GAZETEMİZİ
BULABİLECEĞİNİZ
BAYİLER
AVM
Hankapı Mh.
Belediye Altı
No: 45
KARAPINAR
GÖKKUŞAĞI HASTANE BÜFE
Hastane Karşısı - KARAPINAR
13 Ocak 2016 Çarşamba
Sayı : 466
1.00 TL. (KDV. Dahil)
Değişim Önce Gönüllerde Başlar...
Ka ra pın a r’ın
H af talık Sü re li
Yerel Ba ğımsız
Siyasi Ga zetesi
Kaymakam Karaca S.Y.D. Vakfı
Çalışmaları İle İlgili Basın Toplantısı Yaptı
Karapınar Kaymakamlığı,
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı'nın
01.01.2015- 31.12.2015
tarihleri arasında yapmış
olduğu faaliyetleri görüşmek
ve basın mensuplarını
bilgilendirmek amacıyla
Kaymakam Mustafa Karaca
başkanlığında S.Y.D.Vakfı
Mütevelli Heyetinin katılımları
ile Kaymakamlık toplantı
salonunda toplantı yapıldı.
Toplantıya; Kaymakam Mustafa
Karaca, Karapınar Belediye
Başkan Yrd ve B.Şehir Belediye
Meclis Üyesi Emre Özsoy, İlçe
Müftüsü Kadir Demirlenk, İlçe
Sağlık Müdür V. Dr. Şule Nur
Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Sami Sağdıç, Malmüdürü Zeki
Kabdan, İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Tayfun
İlçemizin en önemli
ihtiyaçlarından olan "Diyaliz
Ünitesi" Karapınar Devlet
Hastanesinde hizmete girdi.
Karapınar Devlet Hastanesi
Hastane Yöneticisi/Başhekim
Uzman Dr. Başhekim Karapınar
Devlet Hastanesinde faaliyete
geçen diyaliz hizmeti için şunları
söyledi. "Halka hizmet Hakk'a
hizmet anlayışı ile çıktığımız
yolda Mayıs 2015'te açtığımız
yeni hastanemizin içini
doldurmaya devam ediyoruz.
Uzun yıllardır ilçemizin önde
gelen ihtiyaçlarından birine daha
Gökçe, Mustafa Sonkaya,
Mustafa Çakan, Metin Türkoğlu,
Erol Demirel, Mustafa
Köklüsoy, S.Y.D.Vakfı Müdiresi
Hatice Soran ve memurları
Nazmiye Yakar, Talip Atabek,
Paslıdan
Karapınar'da Bayırbucak
Gazeteciler Tü r k me n ler in e Yar d ım
Günü
Ka m p a n y a s ı B a ş la t ı ld ı
Hayrat Vakfı, Karapınar Belediye devam ettirdiklerini söyleyen
Kutlama
Başkanlığı ve KOMEK işbirliği Yaka, Türkmen dağında hızla
ile Bayırbucak Türkmenlerine
ilerlemeye çabalayan Suriye
Mesajı
yardım kampanyası başlatıldı.
Ordusunun bölgedeki Türkmen
Belediye Başkanı Mehmet Yaka,
bu konuda şunları söyledi, "Şimdi
Kardeşlik Vakti" Bayırbucak
Türkmenlerine yardım için "Haydi
Karapınar" diyoruz. Karapınarlı
hayırsever vatandaşlarımızın un,
gıda, giyim, battaniye gibi
yardımlar yapabileceklerini ayrıca
maddi yardımda bulunmak isteyen
vatandaşlarımızın makbuz karşılığı
para yardımında da
bulunabileceklerini söyleyen Yaka,
Hatay'ın güneyindeki Bayırbucak
Türkmenleri'nin son dönemde bir
katliamın eşiğinde hayatlarını
vatandaşların varlığına son vermek
istediğini ifade eden Yaka, bu
saldırıları şiddetle kınadıklarını,
Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir
zaman değil yanı başında,
dünya'nın hiçbir yerinde baskı,
şiddet ve korku unsurlarıyla
insanların zulüm görmesine seyirci
kalamayacağını vurgulayan Yaka,
Karapınarlı vatandaşlarımızın da
Bayırbucak Türkmenlerine yardım
kampanyasında yerini alacaklarına
inanıyorum. Haydi Karapınar
yardım zamanıdır.Dedi
"10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü" Nedeniyle Basın – Yayın
ve Enformasyon Konya İl Müdürü
Cemil PASLI kutlama mesajı
yayınladı.
3’de
Himmet TÜRKMEN
İmtiyaz Sahibi
Diyaliz Ünitesi Hizmete Girdi
Rabia Aslıhan TÜRKM EN
Öğrenci
Nihat BAŞBUĞU
Eğitimci - Sos yolo g
Özkan Yılman ve Basın
Mensuplarından katıldı.
2’de
Sağlık
Bakanlığı,
Konya Halk
Sağlığı
Müdürlüğü
Kanser
Taraması
Başlattı
Karapınar Sağlık Ocaklarında
Kolorektal (Kalın Bağırsak) ve
Serviks (Rahimağzı) Kanser
Taraması Yapılmaktadır.
Karapınar Sağlık Ocaklarında
Aile Hekimleri tarafından
Kolorektal (Kalınbağırsak)
kanseri taraması ile Serviks
(Rahimağzı) kanseri taraması
ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Unutmayın! Kanser taraması
ve erken teşhis, kanseri yok
eder. Kanserden değil, geç
kalmaktan kork.
2’de
Musa CEYHAN
Yeşilpınar Gazetesi Muhabiri
Tema Vakfı İlçe
Gönüllü Temsilcisi
bir parça olsun çözüm bulmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz.
Ünitemizde şimdilik 4 normal
yatak ve 1 hepatitli hasta yatağı
olmak üzere 5 yatakla toplam 17
hastaya haftanın altı günü hizmet
veriyoruz. 2016 yılı Ocak ayı
içerisinde ekstra 1 yatak ruhsatı
başvurusu yapıp 4 hastayı daha
kabul etmeyi planlıyoruz.
İlçemizin önemli ve acil
ihtiyaçlarından olan bu hizmetin
hastanemize getirilmesinde
emeği geçen herkese teşekkür
ederim." dedi.
Bağışlanan Her Kan
Kurtarılan Üç Can
Konya Kızılay Kan Merkezi 0708.09.10.11-01.2016 Perşembe,
Cuma, Cumartesi, Pazar ve
Pazartesi günleri olmak üzere 5
gün sure ile Karapınar'd a kan bağış
kampanyası düzenledi.
Karapınar'da yaşayan
vatandaşlarımız kan bağış
kampanyasına kan bağışında
bulunmak için "Bağışlanan Her
Kan Kurtarılan Üç Can, Kan Bağışı
Hayat Kurtarır" diyerek gönüllü
olarak kan bağışında bulundular.
Karapınar'da 07.01.2016 Perşembe
günü Konya Kızılay Kan Merkezi
ekipleri Dr. Seyit Ali Akmeşe ve
Abdullah KAYA
Ziraat Yüksek Mühendisi
yardımcı ekibinin kontrolünde 78
ünite kan bağışı, 08.01.2016 Cuma
günü Dr. Adem Özdemir ve
yardımcı ekibinin kontrolünde 76
ünite kan bağışı, 09.01.2016
Cumartesi günü Dr. Serdal Semen
ve yardımcı ekibinin kontrolünde
59 ünite kan bağışı, 10.01.2016
Pazar günü Dr. Naim Kalkan ve
yardımcı ekibinin kontrolünde 78
ünite kan bağışı, 11.01.2016
Pazartesi günü Dr. Erdinç Sütçü
ve yardımcı ekibinin kontrolünde
77 ünite kan bağışında bulunarak
5 gün içerisinde toplam 368 ünite
kan bağışı yapıldı.
2’de
Prof.Dr.
Mustafa AŞKAR
Batma n Üniversites i
Dekanı
13 Ocak 2016
Çarşamba
GÜNCEL
Kaymakam Karaca S.Y.D.
Vakfı Çalışmaları İle İlgili
Basın Toplantısı Yaptı
Kaymakam Mustafa Karaca toplantıda yaptığı
konuşmasında şunları söyledi." 3294 sayılı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının temel amacı
yoksullukla mücadele edilmesi, kaynakların etkin
bir biçimde kullanılmasını sağlamak, temel
ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun fakir, kimsesiz,
yardıma muhtaç, hasta, düşkün vs. dilimlerinde yer
alan vatandaşlarımıza doğruluk, eşitlik kriterlerine
bağlı kalarak sosyal yardımlar yapılmaktadır diyen
Kaymakam Karaca, 2015 yılı içerisinde Vakıf
özkaynaklarından yapılan nakdi yardım toplamı
839.262.32 TL dir, Merkezi olarak yardımlar toplamı
3.890.513.21 TL yardımlar genel toplamı 14.539
kişiye 4.729.775.53 TL lik yardım yapıldığını,
Karapınar SYD Vakfı ihtiyaç sahibi, dul, yetim,
hasta ve müşkül durumda bulunan vatandaşlarımıza
çeşitli yardımlar yapıldığını, Sosyal devlet anlayışı
ile hareket ederek, devletimizin yumuşak yüzü ile
şefkatini göstererek ihtiyaç sahibi herkese ulaşmaya
çalıştıklarını, bundan sonra da vatandaşlarımızın
ayağına kadar gidileceğini kaydeden Karaca,
durumunu arz edemeyen ve halini bildiremeyen
insanlarımız da olabilir. Bunları da araştırıp yardım
almalarını sağlamak için çalışacağız. Bu yapılan
tüm yardımlar devletimize vergi verenler ve alınan
vergiler sayesinde ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılmaktadır. Bu yardımların ve paraların
nerelere harcandığının bilinmesini de istiyoruz.
Çünkü yapılan yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet üyelerinin kılı
kırk yararak ince elenip sık dokunarak ve gerektiği
takdirde yerinde yapılan incelemelerden sonra
gerçek sahibine yardım yapılmaktadır. Heyet halinde
yardımların yerine ulaşabilmesi için gayret
gösterilmektedir. Bundan sonra da çalışmalara
özverili bir şekilde devam edilecektir. Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli
Heyetine ve Müdire Hatice Soran ile personeline
yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür
ediyorum."Dedi
SYD Vakfı Müdiresi Hatice Soran ise Basın
mensuplarına 01.01.2015- 31.12. 2015 tarihleri
arasında Vakıf Yardım dosya sayısı aktif 900 pasif
300 toplam 1200, sistemde kayıtlı dosya sayısı aktif
2601, pasif 7985 toplam 10.586 dosyanın olduğunu,
7 personelin SYD Vakfında görev yaptığını,
Mütevelli heyetin aldığı kararların uygulandığını,
Vakıf öz kaynaklarından yapılan yardımlar, Merkezi
olarak yapılan yardımlar, Yakacak yardımları,
Amaca yönelik yardımlar, barınma yardımları, genel
sağlık sigortası yardımları ve proje türleri ile ilgili
faaliyetler hakkında geniş ve açıklayıcı bilgiler
vererek, Yardımlar genel toplamı 4.729.775.53 TL
olduğunu " söyledi
Yaptıkları titiz ve özverili çalışmalarından dolayı
SYDV Başkanı Kaymakam Mustafa Karaca başta
olmak üzere, Mütevelli Heyet Üyelerine ve Vakıf
Müdiresi Hatice Soran ve personeline Basın
Mensupları teşekkür ettiler ve toplantı sona erdi.
Bağışlanan Her Kan
Kurtarılan Üç Can
Konya Kızılay Kan Merkezi kan kazanım uzmanı
Engin Çorman Karapınar'da yapılan kan bağışı
kampanyası ile şunları söyledi, büyük bir
yardımseverlik ve sosyal sorumluluk örneği
göstererek, hiçbir karşılık beklemeksizin kana ihtiyacı
olan insanların kullanımı amacıyla kan bağışlayarak,
yaptıkları kan bağışı ile hayat kurtarmaktadırlar.
Karapınar'ın kan bağış kampanyasına beklenilenin
üzerinde ilgi göstermelerinden dolayı teşekkür
ediyorum. Ayrıca düzenli olarak verdikleri kan bağışı
ile Kızılay'ın seçkin kan bağışçıları arasına
katılanlardan İlker Yaylacı, Zafer Karakaya, Mustafa
Çungur ve Süleyman Erdemir'e Bronz madalya beratı
ile ödüllendirildiler.
Konya Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış
Kampanyasına her zaman olduğu gibi destek veren
Karapınar halkına, Karapınar Belediye Başkanı
Mehmet Yaka'ya, Başkan Yardımcısı Emre Özsoy'a,
Konya Mevlevi Derneği Başkanı Hakkı Özsoy ve
Yönetim Kurulu Üyelerinden Hikmet Özsoy'a,
Muhsin Çobanoğlu'na, AA Ajans Muhabiri Mithat
Korkusuz'a, TEMA Vakfı İlçe Gönüllü Sorumlusu
ve Yeşilpınar Gazetesi F. Muhabiri Musa Ceyhan'a
şükranlarımı sunuyor, Ayrıca Kızılay'ın seçkin kan
bağışçıları arasına düzenli olarak katılarak verdikleri
kan bağışları ile ödül alan tüm kardeşlerimize
teşekkür ediyorum."dedi
2 Ayırı Trafik Kazasında İki
Kişi Yaralandı
Karapınar da motosiklet ile kamyonetin
çarpışması sonucu yaralanan Görkem Ö.(19)
Hava Ambulans Helikopter ile Konya ya
gönderildi.
İlçenin Dörtyol mevkiinde meydana gelen
kazada Osman Olcay U. kullandığı 42 BJL 13
plakalı kamyonet Görkem Ö. kullandığı 42 L
6788 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan Görkem Ö'ye ilk müdahalesi
Karapınar devlet hastanesinde yapıldıktan sonra
hava ambulans helikopter ile Konya’ya sevk
edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Karapınar’da kırmızı ışıkta duran Tır’a
arkadan çarpan otomobil sürücüsü
yaralandı.Akşam saatlerinde Gaziomanpaşa
mahallesinde BP kavşağında kırmızı ışıkta
duran Bünyamin T ‘nin kullandığı 43 US 183
plakalı Tır’a Tayfun G’nin kullandığı 40 AP
315 plakalı otomobil çarptı.Kazada, Otomobil
sürücüsü yaralanarak Karapınar devlet
hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis soruşturma başaltı.
Sağlık Bakanlığı,
Konya Halk
Sağlığı
Müdürlüğü
Siyah Beyaz ( 1Kartvizit) : 80x55 mm: 20.oo TL + KDV Kanser Taraması
Siyah Beyaz ( 2 Kartvizit) : 160x55 mm: 40.oo TL + KDV Başlattı
Hususi İlan ve Reklam Fiyatları
Siyah Beyaz ( 4 Kartvizit) : 160x115 mm: 60.oo TL + KDV
Siyah Beyaz ( Çeyrek Say.): 160x230 mm: 120.oo TL + KDV
Siyah Beyaz ( Yarım Say.) : 230x320 mm: 300.oo TL + KDV
Siyah Beyaz ( Tam Say.) : 460x320 mm: 500.oo TL + KDV
Ön Logo Üstü
: 160X80 mm: 300.oo TL + KDV
GAZETESi
YIL : 10 13 Ocak 2016
SAYI : 466
SAH iBi
H im met T ÜR KMEN
Gsm : 0532 315 67 46
e-mail : himmet6@ hot mail.com
SORU ML U YA ZI İŞLER İ MÜD ÜR Ü
Hakan T ÜR KMEN
SAYFA ED İTÖR Ü
Nu h Harun T ürkm en
Şerife KAYA
MUH ABİ R
Mithat KOR KUSU Z
FA HR İ MUH AB İR
M usa CEYH AN
Gsm. : 0.5 32. 502 07 93
YAYIN TÜ RÜ
H aftalık Siya si Gazete
D İZGİ - MİZ AN PA J - BASIM
N uh H arun TÜ RKMEN
YÖNET İM VE B ASIM YER İ
PIN AR M ATB AA SI - YEŞİL PIN AR GAZ ETESİ
Ka le Mh. İnö nü Cd . Işık Sk.N o. 8 - KARAPIN AR
Te l. : 0.332. 755 36 53 F ax : 755 79 78
Gsm. : 0. 532. 31 5 67 46 - 0. 538.898 46 64
ww w.yesilpinargazetesi.co m
e-mail : himmet6 @hot mail.com
ZAYİİ İLAN TARİFESİ
N üfus Cü zda nı,Öğre nci Kimlik Kartı, Ehliyet, Paso ,
Ku rum Kimlik Ka rtı
: 10 .oo TL + KDV
K , K2 Sürü cü Be lge si
: 15 .oo TL + KDV
R uhsat ( Araç ve İşyeri )
: 20 .oo TL + KDV
D iplom a
: 25 .oo TL + KDV
F atura İrsa liye Vs.
: 25 .oo TL + KDV
BU GAZ ETE B ASIM İL KEL ERİ NE UYAR
Gazetem izde yayınlana n yazı lar hukuki
so rum luluğu ya za rın kend isine aittir.
Ayrıca Meme Kanseri
taramasını ise
vatandaşlarımız Konya
Halk Sağlığı Müdürlüğü
bünyesinde, KETEM
Randevu; Hacı Şaban
Mahallesi, Yeni Meram Cd.
No:97 Meram-Konya
(Konya Eğitim Araştırma
Hastanesi Binası Yanı)
Telefon: 0332 323 67
09/5961 Web: adresinden
randevu alabilir veya şahsen
başvurunuzu yapabilirsiniz.
Tüm Kanser taramaları
ücretsiz olarak
yapılmaktadır.
ERKEN TANI: Tedavi
şansını arttırır, tedaviyi
kolaylaştırır, tedavi
giderlerini azaltır, doku ve
organ kaybını önler, sakatlık
bırakmaz. Hayat kurtarır.
Meme Kanseri taraması için
50–69 yaş aralığındaki
bayanlar, Serviks
(Rahimağzı) kanseri
taraması için 30–65 yaş
aralığındaki bayanlar için,
Kolorektal (Kalınbağırsak)
kanseri taraması için ise
50–70 yaş aralığındaki tüm
bayan ve erkek bireyler
tarama yaptırabileceklerdir.
Kanser taraması yaptırmak
isteyen ve yaş olarak
belirtilen vatandaşlarımıza
duyurulur.
Z AY İ
Aracıma ait 42 - JTL - 56
nolu Plakasını Kaybettim.
Hükümsüzdür.
Cum a KOCATÜRK
Musa CEYHAN
Yeşilpınar Gazetesi Muhabiri
Tema Vakfı İlçe
Gönüllü Temsilcisi
ÜLKEMİZİ, İLÇEMİZİ GELECEĞİMİZİ
DÜŞÜNMEDEN EDEMİYORUM!
Çok saygı değer okuyucularım, bu köşe yazımda
yine içimden geldiği gibi sizlere seslenmek
istiyorum. Kusurum varsa şimdiden affola, sana
mı kalmış ülkemizin, ilçemizin, gelecek nesillerimizi
düşünmek diyebilirsiniz ama yinede düşünmeden
edemiyorum. Benim bu yazdıklarımı bir düşünün
hele hak vereceğinize inanıyorum. Ben Karapınar
için ne yapabilirim! toplantısını düzenleyen Ziraat
Odamız Başkanı Durmuş Üner'e, Üniversitenin
öğretim üyelerinden Prof.Dr. Süleyman Soylu'ya,
Yrd. Doç.Dr. Mehmet Şahin'e, İLEK Projesi
yürütücüsü ve Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi
Doç.Dr. Erhan Akça'ya, proje Koordinatörü Japon
Shizue Miura'ya ve Karapınar'ın geleceği konusunda
düşüncelerini aktaran tüm katılımcılara ve
Karapınar'ın Sivil Toplum Örgütü Başkanlarımıza
duyarlılıklarından verdikleri güzel bilgilerden dolayı
şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten geleceğimiz
adına, bizden sonra gelecek nesillerimizi düşünen
çok faydalı bir toplantı olduğuna inanıyorum.
Sayın çok kıymetli okuyucularım, bende
düşüncelerimi bu köşe yazımda acizane dile
getirmek istedim.
Medeniyet öncelikle geleceğe hazırlanmaktır.
Aslında hayatımız hep geleceğe hazırlanmakla
geçiyor. Tarlalarımızı ekip biçiyoruz yarın aç
kalmamak için, evler kuruyoruz yarın açıkta
kalmamak için, çocuklarımızı bin bir fedakarlıkla
yetiştiriyoruz yarın kimseye muhtaç olmasın diye,
dualar edip sevap işlemek için elimizden geleni
yapıyoruz bu dünyada ve ahrette iyi kul olmak için.
Bunları kendimiz ve ailemiz için yapıyoruz ve çok
şükür başarılı oluyoruz peki ya
toprağımızı,suyumuzu ve ormanımızı ne kadar
geleceğe hazırlıyoruz. Bunları bitmez tükenmez
hazineler olarak görmeyin öyle hızlı kaybolur ki
çoluk çocuk muhannete muhtaç oluruz. Suriye'yi
sanmayın mezhepten dinden savaşıyor kuraklıktan
ve sonrasında gelen fakirlikten 5 milyon insan
yerinden oldu, bir ülke yok oluyor. İşte geleceğe
hazırlanmazsanız bir anda yıllarınızı verdiğiniz
eviniz işiniz Allah korusun aileniz felaketlere maruz
kalabilir. Bunları içinizi karartmak için yazmadım.
Karapınar son 20 yıldır refah içinde ve gün geçtikçe
refah seviyesi artıyor. Ama akıllı kişi değirmen
dönerken tedbirini alan kişidir. Bunun için 9 Ocak
2016'da Ziraat Odamızda Japonya'nın Kyoto
şehrinde yer alan bizim TÜBİTAK gibi Japonyanın
araştırma kuruluşu olan İnsanlık ve Doğa için
Araştırma Enstitüsü tarafından Uluslararası
Bütünleşik Yerel Çevre Bilgisi Projesi (ILEK)
kapsamında çok sağolsun tüm Üniversitelerden
Hocalarımız, Oda Başkanlarımız, Ennstitüsü
Müdürlerimiz, çiftçilerimiz ve yerel halkımızın
katılımıyla Karapınar için Ben Ne Yapabilirim
toplantısı düzenlendi. Prof.Dr. Süleyman Soylu,
Doç.Dr. Erhan Akça ve Yrd.Doç.Dr. Mehmet Şahin
hocalarımız, Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele
Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Durmuş Ali
Çarkacı ve Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş
Üner, RIHN'den Shizue Miura neden bu projenin
Karapınar'da yapıldığını dile getirdiler. ILEK
kapsamında tüm dünyada 68 yerde yürütülen
geleceğe hazırlık projesinde Karapınar'ın seçilme
nedeni bugün ki Karapınar gelecekte iklim
değişikliği sonucu yağışı azalacak bir çok yer için
örnek olduğunu söylendi. başka bir değişle 50-70
yıl sonra Adana ve Antalya belki Karapınar gibi
kurak olabilecek. Geleceğe hazırlanmak için yapılan
toplantıda sorunlarımız ve çözümler tartışıldı.
Katılımcılar, Suyu çok ama çok dikkatli
kullanmamız gerektiği, gübreyi gün geçtikçe fazla
kullandığımızı bunun su kaynaklarımızı kirlettiğini,
ayrıca cebimizden daha çok para çıktığını dile
getirdiler. Şimdiden az su tüketen tarımsal ürünlerin
üretilmeye başlanılması Karapınar'ın simgesi olan
küçükbaş koyunculuğunun yeniden canlandırılması,
meralarımızın eski bin bir çeşitli bitkilerine
kavuşturulması gerektiği ortaya konuldu. Bakın
Japonlar dahi buranın gelecekte kıymetli bir üretim
merkezi olmaya aday olduğunun farkında.
Değerli okurlarım dünyada artan nüfus ve azalan
kaynaklar çok dikkatli plan yapmamızı gerektiriyor.
Çünkü topraklarımız çok kıymetli çok verimli
herkesin gözü üzerimizde. Yanlış kullanırsak
refahımız yok olup gider unutmayın bizim
Suriye'liler Kuzey Irak'lılar gibi gidecek başka bir
Türkiyemiz yok. Bin düşünüp bir adım atalım.
Ağaçlandırmaya önem verelim ve çevremizi çok
ama çok temiz tutalım. "Bir dikili değil 7 dikili
ağacı olmalı herkesin, yaşamak ve yaşatmak için
diyor, saygılar sunuyorum.
BELEDİYEMİZE AİT EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ
11 ADET ARAÇ İLE 3 ADET İS MAKİNESİNİN İHALEYLE
SATIŞINA AİT ÖZEL SATİŞ ŞARTNAMESİ DİR
I. Belediyemize ait 11 adet araç ile 3 adet iş makinesi 2886 Sayılı ihale yasasının 45. maddesi gereğince açık artırma ile
satılacaktır.
2. İhale 28/01/2016 Tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.30 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3. Söz konusu 11 adet araç ile 3 adet iş makinesinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları:
S. No Plakası Markası
Cinsi
Modeli
Şasi No
Motor No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Otobüs
Otobüs
Otobüs
Arazöz
Kamyon
Kamyon
Kamyon
Traktör
Otomobil
Otomobil
Kamyonet
Yükleyici
Silindir
Greyder
1979
1983
1992
1984
1989
1983
1994
1976
1995
1992
1994
1976
1987
1971
101283
102835
115397
01396W
F0304192
12830760039
9309112246
185330462
NM4131B0000963734
NM4131B0000665496
DJZP15VRA1600
5495917
0000V108
71562D4954270
804002365932509
804002365160026
80400523632652
698NVTMY10134966
6BT50105554
TW8014U696398K
YD9A420T2875Z
212VA1855588
131D10166199272
131D10166025211
4D56GD4356
263115
0000707
6A332077
42 L 0702 FİAT 50 NM
42 L 1651 FİAT 50 NM
42 L 4742 FIAT 50 NM
42 L 0692 LEYLAND
42 L 3212 BMC16222SHT
42 FD 289 DESOTO
42 L 5554 FARGO PD 950 AS
42 L 0687 M. FERGUSON
42 L 1300 TOFAŞ KARTAL
42 L 4677 TOFAŞ DOĞAN SL
42 KK 744 MITSUBISHI L300
42 07 76 002 O&K L15
42 07 87 005 MKE
42 07 71 026 CHAMPION D-562
MUHAMMEN BEDEL(TL)
(KDV HARİÇ)
2.500.00.2.500.00.-.
3.000.00.4.000.00.6.000.00.4.000,00.6.000,00.6.000.00.1.750.00.2.000.00.1.750.00.7.700.00.4.000,00.6.500.00.-
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
75.00.75.00.90.00.
120.00.180,00.120.00.180.00.180.00.55.00.60,00.55.00.240.00.120.00.195.00.-
d ir.
4. Söz konusu 11 adet araç ile 3 adet iş makinesinin bedelleri ihale gününü takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar
peşin olarak tahsil edilecektir. İsteklilerin ihaleye çıkarılan araçların ve iş makinelerinin her birine ayrı ayrı
teklif verebileceği gibubir istekli satışa çıkarılan tüm araç ve iş makineleri içinde teklif verebilecektir.
5. Söz konusu 11 adet araç ile 3 adet iş makinesinin bedelleri peşin olarak tahsil edilmeden teslimi yapılmayacaktır.
6. Belediye Encümeni gerekçesini kararında belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7. Belediyemizde daha önceden ihaleye girip de günün şartname hükümlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyenler
ihaleye alınmazlar, ihale bu kişiler veya şirketler üzerinde kalsa dahi Belediyece tek taraflı olarak feshedilir.
8. Belediyemizden söz konusu 11 adet araç ile 3 adet iş makinesini satın alan kişi. kuruluş veya şirket ile Belediyemiz arasında
herhangi bir itilaf halinde yargı mercileri Karapınar Mahkemeleri ve İcra Dairesi yetkili olacaktır.
9. İhaleye katılıp 11 adet araç ile 3 adet iş makinesinin hepsini, birkaçını veya birini alan kişi, kuruluş veya şirket sonradan
araç ve iş makinalarını almaktan vazgeçerse yatırmış olduğu teminat Belediyemize irat kaydedildiği gibi. 1 ladet araç ile 3 adet
iş makinesinin 2 inci defa ihaleye çıktığında birinci ihaledeki fiyattan daha düşük satılırsa Belediyemizin kaybı olan birinci ihale
ile ikinci ihale arasındaki fark ilk alandan tahsil edilir.
10. İhaleden önce Karapınar belediyesine vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak
borcu yoktur yazısı.
Yukarıda yazılı ( 10 ) maddelik söz konusu 11 adet araç ile 3 adet iş makinesi satış şartnamesi Belediye Encümenince
hazırlanarak tanzim ve imza altına alınmıştır.07/01/2016
KARAPINAR BELEDİYESİ
Basın - 222619 www.bik.gov.tr
www.yesilpinargazetesi.com
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
www.yesilpinargazetesi.com
13 Ocak 2016
Çarşamba
GÜNCEL
KARAPINAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlçemizde yeni açılan Mahallelerde, yollar ve parklarda; bordür - parke döşenmesi, beton oluk yapım
yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
: 2016/1901
1-İdarenin
a) Adresi
: HANKAPI İNÖNÜ 45 42400 KARAPINAR/KONYA
b) Telefon ve faks numarası
: 3327556912 - 3327552516
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 25.000 m2 Kilitli Parke Taşı, 10.000 mt Beton Bordür, 500 mt
Beton Oluk Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
: Karapınar Belediyesi sınırları içinde; Yeni kurulan mahalleler(köy),
merkez sokak , kaldırım ve her türlü park vb. alanlardır.
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 210 (iki yüz on takvim günü) takvim
günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Belediye Meclis Toplantı Salonu HankapıMh. İnönü Cd. No:45
Karapınar/Konya
b) Tarihi ve saati
: 21.01.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27961 sayılı ve 12 haziran 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan yapım işlerinde iş deneyimde
değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yayınlanan V.GrupKarayolu İşleri (Altyapı- Üstyapı)
işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Benzer işe denk sayılacak İnşaat Mühendisi ve Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Belediye Fen
İşleri Müdürlüğü HankapıMh. İnönü Cd. No:45 Karapınar/Konya adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karapınar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın - 219702 www.bik.gov.tr
www.yesilpinargazetesi.com
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
www.yesilpinargazetesi.com
T.C.
KARAPINAR İCRA DAİRESİ
2015/363 ESAS 11/01/2016
DÜZELTME İLANI
Müdürlüğümüzden satışa çıkarılan (Konya iyi, Karapınar ilçesi, Çiğilyolu mevkii, 711 ada, 11 parselde
borçlu S.S. Sırnık Kamışağı! Yaylaları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi' ne ait Tam hissesi) taşınmaz
satış ilanında Konya -Ankara yoluna yakın şeklinde yazılıp Karapınar Yeşilpınar gazetesinde
06/01/2016 tarih ve B:215911 nolu ilan ile ilan edilmiş olup, Konya -Adana yoluna yakın olarak
düzeltilmiştir. İcra Müdürü - 56201
Basın - 222797 www.bik.gov.tr
www.yesilpinargazetesi.com
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
www.yesilpinargazetesi.com
İlan ve Reklamlarınız
Gazetemizde
Değer Bulur
Tel. : 75 5 79 78 - 755 36 53
755 79 78 - 7 55 36 53
Paslıdan Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı
Haber almak, insanoğlunun
dünden bugüne ve hemen her
coğrafyada ihtiyaç duyduğu bir
gereksinimdir. Dünyanın farklı
coğrafyalarında yaşayan
insanların aynı haber alma
ihtiyacından yola çıkarak,
insanların kendi bireysel
deneyimlerinin ötesinde neler
olduğunu öğrenme yolunda bir
içgüdülerinin olduğu da bir
gerçektir. İşte insanoğlunun bu
haber alma içgüdüsünü medya
tüm enstrümanlarıyla
karşılamaya çalışmaktadır.
Yazının bulunması, matbaanın
icadı ve ilk gazetelerin
yayımlanmasından bugüne kitle
iletişim araçlarının kamuoyu
oluşturma ve gündem
belirlemedeki rolü hiç kuşkusuz
bir güç olarak algılanmaktadır.
Bunun yanında, son 10 yılda
Nihat BAŞBUĞU
Eğitimci - Sosyolog
ÇOCUKLARIMIZA SEVGİMİZİ
NASIL AKTARALIM
Sevgi ihtiyacı anne karnında başlar
ve insan hayatının sonuna kadar
devam eder. Mutlu bir aile
ortamında hamilelik geçiren bir
annenin çocuğu, her gün
çatışmaların yaşandığı bir aile
ortamında hamilelik geçiren
annenin çocuğuna göre daha
şanslıdır. Çünkü çocuk anne
sevgisini henüz dünyaya gelmeden
yani anne karnında hissetmeye
başlar.
Her insanın bir sevgi deposu
vardır. Bu depo biz henüz
annemizin karnındayken dolmaya
başlar. Bazı insanların sevgi
deposu tamamen dolu iken;
kiminin yarıya kadar, bazılarının
ise boştur. Öyleleri de vardır ki
bu depo tamamen delik deşik
olmuştur.
Sevgi deposunu nasıl
doldurabiliriz?
1.Çocukların duygusal besinlere
ihtiyacı vardır:
Evimizin önündeki bahçemizin
rengarenk çiçeklerle dolu olmasını
istediğimizde, onun toprağını
havalandırıp gübresini, suyunu
kıvamında vermemiz
gerekmektedir. Çocuklar da
çiçeklere benzerler. Anne babanın
sıcak duygusal ortamıyla beslenen
internetin baş döndürücü
gelişimiyle birlikte ortaya çıkan
sosyal ağlar ise beraberinde
“Halk Gazeteciliği” terimini de
gündeme getirmiştir.
Bu noktada iletişim
teknolojilerindeki yenilikler
doğrultusunda çağa ayak uyduran
Türk basını bugün, yazılı ve
görsel boyutunun yanı sıra, sanal
ortamda da memnuniyetle takip
ettiğimiz bir gelişme
içerisindedir. Ülkemizin
ilerlemesine, standartlarının
yükselmesine değerli katkılar
sağlayan Türk basınının geldiği
düzeyde, basın mensuplarımızın
fedakarca gayretlerinin büyük
payı bulunmaktadır.
Basın mensupları, 7 gün 24 saat
çalışma temposuyla dünyanın
hızını yakalarken, haberin ve
bilginin hayati önemine binaen
çocuklar, olgunlaşmalarını daha
sağlıklı tamamlarlar. Yalnız burada
üzerinde önemle durulması
gereken nokta anne babanın
çocuklarının duygusal
beslenmelerini sağlayabilmeleri
için, birbirleriyle olan ilişkilerinin
sağlıklı olması gerekir. Çünkü
sağlıklı aile ortamında büyümeyen
çocukların duygusal beslenmeleri
de sağlıklı gerçekleşmez.
Duygusal beslenmelerini
tamamlayan çocukların ergenliği
de sağlıklı bir gelişme gösterir.
Duygusal besin ihtiyacı
karşılanmayan çocuklar sağlıklı
ilişkiler geliştiremez. Onlar da bu
ihtiyaçlarını yanlış yerlerde
karşılamaya çalışacaklardır.
Bunun bedeli de bazen çok ağır
olabilir.
2.Çocukların önemsenmeye
ihtiyacı vardır:
Çocuklar ailenin bir ferdi olarak
anne babası tarafından fark
edilmek ve onlar için önemli
olduğunu hissetmek ister.
Çocuklarını önemseyip sevgilerini
göstermede cimri olmayan anne
babalar onlarla daha kolay iletişim
kurar. Anne babalar çocuklarına
sevgi gösterirken tüm
samimiyetlerini hissettirmelidir.
Sunulan sevgi karşılıksız ve tüm
yapmacık davranışlardan uzak
olmalıdır.
“Seni sevmem için benim
çocuğum olman yeterli, ben seni
kendi canımın bir parçası olduğu
için seviyorum. Bazen kabul
edemeyeceğim davranışlarda
bulunabilirsin, fakat senin gibi bir
uyumayan bir dünyada gece
gündüz çalışarak kamuoyunun
gözü ve kulağı olmaya devam
etmektedirler.
Bu anlamda, gazetecilerin sosyal
ve ekonomik haklarında önemli
iyileştirmeler sağlayan ve Türk
medya sektöründeki çalışma
yaşantısı bakımından adeta bir
devrim niteliği taşıyan, 212 sayılı
Kanun’un yürürlüğe girdiği, 10
Ocak 1961 tarihinin 55 inci
yıldönümü münasebetiyle;
Değerli basın mensuplarımızın
“10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü”nü içtenlikle kutlar,
görevlerinin ifası esnasında
hayatlarını kaybeden basın
mensuplarımıza da Yüce
Allah’tan rahmet
dilerim.Saygılarımla.
Cemil PASLI
İl Müdürü
çocuğum olduğu için kendimi yine
de mutlu ve şanslı hissediyorum.”
duygusunu çocuklarına yansıtan
anne babalar, çocuklarıyla sağlıklı
ilişkiler geliştirmenin yolunu
keşfetmiş demektir.
Biz büyükler bile birbirimize karşı
istemediğimiz davranışlarda
bulunabiliyoruz. Çocuklarımız da
bazen bizim istemediğimiz şekilde
davranıp hata yapabilirler. Bu
davranışlarını onaylamasak da
kendilerinin yanında olduğumuzu
bilmeleri onlara güven verir.
3.Çocukların anne babaya
bağlanma ihtiyacı vardır:
Çocukların duygusal
bağlanmalarını
gerçekleştirebilmeleri için anne
babanın varlığı gereklidir. Anne
babalarıyla duygusal
bağlanmalarını tamamlamayan
çocuklar sağlıklı davranışlar
geliştiremez.
Çeşitli nedenlerle anne veya
babadan uzun süre ayrı kalmış
çocukların bağlılık duygusu tahrip
olduğu için ruhsal gelişimleri de
yavaş olur. Anne babalar
çocuklarıyla ne kadar çok nitelikli
zaman geçirirse duygusal bağlılık
da o derece kuvvetli olur.
Duygusal bağlanmanın en etkili
olduğu an ailenin bireylerinin
birlikte yemek yediği zamandır.
Aileler çocuklarıyla birlikte ne
kadar çok yemek yerse, duygusal
bağlanma da o derece güçlü olur.
Çünkü yemek anında yapılan
küçük sohbetler ailenin
bireylerinin bağlılığını arttırır.
Sağlıcakla kalın…
T.C.
KARAPINAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TİCARET
MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDAN İLAN
ESAS NO: 2015/413 Esas
Davacılar, SEYA TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, SUDE
TARIM GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ., EGE FLAKES SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, MERİH YEM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ'nin vekili Av. Mehmet Akif Ortagedik
tarafından Türk Ticaret Kanununun 324. ve İcra İflas Kanununun 179, 179/a ve 179/b maddelerine
dayalı olarak, müvekkili olan 4 adet şirketin iflas ve iflasının ertelenmesi talep edilip mahkememizin
2015/413 Esasına kaydı yapılmış olan davada, mahkememizce 2 nolu celsenin 7 nolu ara kararı
uyarınca ;
Konya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olup ve halen davacı şirketlerin
muamele merkezlerinin bulunduğu Karapınar ilçesinde faaliyet yürüten Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Ayhan Yalçın (TC:23612293592) ve İbrahim Uğur (TC:27293170944)'un her dört şirket
yönünden denetici kayyım olarak atanmalarına; mevcut şirketlerin ve kayyım işlemlerinin devir ve
tesliminin sağlanabilmesi amacıyla mevcut kayyım Abdülfettah Öztürk'ün sonraki celse tarihi olan
16/02/2016 tarihine kadar yeni atanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ayhan Yalçın
(TC:23612293592) ve ibrahim Uğur (TC:27293170944) ile birlikte görevine devam etmesine; yeni
atanmasına karar verilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ayhan Yalçın (TC:23612293592) ve
İbrahim Uğur (TC:27293170944)'un yeminlerinin yaptırıldığı 06/01/2016 tarihi ve yemin tutanağının
mahkememizce resmen onaylandığı saat olan 16:58 itibariyle mevcut kayyım Abdülfettah öztürk
ile aynı yetki ve statüde görevlerine başlamalarına ve bu tarihten sonraki kayyımlık işlemlerinin her
3 kayyımın müşterek imzasıyla yürütülmesine, 16/02/2016 tarihi itibariyle mevcut kayyım Abdülfettah
Öztürk'ün istifasının kabulüne, 16/02/2016 tarihinden itibaren kayyımlık yetkilerinin sona ermesine
ve 16/02/2016 tarihi itibariyle yukarıda isimleri yazılı bulunan davacı şirketlerin kayyımlık görevinin
mahkememizce atanıp yeminleri yaptırılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ayhan Yalçın
(TC:23612293592) ve İbrahim Uğur (TC:27293170944) tarafından müşterek imzalarla yürütülmesine
karar verildiği; mahkememizin 19/10/2015 tarihli tensip zaptında alınan karar uyarınca; atanan
kayyımın talep eden şirketlerin envanterlerini düzenlemesi, talep eden şirketlerin yönetim kurulunun
veya müdürlerinin kararlarını onaylaması (kayyım tarafından onaylanmayan kararların yoklukla
malul olmasına), talep eden şirketin borçlanması, çek, bono veya poliçe gibi kambiyo senedi keşide
ve ciro etmesi, banka hesaplarındaki para ve mevduatlarının çekilmesi işlemlerini onaylanması
(kayyım tarafından onaylanmayan bu işlemlerin yoklukla malul olmasına) yetkilerine sahip olduğuna
karar verilmiş olduğu; mahkememizin 06/01/2016 tarihli duruşmasının 7 nolu ara kararı uyarınca
yeni atanan kayyımların da ilk ilandaki kayyım yetkilerine aynen sahip olduğu ve yukarıda kayyımların
görevlendiği belirtilen işlemlerin yapıldığı tarihlerde görevde bulunan kayyımların müşterek imzalarıyla
onaylanmayan işlemlerin yoklukla malul olduğuna karar verildiği ilan olunur.
Basın - 221099 www.bik.gov.tr
www.yesilpinargazetesi.com
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
www.yesilpinargazetesi.com
GÜNDEM
13 Ocak 2016
Çarşamba
Karapınar TSO Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi Düzenliyor
Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası, Ereğli İŞKUR
ve KOSGEB işbirliği ile girişimcilik kültürünü
yaygınlaştırmak ve kendi işini kurmak isteyen
girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracakları
işletmelerin başarı düzeylerini arttırmak amacıyla
01/02/2016-11/02/2016 tarihleri arasında
'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' düzenlenecek.
Karapınar TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Kemal Sözen ve İŞKUR Ereğli Hizmet Merkezi
Müdürü Said Eker 08/01/2016 tarihinde
imzaladıkları protokol sonrası açıklamalarında
Sözen; "Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası, Ereğli
İŞKUR ve KOSGEB İşbirliğinde düzenlenecek
Girişimcilik Eğitimi ŞUBAT ayı içerisinde
başlayacak girişimcilik kursu 70 saatlik eğitimden
oluşmaktadır. Eğitim sonunda başarılı olanlara
Başarı Sertifikası verilecek. Eğitimin içeriğinde
KOSGEB destekleri, yeni iş kuranlara dönük
desteğin mevzuatı, başvuru aşamaları, iş planın
hazırlanması, pazar araştırmasının yapılması,
yönetim planı oluşturulması ve yatırım
fizibilitelerinin yapılması konuları işlenecek.
Sertifika alan katılımcılar, yeni bir iş kurmaları
halinde KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı
kapsamında 50 bin liraya kadar olan hibe, 100 bin
liraya kadar olan faizsiz kredi desteklerinden
faydalanmak için başvurabilecek".dedi.
İŞKUR Ereğli Hizmet Merkezi Müdürü Said Eker;"
Kursiyerlerin GSS veya İş Kazası Meslek Hastalığı
69. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası
Nedeniyle Halkımız Bilinçlendiriliyor
69. Verem Eğitimi ve Propoganda
Haftası kapsamında, halkımızın
verem hastalığı ve hastalıkla
mücadele konusunda halkımızı
bilinçlendirme çalışmaları
yapılıyor.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzman Dr. Eda
Karadoğan, Tüberkülozla ilgili
şunları söyledi; verem hastalığına
bir çok isim verilmiştir. "Tüketim
hastalığı" anlamındaki
primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.
Kursiyerlere günlük 20 TL cep harçlığı verilecek. "Consumption, hastaları
İşsizlik ödeneği alanlar katılımcı olarak seçilirse, soldurarak yok ettiği için "Beyaz
Ölüm" veya "Beyaz Veba" ve çok
ödenekleri kesilmeyecek. Eğitimi başarıyla
insanın yaşamını sonlandırdığı için
tamamlayan kursiyerlere KOSGEB Onaylı
de "Ölümün Kaptanı olarak
Girişimcilik Belgesi de verilecek. Girişimcilik
eğitimlerinde, katılımcılara, girişimcilik ile ilgili isimlendirilmiştir. Ülkemizde ise
"İnce Hastalık" en çok kullanılan
temel bilgiler verilecek, iş fikri geliştirme ve
yaratıcılık egzersizleri yaptırılacak, iş planı kavramı tanımdır.
ve öğeleri anlatılacak ve bunların pekiştirilmesine Tüberküloz hava yolu ile TB
hastasından sağlam kişiye bulaşır.
çalışmalar düzenlenecek.dedi.
Hasta ile yakın ve uzun süreli
teması olan kişilere bulaşma riski
Girişimcilik Kursu Tarihleri: 01 Şubat -11 Şubat
fazladır. Bunlar; aile bireyleri, aynı
2016
evi paylaştığı arkadaşları, işyeri
Kursa Son Başvuru Tarihi: 27Ocak 2016
arkadaşları olabilir. Tüberküloz
Kurs Süresi: 70 Saat
Kurs ve Başvuru Yeri: Karapınar Ticaret ve Sanayi mikrobu çoğunlukla akciğerlerde
hastalık oluşturmasına rağmen
Odası
kemikler, eklemler, beyin,
böbrekler, sindirim sistemi,
omurga gibi organ ve sistemleri
de etkileyebilmektedir. Tüberküloz
hastalığı genellikle sessiz bir
başlangıç gösterir. Kronik bir tablo
vardır. Öksürük, balgam çıkarma,
kanlı balgam, göğüs ağrısı, sırtyan ağrısı, nefes darlığı gibi
solunum sistemi bulgularının
yanında ateş, gece terlemesi,
halsizlik, çabuk yorulma,
iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda
kilo alamama gibi genel belirtiler
Karapınar İçin Ne Yapabilirim Toplantısı Yapıldı
Sosyoekonomik ve Çevresel
Değerler Çerçevesinde
Karapınar İçin Ne Yapabilirim?
09.01.2016 Cumartesi günü saat
10.00’da Ziraat Odası toplantı
salonunda, Karapınar Ziraat
Odası Başkanlığı ile İLEK
Projesi Yürütücüsü işbirliği ile
“Sosyoekonomik ve Çevresel
Değerler Çerçevesinde
Karapınar İçin Ne Yapabilirim”
Paydaşların görüşlerinin
alınması için toplantı yapıldı.
Toplantıya, Ziraat Odası
Başkanı Durmuş Üner, S.Ü.
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümü Öğretim Üyesi ve
Konya Teknokent Yönetim
Kurulu Başkanı, TTO Proje
yürütücüsü Prof.Dr. Süleyman
Soylu, Adıyaman Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü
Öğretim Üyesi ve İLEK Proje
yürütücüsü Doç.Dr. Erhan Akça,
İLEK Proje Koordinatörü Japon
Shizue Miura, S.Ü. Ziraat
Fakültesi. Tarımsal Yapılar ve
Sulama Bölümü Öğretim Üyesi
ve KOP Kalkınma İdaresi
Başkanlığı Danışmanı Yrd.
Doç.Dr. Mehmet Şahin, Konya
Toprak Su ve Çölleşme İle
Mücadele Araştırma İstasyon
Müdürü Dr. Durmuş Ali
Çarkacı, Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Mustafa K. Sözen,
Ticaret Borsası Başkan V.
Ahmet Ulusoy, Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı
Mustafa Zengin, Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi Kefalet
Koop.Başkanı Ahmet Kocatürk,
Nakliyeciler Koop.Başkanı
Ahmet Alimoğlu, Muhtarlar
Derneği Başkanı Fahri Sağlık,
Konya Sulama Koop.Birliği
Başkanı Şaban Güven, Meram
Ziraat Odası Başkanı, Doğa
Koruma Vakfı Yetkilisi,
Karapınar Gıda ve Tarım
Hayvancılık Müdürü Temsilcisi
Fatih Çelebi, Eski Ziraat Odası
Başkanı Hikmet Bozaklı, Ziraat
Odası Meclis Üyeleri, Çiftçiler,
S.Ü. Öğrencileri ve diğer
misafirler katıldı.
Ziraat Odası Başkanı Durmuş
Üner yaptığı açılış
konuşmasında, “Kıymetli
davetliler ve misafirler Ziraat
Odası Başkanlığı olarak, İLEK
proje yürütücülüğü işbirliği ile
bu toplantıyı düzenlemiş
bulunmaktayız. İLEK Projesi
dünya üzerinde 68 ülkede
uygulanmaktadır. Bu
uygulamanın bir ayağı da
Karapınar’dır. Toplantımızda
Sosyoekonomik ve çevresel
değerler çerçevesinde Karapınar
için ne yapabiliriz’i masaya
de görülebilmektedir. Verem savaşı
dispanserlerinde tanı işlemleri,
tedavi, ilaçları ve takip Sağlık
Bakanlığı tarafından ücretsiz
olarak karşılanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
tarafından tüberküloz kontrol
programları için önerilen tedavi
yöntemi Doğrudan Gözetimli
Tedavi (DGT)'dir, ülkemizde de
bu tedavi yöntemi
uygulanmaktadır. DGT, verem
hastasının tüm tedavisi boyunca
ilaçlarının her dozunu bir görevli
ya da sorumlu kişinin gözetiminde
içmesi ve bunun kaydedilmesidir.
DGT uygulamasının temel nedeni,
hastaların genellikle tedaviye
uyumsuz olmalarıdır. Verem
hastalarının tedavileri en az 6 ay
(ilaç direnci olan vakalarda bu süre
uzayabilir) olmak üzere uzun bir
zaman almaktadır. Tedavi
sürecinin uzun olması ve tedaviye
başladıktan sonra hastaların biriki hafta içerisinde iyileştirme
belirtileri göstermelerinden dolayı
verem hastaları tedavilerini yarım
bırakabilmektedirler. Bunun
sonucunda hastalarda nüks, ilaç
direnci, kronikleşme gibi
istenmeyen sonuçlar
görülebilmekte, tedavi süreci
uzayabilmekte ve bu hastalar
toplum açısından bulaşma kaynağı
oluşturabilmektedirler. Bulaşı
önlemenin en iyi yolu hastaların
tanı ve tedavisini sağlamaktır.
DGT uygulamaları ile tedavi
başarısı ve kür oranları artarken
bulaş azaldığı için hastalık görülme
sıklığı düşmektedir. Etkili ve
başarılı bir tedavi için hastaları
DGT yöntemi ile tadavit ve
toplumumuzun bu konuda
eğitimini sağlamak gereklidir."dedi
Şeker Fabrikasına Eksik Olarak Teslim'den
Dolayı Ceza Kaldırıldı
Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner Şeker Pancarı
Konusunda şunları söyledi
"2015 Yılında Pancar üreticisi çiftçilerimizin Şeker
fabrikasına eksik Ş.Pancarı teslim etmesinden dolayı
Teslim edilmeyen pancar tonajının %30'u oranında
yatırarak herkesin görüş ve
Kurulu Başkanı, TTO Proje
para cezası uygulanacağını Türkiye Şeker Kurumu
önerileri alınacaktır. 2015 yılı yürütücüsü, Karapınar Ziraat
tarafından açıklamıştı. Ancak Çiftçilerimizin 2015
içerisinde İlkbahar döneminden Odası Başkanlığı Tarımsal
yılında eksik pancar kotası teslim etmesinin en
kış sezonuna kadar hububat, Danışmanı Prof.Dr. Süleyman önemli sebebi Odamızın yapmış olduğu arazi
ayçiçeği, mısır, domates, pancar, Soylu ise “ Karapınar Tarımsal incelemeleri neticesinde elde etmiş olduğu, iklimsel
yonca ve diğer ekimi yapılan üretimin beyni olarak
faktörler ve buna bağlı olarak yaşanan Yaprak Leke
yem bitkileri ve tarım
bilinmektedir. Karapınarlı
Hastalığı ve Mükerrer ekilişlerden dolayı %30 lara
ürünlerinin ekiminden hasadına toprağın, suyun önemini
varan rekolte kaybı yaşaması neden olmuştur.
kadar S.Ü. Ziraat Fakültesi
kavradı. Toprağın biyolojik
Özellikle Ziraat Odası Başkanlığı olarak Şeker
Öğretim Üyemiz Prof.Dr.
zenginliğini kavradı. Son
Pancarı üreticilerimizin eksik pancar teslim etme
nedenleri rapor haline getirilerek Ankara'da
Süleyman Soylu önderliğinde teknolojiye göre üretim
Konunun muhatabı olan yetkililere (TBMM Tarım
odamızın teknik elamanları ile yapmakta ve bilim
Komisyonu, Türkiye Şeker Kurulu, Türkiye Şeker
birlikte arazide kontrol
adamlarımızın bilgilerinden
Fabrikaları Genel Müdürlüğü) ayrıntılı olarak rapor
çalışmalarının yapıldığını,
yararlanmaktadır. Tarım ve
halinde sunulmuştur. Yapmış olduğumuz yoğun
Kontrol amaçlı arazi
Hayvancılık alanında çok
incelemelerimizde çiftçilerimize
en ekonomik şekilde maksimum
fayda sağlayacak şekilde tavsiye
ve önerilerde bulunulduğunu ve
ayrıca çiftçilerimize yönelik
eğitim toplantılarının
yapıldığını, Ziraat Odamızın her
daim çiftçinin yanında olacağını
ve bu toplantının da İlçemiz
adına çok faydalı bilgiler ile
dolu geçeceğine
inanıyorum.”dedi
Adıyaman Üniversitesi Öğretim
Üyesi ve İLEK Proje yürütücüsü
Doç.Dr. Erhan Akça ise şunları
söyledi.” Dünya’yı bekleyen
gıda tehlikesine vurgu yaparak,
Suriye’de ciddi açlık ve
susuzluk ve kuraklığın
başladığını ve savaş sebebini de
buna bağlıyorum. Dünya’da
savaşların nedeni bundan böyle
kuraklık, gıda ve su üzerine
olacağı görüşündeyim. 1990
yılından sonra ülkemizde de
sıcaklık artışı vardır. Yağışta %
5 civarında bir azalma
görülmekte ve 2050 yılında
yağışlarda % 50 kayıp olacaktır.
Gıda ülkenin sosyal ve
ekonomik yapısını
etkileyecektir. Etkilenmemesi
için şimdiden sürdürülebilir
tedbirler alınması gerekir.”dedi
S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla
Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi
ve Konya Teknokent Yönetim
başarılı bir ilçedir. Karapınarlı
ilçe yararına olan her konuda
birleşerek kısır çekişmelerden
uzak durmaktadır. En modern
sulama sistemleri Karapınar da
uygulanmaktadır. Ürün türlerine
soya eklenmesi lazım.
Karapınar’ın bütün tarım
alanlarında izimiz var. Çiftçi
eğitim çalışmalarımız devam
etmektedir. Doğal kaynakları
koruyarak akıllı ve
sürdürülebilir tarım
politikalarının izlenmesi
gerekmektedir. Ürün türlerinin
yetiştirilmesinde bilinçli tarım
uygulamaları yapılmakta olması
sevindiricidir.”dedi
S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal
Yapılar ve Sulama Bölümü
Öğretim Üyesi ve KOP
Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Danışmanı, Sulama ve tarımsal
ürünler hakkında geniş şekilde
bilgilendirici bilgiler verdi.
Konya Sulama Koop. Birliği
Başkanı Şaban Güven,
toplulaştırma ve sulamalarla
ilgili uygulanan doğru ve yanlış
uygulamaları anlattı.
Katılımcıların görüşleri alındı.
Öğle yemeğinden sonra Sivil
Toplum Kuruluş Başkanlarının
önerileri, katılımcıların karşılıklı
soru ve cevapları ile ve günün
çıktıları ile toplantı faydalı ve
başarılı bir şekilde sona erdi.
görüşme trafiği neticesinde;
Sonuç olarak; Eksik teslim edilen kota miktarlarına
para cezası uygulanmayacağı ancak kotasına karşılık
fabrikaya hiç pancar teslim etmeyen üreticilerimize
cezai müeyyide uygulanacağı konusunda karar
çıkmıştır.
Bu durum ilçemiz Ş.Pancarı üreticisi çiftçilerimiz
adına sevindirici bir gelişmedir. İlçemiz Pancar
Üreticisi çiftçilerimize toplamda 3.000,000 TL gibi
bir para cezası uygulamasının iptal edilmesi bizleri
fazlasıyla mutlu etmiştir.
Mücadele sürecinde bizleri yalnız bırakmayan ve
her kademede desteklerini esirgemeyen ve bizlere
Ankara'da ev sahipliği yapan Türkiye Ziraat Odaları
Birliği Genel Başkanı Ş.Şemsi BAYRAKTAR'a,
AK Parti İlçe Başkanı Nadi TARTAN'a ve Konya
Milletvekillerimiz Uğur KALELİ, Prof.Dr.Mehmet
BABAOĞLU ve Recep KONUK'a teşekkür
ediyoruz."dedi
S.Ü. Karapınar Aydoğanlar MYO Müdürlüğüne Ziyaret
S.Ü. Karapınar Aydoğanlar
MYO Müdürü Öğretim Üyesi
Durmuş Ali CEYLAN'
makamında A.A. Muhabiri
Mithat Korkusuz ile TEMA Vakfı
İlçe Gönüllü Sorumlusu ve
Yeşilpınar Gazetesi Muhabiri
Musa Ceyhan tarafından ziyaret
edildi.
S.Ü. Karapınar Aydoğanlar
MYO Müdürü ve Öğretim Üyesi
Durmuş Ali CEYLAN şunları
söyledi." Karapınar'da görev
yapan basın mensuplarının her
zaman desteklerini görmekteyiz
ve Ayrıca makamıma Mithat
Korkusuz ve Musa Ceyhan'ın
yapmış oldukları ziyaretten son
derece memnun olduğumu
belirtmek istiyorum. S.Ü.
Karapınar Aydoğanlar MYO
okulunda okuyan öğrencilerimizi
sürekli toplum yararını gözeten,
nitelikli ve kalifiye meslek sahibi
yaparak hem teorik hem de
uygulamalı eğitim konsepti
içerisinde orta ve üst kademe
yönetici adaylarını en iyi şekilde
yetiştirmek ve hayata hazırlamak
en büyük hedefimizdir. bu sayede
ülkemizde ki kamu ve özel
sektörün girişimci ve kaliteli
insan gücü talebini karşılamada,
ihtiyaç duyulan boşluk
doldurulmuş olacaktır. her zaman
bilimsel düşünceyi temel alan,
kurumsallaşmış, girişimci ve
yenilikçi atılımlarla sosyal
sorumluluk sahibi, adil ve
güvenilir bir üniversite olarak,
farkındalık yaratan bireyler
yetiştirmek bizim için çok
önemlidir diyen CEYLAN,
öğrencilerimizin eğitimlerini en
iyi şartlarda yapabilmelerini
sağlamak, sosyal kültürel
faaliyetlerini okulumuza ait
sosyal faaliyetler salonunda,
bahçesinde ve binasında
yapabilmeleri için elimizden
gelen gayreti göstererek
eksikliklerin giderilmesi için çaba
göstermekteyiz."dedi
MYO Müdürüne ziyarette
bulunan Mithat Korkusuz ve
Musa Ceyhan ise Meslek Yüksek
Okulu Müdürü ve
İdarecilerinden, personelinden,
öğrencilerinden memnun
olduklarını ve öğrencilerimizin
gönüllü tanıtım elçisi olduklarını
ve Meslek Yüksek okulumuza
ve öğrencilerimize her zaman
destek olduklarını ve bundan
sonra da bu desteklerinin devam
edeceğini ifade ettiler.
Download

YEŞİLPINAR GAZETESİ