Sivil Toplum Afet Platformu: Seminer “Kamu-­‐STK İşbirliği Perspektifinde Suriyeli Sığınmacılar “ 23 Haziran 2014 ,Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü, Galata Salonu, Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul Değerli Sivil Toplum Temsilcileri, 23 Haziran 2014 Pazartesi günü İstanbul’da Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) tarafından düzenlenecek olan “Kamu-­‐STK İşbirliği Perspektifinde Suriyeli Sığınmacılar” temalı seminere katılımınızdan memnuniyet duyarız. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre Suriye’deki çatışmaların başlangıcından itibaren geçen üç yılın ardından, dokuz milyondan fazla insanın yerinden edilmesiyle Suriye, dünya genelinde zorla yerinden edilme konusunda ilk sırayı aldı1. Yine BMMYK verilerine göre Türkiye’de 10 ildeki 22 kampta yaşan Suriyeli sayısı 220,259 ‘a, kamp dışındaki çeşitli illerde yaşayan kayıtlı kişi sayısı ise 545.110’a ulaştı. Türkiye’de yaşan toplam Suriyeli sayısının yaklaşık 900.000 kişi olduğu tahmin ediliyor2. Suriyeliler için ulusal ve uluslararası sivil kuruluşlar, hem Türkiye içinde hem de sınır ötesinde ortaya çıkan insani yardım ihtiyaçları karşılamaya çalışıyorlar. Ayrıca mülteci hakları üzerine çalışan birçok sivil kuruluş, süreç içerisinde kamu kurumları işbirlikleri yapıyor aynı zamanda savunuculuk faaliyetleri yürütüyor. SİTAP olarak Suriyelilerin statüleri ve kamunun bu konudaki politikaları ilgili güncel gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, konuya ilgi duyabilecek sivil kuruluşlar ile bilgi paylaşımında bulunmayı ayrıca bu gibi insani krizleri yönetirken kamu-­‐STK işbirliğinin nasıl olması gerektiği üzerine tartışma ortamı sağlamayı hedefleyen bir seminer organize etmek istemekteyiz. “Kamu-­‐STK İşbirliği Perspektifinde Suriyeli Sığınmacılar” başlıklı seminerin programını ekte bulabilirsiniz. Saygılarımızla, Sivil Toplum Afet Platformu 1
http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/unhcr_bas%C4%B1n_bildirisi_-­‐
_suriye_d%C3%BCnyada_zorla_yerinden_edilenler_listesinde_en_%C3%BCst_s%C4%B1raya_yerle%C5%9Fti.pdf 2
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=5992 Bu proje Avrupa Birliği Sivil Düşün programı tarafından desteklenmektedir. Sivil Toplum Afet Platformu: Seminer “Kamu-­‐STK İşbirliği Perspektifinde Suriyeli Sığınmacılar “ 23 Haziran 2014, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü, Galata Salonu, Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul Program: 09:30 – 10:00 Kayıt 10:00 – 10:15 Açılış Konuşmaları Zeynep M. Türkmen Sanduvaç – Sivil Toplum Afet Platformu Kurucu Yürütme Kurulu Üyesi 10:15 – 11:15 I. Oturum Kolaylaştırıcı: Zeynep M. Türkmen Sanduvaç – Sivil Toplum Afet Platformu Kurucu Yürütme Kurulu Üyesi “Genel Bakış: Suriyeli Sığınmacılarla ilgili Yapılan Çalışmalar ve STK’larla İşbirliği” T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Müdahale Dairesi “Yerel Uygulamalar: Şanlıurfa İl’inde Suriye Sığınmacı Krizi Özelinde Kamu-­‐STK İşbirlikleri ” Mehmet Yüzer – Şanlıurfa Valiliği “Çok Taraflı Kuruluşlar: Suriye Krizinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Rolü” Elif Selen Ay – Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 11:15 – 11:30 Çay & Kahve Arası 11:30 – 12:30 II. Oturum Kolaylaştırıcı: M. Elvan Cantekin-­‐ Sivil Toplum Afet Platformu Kurucu Yürütme Kurulu Üyesi “Yasal Çerçeve: Suriyelilerin Hakları ve Statüleri Konusunda STK’ların Çalışmaları” Öykü Tümer – Helsinki Yurttaşlar Derneği Mülteci Destek Programı “İnsani Yardım: Kamp Dışında Kalan Suriyelilerle İlgili İnsani Yardım Çalışmaları” Tuna Türkmen – Hayata Destek Derneği “Sosyal Koruma: Çok Amaçlı Mülteci Destek Merkezi” Polat Kızıldağ –Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği 12:30 – 13:00 Soru – Cevap Kolaylaştırıcı: Zeynep M. Türkmen Sanduvaç – Sivil Toplum Afet Platformu Kurucu Yürütme Kurulu Üyesi 13:00 – 13:15 Değerlendirme ve Kapanış Bu proje Avrupa Birliği Sivil Düşün programı tarafından desteklenmektedir. 
Download

Kamu-‐STK İşbirliği Perspektifinde Sur