NÜKLEER UR-GE
Nuc IndusTRy- Nükleer Endüstride Yerli Katkı Projesi
Proje Dönemi: 2014 / 2017
Projedeki hedef grup:
•
Türkiye’de Nükleer Güç Santrali Kurulumunda Yer Alacak Yabancı Firmalar
•
Uluslararası Nükleer Endüstri Ürün Pazarı
Nihai yararlanıcı: Nükleer endüstriye uygun sınıfta üretim faaliyeti gösteren ve proje kümesinde yer
alan üye firmalarımız
Kümede yer alan üye firmalarımızın mevcut ürün ve mühendislik alt yapılarının Nükleer Endüstri’nin
ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesi,
Ülkemizde kurulması planlanan Nükleer Güç Santrallerinde yerli katkı payının artırılması,
Mevcut ürün kalite ve standartlarının Nükleer Endüstri standartlarına uygun seviyeye çıkarılması ile
Nükleer Endüstri Pazarında yalnız ülkemize kurulacak Güç Santrallerinde değil aynı zamanda ilgili
sektöre yönelik uluslararası pazarda da ihracat payımız olması beklenmektedir.
Yerli Katkıda Öncelikli Başlıklar
Firmaların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
İmalatçı kümelerinin oluşturulması
Yabancı firmalarla işbirlikleri
İmalat sertifikasyonu
Nitelikli işgücü eğitimi
Neden Eğitim Merkezi Gerekli ?
Nükleer endüstri
•
Türkiye’de henüz oluşum aşamasında bir sektördür.
•
Kalite ve güvenlik standartlarının en üst düzeyde olduğu alanlardan biridir.
Projenin eğitim aşaması değerlendirildiğinde en zor aşamanın eğitim basamağında olduğu
görülmüştür.
•
Eğitimler verilebilmesi ve gerektiğinde uygulamaların da yapılabilmesi için hem sınıf hem de
atölye imkanı sunan saha alt yapısına ihtiyaç duyulmaktadır.
•
Eğitimlerin firmalarımız için sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.
•
Bu noktada, Ankara Sanayi Odası olarak ASO Vakfı ile birlikte ASO Teknik Koleji’nin
imkanlarını bu alanda da değerlendirebilmek istemekteyiz.
Download

NÜKLEER UR-GE - Ankara Sanayi Odası