ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
DENİZLİ
…./…../201…
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde kullanıcı kodu eve erişim
şifresi almak istiyoruz.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
TESİS BİLGİLERİ
Tesis açık adı
Adresi
Vergi numarası
Telefon numarası
Sorumlu kişi
Şifre kod kapsamı
Faaliyet başlangıç yılı
Faks numarası
e-mail:
Ek-4 Ambalaj Üreticisi
Ek-5 Piyasaya Süren
Ek-6 Ambalaj Tedarikçisi
TESİS BİLGİLERİ
Tesis Açık Adı
Adres
Vergi Numarası
Telefon
Numarası
Faks
Numarası
Faaliyete
Baş. Yıl
E-posta Adresi
Sorumlu Kişinin
Adı Soyadı
Şifre ve Kod
Kapsamı
E-posta
Ek-4 Ambalaj Üreticisi
Ek-5 Piyasaya Süren
Ek-6 Ambalaj Tedarikçisi
Download

Atık Ambalaj Kullanıcı Kodu ve Şifre Talep Dilekçesi