Yüksek Lisans Başvuru Formu
……/…../2015
T.C
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
………...………………………ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Enstitünüzün 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarı yılı için aşağıda belirtilen Yüksek
Lisans Programına başvuruda bulunmak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Başvuran Öğrencinin;
Adı Soyadı
:
T.C. Kimlik No
:
İkametgah Adresi
:
E-mail
:
Telefon
:
Öğrenim Durumu;
Lisans Mezunu Olduğunuz
Üniversite
Fakülte/Yüksekokul
Bölüm
Mezuniyet Derecesi
Mezuniyet Yılı
:
:
:
:
:
Yüksek Lisans Mezunu Olduğunuz
Üniversite
:
Enstitü
:
Program
:
Mezuniyet Yılı
:
ALES Puanı;
ALES Sınav Yılı
ALES Türü
ALES Sonucu
:
:
:
Başvurmak istediği Yüksek Lisans Programı;
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tezli
Biyoistatistik
Tezsiz
Sağlık Yönetimi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Tezli
Okuldanışmanlığı
Tezsiz
………………………. İMZA
Download

……/…../2015 T.C BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ