SESAM İle İşbirliği Protokolü İmzalandı
Sakarya Üniversitesi Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) ile Sakarya Ticaret Borsası
(STB) arasında işbirliği ve koordinasyonun inşası ile geliştirilmesi amacıyla SAÜ Rektörlüğünde düzenlenen
protokol imza törenine, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, STB Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, SESAM
Müdürü Doç. Dr. Alev Erkilet ile SESAM ve STB yetkilileri katıldı.
Protokole göre, STB’nin araştırma kapasitesinin altyapısının geliştirilmesi, borsa organlarının, çalışanlarının ve
üyelerinin yetkinliklerinin yükseltilmesi amacıyla borsanın ilgili personellerine eğitim verilmesi; hem borsanın hem
de üniversitenin ana stratejilerine uygun olarak kalkınma konularında projeler üretilmesi için çalıştaylar
gerçekleştirilmesi konularında işbirliği yapılacak.
Protokolde ayrıca, sektörel ve bölgesel sorunların tespit edilerek bulunacak çözüm önerilerine yönelik
politikaların geliştirilmesi konusunda SESAM ile işbirliği yapılması; gerektiğinde SESAM ile alan araştırmaları ve
ortak projeler geliştirilmesi; sektörel tabanlı akademik çalışmalar yapılmasını yönlendirmek amacıyla SESAM
özelinde üniversite ile işbirliği yapılması ve bu konudaki lisansüstü çalışmaların desteklenmesi noktasında
işbirliğine gidilecek.
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete Borsamızı Ziyaret Etti
Ziyarette Sakarya Tarımı üzerine konuşuldu. Sakarya
İli’ nin İPARD Programı kapsamına dahil edilmesi için
TOBB’ un desteği talep edildi. Sektör sorunları hakkında
istişarelerde bulunuldu.
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Cevdet Mete ve
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri TOBB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete'yi Borsamızda
ağırlamaktan memnuniyet duygularını ifade ettiler.
TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete STB Hizmet
Binasında gerçekleştirdiği ziyarette STB personeli ile
hatıra fotoğrafı çektirdi. .
Avrupa Birliği Ve Yerel Sosyal Aktörler İşbirliği Çalıştayı
Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkiler Bölümü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, AİP
Koordinatörlüğü, SMMM Odası, Sakarya Ticaret Borsası,
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, SGK Başkanlığı ve MARKA Ajansı
yetkililerinin hazır bulunduğu “Avrupa Birliği ve Yerel
Sosyal Aktörler İşbirliği Çalıştay17 Haziran 2014 tarihinde
Sapanca Güral Otelde yapıldı.
Sakarya Üniversitesinden Çalıştay Koordinatörü
Doç Dr.M.Çağlar ÖZDEMİR in yönetiminde 10
kişiden oluşan 8 masa kuruldu ve çalıştaya
katılanlar 3 ayrı fikirle masa moderatörleri
tarafından organize edildiler. Ortaya çıkan her
proje ve fikir önce masa içindeki katılımcılar
tarafından sonrada diğer masalarca oylamaya
sunuldu. Oylamaya sunulan projelerde başta
Eğitim olmak üzere, Tarım, yatırım, Çevre, Sosyal
Güvenlik, Sağlık, Ulaşım, Teknoloji, Kadın,
Turizm, Sosyal Politikalar, Engelliler ile Afet
konularında yoğunluk ortaya çıktı.
Çalıştay da öncelik kazanan projelerin hayata
geçirilmesi için çalışmalar yapılacağını söyleyen
Doç. Dr. M.Çağlar ÖZDEMİR değerlendirmeler
sonucunda en çok oy alan 5 projeleri açıklarken”
bugünkü çalışmada ortaya çıkan 173 fikir çalışması
Çalışma Ekonomisi öğrencilerine Sakarya ya
dönük tez ve bitirme ödevi olarak verilecek olup
öğrencilere ve Sakarya ya katkı sağlanması
hedeflenmektedir” dedi.
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği İçin Başvurular Başladı
Tarımsal danışmanlık hizmeti alan her tarımsal işletme için, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara
600 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme
Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği Resmi Gazete 'de yayımlandı. destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık
hizmeti satın alacak tarımsal işletmelerin sağlamak zorunda olduğu koşullar belirlendi. Çiftçi kayıt sistemine,
hayvan kayıt sistemine veya örtü altı kayıt sistemine, su ürünleri kayıt sistemine, arıcılık kayıt sistemine, koyunkeçi kayıt sistemine, Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olması gerekecek. Tarımsal yayın ve
danışmanlık desteğinden faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, 50 gün içerisinde gerekli belgeler ile birlikte,
tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde
il müdürlüğüne başvuracak. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların şubesi var ise şube bürosunun
bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne ayrıca başvuru yapacak.
Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin örtü altında en az
üç dekar alanda üretim yapma, bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapma,
tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak
kaydıyla kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim
yapma kriterlerinden en az birini sağlaması şartı aranacak.
Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 10'u sağmal olmak kaydıyla
en az 20 büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş sığır ve
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 küçükbaş hayvana sahip olmak,
aarıcılıkta en az 50 adet arı kolonisine sahip olmak, su ürünleri üretim tesisine
sahip olmak, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde; yumurta üretiminde 5 bin adet, et
üretiminde 10 bin adet ve üzeri kapasitede yetiştiricilik yapmak gerekecek.
Erzurum Ticaret Borsası’ nın Borsamızı Ziyareti
Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakkı
Hınıslıoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Akgün ve
Yönetim Kurulu Borsamızı ziyaret ederek, STB
Hayvan Borsasında İncelemelerde bulunmuşlardır.
Borsamızı ziyaretlerinde Erzurum’daki hayvan
pazarının aktif hale getirilmesi için Hayvan
Borsamızı inceleyip, Hayvan Borsamızla ilgili bilgi
alış verişinde bulunulmuştur.
Borsa
yetkilileri
Erzurum’da
kurulması
düşünülen hayvan borsası için müzayede satış
sisteminde iş akışını yakından görmek için satış
müzayedesine katılarak süreci izleme fırsatı
bulmuşlardır. İki borsa yetkilileri Türkiye de faaliyet
gösteren tüm Hayvan Borsalarının etkinliğinin
arttırılması için TOBB nezdinde ortak bir çalışma
ile entegre hale getirilmesi hakkında görüşlerini
bildirmişlerdir.
Yönetici Oryantasyon Eğitimleri Verilmeye Başlandı
Sakarya Ticaret Borsası tüm Meslek Grubu Komite Üyelerine Borsamız Danışmanı DR. Yüksel
Vardar’ın sunumuyla Yönetici Oryantasyon Eğitimi verilmiştir.
Borsaların çalışma alanları, borsanın kamu adına yürütülen faaliyetlerde dahil olmak üzere tüm iş
süreçlerinin derinlemesine anlatılması, yöneticilik yetkinliklerini arttırıcı bilgilerin verilmesi konularını
içeren toplantıya Borsa Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu
Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Komite Üyeleri katılmıştır.
Yönetici Oryantasyon Programı kapsamında Ekip Oluşturmak - Takım Çalışması, Profesyonel
Yöneticilik - İş Teknikleri, Yönetim Becerileri Geliştirme ve Liderlik Eğitimleri verilmeye devam edecektir.
AYL IK
B Ü L T E N
SAKARYA TİCARET BORSASI
BÜLTEN AYI : HAZİRAN 2014
M UAM ELE GÖREN M ADDELERİN
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI
FİYATI
SATIŞ
YUKARI ORTALAM A
M İKTARI
BİRİM
TUTARI
ŞEKLİ
YEMLİK BUĞDAY
0,50
0,60
0,58
13.000,00
KG
7500,00
YUMUŞAK BUĞDAY (EKMEKLİK)
0,61
0,84
0,67
1.060.695,00
KG
709368,05
YEMLİK BUĞDAY
0,65
0,82
0,76
80.100,00
KG
60609,10
TS
ARPA
0,66
0,67
0,67
541.240,00
KG
360601,48
TS
MISIR DANE
0,71
0,80
0,75
134.599,00
KG
101556,85
HMS
MISIR DANE
0,72
0,89
0,75
8.046.172,00
KG
6061531,63
TS
PİRİNÇ BALDO
4,05
4,85
4,33
2.682.928,00
KG
11617145,19
TS
PİRİNÇ İTHAL
2,01
3,64
2,79
1.492.960,00
KG
4161791,19
TS
PİRİNÇ PİLAVLIK
1,48
2,72
2,69
2.534.916,00
KG
6827235,25
TS
PİRİNÇ KEPEĞİ
0,67
0,69
0,68
193.180,00
KG
130616,80
TS
1,95
51,00
25,75
0,52
0,61
3,27
79,21
34,66
0,74
0,77
2,97
58,46
27,69
0,53
0,65
1.994.700,00
36.817,00
5.735,00
220.245,00
14.805,00
KG
ÇV
ÇV
KG
KG
5923604,67
2152497,92
158776,99
116688,57
9638,88
TS
TS
TS
TS
TS
PİRİNÇ OSMANCIK
UN TİP 1 50 KG
UN TİP 1 25 KG
BUĞDAY KEPEĞİ
RAZMOL
GMS
TS
NOHUT
1,90
3,50
2,86
70.760,00
KG
202542,00
TS
MERCİMEK KIRMIZI
1,78
2,60
1,93
2.350.375,00
KG
4546682,24
TS
MERCİMEK YEŞİL
1,80
2,00
1,83
156.250,00
KG
285889,52
TS
BULGUR PİLAVLIK
1,23
1,45
1,33
320.150,00
KG
427303,25
TS
AYÇİÇEK ÇEREZLİK
4,95
6,65
6,04
141.238,00
KG
852621,03
HMS
AYÇİÇEK YAĞI 1 LT
3,79
5,82
4,81
2.628.787,00
LT
12643945,03
MISIR ÖZÜ YAĞI 1 LT
5,11
6,55
5,64
197.752,00
LT
1114720,99
TS
ZEYTİNYAĞI 1 LT
9,16
16,20
11,80
1.430.506,48
LT
16874037,10
TS
TS
İNEK SÜTÜ
0,93
1,05
1,00
24.797.616,50
LT
24733852,69
HMS
PATATES
0,62
1,51
0,71
725.294,45
KG
514069,42
HMS
DANA ETİ KEMİKLİ
15,81
18,18
16,43
327.293,00
KG
5377588,72
HMS
SIĞIR ETİ KEMİKLİ
14,50
14,53
14,51
2.613,00
KG
37920,35
HMS
ET KUZU
22,50
22,50
22,50
11.355,10
KG
255489,75
3,30
7,68
4,67
3.476.704,47
KG
16221063,50
TS
DANA ETİ KEMİKLİ
16,00
23,13
20,93
68.177,31
KG
1426959,67
TS
SIĞIR ETİ KEMİKLİ
14,25
18,29
14,66
20.288,00
KG
297325,40
TS
DANA ETİ KEMİKSİZ
18,50
45,70
22,46
285.877,44
KG
6419872,01
TS
SOĞAN KURU
0,15
0,65
0,37
900.682,65
KG
337118,37
SOĞAN KURU
0,26
0,49
0,39
317.709,07
KG
125065,17
KABUKLU FINDIK
7,10
11,25
10,14
1.084.704,37
KG
11000854,00
KABUKLU FINDIK
6,90
11,45
9,84
1.665.520,37
KG
16381598,73
TS
İÇ FINDIK ÖZÜRLÜ
9,33
13,46
9,64
662.406,00
KG
6384894,42
TS
ET PİLİÇ PARÇA
TS
HMS
TS
HMS
İÇ FINDIK KAVRULMUŞ
17,32
24,30
19,94
54.182,08
KG
1080633,98
TS
İÇ FINDIK
13,75
23,00
16,27
4.235.430,00
KG
68917226,42
TS
İÇ FINDIK 11-13 mm
13,46
20,00
18,62
501.600,00
KG
9339491,60
TS
İÇ FINDIK 13-15 mm
18,70
20,30
19,67
187.840,00
KG
3694107,98
TS
KABAK ÇEKİRDEĞİ
5,00
7,30
5,58
5.350,00
KG
29855,00
TS
4,80
4,80
4,80
286,00
KG
1372,80
HMS
SIĞIR
SÜPÜRGE OTU KİLO
2087,50
3856,29
3756,73
438,00
AD
1645446,44
HMS
HMS
BESİLİK DANA
1467,50
3313,35
3226,71
1.324,00
AD
4272159,20
DANA
1638,44
5345,88
4137,36
1.064,00
AD
4402149,45
HMS
İNEK
2000,00
3631,56
3628,00
458,00
AD
1661622,29
HMS
DÜVE
1000,00
2875,00
2500,00
5,00
AD
12500,00
HMS
DANA
4087,23
5600,00
4783,91
229,00
AD
1095515,90
BUZAĞI
600,00
1100,00
900,00
4,00
AD
3600,00
KOYUN
326,68
607,30
343,09
874,00
AD
299859,90
HMS
KUZU
383,84
395,52
392,04
110,00
AD
43123,98
HMS
Sahibi
Sorumlu Müdür
Yayın Kurulu
İrtibat Tel
: Sakarya Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete
: Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Arıkan
: Yön.Kur. Bşk. Cevdet Mete–Yön.Krl. Bşk. Yrd. Ahmet Erkan
: 0264-278 42 30 Fx : 0264-278 42 32
www.stb.org.tr e-mail : [email protected]
TS
TS
Download

2014 haziran ayı aylık bülteni