Faaliyet Konusu
M.K.ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YAPILACAK FAALİYETLERE İLİŞKİN EYLEM PLANI
Müdürlüğümüzce
Rektörlüğünüzce
Faaliyetin amacı
Faaliyetin uygulama yeri
uygun görülen tarih uygun görülen tarih
Ulusal istihdam politikasının
oluşturulması, istihdamın
korunması geliştirilmesi ve
İş ve Meslek Danışmalığı
işsizliğin önlenmesi gibi
hizmetleri İŞKUR Faaliyetleri
faaliyetlerinin yanında
işverenle iş arayan arasında
köprü vazifesi görmek ve
farkındalık yaratmak.
İş arama sürecinde bulunan
bireylerin karşılaşabilecekleri
sorunları gidermek,
İş arama becerileri, Mülakat
kendilerini ifade
Teknikleri Özgeçmiş
edebilmelerini sağlamak,
azırlama
özgeçmiş hazırlama becerisi
kazandırmak ve bireyi iş
hayatına hazırlamak.
İşbaşı Eğitim
işverenlerin nitelikli personel
ihtiyacını karşılamasına
yardımcı olurken iş
arayanların uygulama
yaparak mesleki becerilerini
pekiştirmelerini ve deneyim
kazanmalarını sağlamaktadır
B.H. Denizcilik fakültesi
04.02.2014
Müh. Fakültesi
11.02.2014
İSK. S. Havacılık Yüksekokulu
18.02.2014
Tur. İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu
25.02.2014
Dörtyok Sağ.Hizmetleri MYO
04.03.2014
İskenderun MYO
11.03.2014
Dörtyol MYO
01.04.2014
Belen MYO
08.04.2014
Erzin MYO
Payas MYO
15.04.2014
21.04.2014
B.H. Denizcilik fakültesi
04.02.2014
Müh. Fakültesi
11.02.2014
İSK. S. Havacılık Yüksekokulu
18.02.2014
Tur. İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu
25.02.2014
Dörtyol Sağ.Hizmetleri MYO
04.03.2014
İskenderun MYO
11.03.2014
Dörtyol MYO
01.04.2014
Belen MYO
08.04.2014
Erzin MYO
Payas MYO
15.04.2014
21.04.2014
B.H. Denizcilik fakültesi
04.02.2014
Müh. Fakültesi
İSK. S. Havacılık Yüksekokulu
11.02.2014
18.02.2014
Tur. İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu
25.02.2014
Dörtyol Sağ.Hizmetleri MYO
İskenderun MYO
04.03.2014
11.03.2014
Dörtyol MYO
Belen MYO
01.04.2014
08.04.2014
Erzin MYO
Payas MYO
15.04.2014
21.04.2104
Görevli İMD
Cansu TÜRKOĞLU
Atilla BÜLBÜL
Baki AKKUŞ
İbrahim BAĞIRSAKÇI
Selçuk DEVELİ
Ahmet RADIF
Özgün DURGUN
Selvihan KARPUZ
Nesrin ÖZER
Girişimcilik
Kendi işini kurma düşüncesi
olan bireylere girişimcilik
kültürünün tanıtılması KOBİ
‘lerin anlatılması ve KOSGEB
destekleri hakkında bilgi
vermek.
Bireye, eğitim hayatında ve iş
dünyasında duygu düşünce
ve bilgilerini karşı tarafa açık
Sunum hazırlama teknikleri
ve etkileyici biçimde kendini
ifade etme yeteneği
kazandırmak.
Euroguidance
Euroguidance; Mesleki
rehberlik ulusal kaynak
merkezleri ağıdır. Amacı;
Avrupa’daki eğitim ve
öğretim fırsatları hakkında
bilgi sağlamak aynı zamanda
iş ve kariyer alanında bilgi
vermek ve yönlendirme
yapmaktır.
B.H. Denizcilik fakültesi
06.02.2014
Müh. Fakültesi
13.02.2014
İSK. S. Havacılık Yüksekokulu
20.02.2014
Tur. İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu
27.02.2014
Dörtyol Sağ.Hizmetleri MYO
06.03.2014
İskenderun MYO
13.03.2014
Dörtyol MYO
03.04.2014
Belen MYO
10.04.2014
Erzin MYO
Payas MYO
17.04.2014
22.04.2014
B.H. Denizcilik fakültesi
06.02.2014
Müh. Fakültesi
13.02.2014
İSK. S. Havacılık Yüksekokulu
20.02.2014
Tur. İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu
27.02.2014
Dörtyol Sağ.Hizmetleri MYO
06.03.2014
İskenderun MYO
13.03.2014
Dörtyol MYO
03.04.2014
Belen MYO
10.04.2014
Erzin MYO
Payas MYO
17.04.2014
22.04.2014
B.H. Denizcilik fakültesi
06.02.2014
Müh. Fakültesi
13.02.2014
İSK. S. Havacılık Yüksekokulu
20.02.2014
Tur. İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu
27.02.2014
Dörtyok Sağ.Hizmetleri MYO
06.03.2014
İskenderun MYO
13.03.2014
Dörtyol MYO
03.04.2014
Belen MYO
10.04.2014
Erzin MYO
Payas MYO
17.04.2014
22.04.2014
Kenan İMAMOĞLU
Selçuk ÖZTÜRK
Sena KARACA
Merve AKSOY
Gülşah ATAR
Murşide YILDIRIM
Ender ŞENGÜL
Ergün TOPAL
Bülent SEPETÇİ
Download

MKÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YAPILACAK