Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0049-K
Adresi : Girne Mah. Girne Cad. No:125-127
Maltepe 34852
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0216 518 02 02
Faks
: 0216 338 38 34
E-Posta : [email protected]
Website : www.sqmart.com
Ölçüm
Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibre edilen
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Basınç Kalibrasyonu
Basınç Ölçer,
Dönüştürücü,
Anahtar
0,01 bar ile 4 bar arası
0,1 bar ile 40 bar arası
-0,04 bar ile -0,99 bar
arası
Gaz Ortam, Laboratuvarda
DWT ile
p=[Pa]
(4 + 1.94x10⁻⁴ ) x p
(9 + 1.45x10⁻⁴ ) x p
(1 + 9x10⁻⁵ ) x p
EA 10/17 ve DKD R
6.1 Dokümanlarına
göre hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Sıvı Ortam, Laboratuvarda
DWT ile
p=[Pa]
(65+ 1.2x10⁻⁴) x p
EA 10/17 ve DKD R
6.1 Dokümanlarına
göre hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Basınç Ölçer,
Dönüştürücü,
Anahtar
10 bar ile 700 bar arası
Basınç Ölçer,
Dönüştürücü,
Anahtar
0 bar ile -0.95 bar arası
0 bar ile 2 bar arası
0 bar ile 20 bar arası
Gaz Ortam, Laboratuvarda
Karşılaştırmalı
± 1,2 mbar
± 1,3 mbar
± 2,8 mbar
EA 10/17 ve DKD R
6.1 Dokümanlarına
göre hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
0 bar ile 35 bar arası
0 bar ile 350 bar arası
0 bar ile 700 bar arası
-100 Pa ile 100 Pa arası
-500 Pa ile -100 Pa
arası
100 Pa ile 500 Pa arası
-7000 Pa ile -500 Pa
arası
500 Pa ile 7000 Pa
arası
Sıvı Ortam, Laboratuvarda
Karşılaştırmalı
± 12 mbar
± 0,11 bar
± 0,20 bar
± 0,36 Pa
± 1,2 Pa
± 1,2 Pa
± 1,6 Pa
± 1,6 Pa
EA 10/17 ve DKD R
6.1 Dokümanlarına
göre hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Basınç Ölçer,
Dönüştürücü,
Anahtar
Gaz Ortam ,Laboratuar
karşılaştırmalı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Basınç Ölçer,
Dönüştürücü,
Anahtar
Basınç Ölçer,
Dönüştürücü,
Anahtar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
± 1,8 mbar
± 1,9 mbar
± 4,2 mbar
± 2,3 Pa
Açıklamalar
0 bar ile -0,95 bar arası
0 bar ile 2 bar arası
0 bar ile 20 bar arası
-1000 Pa ile 1000 Pa
arası
-7000 Pa ile -1000 Pa
arası
1000 Pa ile 7000 Pa
arası
Gaz Ortam,
Sahada
Karşılaştırmalı
0 bar ile 35 bar arası
0 bar ile 350 bar arası
0 bar ile 700 bar arası
Sıvı Ortam,
Sahada
Karşılaştırmalı
± 19 mbar
± 0,17 bar
± 0,30 bar
EA 10/17 ve DKD R
6.1 Dokümanlarına
göre hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
2000 g'a kadar
28 kg'a kadar
800 kg'a kadar
E2 Sınıfı Kütle ile
F1 Sınıfı Kütleler ile
M1 Sınıfı Kütleler ile
2x10⁻⁶ x m
7x10⁻⁶ x m
7x10⁻⁵ x m
(m=g)
Kalibrasyon
terazinin
kullanıldığı yerde
yapılır.
EURAMET/cg18/v.02
Dokümanına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Nominal değeri 0,5
mm'den 100 mm'ye
kadar
Sınıf 1
Karşılaştırmalı
ölçüm metodu ile
merkez noktasının
nominal değerden
sapmasının ölçümü
(Referansların Nominal
ölçülerinde)
(0.093 +1.4x L) µm
(L=m)
ISO 3650,
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 3.1
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
± 8,8 Pa
EA 10/17 ve DKD R
6.1 Dokümanlarına
göre hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
± 8,8 Pa
Terazi Kalibrasyonu
Otomatik olmayan
elektronik
terazilerin
kalibrasyonu
Boyut Kalibrasyonu
EN ISO 3650'ye
uygun
Mastar Blokları
Çelik
5 nokta
karşılaştırma ölçümü ile
merkez uzunluktan fo ve
fu farklarının ölçümü ve
v sapma aralığı
değerinin tespiti
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Nominal değeri
100 mm ile 600 mm
arası
Tek Eksenli Ölçüm Cihazı
ile karşılaştırma
(0.0004 + 10⁻⁵ x L) mm
Kumpas
500 mm’ye kadar
1000 mm’ye kadar
1000 mm’ye kadar
(saati)
Bölüntü Değeri
0,01 mm
(13 x L + 8.5) µm
(17 x L + 6.6) µm
(21 x L + 1.2) µm
(L=m)
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 9.1
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
Kalibrasyon
Prosedürü
Derinlik Kumpası
1000 mm’ye kadar
(dijital)
1000 mm’ye kadar
(saati)
Bölüntü Değeri
0,01 mm
(15 x L + 9.5) µm
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 9.2
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
Kalibrasyon
Prosedürü
Dış Çap
50 mm'ye kadar
500 mm'ye kadar
Bölüntü Değeri
0,001 mm
Blok Mastar
Mikrometre
(L=mm)
(18 x L + 4.4) µm
(L=m)
(12 x L + 1.4) µm
(21 x L + 1) µm
(L=m)
EN ISO 3650
Standardına uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 10.3 ve 10.1
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
Kalibrasyon
Prosedürü
Tek eksenli ölçüm
cihazı
100 mm’ye kadar
Bölüntü Değeri
0,001 mm
(16 x L + 0.7) µm
Metroskop ile
ölçüm metodu
Derinlik
Mikrometresi
50 mm’ye kadar
51-500 mm’ye kadar
Bölüntü Değeri
0,001 mm
(5.4 x L + 5.8) µm
(16.3 x L + 4.8) µm
VDI/VDE/DGQ 2618
.
Bölüm 6 ve 10.7
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
Kalibrasyon Prose
dürü
(L=m)
İç Çap
Mikrometresi
( İki Nokta Temaslı)
İç Çap
300 mm'ye kadar
Bölüntü Değeri
0,001 mm
(20 x L + 1.1) µm
(L=m)
Ölçü Saati
30 mm’ye kadar
100 mm’ye kadar
Bölüntü Değeri
0,001 mm
Ölçü saati kalibratörü ve
Tek Eksenli Ölçüm Cihazı
ile karşılaştırma
(2 x L + 1.2) µm
(L=m)
(1.7) µm
VDI/VDE/DGQ 2618
.
Bölüm 14 ve 10.7
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
Kalibrasyon Prose
dürü
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 11.1
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
Kalibrasyon
Prosedürü
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Ölçü saati
kalibratörü
0-10 mm
0-20 mm
0-30 mm
Bölüntü Değeri
0,0001 mm
0.4 µm
0.6 µm
0.8 µm
Metroskop ile
ölçüm metodu
İç çap
komparatörü
0….100 mm
Bölüntü değeri
0.0001 mm
1.7 µm
Metroskop ile
ölçüm metodu
Salgı Komparatörü
2 mm’ye kadar
Bölüntü Değeri
0.001 mm
Tek Eksenli Ölçüm Cihazı
ile Karşılaştırma
0.9 µm
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm 11.3
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
Kalibrasyon
Prosedürü
Mihengir
1000 mm’ye kadar
Bölüntü Değeri
0,01 mm
(21 x L + 1) µm
(L=m)
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 9.3
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
Kalibrasyon
Prosedürü
Hassas
komparatör
3 mm’ye kadar
Bölüntü Değeri
0.001 mm
Ölçü Saati Kalibratörü
Tek Eksenli Ölçüm Cihazı
0.9 µm
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 11.2
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
Kalibrasyon
Prosedürü
Kalınlık Ölçer
30 mm’ye kadar
Bölüntü Değeri
0,001 mm
(11 x L + 1.4) µm
(L=m)
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 12.1
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
Kalibrasyon
Prosedürü
Mikrometre Ayar
Çubuğu
600 mm’ye kadar
(0.0004 + 10⁻⁵ x L) mm
DKD-R4-3 Bölüm
4.4
dokümanına
uygun hazırlanmış
Kalibrasyon
Prosedürü
(L=mm)
Düz Tampon
Mastar
1 mm ile 100 mm arası
101 mm ile 300 mm
arası
DIN 2259
DIN 2259
(0.4 + 9 x L) µm
(1.0 + 7 x L) µm
(L=m)
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 4.1
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
Kalibrasyon
Prosedürü
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
1 mm ile 25 mm arası
25 mm ile 75 mm arası
75 mm ile 200 mm
arası
DIN 2250
DIN 2259
(0.6 + 2 x L) µm
(0.6 + 6 x L) µm
(0.4 + 9 x L) µm
L=[m]
Çatal Mastar
1 mm ile 25 mm arası
25 mm ile 75 mm arası
75 mm ile 100 mm arası
DIN 2231
DIN 2232
DIN 2233
(0.6 + 2 x L) µm
(0.6 + 6 x L) µm
(0.6 + 7 x L) µm
L=[m]
Vida Tampon
Mastar
Bölüm Dairesi Çapı
2,5 mm’den – 25 mm’ye
kadar
25 mm’den – 100 mm’ye
kadar
DIN 2279
Diş Adımı:
0,45 mm – 6 mm
1.8 µm….3.0 µm
Bölüm Dairesi Çapı
4 mm’den - 25 mm’ye
kadar
25 mm’den - 100 mm’ye
kadar
DIN 2279
Diş Adımı:
0,7 mm – 3,6 mm
1.8 µm….3.0 µm
0….1000 mm
DIN 865/866
0.29 mm
Düz Halka Mastar
Vida Halka Mastar
Çelik Cetvel
50 m' ye kadar
Sentil
0,01 mm ile 2 mm arası
Radyus Mastar
0 - 30 mm
31 - 100 mm
Kalınlık Folyosu
5 µm ile 5 mm arası
2.5 µm….3.5 µm
(1.1x10⁻⁵xL)+0.3 mm
L=[mm]
1001...2000 mm
Şerit Metre
2.5 µm….4.1 µm
Açıklamalar
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 4.1
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
Kalibrasyon
Prosedürü
DKD-R4-3 Bölüm
4.7
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
EURAMET
/cg-10/v.01
Dokümanına uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
EURAMET
/cg-10/v.01
Dokümanına uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
OIML R 35
Dokümanına uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
(150 + 120 x L) µm
L=[m]
OMIL R 35
Dokümanına uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
0.4 µm
DIN 2275
Standardına uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Optik Ölçüm Cihazı
(0.0048+4.6x10⁻⁶ xL) mm
(0.0064+3.7x10⁻⁶ xL) mm
(L= mm)
Radyus Mastar
Kalibrasyonu 5 DM
08
Kalınlık Ölçümü
0.4 µm
TS 9505
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Ultrasonik kalınlık
ölçer
0…..100 mm
0.01 mm
± 0.014 mm
Çelik mastar blok
ile ölçüm methodu
Kaplama Kalınlığı
Ölçer
0-1000 µm
0.1 µm
± 0.8 µm
Referans folyo ile
ölçüm methodu
Profil Projektör
0 …. 250 mm
0.5 µm
( 0.003xL+3.21) µm
1 µm
( 0.028xL+5.4) µm
(L=mm)
Profil Projektör
Kalibrasyonu
5.OP-01
0 …. 200 mm
Profil Projektör ve Cam
Cetvel
( 0.0037xL+4.85) µm
(L=mm)
Cam Cetvel
Kalibrasyonu
5.OP-02
Ölçülü Silindirler
(Mezür)
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dolum
35 µl
94 µl
0.24 ml
0.35 ml
0.35 ml
0.94 ml
2.4 ml
3.5 ml
9.4 ml
TS ISO 4787 ve
TS EN ISO 4788
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Balon Joje
1 ml ile 25 ml arası
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dolum
9 µl
15 µl
23 µl
34 µl
58 µl
95 µl
0.16 ml
0.30 ml
TS ISO 4787 ve
TS 1491 EN
ISO1042
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Büret
(Pistonlu,
Taksimatlı)
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Boşaltım
Piston Hareketli Elle
Yapılan veya Motor
Tahrikli
3.7 µl
3.7 µl
3.8 µl
10 µl
24 µl
36 µl
95 µl
TS ISO 4787 ve
TS EN ISO 385
TS EN ISO 8655-1-3
-6
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Cam Cetvel ile
Cam Cetvel
Kalibrasyonu
Hacim Kalibrasyonu
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Pipet
(Tek İşaretli)
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Boşaltım
1.5 µl
2.0 µl
2.6 µl
3.2 µl
4.1 µl
6.3 µl
6.6 µl
9 µl
17 µl
67 µl
TS ISO 4787
TS 1489 ISO 648
TS 3760-1 / ISO
835-1
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Pipet
(Pistonlu ve
Taksimatlı)
100 µl
200 µl
500 µl
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Boşaltım
Piston Hareketli Elle
Yapılan veya Motor
Tahrikli
1.7 µl
1.7 µl
1.7 µl
1.7 µl
2.6 µl
12 µl
12 µl
35 µl
35 µl
0.24 ml
TS ISO 4787
TS 1489 ISO 648
TS 3760-1 / ISO
835-1 TS EN ISO
8655-1-2-6
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Piknometre
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Gay Lussac
Reisdnauer
Hubbard
1.7 µl
3.4 µl
6.6 µl
13 µl
TS EN ISO 2811-1
TS ISO 3507
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
24 saat’e kadar
Laboratuvarda
Frekans Sayacı ile
karşılaştırma
0.29 s + (6 x 10⁻⁷ x t ) s
6 saat’e kadar Sahada
Sayısal zaman ölçer ile
karşılaştırma
0.34 s
Laboratuvarda ve
Yerinde
Kalibrasyon
0 RPM ile 30000 RPM
arası
Stroboskop ile doğrudan
karşılaştırma
(0.01 RPM+1.2x10⁻⁴ x ω)
Laboratuvarda ve
Yerinde
Kalibrasyon
0 RPM ile 1600 RPM
arası
Referans Takometre ile
doğrudan karşılaştırma
0.01 RPM+( 5x10⁻⁴ x ω )
Laboratuvarda ve
Yerinde
Kalibrasyon
Zaman Kalibrasyonu
Sayısal ve mekanik
zaman ölçerler
( t : saniye
biriminde zaman )
Devir Kalibrasyonu
Açısal Hız ( ω )
Takometre ve
Devir Ölçerler
1600 RPM ile 30000
RPM arası
1 RPM+( 4x10⁻⁴ x ω )
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Sıcaklık Kalibrasyonu
Göstergeli Sıcaklık
Ölçer
0 °C
-40 °C ≤ t < 0 °C
0 °C < t ≤ 250 °C
Buz noktasında
Sıvı Banyoda
± 0,02 °C
± 0,04 °C
± 0,05 °C
Karşılaştırma
metoduna göre
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
± 0,19 °C
± 0,34 °C
± 2,10 °C
± 2,80 °C
Karşılaştırma
metoduna göre
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
± 0,35 °C
± 0,45 °C
± 2,30 °C
± 3,60 °C
Karşılaştırma
metoduna göre
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
(Laboratuvarda)
250 °C ≤ t ≤ 420 °C
420 °C < t ≤ 600 °C
600 °C < t ≤ 1000 °C
1000 °C < t ≤ 1300 °C
Kuru Fırında
-20 °C ≤ t ≤ 250 °C
250 °C < t ≤ 420 °C
420 °C < t ≤ 800 °C
800 °C < t ≤ 1150 °C
Kuru Fırında
Oda Termometresi,
Sıcaklık Kaydedici,
Termograf
-35 °C ≤ t ≤ -10 °C
-10 °C < t ≤ 0 °C
0 °C < t ≤ 30 °C
30 °C < t ≤ 40 °C
40 °C < t ≤ 50 °C
50 °C < t ≤ 60 °C
60 °C < t ≤ 70 °C
Kabin İçinde Platin
Direnç Termometreleri ile
Ölçüm
± 0,50 °C
± 0,35 °C
± 0,20 °C
± 0,35 °C
± 0,45 °C
± 0,50 °C
± 0,60 °C
SQ Mart Oda
Termometresi
Kalibrasyon
Prosedürü 5.TM-07
Sıvılı Cam
Termometre
0 °C
-40 °C ≤ t < 0 °C
0 °C < t ≤ 150 °C
150 °C < t ≤ 250 °C
Buz noktasında
Sıvı Banyoda
± 0,02 °C
± 0,05 °C
± 0,07 °C
± 0,13 °C
80 °C’nin
üzerindeki tam ve
komple daldırmalı
olanlar kısmi
olarak kalibre
edilir
ASTM , EA-4/02
M:2013
Dokumanlarına
uygun olarak
hazırlanmış kalib
proseduru
0 °C
-40 °C ≤ t < 0 °C
0 °C < t ≤ 150 °C
150 °C < t ≤ 420 °C
420 °C < t ≤ 600 °C
Buz noktasında
± 0,02 °C
± 0,11 °C
± 0,15 °C
± 0,23 °C
± 0,49 °C
EN 60751,
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
-20 °C ≤ t ≤ 0 °C
0 °C < t ≤ 250 °C
250 °C < t ≤ 420 °C
Kuru Fırında
± 0,22 °C
± 0,38 °C
± 0,63 °C
EN 60751,
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Direnç
Termometreleri
Direnç
Termometreleri
(Laboratuvarda)
(Sahada)
(Laboratuvarda)
Sıvı Banyo ve Kuru Fırında
(Laboratuvarda)
(Sahada)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Isılçiftler
(R, S, T, E, K, N, J, U,
ve L Tipi)
-40 °C ≤ t < 250 °C
250 °C < t ≤ 540 °C
540 °C < t ≤ 1000 °C
1000 °C < t ≤ 1300 °C
Sıvı Banyo ve Kuru Fırında
Isılçiftler
(R, S, T, E, K, N, J, U,
ve L Tipi)
-20 °C ≤ t ≤ 250 °C
250 °C < t ≤ 420 °C
420 °C < t ≤ 600 °C
600 °C < t ≤ 1000 °C
1000 °C < t ≤ 1150 °C
Kuru Fırında
Isılçiftler
(B Tipi)
0 °C < t ≤ 400°C
400 °C < t ≤ 1000°C
1000 °C < t ≤ 1300°C
Sıvı Banyo ve Kuru Fırında
0 °C < t ≤ 600 °C
600 °C < t ≤ 800 °C
800 °C < t ≤ 1150 °C
Kuru Fırında
Sıcaklık
Dönüştürücü
Kalibrasyonu
Pt 100 Göstergesi
Isılçiftler
(B Tipi)
(Laboratuvarda)
(Sahada)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
± 0,40 °C
± 0,50°C
± 1,80 °C
± 3,30 °C
± 0,45 °C
± 0,60°C
± 3,20 °C
± 3,90 °C
± 6,00 °C
Açıklamalar
IEC 584-1, DIN
43710,
EURAMET cg 8
version 2.1
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
IEC 584-1, DIN
43710,
EURAMET cg 8
version 2.1
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
± 3,20 °C
± 1,40 °C
± 2,60 °C
IEC 584-1,
EURAMET cg 8
version 2.1
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
(Sahada)
± 2,70 °C
± 3,20 °C
± 4,70 °C
IEC 584-1,
EURAMET cg 8
version 2.1
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
0 mA ≤ I ≤ 20 mA
Laboratuvarda veya
Sahada
± 0,003 mA
mA çıkışlı
SQ Mart Sıcaklık
ölçer sensör ve
göstergelerinin
Kalibrasyon
Prosedürü 5.TM-06
-20 °C ≤ t ≤ 100 °C
100 °C < t ≤ 200 °C
200 °C < t ≤ 600 °C
Simulatörle
Laboratuvarda veya
Sahada
± 0.24 °C
± 0.34 °C
± 0.47 °C
EN 60751,
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
(Laboratuvarda )
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Isılçift Göstergesi
Kalibrasyonu
J Tipi
E Tipi
K Tipi
N Tipi
R Tipi
S Tipi
B Tipi
T Tipi
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
± 0,40 °C
± 0,39 °C
± 0,42 °C
± 0,42 °C
± 1,5 °C
± 1,3 °C
± 1,2 °C
± 0,44 °C
Açıklamalar
IEC 584-1, DIN
43710,
EURAMET cg 8
version 2.1
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
-50 °C ≤ t ≤ 1200 °C
-50 °C ≤ t ≤ 1000 °C
-50 °C ≤ t ≤ 1300 °C
-50 °C ≤ t ≤ 1300 °C
0 °C ≤ t ≤ 1750 °C
0 °C ≤ t ≤ 1750 °C
600 °C ≤ t ≤ 1800 °C
-50 °C ≤ t ≤ 400 °C
Laboratuvarda veya
Sahada
Sıcaklık Kontrollü
Hacimlerde
Sıcaklık Dağılımı
Ölçümü
(Etüv, Fırın, Banyo,
Dolap, Oda)
-40 °C ≤ t ≤ 100 °C
100 °C < t ≤ 400 °C
Sıcaklık Kaydediciler
(Multimetre, Isılçift ve
Data Logger) ile
Laboratuvar veya Sahada
± 0,59 °C
± 1,30 °C
EN 60068-3-5, EN
60068-3-6
EN 60068-3-7, EN
60068-3-11
EURAMET cg 20
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Kül Fırını
100 °C ≤ t ≤ 250 °C
250 °C < t ≤ 400 °C
Direnç Termometresi ve
Gösterge ile
Laboratuvar veya Sahada
± 0,65 °C
± 1,30 °C
SQ Mart Sıcaklık
kontrollu hacim
Kalibrasyon
Prosedürü 5.TM-11
400°C ≤ t ≤ 1000°C
1000°C < t ≤ 1150°C
Isılçift ve Multimetre ile
Laboratuvar veya Sahada
± 2,80 °C
± 5,60 °C
SQ Mart Sıcaklık
kontrollu hacim
Kalibrasyon
Prosedürü 5.TM-11
Blok Kalibratör
(Sıcaklık Dağılımı)
-40°C ≤ t ≤ 150 °C
150°C < t ≤ 650 °C
650°C < t ≤ 1000 °C
1000°C < t ≤ 1200 °C
1200°C < t ≤ 1300 °C
Platin Direnç
Termometreleri ve
Isılçiftler ile Ölçüm
± 0,05 °C
± 0,10 °C
± 1,5 °C
± 3,0 °C
± 4,5 °C
Euramet cg-13 /
v:02
Bağıl Nem Ölçerler
( Sayısal – Analog )
10 %rh ≤ rh ≤ 40 % rH
40 %rh < rh ≤ 70 % rH
70 %rh < rh ≤ 95 % rH
Nem Kabininde
(23°C ± 3°C )
2,4 %rh
2,0 %rh
3,3 %rh
Nem kabininde
Karşılaştırmalı
Kalibrasyon
Metodu ile
Kompanzasyon “AKTİF“
(ON)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Nem Kabini –
Nemlendirme
Odaları
10 %rh ≤ rh ≤ 60 % rH
60 %rh < rh ≤ 95 % rH
Yerinde Kalibrasyon
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
2,7 %rh
3,4 %rh
TS EN 60068-3-6
TS EN 60068-3-11
EURAMET cg 20 ,EA4/02 M:2013
Dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
(7.0 x 10⁻⁵) x U + 0.0048
mV
U:Ölçülen Gerilim
U:Measured
Voltage
Elektriksel Kalibrasyon
DC Gerilim Ölçüm
Cihazları
DC Voltage
Measuring
Instrument
DC Akım Ölçüm
Cihazları
DC Current
Measuring
Instrument
0,001 mV ile 320 mV
arası
>0,32 V ile 3,2 V arası
>3,2 V ile 32 V arası
>32 V ile 320 V arası
>320 V ile 1000 V arası
>32 µA ile 320 µA arası
>0,32 mA ile 3,2 mA
arası
>3,2 mA ile 32 mA arası
>32 mA ile 320 mA arası
>0,32 A ile 3,2 A arası
>3,2 A ile 10,5 A arası
>10,5 A ile 20 A arası
DC
(7.0 x 10⁻⁵) x U + 0.048
mV
(7.6 x 10⁻⁵) x U + 0.48 mV
(7.6 x 10⁻⁵) x U + 5.1 mV
(6.9 x 10⁻⁵) x U + 24 mV
DC
Kıskaç Tip Akım Ölçerler
>3.2 A ile 32 A arası
>32 A ile 105 A arası
>105 A ile 200 A arası
(3.3 x 10⁻³) x I + 0.34 mA
(3.3 x 10⁻³) x I
(3.3 x 10⁻³) x I + 14 mA
>16 A ile 160 A arası
>160 A ile 525 A arası
>525 A ile 1000 A arası
AC Gerilim
Ölçüm Cihazları
>10 mV ile 32 mV arası
(1.6 x 10⁻⁴) x I + 0.013 µA
(1.6 x 10-⁴) x I + 0.095 µA
(1.8 x 10⁻⁴) x I + 0.00095
mA
(3.4 x 10⁻⁴) x I + 0.002 mA
(9.6 x 10⁻⁴) x I + 0.00044
mA
(7.9 x 10⁻⁴) x I + 1.1 mA
(7.7 x 10⁻⁴) x I + 4.8 mA
(3.3 x 10⁻³) x I + 1.8 mA
(4.2 x 10⁻³) x I + 11 mA
(4.2 x 10⁻³) x I + 58 mA
50 Hz ile 3 kHz arası
3 kHz ile 30 kHz arası
30 kHz ile 100 kHz
0.13 mV
0.30 mV
1.55 mV
AC Voltage
Measuring
Instrument
(FLUKE 9100 ile)
I:Ölçülen Akım
I:Measured Current
(FLUKE 9100 ile)
10 Sarım Akım
Bobini ile
50 Sarım Akım
Bobini ile
U:Ölçülen Gerilim
U:Measured
Voltage
(FLUKE 9100 ile)
>32 mV ile 320 mV arası
50 Hz ile 3 kHz arası
3 kHz ile 30 kHz arası
30 kHz ile 100 kHz arası
(4.9 x 10⁻⁴) x U + 0.022
mV
(7.1 x 10⁻⁴) x U + 0.056
mV
(2.6 x 10⁻³) x U + 0.41 mV
U:Ölçülen Gerilim
U:Measured
Voltage
(FLUKE 9100 ile)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
(AC Gerilim Ölçüm
Cihazları AC
Voltage Measuring
Instrument Devam)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
50 Hz ile 3 kHz arası
3 kHz ile 30 kHz arası
30 kHz ile 100 kHz arası
(5.0 x 10⁻⁴) x U + 0,21 mV
(7.2 x 10⁻⁴) x U + 0,55 mV
(2.6 x 10⁻³) x U + 2,8 mV
>3,2 V ile 32 V arası
50 Hz ile 3 kHz arası
3 kHz ile 30 kHz arası
30 kHz ile 100 kHz arası
(5.0 x 10⁻⁴ ) x U + 2.1 mV
(9.4 x 10⁻⁴ ) x U + 5.5 mV
(4.2 x 10⁻³ ) x U + 36 mV
U:Ölçülen Gerilim
U:Measured
Voltage
>32 V ile 105 V arası
50 Hz ile 3 kHz arası
3 kHz ile 30 kHz arası
(4.7 x 10⁻⁴ ) x U + 7.7 mV
(9.3 x 10⁻⁴ ) x U + 18 mV
U:Ölçülen Gerilim
U:Measured
Voltage
>105V ile 320 V arası
50 Hz ile 3 kHz arası
3 kHz ile 30 kHz arası
(5.8 x 10⁻⁴ ) x U + 40 mV
(1.7 x 10⁻³ ) x U + 81 mV
U:Ölçülen Gerilim
U:Measured
Voltage
>320 V ile 800 V arası
50 Hz ile 1 kHz arası
1 kHz ile 10 kHz arası
(6.7 x 10⁻⁴ ) x U + 45 mV
(1.2 x 10⁻³ ) x U + 31 mV
U:Ölçülen Gerilim
U:Measured
Voltage
>0,32 V ile 3,2 V arası
U:Ölçülen Gerilim
U:Measured
Voltage
(FLUKE 9100 ile)
(FLUKE 9100 ile)
(FLUKE 9100 ile)
(FLUKE 9100 ile)
(FLUKE 9100 ile)
>800 V ile 1000 V arası
50 Hz ile 1 kHz arası
1 kHz ile 10 kHz arası
(6.9 x 10⁻⁴ ) x U + 45 mV
50 Hz ile 1 kHz arası
(8.3 x 10⁻⁴) x I + 1.1 µA
(1.3 x 10⁻³) x I + 0.32 µA
(1.5 x 10⁻³) x I + 0.00011
mA
(1.5 x 10⁻³) x I + 0.0014
mA
(1.9 x 10⁻³) x I + 0.00075
mA
(2.2 x 10⁻³) x I + 0.15 mA
(2.8 x 10⁻³) x I + 2.4 mA
U:Ölçülen Gerilim
U:Measured
Voltage
(FLUKE 9100 ile)
AC Akım
Ölçüm Cihazları
AC Current
Measuring
Instrument
10 µA ile 32 µA arası
>32 µA ile 320 µA arası
>0,32 mA ile 3,2 mA
arası
>3,2 mA ile 32 mA arası
>32 mA ile 320 mA arası
>0,32 A ile 3,2 A arası
>3,2 A ile 20 A arası
>3,2A ile 32 A arası
>32 A ile 200 A arası
>200 A ile 950 A arası
50 Hz
Kıskaç Tip Akım Ölçerler
(4.0 x 10⁻³) x I + 4.4 mA
(4.0 x 10⁻³) x I + 83 mA
(4.0 x 10⁻³) x I + 380 mA
I:Ölçülen Akım
I:Measured Current
(FLUKE 9100 ile)
10 sarım Akım
Bobini ile
50 sarım Akım
Bobini ile
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
DC Direnç Ölçüm
Cihazları
DC Resistance
Measuring
Instrument
İzolasyon direnci
Ölçüm Cihazları
Insulation
Resistance
Measuring
Instrument
Frekans
Ölçüm Cihazları
1 Ω ile 40 Ω arası
>40 Ω ile 400 Ω arası
>0,4 kΩ ile 4 kΩ arası
>4 kΩ ile 40 kΩ arası
>40 kΩ ile 400 kΩ arası
>0,4 MΩ ile 4 MΩ arası
>4 MΩ ile 40 MΩ arası
>40 MΩ ile 400 MΩ
arası
DC
300 kΩ ile 3 MΩ arası
>3 MΩ ile 30 MΩ arası
>30 MΩ ile 300 MΩ
arası
>300 MΩ ile 2 GΩ arası
≤ 1000 V
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
(2.9 x 10⁻⁴ ) x R + 0.012 Ω
(1.8 x 10⁻⁴ ) x R + 0.023 Ω
(1.8 x 10⁻⁴ ) x R + 0.093 Ω
(2.9 x 10⁻⁴ ) x R + 2.3 Ω
(2.9 x 10⁻⁴ ) x R + 23 Ω
(4.7 x 10⁻⁴ ) x R + 230 Ω
(7.1 x 10⁻⁴ ) x R + 2300 Ω
(3.9 x 10⁻³ ) x R
R:Ölçülen Direnç
R:Measured
Resistance
(1.3 x 10⁻³ ) x R
(3.5 x 10⁻³ ) x R
(5.8 x 10⁻³ ) x R
(8.1 x 10⁻³ ) x R
R:Ölçülen Direnç
R:Measured
Resistance
Capacitance
Measuring
Instrument
DC Güç
Ölçüm Cihazları
(FLUKE 9100 ile)
(FLUKE 9100 ile)
(2.9 x 10⁻⁵) x f
>1 Hz ile 10 MHz arası
Frequency
Measuring
Instrument
Kapasitans
Ölçüm Cihazları
Açıklamalar
f:Ölçülen Frekans
f:Measured
Frequency
(FLUKE 9100 ile)
>1 nF ile 4 nF arası
>4 nF ile 40 nF arası
>40 nF ile 400 nF arası
>0,4 µF ile 4 µF arası
>4 µF ile 40 µF arası
>40 µF ile 4 mF arası
>4 mF ile 30 mF arası
0,1024 W ile 10,24 W
arası
0,032 A ile 0,32 A arası
3,2 V ile 32 V arası
(4.6 x 10⁻³ x C) + 0.023 nF
(4.6 x 10⁻³ x C) + 0.046 nF
(4.7 x 10⁻³ x C) + 0.23 nF
(6.2 x 10⁻³ x C) + 0.0023
µF
(7.8 x 10⁻³ x C) + 0.024 µF
(8.5 x 10⁻³ x C) + 0.24 µF
(1.5 x 10⁻² x C) + 0.092
mF
C:Ölçülen Kapasite
C:Measured
Capacitance
0.36 x 10⁻³ x P
P:Ölçülen Güç
P:Measured Power
DC Power
Measuring
Instrument
(FLUKE 9100 ile)
(FLUKE 9100 ile)
>10,24 W ile 1024 W
arası
0,32 A ile 3,2 A arası
32 V ile 320 V arası
0.96 x 10⁻³ x P
3,2 A ile 19 A arsı
320 V ile 1000 V arası
1.03 x 10⁻³ x P
3,2 A ile 190 A arası
32 V ile 1000 V arası
3.4 x 10⁻³ x P
P:Ölçülen Güç
P:Measured Power
(FLUKE 9100 ile)
>1,024 kW ile 19 kW
arası
P:Ölçülen Güç
P:Measured Power
(FLUKE 9100 ile)
102,4 W ile 190 kW
arası
Akım Bobini ile
Ölçüm
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
(DC Güç Ölçüm
Cihazları DC
Power Measuring
Instrument Devam)
6,08 kW ile 950 kW
arası
190 A ile 950 A arası
32 V ile 1000 V arası
4.3 x 10⁻³ x P
Akım Bobini ile
Ölçüm
AC Güç
Ölçüm Cihazları
0,1024 W ile 10,24 W
arası
0,032 A ile 0,32 A arası
3,2 V ile 32 V arası
1.9 x 10⁻³ x P
P:Ölçülen Güç
P:Measured Power
AC Power
Measuring
Instrument
φ=0°
f=(10 ile 65 Hz)
arası
Akım Bobini ile
Ölçüm
>10,24 W ile 1024 W
arası
0,32 A ile 3,2 A arası
32 V ile 320 V arası
2.3 x 10⁻³ x P
P:Ölçülen Güç
P:Measured Power
φ=0°
f=(10 ile 65 Hz)
arası
Akım Bobini ile
Ölçüm
>1,024 kW ile 19 kW
arası
3,2 A ile 19 A arası
320 V ile 1000 V arası
3.1 x 10⁻³ x P
P:Ölçülen Güç
P:Measured Power
φ=0°
f=(10 ile 65 Hz)
arası
Akım Bobini ile
Ölçüm
102,4 W ile 950 kW
arası
3,2 A ile 950 A arası
32 V ile 1000 V arası
4.6 x 10⁻³ x P
P:Ölçülen Güç
P:Measured Power
φ=0°
f=(10 ile 65 Hz)
arası
Akım Bobini ile
Ölçüm
Osiloskop Dikey
Saptırma
Oscilloscope
Vertical Deflection
5 mV ile 100 V arası
1 MΩ daki Up-p
8.2 x 10⁻³ x Upp
Upp:Ölçülen
Gerilim
Upp:Measured
Voltage
Kare Dalga 1 kHz
Square Wave, 1 kHz
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Cosφ Metre
0°,30°, 45°, 60°, 90°
50 Hz
0.29°
PF=0 ile 1 arası
Osiloskop Yatay
Saptırma
10 ns ile 5 s arası
50 Ω daki Upp
4.9 x 10⁻³ x t
t:Ölçülen zaman
t:Measured time
Oscilloscope
Horizontal
Deflection
Osiloskop Bant
genişliği
Çıkış genliği 1 V
% 4 x BW *
< 250 MHz
Oscilloscope
Bandwidth
DC Gerilim Kaynak
Cihazları
DC Voltage
Source Instrument
(*) Belirsizlik
kalibre edilen
cihazın bant
genişliği
bölgesindeki
hassasiyetine
bağlıdır.
1 mV ile 120 mV arası
>0,12 V ile 1,2 V arası
>1,2 V ile 12 V arası
>12 V ile 120 V arası
>120 V ile 1000 V arası
DC
≥1 kV ile 5 kV arası
>5 kV ile 15 kV arası
(8.7 x 10⁻⁵ x U ) + 0.0069
mV
(1.2 x 10⁻⁴ x U ) + 0.0058
mV
(1.3 x 10⁻⁴ x U ) + 0.023
mV
(1.2 x 10⁻⁴ x U ) + 1.7 mV
(1.0 x 10⁻⁴ x U ) + 13 mV
(2.5 x 10⁻² ) x U
(2.7 x 10⁻² ) x U
AC Gerilim Kaynak
Cihazları
AC Voltage
Source Instrument
BW: Bant genişliği
BW: Bandwidth
10 mV ile 120 mV arası
>0,12 V ile 1,2 V arası
>1,2 V ile 12 V arası
>12 V ile 120 V arası
>120 V ile 1000 V arası
≥1 kV ile 5 kV arası
>5 kV ile ≥12 kV arası
50 Hz ile 10 kHz arası
50 Hz ile 1 kHz arası
50 Hz
(2.0 x 10⁻⁴ x U ) + 0.13 mV
(9.7 x 10⁻⁴ x U ) + 0.39 mV
(9.7 x 10⁻⁴ x U ) + 3.9 mV
(1.1 x 10⁻⁴ x U ) + 37 mV
(9.6 x 10⁻⁴ x U ) + 320 mV
(6.1 x 10⁻² x U )
(6.2 x 10⁻² x U )
U:Ölçülen Gerilim
U:Measured
Voltage
(HP 34401A ile)
Lab. ve sahada (Y.
Gerilim probu ve
Fluke 287 DMM
ile)
U:Ölçülen Gerilim
U:Measured
Voltage
(HP 34401A ile)
Lab. ve sahada (Y.
Gerilim probu ve
Fluke 287 DMM
ile)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
DC Akım Kaynak
Cihazları
DC Current
Source Instrument
1 mA ile 12 mA arası
>12 mA ile 120 mA arası
>0,12 A ile 1,2 A arası
>1,2 A ile 3 A arası
>3 A ile 10 A arası
DC
>10 A ile 50 A arası
>50 A ile 500 A arası
>500 A ile 950 A arası
AC Akım
Kaynak Cihazları
AC Current
Source Instrument
0,1 A ile 1,2 A arası
>1,2A ile 3 A arası
>3 A ile 10 A arası
>10A ile 50 A arası
>50 A ile 600 A arası
>600 A ile 1000 A arası
50 Hz ile 1 kHz arası
50 Hz
(2.6 x 10⁻³ x I ) + 2,2 mA
(2.6 x 10⁻³ x I ) + 2,2 mA
(1.8 x 10⁻² x I ) + 2,2 mA
(2.4 x 10⁻² x I ) + 590 mA
(2.4 x 10⁻² x I ) + 620 mA
(2.7 x 10⁻² x I ) + 570 mA
Açıklamalar
I:Ölçülen Akım
I:Measured Current
(HP 34401A ve
Fluke 287 ile)
Lab. ve sahada
(Akım probu ile)
I:Ölçülen Akım
I:Measured Current
(HP 34401A ve
Fluke 287 ile)
Lab. ve sahada
(Akım probu ile)
(3.0 x 10⁻⁴ x R ) + 0,014 Ω
(2.9 x 10⁻⁴ x R ) + 0,014 Ω
(5.3 x 10⁻⁴ x R ) + 0,047 Ω
(5.1 x 10⁻⁴ x R ) + 0,26 Ω
(7.1 x 10⁻⁴ x R
(1.6 x 10⁻³ x R
(1.6 x 10⁻² x R
R:Ölçülen Direnç
R:Measured
Resistance
1<V<5, Gate Time: 10s
(6,0x10⁻¹⁰•f²+
(2,4x10⁻⁸/v²))½
> 10 Hz ile 1 kHz arası
1<V<5, Gate Time: 1s
(6,7x10⁻⁹•f²+
(3,0x10⁻⁷/v²))½
>1 kHz ile 250 MHz arası
1<V<5, Gate Time: 1s
22x10⁻⁶•f
f:Ölçülen Frekans
f:Measured
Frequency
V:Uygulanan
gerilim
V:Applied Voltage
DC
Frekans
Kalibrasyonu
1 Hz ile 10 Hz arası
Frequency
Calibratıon
DC Resistance
Calibratıon
(6.4 x 10⁻⁴ x I ) + 0.0027
mA
(8.1 x 10⁻⁴ x I ) + 0.024
mA
(1.9 x 10⁻³ x I ) + 0.064 mA
(1.7 x 10⁻³ x I ) + 0.65 mA
(3.6 x 10⁻³ x I ) + 1.1 mA
(2.3 x 10⁻² x I ) + 580 mA
(2.4 x 10⁻² x I ) + 560 mA
(2.4 x 10⁻² x I ) + 560 mA
0,1 Ω ile 120 Ω arası
>0,12 kΩ ile 1,2 kΩ arası
>1,2 kΩ ile 12 kΩ arası
>12 kΩ ile 120 kΩ arası
>0,12 MΩ ile 1,2 MΩ
arası
>1,2 MΩ ile 12 MΩ arası
>12 MΩ ile 120 MΩ
arası
DC Direnç
Kalibrasyonu
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
(HP 34401A ile)
(PENDULUM CNT91)
RTD Simülatörleri
RTD Simulators
-100 …600 °C
0.11 °C
Sensör
kullanılmadan
elektriksel
kalibratör ile
(EN 60751)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Isılçift
Simülatörleri
Thermocouple
Simulators
K Tip
-100 … 1300 °C
J Tip
-100 … 1200 °C
S Tip
0 … 1750 °C
R Tip
0 … 1750 °C
B Tip
500 … 1800 °C
N Tip
-100 … 1300 °C
E Tip
-100 … 1000 °C
T Tip
-100 … 400 °C
Gaussmetre
(Manyetik alan
ölçer)
1005,41 G
3.5 G .. 3500 G
Ultrasonik
Muayene Cihazı
TS EN 12668-1:2010
Madde 9.3 Kararlılık;
- Isınma süresi sonunda
kararlılık,
- Göstergenin skala
taksimatı,
- Gerilim değişimleri
karşısında kararlılık.
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
0.18 °C
External CJC (0°C) Modu
0.14 °C
0.67 °C
Açıklamalar
Sensör
kullanılmadan
(HP 34401A ile)
(IEC 584)
0.61 °C
0.68 °C
0.24 °C
0.11 °C
0.15 °C
Yatay / Dikey
7.43 G
(0.01 x B + 0.1) G
Referans prob ile
karşılaştırma
yöntemi.
B:Ölçülen
Manyetik Alan
B:Measured
Magnetic Field
% 0.24
TS EN
12668-1:2010
dökümanına göre
grup 2 deneyleri
(% olarak verilen
belirsizlik
değerleri ekranda
ölçülen değerlerin
oranı,
U: darbe gerilimi,
t: yükselme süresi,
f: frekans)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 18/18)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0049-K
Revizyon No: 08 Tarih: 11 Eylül 2014
AB-0049-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Ölçüm Şartları
Cihazlar
(Ultrasonik
Muayene Cihazı
Devam)
TS EN 12668-1:2010
Madde 9.4 Gönderici
darbesi parametreleri;
- Gönderici gerilimi,
- Darbe yükselme süresi,
- Darbe yansıması,
- Darbe süresi
0.013 x U
0.043 x t
0.013 x U
0.043 x t
TS EN 12668-1:2010
Madde 9.5 Alıcı;
- Yükseltici frekansı
tepkisi,
- Eşdeğer giriş gürültüsü,
- Kalibreli
sönümleticinin
kesinliği,
- Düşey göstergenin
doğrusallığı
- Madde 9.6 Zaman
eksenininm doğrusallığı;
0.038 x f
%3
0.3 dB
Açıklamalar
TS EN
12668-1:2010
dökümanına göre
grup 2 deneyleri
(% olarak verilen
belirsizlik
değerleri ekranda
ölçülen değerlerin
oranı,
U: darbe gerilimi,
t: yükselme süresi,
f: frekans)
%0.35
%0.35
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı