İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Demirkapı Sk. No:24 Demirlibahçe
Mamak/ANKARA
İLKSAN üyeliği kapsamı dışında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir
göreve atandığımdan, İLKSAN Anastatüsünün 18. maddesi 4. fıkrası ile Aidat
ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 11. maddesi 6.fıkrası gereği üyeliğimi
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı mevzuatı hükümleri
çerçevesinde devam ettirmek istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim. ……/…../…….
Ad-Soyad
İmza
T.C. No
:
Eski Branşı/Ünvanı :
Yeni Branşı/Ünvanı :
Tel No
:
Görev Yeri :
İstenilen Ek Belge:
- Atama Kararnamesi sureti veya fotokopisi
Download

İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Demirkapı Sk. No:24 Demirlibahçe