T.C.
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Dekanlığı
Öğrenci Topluluk Kurma Formu
Sayı:
Tarih: ... /… /…
T.C.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dekanlığına,
Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek/göstermekte olan
……………………………………………………… Topluluğunu kurmak/güncellemek istiyoruz.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Adı / Soyadı
İmza
Adı / Soyadı
İmza
Kulüp Adına Başvuruda bulunan Kurucu üye
Topluluk Akademik Danışmanı
Topluluk Adı
Amaç
Kurucu Üyeler
Adı / Soyadı
Öğrenci işleri Dekanlığı
Görüşü
Sınıf
Telefon
İmza
Download

Sayı: Tarih: /… /… TC Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğrenci