1 7
TALEP
M E R K E Z B İR İM L E R İ İÇ İN Ç A Y K A Z A N I
1
M İKTARI
BİRİMİ
2
A DET
(T E K N İK Ş A R T N A M E S İN E G Ö R E )
__1
ÇAY OCAĞI VE KAZANI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Çay kazanı tam otomatik özellikte olmalıdır.
2- Çay kazanı ihtiyaç duyacağı suyu ayarlanabilir şamandıralı bir sistemle su tesisatından otomatik
olarak kendisi almalıdır. Ayarlanmış miktarda suyu aldığında su alimim otomatik olarak kesmelidir.
3- Kazan 3 [üç] demlikli olmalı ve haznesine en az 30 litre su alabilmelidir.
4- Kazan doğalgaz ve elektrikle çalışabilmelidir.
5- Çay kazanında termostat sistemi olmalı ve suyu istenilen sıcaklıkta tutabilmelidir.
6- Çay kazanı ısı yalıtım sistemli olmalı ve su ısısını uzun süre muhafaza edebilmelidir.
7- Çay kazanının demlik konulan kısımlarında, demlik kaldırıldığında buhar çıkışını önlemek için bir
düzenek olmalıdır.
8- İç Kazanlar 304 krom olacaktır.
9- Çay kazanı dış yüzeyi galvaniz saç üzerine statik boyalı olmalıdır.
10- Çay kazanı su sistemi kendinden arıtma sistemli olmalıdır.
11- Çay kazanının ön yüzünde su ısısı ve çalışma durumunu gösteren analog veye dijital göstergeler
olmalıdır.
12- Çay kazanı kolay temizlik için üstten açılır kapaklı olmalıdır.
13- Çay kazanı en az iki yıl garantili olacaktır ve süresiz servis hizmeti verilecektir.
14- Çay kazanı ile beraber üç adet çelik demlik ve bir adet kazana uygun tahliye sistemli damlalık
verilecektir.
15- Ocak sisteminde kahve pişirebilmek için ekstra bölüm olacaktır.
16- Çay kazanı TSEK TSE ISO ve CE Belgelerine sahip olacaktır.
17- Nakliye ve montaj firmaya ait olacaktır.
Download

talep miktarı birimi