Bosna-Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi (BİGMEV) Borsamızda
METE: “Sel felaketinden dolayı üzüntümüz derindendir”
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Cevdet Mete; tarihte zorlu mücadeleler yaşamış Bosna
Hersek yeniden doğuyor derken Mayıs ayında yüzyılın
en büyük sel felaketini yaşaması bizleri son derece
derin üzüntülere boğmuştur. Bosna halkı ile her zaman
derin bağları bulunan ülkemiz bu zorlu mücadelede
her zaman Bosna Hersek ‘in yanında olacaktır. Bu
vesile ile sel felaketinde yaşamını yitiren Bosnalı
vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyor yaraların bir
an önce el birliği ile sarılacağına canı gönülden
inanıyorum dedi.
STB’ de Türkiye ile Bosna Hersek arasında
ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ele alındı.
Bosna Hersek’e yapılacak yatırımlar; BİGMEV
tarafından STB’ de anlatıldı. Bosna-Hersek ile
İlişkileri Geliştirme Merkezi (BİGMEV) Bursa
Temsilcisi Samir Vildiç, BİGMEV Finans Direktörü
Tuğrul Avcı ve BİGMEV Ankara Temsilcisi Cenita
Özgüner, Sakarya Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek,
Bosna Hersek’e yapılacak yatırımlara ilişkin bilgiler
verdi.
Bosna Hersek’te iş kurmak kolay
STB ziyaretinde Süpürge Borsası, hizmet binası ve
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nı gezerek,
yetkililerden bilgi alan BİGMEV Bursa Temsilcisi
Samir Vildiç, Finans Direktörü Tuğrul Avcı ve
Ankara Temsilcisi Cenita Özgüner, daha sonra
Sakarya Ticaret Borsası Yönetimi ve Meclis
üyelerine Bosna-Hersek ile İlişkileri Geliştirme
Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, slayt
gösterisi eşliğinde Bosna Hersek’in iş fırsatlarını
tanıttı.
Bosna Hersek’te iş kurmanın kolay olduğunu
ifade eden BİGMEV temsilcileri, gümrük vergileri ve
vizenin olmadığını söyledi.
Cevdet Mete toplantıda yaptığı konuşmada
Borsamız bu gün 850 üyesi ve 7 meslek grubu ile
ülkemizin en büyük borsalarından biridir. Kurulduğu
günden bu güne kadar üyelerimizin ve ilimizin
menfaatlerinin genişletilmesi doğrultusunda önemli
projelere imza attık. Uluslararası Akreditasyon
belgesine sahip olan ilk özel gıda kontrol
laboratuvarını ve Canlı Hayvan ticaretinin kayıt altına
alınmasına yönelik Canlı Hayvan Park Pazar Yeri, Canlı
Hayvan Borsasını Sakarya’ ya kazandırdık dedi.
Cevdet Mete Sakarya ilinin çeşitli iklim şartları,
uygun arazi varlığı, kara ve demir yolları ağına dâhil
oluşu ile sanayi kuruluşlarını kendine cezp ettiğini
belirterek. İş adamlarımızın buradaki potansiyeli
görerek yatırımlarını ilimize kaydırmaları ilimiz için
önemli katma değer yaratacağını ifade etti. Mete Bosna
Hersek ve Türkiye’nin tarihten gelen dostluğunun her
geçen gün iki ülke arasında yatırım ve işbirliklerinin
artmasına neden olduğunu belirterek bu toplantının
iki ülke arasında işbirliği köprüsü kurulmasına vesile
olması en büyük arzumuzdur” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 70. Mali Genel Kurulu Yapıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 70. Mali Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Soma ‘da yaşanan felaket için
yapılan saygı duruşuyla başlayan Genel Kurul’da konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektörün
gelecekten umutlu olduğunu ifade ederken, yeni bir büyüme modeli ve yeni yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu
söyledi. Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ETÜ) gerçekleştirilen
TOBB 70. Genel Kurulu’na Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel
Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, bakanlar, delegeler ve çok sayıda basın mensubu katıldı. TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler
Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundular. Genel Kurul'a Sakarya Ticaret Borsası'nı
temsilen Meclis Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Yönetim Kurulu üyeleri Nihat Özdemir,
Mustafa Çoroğlu, Levent Ali Kobal, Nihat Yılmaz, Meclis Üyeleri Vedat Arslan, Cevdet Çakır , Aydın Çelikaslan ve
Genel Sekreter Yasemin Arıkan katıldı.
Macaristan Ticaret Ataşesi Borsamızda
Macaristan Trend Direkt Şirketi İhracat
İthalat Satış Müdürü David Nagy ile birlikte
Sakarya Ticaret Borsası’nı ziyaret eden Macaristan
Ticari Ataşesi Janos Weısz, Borsa Yönetim Kurulu
Başkanı Cevdet Mete ve Meclis Başkanı Recep Pulat
ile görüştü. Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir,
Yönetim kurulu Üyeleri Mustafa Çoroglu, Mustafa
Genç, Levent Ali Kopal, Nihat Yılmaz ve Meclis
üyesi Vedat Aslan ile görüştü.
Macaristan ve Türkiye arasında ticaretin
artırılması ve iki ülke arasında neler yapılabileceği
konusunda
karşılıklı
fikir
alışverişinde
bulunulduğu ziyarette, özellikle Sakarya’nın
süpürgesi konuşularak, süpürgenin Macaristan’a
ihracatı konusunda görüşmeler yapıldı.
Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu
Yürürlüğe giren Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun çerçevesinde, asgari tarımsal arazi büyüklüğü;
mutlak, marjinal ve özel ürün arazilerinde 2 hektar,
dikili arazilerde 0,5 hektar, örtü altı tarım arazilerinde
0,3 hektardan küçük belirlenemeyecek.
Toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım
arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve
yeter
gelirli
tarımsal
arazi
büyüklüklerinin
belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal
arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli
sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı
kullanımını sağlayacak usul ve esasların belirlendiği
kanuna göre, belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş
tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanacak.
Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım
arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün
arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5
hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3
hektardan küçük belirlenemeyecek. Bu çerçevede il ve
ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri, bölge
farklılıkları göz önünde bulundurularak kanuna ekli
(1) sayılı listede belirlendi. Bakanlık, asgari tarımsal
arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre
artırabilecek.
Destekleme Baş Vurularında Son Gün 30 Haziran
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından yürütülen Çiftçi Kayıt Sistemi
Yönetmeliği 27 Mayıs 2014 tarih ve 29012 sayılı
Resmi Gazete’ de 2014 yılı başvurularının 30
Haziran 2014 tarihinde sona ereceği bildirildi.
STB Başkanı Cevdet Mete , açıklamasında,
"Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Dahil Olan Çiftçilere
Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi
Yapılmasına Dair Tebliğin
Resmi
Gazete‘ de
yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve desteklemeden
faydalanmak isteyen çiftçilerin 31 Aralık 2014 tarihine
kadar ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerine
başvurması gerektiğini kaydetti.
Çiftçilerin
ÇKS’ye
başvurduktan
sonra
desteklemeler için de ayrıca başvuru yapması
gerektiğinin altını çizen Temel, mazot, gübre ve toprak
analiz
desteğinden
faydalanmak
için
ÇKS
başvurusunun yapılmış olması gerektiğini vurguladı.
AYL IK
B Ü L TE N
BÜLTEN AYI : MAYIS 2014
FİYA TI
M UAM ELE GÖREN M ADDELERİN
CİNS VE NEV İLERİ
AŞAĞI
SATIŞ
YUKARI ORTALAM A
M İKTARI
BİRİM
TUTARI
ŞEKLİ
HUBUBATLAR
Y EMLİK BUĞDAY
0,65
0,78
0,68
173680,00
KG
117499,68
HMS
Y UMUŞAK BUĞDAY (EKMEKLİK)
0,63
0,74
0,68
222030,00
KG
151471,80
HMS
Y EMLİK BUĞDAY
0,76
0,78
0,77
519700,00
KG
401396,82
TS
A RPA
0,60
0,66
0,65
115533,00
KG
75051,00
MISIR DANE
0,55
0,73
0,65
3367330,00
KG
2180697,65
TS
HMS
MISIR DANE
0,60
0,85
0,76
14340160,00
KG
10833694,65
TS
PİRİNÇ BALDO
4,25
4,89
4,37
4835730,00
KG
21138841,50
TS
PİRİNÇ İTHA L
2,45
3,73
2,59
5804085,00
KG
15015549,05
TS
PİRİNÇ PİLA V LIK
1,57
2,90
2,59
2524000,00
KG
6538444,68
TS
PİRİNÇ OSMANCIK
1,94
4,00
2,98
1919625,00
KG
5716907,95
TS
UN TİP 1 50 KG
51,00
77,23
57,91
36171,00
ÇV
2094568,32
TS
UN TİP 1 25 KG
25,75
32,67
27,02
5321,00
ÇV
143772,80
TS
BUĞDA Y KEPEĞİ
0,49
0,75
0,51
510201,00
KG
257878,85
TS
RA ZMOL
0,61
0,71
0,66
14105,00
KG
9302,79
TS
BUĞDA Y KEPEĞİ ÇV
0,75
25,93
10,95
965,00
ÇV
10569,43
TS
KURU FASULY E
3,10
5,75
5,51
147360,00
KG
811230,00
TS
NOHUT
1,90
5,34
3,00
50730,00
KG
152340,00
TS
MERCİMEK KIRMIZI
1,79
2,65
1,87
3645555,00
KG
6831419,84
TS
TS
MERCİMEK Y EŞİL
1,80
2,40
1,82
284185,00
KG
518344,88
BULGUR PİLA VLIK
1,28
1,67
1,35
237715,00
KG
321473,50
TS
A YÇİÇEK ÇEREZLİK
4,25
6,00
5,76
250031,00
KG
1439670,20
TS
İNEK SÜTÜ
0,93
1,05
1,00
24320141,00
LT
24311070,35
İNEK SÜTÜ
0,95
1,07
1,00
6159329,00
LT
6133305,50
PA TATES
0,57
1,87
0,78
815625,00
KG
638272,00
PA TATES
0,84
1,98
1,10
372805,01
KG
410297,20
16,03
17,97
16,59
329771,20
KG
5469556,66
DA NA ETİ KEMİKLİ
HMS
KOOP.A.
HMS
TS
HMS
ET TAV UK
4,37
6,87
4,84
3490355,48
KG
16902052,87
TS
ET PİLİÇ PARÇA
3,73
7,92
4,11
52017,04
KG
213659,01
TS
DA NA ETİ KEMİKLİ
17,50
20,85
19,85
11356,41
KG
225444,78
TS
SIĞIR ETİ KEMİKLİ
12,00
15,00
13,95
13242,00
KG
184753,60
TS
DA NA ETİ KEMİKSİZ
18,50
39,07
20,72
172193,37
KG
3567106,54
TS
SOĞA N KURU
0,34
0,75
0,51
227904,99
KG
116674,55
HMS
KA BUKLU FINDIK
5,91
10,85
8,19
2652168,00
KG
21727687,70
HMS
6,00
11,72
8,43
2896672,00
KG
24416724,29
TS
İÇ FINDIK KAV RULMUŞ
KA BUKLU FINDIK
15,00
15,00
15,00
1000,00
KG
15000,00
TS
İÇ FINDIK KIY ILMIŞ KA VRULMUŞ
18,07
29,50
18,75
28995,20
KG
543666,08
TS
İÇ FINDIK
11,40
24,00
15,93
3317190,00
KG
52849436,35
TS
İÇ FINDIK 11-13 mm
11,98
24,00
13,42
221135,00
KG
2968575,56
TS
İÇ FINDIK 13-15 mm
13,24
24,00
20,49
212360,00
KG
4351249,90
TS
KA BA K ÇEKİRDEĞİ İRİ
11,90
13,00
12,38
90250,00
KG
1117208,00
TS
KA BA K ÇEKİRDEĞİ
10,00
12,00
10,97
3210,00
KG
35220,00
4,88
5,09
5,01
646,00
KG
3239,37
HMS
SÜPÜRGE OTU KİLO
TS
SIĞIR
1920,00
2735,65
2710,16
32,00
AD
86725,00
HMS
BESİLİK DANA
2270,00
3814,69
2686,47
81,00
AD
217603,78
HMS
DA NA
2300,00
5284,34
3716,75
1807,00
AD
6716173,70
HMS
SIĞIR
3097,50
4177,50
3765,78
18,00
AD
67784,00
TS
DA NA
3471,90
6258,72
4837,20
341,00
AD
1649484,96
TS
580,00
580,00
580,00
1,00
AD
580,00
TS
KOYUN
Sahibi
Sorumlu Müdür
Yayın Kurulu
İrtibat Tel
: Sakarya Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete
: Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Arıkan
: Yön.Kur. Bşk. Cevdet Mete–Yön.Krl. Bşk. Yrd. Ahmet Erkan
: 0264-278 42 30 Fx : 0264-278 42 32
www.stb.org.tr e-mail : sakarya@stb.org.tr
Download

2014 mayıs ayı aylık bülteni