DE-HA İLKSAN ÇINARSUYU TESİSLERİ ÜNYE ŞUBESİ
Adres : Ünye Karayolu Üzeri Ünye / ORDU - Ünye Tic. Sicil No: 4330
Tel : 0452 342 44 45 Faks: 0452 342 40 80 - www.cinarsuyu.com.tr
BUNGALOVE EVLER BAŞVURU FORMU
ADI-SOYADI
T.C. KİMLİK NO
İŞ ADRESİ
EV ADRESİ
VARSA İLKSAN NO
E.MAIL
İŞ TEL :
EV TEL:
GSM TEL :
BUNGALOVE EVLER REZARVASYON TARİHİ
TERCİH EDİLEN TARİH ARALIKLARI
( 1. TERCİH )
( 2. TERCİH )
_____ / ____ / 201__
NO
_____ / ____ / 201__
_____ / ____ / 201__
_____ / ____ / 201__
TESİSTE KALACAKLAR (Kendisi Dahil)
DOĞUM TARİHİ YAKINLIK
ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NO
(Gün, Ay, Yıl)
DERECESİ
1
2
3
4
5
6
7
Tesisinizden yararlanabilme şartlarını okuyarak istenilen bilgileri eksiksiz ve yanlışsız olarak
doldurdum. Yukarıda belirtilen tarih aralıklarında, konaklama tarihinde geçerli olan fiyat tarifesi
dahilinde dinlenme tesisinize katılımımın sağlanması, Tesis Müdürlüğünce başvurumun uygun
görülmesi durumunda, toplam konaklamaya ilişkin %20 (Yüzdeyirmi) kaparo tutarını Tesisin
AKBANK Şubesi nezdinde bulunan TR35 0004 6000 1788 8000 1049 72 IBAN no’lu hesabına
ödeyeceğimi, konaklama tarihinde tesise gelmediğim takdirde, yatırmış olduğum kaparo tutarının
tesis müdürlüğü tarafından gelir kaydedileceği ve iade edilmeyeceği hususuna muvafakat ettiğimi,
tesise girişte konaklamaya ilişkin kalan tutarı nakit olarak veya kredi kartına tek ödeme şeklinde
yapacağım hususunda;
Gereğini arz ederim.
Adı, Soyadı
:
Tarih
:
İmza
:
ÖZEL ŞARTLAR:
1- Konaklama süresi en fazla 10 gün olacaktır.
2- İptal ve değişiklikler 10 gün öncesinden tesise yazılı olarak bildirilecektir.
3- Bu form eksiksiz doldurulup idareye fakslanacak ve müracaat kabul edildiğinde ilgiliye
bildirilecektir.
DE-HA İLKSAN ÇINARSUYU TESİSLERİ ÜNYE ŞUBESİ
Adres : Ünye Karayolu Üzeri Ünye / ORDU - Ünye Tic. Sicil No: 4330
Tel : 0452 342 44 45 Faks: 0452 342 40 80 - www.cinarsuyu.com.tr
BUNGALOVE EVLER BAŞVURU FORMU
DİĞER GENEL ŞARTLAR
Tesisimizin bulunduğu bölge sit alanı ve Tabiat Parkı olması nedeni ile 2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu hükümlerine tabi olup, tesisimizde uyguladığımız kural ve
yasaklar bu Kanunlar çerçevesinde hazırlanmıştır. Aksi davranışlar yetkili kurumlara Mülki
amirliklere bildirilecektir
1) Kamp girişinde uygulanan Kimlik Bildirimi Sistemi (K.B.S) gereği tüm misafirlerimizin kimlik
bilgileri mutlaka gereklidir.
2) Evde en fazla 4 kişi konaklama yapabilecektir.
3) Konaklama idarenin tespit ettiği evde yapılacaktır.
4) Tesis içerisinde araçlar giriş çıkış haricinde kullanılmayacaktır.
5) Çöpler idarenin tespit ettiğin konteynırlara konacaktır.
6) Arazide ateş yakmak yasaktır.
7) Evlerde bulunan demirbaşlara verilecek zararlar konaklama yapandan tazmin edilecektir.
8) Girişler en erken saat 12:00 en geç saat 24,00 de yapılacaktır. Çıkışlar en geç saat 11:00 de ev
boşaltılacaktır.
9) Konaklama süresince misafirler tesis girişinde görevlilere istenildiğinde kimlik gösterecektir.
10) Konaklama süresi dolmadan tesisten ayrılma durumunda kalan günler için bir günü cezai şart
olarak kesilir, kalan günlerin ücreti geri ödenir.
11) Ev içerisinde bulunan elektrikli cihaz dışında cihaz kullanılmayacaktır.(bilgisayar-cd çalar vb
hariç)
12) Tesis Müdürlüğünce kişinin konaklama başvurusu kabul edilmesi durumunda, toplam
konaklamaya ilişkin %20 (Yüzdeyirmi) kaparo tutarı Tesisin AKBANK Şubesi nezdinde bulunan
TR35 0004 6000 1788 8000 1049 72 IBAN no’lu hesabına ödenecektir. Kaparo yatıran kişinin
konaklama tarihinde tesise gelmemesi durumunda, yatırmış olduğu kaparo tutarı tesis müdürlüğü
tarafından gelir kaydedilecek olup, iade edilmeyecektir. Ancak; Tesise 10 (On) gün öncesinden
yazılı başvuruda bulunarak konaklayamayacağını belirtilen kişilere kaparo tutarı iade edilecektir.
13) Tesise girişte konaklamaya ilişkin kalan tutar nakit olarak veya kredi kartına tek ödeme şeklinde
tesise ödenecektir.
14) KESİLEN FİŞ KESİNLİKLE İADE ALINMAZ.
MÜRACAAT FORMLARI :
www.cinarsuyu.com.tr ve www.ilksan.gov.tr
İnternet adreslerinden temin edilebileceği gibi fotokopi ile de çoğaltılabilecektir.
Download

Bungalow Başvuru Formu