M.K. ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YAPILACAK FAALİYETLERE İLİŞKİN EYLEM PLANI
Faaliyet konusu
İş ve meslek danışmanlığı
hizmetleri
İŞKUR faaliyetleri
İş arama becerileri,
Mülakat teknikleri
Öz geçmiş hazırlama
İşbaşı eğitimi
Faaliyetin amacı
Faaliyet uygulama yeri
Müdürlüğümüzce
öngörülen tarih
Ulusal istihdam politikasının
oluşturulması, istihdamın
korunması geliştirilmesi ve
işsizliğin önlenmesi gibi
faaliyetlerinin yanında
işverenle iş arayan arasında
köprü vazifesi görmek ve
farkındalık yaratmak.









Yayladağı MYO
İİBF Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Antakya MYO
Kırıkhan MYO
Altınözü MYO
Eğitim Fakültesi
Hassa MYO
29.01.2014
07.02.2014
19.02.2014
28.02.2014
11.03.2014
20.03.2014
01.04.2014
10.04.2014
21.04.2014
İş arama sürecinde bulunan
bireylerin karşılaşabilecekleri
sorunları gidermek,
kendilerini ifade
edebilmelerini sağlamak,
özgeçmiş hazırlama becerisi
kazandırmak ve bireyi iş
hayatına hazırlamak.









Yayladağı MYO
İİBF Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Antakya MYO
Kırıkhan MYO
Altınözü MYO
Eğitim Fakültesi
Hassa MYO
03.02.2014
10.02.2014
20.02.2014
03.03.2014
12.03.2014
21.03.2014
02.04.2014
11.04.2014
22.04.2014









Yayladağı MYO
İİBF Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Antakya MYO
Kırıkhan MYO
Altınözü MYO
Eğitim Fakültesi
Hassa MYO
04.02.2014
11.02.2014
20.02.2014
04.03.2014
12.03.2014
21.03.2014
03.04.2014
11.04.2014
23.04.2014
İşverenlerin nitelikli personel
ihtiyacını karşılamasına
yardımcı olurken iş
arayanların uygulama yaparak
mesleki becerilerini
pekiştirmelerini ve deneyim
kazanmalarını sağlamaktadır.
Rektörlüğünüzce
uygun görülen
tarih
Görevli İMD












Sunay DAĞ
Gizem
BAYASLI
Muharrem
AKAN
Erhan BAHAN
Volkan GÜZEL
Sadullah
BAHAR
Esra CİLLİ
Yusuf ASLAN
Ender
ALTUNAY
Özlem AKILLI
Sevda
ALAGÖZ
Nusret BOLAT
Girişimcilik
Sunum hazırlama
teknikleri
Euroguidance
Kendi işini kurma düşüncesi
olan bireylere girişimcilik
kültürünün tanıtılması KOBİ
‘lerin anlatılması ve KOSGEB
destekleri hakkında bilgi
vermek.









Yayladağı MYO
İİBF Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Antakya MYO
Kırıkhan MYO
Altınözü MYO
Eğitim Fakültesi
Hassa MYO
05.02.2014
12.02.2014
21.02.2014
05.03.2014
13.03.2014
24.03.2014
04.04.2014
15.04.2014
24.04.2014
Bireye, eğitim hayatında ve iş
dünyasında duygu düşünce ve
bilgilerini karşı tarafa açık ve
etkileyici biçimde kendini
ifade etme yeteneği
kazandırmak.









Yayladağı MYO
İİBF Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Antakya MYO
Kırıkhan MYO
Altınözü MYO
Eğitim Fakültesi
Hassa MYO
06.02.2014
13.02.2014
24.02.2014
06.03.2014
14.03.2014
25.03.2014
07.04.2014
16.04.2014
25.04.2014
Euroguidance; Mesleki
rehberlik ulusal kaynak
merkezleri ağıdır. Amacı;
Avrupa’daki eğitim ve öğretim
fırsatları hakkında bilgi
sağlamak aynı zamanda iş ve
kariyer alanında bilgi vermek
ve yönlendirme yapmaktır.









Yayladağı MYO
İİBF Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Antakya MYO
Kırıkhan MYO
Altınözü MYO
Eğitim Fakültesi
Hassa MYO
07.02.2014
14.02.2014
25.02.2014
07.03.2014
17.03.2014
26.03.2014
08.04.2014
17.04.2014
29.04.2014












Mahmut KUŞ
M. Can GÜZEL
Sabahat
DANAOĞLU
Özkan ALDIÇ
Yakup
KIRTIŞOĞLU
Şevki
ŞABANOĞLU
Nurettin NUR
Fatma ÇİNLER
Kemal
ÇAMLICA
Osman
ŞENGEL
Nesibe ÖZER
Serdal SAPAN
Download

M.K. ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YAPILACAK