KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Kemalettin TAŞDAN
Ünvan
Doktor
Telefon
287 2833/1344
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
1971 - Ankara
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yüksek Lisans
Çukurova Üniversitesi
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Lisans
Çukurova Üniversitesi
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Çukurova Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi / 2005
Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi / 1998
Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi / 1994
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
ÜDS
TOEFL
IELTS
71,25
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)
1996-2005 Araştırma Görevlisi, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
2007 - / Mühendis / Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme
Enstitüsü
YAYINLARI
A. TEZLER
A.1. Türkiye’de Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Tarımsal Kazançların Vergilendirilmesi,
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi ABD, Yüksek Lisans Tezi,
1998, Adana, 135 sayfa.
A.2. Türkiye Mısır Piyasası, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi
ABD, Doktora Tezi, 2005, Adana, 199 sayfa.
B. MAKALELER & BİLDİRİLER
B.1. Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
B.1.1. TAŞDAN, K., 2006. Türkiye’de Nişasta Bazlı Şekerler Sektörü: Bir SWOT Analizi
Uygulaması, Gıda Teknolojisi Dergisi, Mart 2006, Yıl:10, Sayı:3, Sayfa: 76-79.
B.1.2. TAŞDAN, K., 2005. Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Yoğunlaşma Eğilimleri,
Ç.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt: 20 Sayı: 4, Sayfa: 115-120.
B.1.3. TAŞDAN, K., EMEKSİZ, F., 2005. Türkiye Mısır Piyasası, Ç.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt: 20 Sayı: 4,
Sayfa: 67-76.
B.1.4. TAŞDAN, K., 2005. Teknik Dönüşüm Katsayıları ve Tarım Ürünleri Dış Ticareti
Açısından Kullanımı: Mısır Örneği, Tarım Bilimleri Dergisi, Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Yayını, 2005- 11/3, Sayfa: 321-327.
B.1.5. TAŞDAN, K., 2005. Türkiye Tarım Ürünleri Dış Ticaretinin Yapısı ve Gelişimi, Alatarım
(Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Yayın Organı), Cilt: 4, Sayı: 1, Haziran 2005,
Sayfa: 52-59.
B.1.6. TAŞDAN, K., EMEKSİZ, F., 2003. Türkiye’de Mısır Üretim, Tüketim ve Dış Ticareti,
Ç.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 3, Sayfa: 97-104.
B.1.7. TAŞDAN, K., 2000. Tarımsal Gelirlerin Vergilendirilmesindeki Son Değişiklikler ve Olası
Etkileri, Tarım Ekonomisi Dergisi (Tarım Ekonomisi Derneği Yayını), Sayı:5, Sayfa: 71-88.
B.1.8. TAŞDAN, K., AKDEMİR, Ş., 1999. Türkiye' de Gelir Vergisi Kanunu' na Göre Tarımsal
Gelirlerin Vergilendirilmesi , Ç.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt:14 Sayı:2, Sayfa: 81-90.
B.1.9. TAŞDAN, K., EMEKSİZ, F., 1999. Su Ürünleri Dış Ticaretinde Yoğunlaşma, Ç.Ü.Z.F.
Dergisi, Cilt: 14 Sayı:4 Sayfa: 71-80.
B.1.10. KOÇ, A., AKDEMİR, Ş., TAŞDAN, K., 1996. Tüketicilerin Gıda Ürünlerinde Marka
Tercihini Etkileyen Değişkenlerin Faktör Analizi İle Belirlenmesi: Adana' da Makarna
Örneği, Ç.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:6 Sayı:1 Sayfa: 7-21.
B.2. Hakemli Olmayan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
B.2.1. TAŞDAN, K., TAŞDEMİR, K., GÜL, U., UÇUM, İ., CEBECİ, T., 2009. Türkiye’de Tarım, Türk
Tarım Dergisi, Mayıs Haziran 2009.
B.2.2. TAŞDAN, K., 2007. Mısır Türkiye’de Geniş Kullanım Alanına Sahip, Tarım Plus, Sayı: 7,
Ağustos 2007, Sayfa: 30-32.
B.2.3. TAŞDAN,K., 2005. Biyoyakıtların Türkiye Tarım Ürünleri Piyasalarına Olası Etkileri;
Biyobenzin – Etanol, Tarım ve Mühendislik, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayım
Organı, Sayı: 75, Sayfa: 27-29.
B.2.4. TAŞDAN, K., 2003. Dünya’da ve Türkiye’de Mısırın Kullanımı, Gıda Dergisi, Temmuz
2003, Sayı: 2003-7, Sayfa: 87-88.
C. BİLDİRİLER
C.1. Uluslararası Kongre, Simpozyum, Toplantı vb. Sunulan Bildiriler
C.1.1. TAŞDAN, K., ALBAYRAK, M., GÜRER, B., ÖZER, O.O., ALBAYRAK, K., GÜLDAL, H.T., 2014.
Geleneksel Gıdalarda Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı: Ankara İli Örneği, 2. Uluslararası
Davraz Kongresi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta.
C.1.2. ALBAYRAK, M., TAŞDAN, K., ALBAYRAK, K., 2013. Reflections of Commercialization
Concerns on Traditional Foods, The 2nd International Symposium on Traditional Foods from
Adriatic to Caucasus, 24-26 October 2013, Struga (Ohrid Lake) / Macedonia, P:79.
C.1.3. ERKAN, O., OĞUZ, C., GÜLTEKİN, U., TAŞDAN, K., YAŞAR, B., 2005. Economic Analysis of
Climate Changes on Agricultural Production Systems and Identification of Policy and
Institutional Measures in Cukurova and Central Anatolia Regions, Proceedings of the
International Workshop for the Research Project on the Impact of Climate Change on
Agricultural Production System in Arid Areas (ICCAP), February 17-18, Kyoto, Japan,
Pages: 21-22.
C.1.4. ERKAN, O., OĞUZ, C., GÜLTEKİN, U., TAŞDAN, K., YAŞAR, B., 2004. Some Socio-Economic
Indicators of Investigated Farms in Adana and Konya Province, Proceedings of the
International Workshop for the Research Project on the Impact of Climate Change on
Agricultural Production System in Arid Areas (ICCAP), November 21-23, Cappadocia,
Turkey, Pages: 35-37.
C.1.5. TSUJII, H., KUSADOKORO, M., MARU, T., GÜLTEKİN, U., TAŞDAN, K., 2004. Current
Research Status of the Socio-Economic Team of the ICCAP and One Analysis of the Impacts
of Weather to Wheat Production in Adana and Konya, Proceedings of the International
Workshop for the Research Project on the Impact of Climate Change on Agricultural
Production System in Arid Areas (ICCAP), November 21-23, Cappadocia, T urkey, Pages: 2734.
C.1.6. ERKAN, O., ÇAKMAK, E., TSUJII, H.,
KAGATSUME, M., OĞUZ, C., ASAMI, A,
KAMEYAMA, H., GÜLTEKİN, U., TAŞDAN, K., ERUYGUR, O., 2003. Impacts of Climate
Change on Agricultural Production in Arid Areas: Economic Analysis of Climate Changes on
Agricultural Production Systems and Identification of Policy and Institutional Measures in
Çukurova and Central Anatolia Regions, Proceedings of the International Workshop for
the Research Project on the Impact of Climate Change on Agricultural Production
System in Arid Areas (ICCAP), Kyodai Kaikan, Kyoto, January, 22-23, Japan, Pages: 70-71.
C.2. Ulusal Kongre, Simpozyum, Toplantı vb. Sunulan Bildiriler
C.2.1. TAŞDAN, K., ALBAYRAK, M., ALBAYRAK, K., 2014. Coğrafi İşaret Tescilli Geleneksel
Ürünlerde İzlenebilirlik: Ankara İli Örneği, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül
2014, Samsun (Sözlü bildiri olarak sunulacaktır)
C.2.2. TAŞDAN, K., İLKDOĞAN, U., 2014. Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Bir Fırsat Alanı: Serbest
Bölgeler, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Samsun (Poster bildiri olarak
sunulacaktır)
C.2.3. TOPRAK, F. E., İLKDOĞAN, U., TAŞDAN, K., 2014. Transatlantik Ticaret ve Yatırım
Ortaklığı’nın Türkiye Tarım Sektörüne Olası Etkileri, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5
Eylül 2014, Samsun (Sözlü bildiri olarak sunulacaktır)
C.2.4. TAŞDAN, K., ÖZER, O.O., ALBAYRAK, M., ALBAYRAK, K., GÜLDAL, H.T., 2014. Geleneksel
Gıdalarda Tüketici Algı Ve Tercihleri: Ankara İli Örneği (Poster Bildiri), 4. Geleneksel Gıdalar
Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, 17-19 Nisan 2014, Sayfa: 910-914, Adana.
C.2.5. ALBAYRAK, M., TAŞDAN, K., GÜNEŞ, E., SANER, G., ATIŞ, E., ÇUKUR, F., PEZİKOĞLU, F.,
2010. Küresel Rekabet Açısından Türkiye’de Tarım Ve Gıda Ürünlerinin Pazarlama
Sistemlerine Bakış: Mevcut Yapı, Sorunlar Fırsatlar, Hedefler, Türkiye Ziraat Mühendisliği
VII. Teknik Kongresi, Sayfa: 1305-1320, Ankara.
C.2.6. TAŞDAN, K., ÇELİKER, S., A., ARISOY, H., ATASEVEN, Y., DÖNMEZ, D., GÜL, U., DEMİR, A.,
2010. Akdeniz Bölgesinde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi,
Türkiye IX. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:1, Sayfa:103-110, Ş. Urfa.
C.2.7. TAŞDAN, K., İRİBOY, S., İÇÖZ, Y., 2008. Türkiye Süt Sektörü Analizi, VIII. Ulusal Tarım
Ekonomisi Kongresi, Gıda İşletmeciliği, Sayfa: 93-104, Bursa.
C.2.8. EMEKSİZ, F., ALBAYRAK, M., GÜNEŞ, E., ÖZÇELİK, A., ÖZER, O.O., TAŞDAN, K., 2005.
Türkiye’de Tarımsal Ürünlerin Pazarlama Kanalları ve Araçlarının Değerlendirilmesi,
Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 2. Cilt, Sayfa: 1155-1172, Ankara.
C.2.9. EMEKSİZ, F, TAŞDAN, K., 1999. Türkiye' nin Su Ürünleri Dış Ticaretinde Gelişmeler, X.
Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt:1 Sayfa: 22-32, Adana.
D. DİĞER YAYINLAR
D.1. Uluslararası Yayınlar
D.1.1. TSUJII, H., KUSADOKORO, M., MARU, T., GÜLTEKİN, U., TAŞDAN, K., 2005. An
Econometric Analysis of the Effects of Global Warming to Production of Wheat and Other
Crops in Adana and Konya, The Progress Report of ICCAP, The Research Project on the
Impact of Climate Changes on Agricultural Production System in Arid Areas, April 2005,
Japan.
D.1.2. TSUJII, H., KUSADOKORO, M., MARU, T., GÜLTEKİN, U., TAŞDAN, K., 2005. Current
Research Status of the Socio-Economic Team of the ICCAP and Two Relatively Complete
Results of Our Analysis of Farmer’s Responses in Soil Fertility Maintenance Using Farm
Survey Data and of Our Econometric Analysis of the Impacts of Weather to Wheat
Production in Adana And Konya Using Statistical Data, The First Interim Report of the
Socio-Economic Sub-Group of ICCAP, Edited by Hiroshi TSUJII, Feb. 17, 2005.
D.2. Ulusal Yayınlar
D.2.1. TAŞDEMİR, K., TAŞDAN, K., 2011. Tarım Ürünleri Fiyatlarında Mevsimsel Dalgalanmalar,
TEPGE Bakış ISSN:1303-8346, Sayı:12, Nüsha:1, Ankara.
D.2.2. ÇETİN, F., TAŞDAN, K., 2010. Mısır, Ürün Raporları 2010/8, TEAE, Ankara.
D.2.3. YILMAZ, F., TAŞDAN, K., 2009. Mısır, Ürün Raporları 2009/2, TEAE, Ankara.
D.2.4. TAŞDAN, K., 2007. Mısır, TEAE Bakış, Sayı:9 Nüsha:3, Ağustos 2007, Ankara.
D.2.5. TAŞDAN, K., 2007. Türkiye İçin Tarım Ürünleri Ticareti Önemini Koruyor, Cumhuriyet
Gazetesi Tarım Hayvancılık Eki, 11 Eylül 2007, Salı, Yıl: 4 Sayı: 38 Sayfa: 6, İstanbul.
D.2.6. TAŞDAN, K., 2006. Dondurulmuş Meyve Sebze Tüketimi Kişibaşına Yılda Yarım Kilo,
Cumhuriyet Gazetesi Tarım Hayvancılık Eki, 14 ġubat 2006 Salı, Yıl: 2 Sayı: 18 Sayfa: 11,
İstanbul.
D.2.7. AKDEMİR, Ş., KOÇ, A., CANAN, S., GÖÇTÜ, S., TAŞDAN, K., KANDEMİR, S., 1994. Adana İl
Merkezinde Tüketicilerin Makarna Tüketim ve Satınalma Davranışları (Yayınlanmamış Lisans
Tezi)
E. KİTAP, RAPOR, BÖLÜM YAZARLIĞI vb.
E.1. TAŞDAN, K., 2013. Mısır Durum Tahmin: 2013/2014, Tarımsal Ekonomi Araştırma
Enstitüsü Yayın No: 222, Ankara.
E.2. TAŞDAN, K., 2013. Türkiye Tarımı, Ekonomik Görünüm 2010/2011, E-kitap, ISBN: 978-605-
63669-0-1
E.3. TAŞDAN, K., ÇETİN, F., GÜRER, F., 2011. Mısır Durum Tahmin: 2011/2012, Tarımsal
Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No: 193, Ankara.
E.4. TAŞDAN, K., ATASEVEN, Z.Y., AYGÖREN, E., GÜLAÇ, Z.N, GÜL YAVUZ, G., YILMAZ, F., ZAN
SANCAK, A., 2010. Ekonomik Göstergelerle Türkiye’de Tarım 2009, TEAE Yayın No:181, ISBN:
978-975-407-295-2, Ankara.
E.5. TAŞDAN, K., ÇELİKER, S., A., ARISOY, H., ATASEVEN, Y., DÖNMEZ, D., GÜL, U., DEMİR, A. ,
2010. Akdeniz Bölgesinde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi,
TEAE Yayın No:179, ISBN:978-975-407-293-8, Ankara.
E.6. TAŞDAN, K., TAŞDEMİR, K., GÜL, U., UÇUM, İ., CEBECİ, T., ÖZAT, H.E., 2009. Ekonomik
Göstergelerle Türkiye’de Tarım 2008, TEAE Yayın No:176, ISBN:978-975-407-282-2, Ankara.
E.7. TAŞDAN, K., İRİBOY, S., ÇELİKER, S.A., GÜL, U., İÇÖZ, Y., v. BERKUM, S., 2009. Turkish Dairy
Sector Analysis, Sectoral Analysis: Dairy, Tomato, Cereal, Poultry / Dairy (Editors: İlkay
DELLAL, Siemen van BERKUM), TEAE Yayın No:171, ISBN:978-975-407-268-6. Ankara.
E.8. TAŞDAN, K., 2008. Dış Ticaret, Ekonomik Göstergelerle Türkiye’de Tarım 2007 (Editörler:
Doç. Dr. İlkay DELLAL, Dr. Celile Ö. DÖLEKOĞLU), TEAE Yayın No:167, ISBN:978-975-407-2471, Ankara.
E.9. TAŞDAN, K., 2007. Mısır Durum Tahmin: 2007/2008, Tarımsal Ekonomi Araştırma
Enstitüsü Yayın No: 160, Ankara.
E.10. İÇÖZ, Y., TAŞDAN, K., İRİBOY, S., BERKUM, S., 2007. Türkiye Süt A l t Sektör Analizi,
Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No: 159, Ankara.
PROJELER
1. Bitkisel Ürünler Maliyet Otomasyon Sistemin Kurulması, Görev: Proje Yürütücüsü, TAGEM
Projesi, (2013 - Devam ediyor)
2. Kahramanmaraş’ta Tarla Ürünleri Üreten Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Seçilmiş
Bazı Tarla Ürünleri İçin Normatif Arz Fonksiyonlarının Tahmini, Görev: Proje Yürütücüsü,
TAGEM Projesi
3. Akdeniz Bölgesinde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi, 20092010,
Görev:
Proje
Lideri,
Destekleyen
Kurum:
TAGEM,
Proje
No:
TAGEM/HAYSÜD/2009/09/04/01
4. Türkiye'de Tarımsal Politika Oluşturma Amaçlı Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi, 20072009, Görev: Süt Sektör Analizi Grup Sorumlusu, Hollanda Tarımsal Ekonomi Araştırma
Enstitüsü (LEI) – Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE) işbirliği. Destekleyen kurum:
Hollanda Tarım Bakanlığı
5. Çukurova ve İç Anadolu Bölgelerinde İklim Değişikliklerinin Tarımsal Üretim Sistemleri
Üzerine Yaptığı Etkilerin Ekonomik Analizi ve Gerekli Önlemler, 2001-2007, Görev:
Yardımcı Araştırmacı, Destekleyen Kuruluşlar; TÜBİTAK – RIHN (Research Institute for
Humanity and Nature), Japonya. Proje No: TÜBİTAK TOGTAG-JPN-5
Download

Dr.Kemalettin TAŞDAN