin ÖYK’nın maddî
yükünü azaltma maksadıyla Rektörlük Korosu ile ortaklaşa gerçekleştirilmesi
olanağından söz etti.
Coşkun AÇIKGÖZ, topluluk mensubu öğrencilerin potansiyel geleceklerinin de
hesaba katılarak, müzikal eğitimin dışında, ülkemiz müzik politikaları hakkında
fikir sahibi olup, gelecekteki yaşantılarında Türk müziğine hizmet etmeleri
konusunda yönlendirilmesini söyleyerek bunun bir topluluk misyonu olması
gerektiğini ifade etti. Buna yönelik faaliyetlerin daha da somutlaştırılması
gerektiğini belirtti.
Özcan Mutlu ÖZÜNLÜ, bunu konservatuvar olmaktan vazgeçmek ve teknik
anlamda topluluk eğitimi ile yetkinliğe ulaşmanın mümkün olmadığını kabul
etmek olarak yorumladı.
Coşkun AÇIKGÖZ, aksine, bunun konservatuvar olmak için altyapı
sağlayabilecek nitelikte bir adım olduğunu düşündüğünü söyledi.
Utku DOĞAN, topluluktaki müzik eğitiminin ne seviyede olduğunu,
konservatuvar olma fikrinden vazgeçilip vazgeçilmediğini, enstrüman



















hocalarının ne sıklıkta değiştiğini ve neye göre belirlendiğini merak ettiğini
söyledi.
Coşkun AÇIKGÖZ, Utku DOĞAN’a bunları sorgulama ve değerlendirme
hakkının ancak topluluğa düzenli devam etmekle doğduğunu söyledi.
Coşkun AÇIKGÖZ, öğrencilere Türk müziğine hizmet etme bilincini vermenin,
teorik eğitime daha az önem verilmesi anlamına gelmediğinin altını çizdi.
Rıdvan UĞURLU, Derin Grup’u örnek göstererek teori ve pratiğin bir arada
olmasının daha faydalı olacağını söyledi.
Yusuf Ata ARIAK, tüm teorik ve pratik faaliyetlerin yazılı hâle getirilmesi
gerektiğini belirtti.
Sekizinci gündem maddesi dahilinde radyoda yayınlanmak üzere yeni
kayıtların Fatma Derya KOÇ ve Özcan Mutlu ÖZÜNLÜ tarafından devam
ettirilmesi konuşuldu.
Dokuzuncu gündem maddesi olan web sitesinin görüşülmesine geçildi.
Ali Emir İNCE, web sitesi güncellemelerinin, ÖYK’nın bu konuda daha aktif
olabilmesi için Coşkun AÇIKGÖZ’ün de isteğiyle geçen yılın sonundan beri ÖYK
Arşiv sorumlusu Mehmet ŞİMŞEK tarafından yürütüldüğünü söyledi. Bu
konuda ÖYK’ya gerektiğinde teknik destek verdiğini belirtti.
Ali Emir İNCE, tutanak ve tüzüklerin yeni hâllerinin siteye yükleneceğini
söyledi.
Ali Emir İNCE, Türk müziğiyle ilgili temel bilgileri, Türk müziğine ilişkin hiçbir
bilgisi bulunmayan birinin öğrenebileceği şekilde, en sağlıklı hâlleriyle site
ziyaretçileriyle buluşturmanın öneminden bahsetti.
Rıdvan UĞURLU, sitenin öğrenciler tarafından hızlı güncellenmesini takdir
ettiğini belirtti.
Ali Emir İNCE, web sitesindeki eksikliklerin ve geliştirilebilecek şeylerin
kendisine iletilmesi gerektiğini; bu taleplerin yapılması gereken
düzenlemelerde belirleyici olduğunu dile getirdi.
Yusuf Ata ARIAK, web sitesinde yapılan her güncellemenin e-posta gruplarıyla
paylaşılması gerektiğini söyledi.
Çetin Hakan KURAL, bu görevin Mehmet ŞİMŞEK tarafından çok verimli ve
istikrarlı şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.
Fatma Derya KOÇ haftalık bülten yayımlanmasının güzel olacağını ve
“KTMT’de bu hafta” başlığıyla e-posta gruplarında paylaşılabileceğini söyledi.
Rıdvan UĞURLU, kontrol edilmiş notaların web sitesine koyulması işinin
hızlandırılması gerektiğini ve bu notaların topluluk dışı erişime açılmasının
güzel olacağını belirtti.
Coşkun AÇIKGÖZ, korolarda icra edilen notaların farklı olabileceğini ve bir
şarkının bile notasının kontrolünün çok zaman aldığını söyledi.
Hakan KURAL ve Rıdvan UĞURLU, bu iş için Reşat ÖNAL ve İlker GÜNÇER gibi
insanlardan faydalanılmasını önerdi.
Coşkun AÇIKGÖZ, notaların sitede paylaşımının, notalarda yapılan
değişikliklerin not düşülerek yapılmasının daha uygun olacağını belirtti.
Onuncu gündem maddesi olan yeni dönem MYK ve MDK seçimine geçildi.









Yusuf Ata ARIAK, henüz bir başkan adayı olmadığını belirtti. Bu durum üzerine
MYK’ya başkanlık yapacak kişinin bu iş için istekli ve buna zaman ayırabilecek
durumda olması gerektiğini söyledi.
Ali Emir İNCE, toplantıya katılım azlığı gerekçesiyle, seçimin ertelenmesini ve
daha fazla katılım sağlanarak, bina açılış yıldönümünde yapılmasını önerdi.
Fatma Derya KOÇ, geçmiş yıllara kıyasla katılımdaki düşüşün hedefsizlikten
kaynaklanabileceğini söyledi.
Özcan Mutlu ÖZÜNLÜ, binanın inşaası kadar büyük bir hedef koymanın bu
ilgisizliği giderebileceğini söyledi.
Ali Emir İNCE’nin önerisi kabul edildi. 6 Aralık 2014 bina açılış yıldönümüne
kadar önceki MYK’nın görevine devam etmesine karar verildi.
Yeni dönem MYK ve MDK seçim tarihi 6 Aralık 2014 olarak belirlendi.
Çetin Hakan KURAL, DYK üyelerinin bina açılışında yapılacak seçim
toplantısına telefonla davet edilmesini önerdi.
Gülce ALIÇ ve Fatma Derya KOÇ, MYK üyeliğinde bulunmuş tecrübeli
mezunların tekrar bir araya gelerek, gelecek senelerin MYK altyapılarının
hazırlanmasını önerdi.
Rıdvan UĞURLU, Çetin Hakan KURAL, Mustafa TUYGUN, Utku DOĞAN, Fatma
Derya KOÇ ve Ali Emir İNCE bina açılışına kadar tekliflerini DYK toplantısına
getirmek üzere görevlendirildi.
ALINAN KARARLAR:









Bina açılışının onuncu yıldönümü için binanın tamamının boyanmasına ek
olarak kapıların boyanması için fiyat teklifi alınmasına karar verildi. (MYK)
MYK 2013 – 2014 Faaliyet Raporu oybirliği ile aklandı.
Bu yılki bina açılışı kutlamasının geçmiş yıllardaki gibi yapılmasına karar verildi.
Mezun yemeğinin gerçekleşip gerçekleşmemesine, katılım azlığına ilişkin
yapılacak istatistiksel çalışmaların sonuçlarına göre karar verileceği belirlendi.
(MYK)
Eymir Gölü Ağaç Dikme Şenliği’ne KTMT mezunları ve öğrencileri olarak resmî
akışa dahil olacak kısa bir programla katılınmasına karar verildi. (Müzik
Direktörlüğü)
Bundan sonraki toplantılarda alınan kararların ayrı bir başlık altında tutanak
sonlarına eklenmesine karar verildi. (Yazman)
DYK tüzüğünde ve yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler oybirliği ile kabul
edildi.
6 Aralık 2014 bina açılış yıldönümüne kadar önceki MYK’nın görevine devam
etmesine karar verildi.
Yeni dönem MYK ve MDK seçim tarihi 6 Aralık 2014 olarak belirlendi.
Rıdvan UĞURLU, Çetin Hakan KURAL, Mustafa TUYGUN, Utku DOĞAN, Fatma
Derya KOÇ ve Ali Emir İNCE bina açılışına kadar tekliflerini DYK toplantısına
getirmek üzere görevlendirildi.
Download

7 Kasım 2014 Dayanışma Kurulu Toplantısı Tutanağı