STAJ PROSEDÜRÜ
MBM Staj Komisyonu
L/O/G/O
Staj Nedir?
Derste öğrenilen temel bilgilerin okul ortamı
dışında
nasıl
pratikte
uygulanacağını
görmeniz ve çalışma hayatına en erken
uyum sağlamınızı sağlayacak son derece
önemli bir eğitim ve çalışma sürecidir.
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Stajın Amacı
Lisans
öğrencilerinin
kuruluşlarda
kurumsal
çeşitli
kazanacakları
bilgilerin
kurum
ve
deneyim,
öğrenilmesi
ve
pekiştirilmesi, kendi meslektaşları ve diğer
meslek gruplarının nasıl bir ekip olarak ve
nasıl bir arada çalıştığını gözlemleyebilmek
ve tecrübe etmek açısından önemlidir.
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Stajın Kazandıracakları
Kariyer
Planlaması
İş
Tecrübesi
• İlgi duyulan alanları inceleme fırsatı
• Çalışılmayı düşünülen alana uygunluğu
görebilme imkanı
• Teorik bilgileri, pratiğe dönüştürme imkanı
• İş hayatında karşılaşılabilecek sorunları
çözme pratikliği imkanı
• Vizyon edinme imkanı
Yeni
Beceriler
• Sahip olunan becerilerin geliştirilmesi
• İş yeri çalışanlarıyla etkili iletişim sağlama
• Profesyonel Bağlantılar
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Staj Dönemleri
1. Dönem
16 Haziran
–
11 Temmuz
+
Staj
Dönemleri
15 Temmuz
14 Ağustos
Ara
tatil dönemi
20 işgünü!
18 Ağustos
12 Eylül
2. Dönem
3. Dönem
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Staj Akış Şeması
Staj Yapılacak
Yerin Bulunması
İşletmeden Staj
Kabul Belgesi’nin
Alınması
Staj Raporu ve
Tüm Belgeler,
Stajın Bitimini
İzleyen İlk
Yarıyılın İkinci
Haftasına Kadar
Dekanlığa
Ulaştırılması
Dönem Başında
MÜH 300 veya
MÜH 400
Derslerinin Seçimi
Staj Fişinin
Doldurularak Staj
Komisyonuna
Onaylatılması
İşletme Tarafından Staj
Değerlendirme
Belgesi’nin
Doldurularak Kapalı
Zarfta Hazırlanması
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
SGK Girişi
(Eğer sigortalı
ise Dekanlığa
bildirilecek)
STAJ
Staj Kabul Belgesi
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Staj Akış Şeması
Staj Yapılacak
Yerin Bulunması
İşletmeden Staj
Kabul Belgesi’nin
Alınması
Staj Raporu ve
Tüm Belgeler,
Stajın Bitimini
İzleyen İlk
Yarıyılın İkinci
Haftasına Kadar
Dekanlığa
Ulaştırılması
Dönem Başında
MÜH 300 veya
MÜH 400
Derslerinin Seçimi
Staj Fişinin
Doldurularak Staj
Komisyonuna
Onaylatılması
İşletme Tarafından Staj
Değerlendirme
Belgesi’nin
Doldurularak Kapalı
Zarfta Hazırlanması
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
SGK Girişi
(Eğer sigortalı
ise Dekanlığa
bildirilecek)
STAJ
Öğrenci Staj Fişi
Tüm staj belgeleri
elektronik ortamda
doldurulacaktır.
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Staj Akış Şeması
Staj Yapılacak
Yerin Bulunması
İşletmeden Staj
Kabul Belgesi’nin
Alınması
Staj Raporu ve
Tüm Belgeler,
Stajın Bitimini
İzleyen İlk
Yarıyılın İkinci
Haftasına Kadar
Dekanlığa
Ulaştırılması
Dönem Başında
MÜH 300 veya
MÜH 400
Derslerinin Seçimi
Staj Fişinin
Doldurularak Staj
Komisyonuna
Onaylatılması
İşletme Tarafından Staj
Değerlendirme
Belgesi’nin
Doldurularak Kapalı
Zarfta Hazırlanması
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
SGK Girişi
(Eğer sigortalı
ise Dekanlığa
bildirilecek)
STAJ
SGK Girişi
Müstehaklık Belgesi
Aileden veya özel bir sigortanın olup olmadığına ilişkin
belgedir. İki yerden temin edilebilir.
a) Sosyal Güvenlik Kurumu
b) e-Devlet
Sigorta (özel ya da devlet) var ise, bu staj sigortası
yapılmayacağı anlamına gelmez. Her durumda staj
sigortası yapılması zorunludur.
GYTE - Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Bölümü
Staj Akış Şeması
Staj Yapılacak
Yerin Bulunması
Staj Fişinin
Doldurularak Staj
Komisyonuna
Onaylatılması
Staj Raporu ve
Tüm Belgeler,
Stajın Bitimini
İzleyen İlk
Yarıyılın İkinci
Haftasına Kadar
Dekanlığa
Ulaştırılması
Dönem Başında
MÜH 300 veya
MÜH 400
Derslerinin Seçimi
Staj Fişinin İşletmeye
Verilerek, İşletmeden
Kabul Belgesi’nin
Alınması
İşletme Tarafından Staj
Değerlendirme
Belgesi’nin
Doldurularak Kapalı
Zarfta Hazırlanması
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
SGK Girişi
(Eğer sigortalı
ise Dekanlığa
bildirilecek)
STAJ
Staj Değerlendirme Belgesi
 Bu
form
güncellenerek
değerlendirmenin daha nicel
olması sağlanacak.
 Formun güncel hali daha
sonra
öğrenciler
ile
paylaşılacak.
 Bu belge, stajyer ile en
yakından ilgilenen mühendis
tarafından imzalanmalıdır.
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Staj Akış Şeması
Staj Yapılacak
Yerin Bulunması
Staj Fişinin
Doldurularak Staj
Komisyonuna
Onaylatılması
Staj Raporu ve
Tüm Belgeler,
Stajın Bitimini
İzleyen İlk
Yarıyılın İkinci
Haftasına Kadar
Dekanlığa
Ulaştırılması
Dönem Başında
MÜH 300 veya
MÜH 400
Derslerinin Seçimi
Staj Fişinin İşletmeye
Verilerek, İşletmeden
Kabul Belgesi’nin
Alınması
İşletme Tarafından Staj
Değerlendirme
Belgesi’nin
Doldurularak Kapalı
Zarfta Hazırlanması
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
SGK Girişi
(Eğer sigortalı
ise Dekanlığa
bildirilecek)
STAJ
MÜH 300 – MÜH 400
 MÜH 300 ve MÜH 400 Staj dersleri, stajın yapıldığı
dönemi takip eden ilk ders yarı yılında seçilmelidir.
 MÜH 300 (1. Staj), MÜH 400 (2. Staj)
 Yaz döneminde staj yapıldıysa güz döneminde, ara
dönemde
staj
yapıldıysa
bahar
döneminde
seçilmelidir.
 Staj not girişi, dönem sonunda yapılacaktır.
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Staj Akış Şeması
Staj Yapılacak
Yerin Bulunması
Staj Fişinin
Doldurularak Staj
Komisyonuna
Onaylatılması
Staj Raporu ve
Tüm Belgeler,
Stajın Bitimini
İzleyen İlk
Yarıyılın İkinci
Haftasına Kadar
Dekanlığa
Ulaştırılması
Dönem Başında
MÜH 300 veya
MÜH 400
Derslerinin Seçimi
Staj Fişinin İşletmeye
Verilerek, İşletmeden
Kabul Belgesi’nin
Alınması
İşletme Tarafından Staj
Değerlendirme
Belgesi’nin
Doldurularak Kapalı
Zarfta Hazırlanması
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
SGK Girişi
(Eğer sigortalı
ise Dekanlığa
bildirilecek)
STAJ
Staj Raporu
 Staj
defterinde
de
değişikliğe gidilmiştir. Artık
her sayfaya imza ve tarih
gerekmiyor.
 Yeni format öğrenciler ile
paylaşılacaktır.
 Staj defteri 15 ile 30 sayfa
arasında olmalıdır.
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Staj Raporu’nun İçeriği
a) Özet
b) Giriş (amacı içermeli)
c) Staj yeri hakkında bilgi (a, b, c en fazla 5 sayfa olmalıdır)
I. Kurum, şirket veya fabrika hakkında genel bilgi (ulaşım, iletişim, web vs. gibi bilgileri de verilmeli)
II. Organizasyon şeması
III. Fabrika bölümleri, ürün yelpazesi, pazarlama vs.
IV. Kuruluşun Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’ne bakan yönü (istihdam edilen personel vs.)
d) Kurumun staj yaptığınız bölümü (d ve e kısımları detaylı olacaktır)
I. Bölümler hakkında detaylı bilgi
II. Üretim akış şeması (hammaddeden son ürüne)
III. Üretimin detaylı olarak açıklanması
IV. Staj esnasında ortaya çıkan üretim ile ilgili sorunlar ile bunların çözümüne yaklaşım ve çözüm.
e) Sonuç ve Değerlendirme
I. İşletmenin genel olarak değerlendirmesi (üretim ve organizasyon açısından)
II. İşletmenin yaptığınız staj yönünden değerlendirilmesi
III. Bu işletmede daha sonra staj yapacaklara tavsiyeler
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Belgelere Erişim
http://www.gyte.edu.tr/icerik/1728/904/staj-proseduru.aspx
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Birkaç Soru
• Staj
süresi
ne
kadar
olmalıdır?
GYTE öğrencileri öğrenimleri boyunca en
az toplam kırk (40) iş günü staj yapmakla
yükümlüdürler. Stajlar, tek dönemde veya
her biri 20 iş günü olmak üzere ayrı
dönemlerde yapılabilir.
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Birkaç Soru
• 40 gün aynı yerde staj yapabilir miyim?
 Stajlar, tercihen ayrı bir staj yerinde yapılmalıdır. Ancak staj
komisyonundan önceden onay almak şartıyla, aynı kuruluşun farklı
bölümlerinde birden fazla staj yapılabilir.
 Staj süresi uzatılırsa, bölüm staj komisyonuna bilgi verilmelidir.
Ancak not dökümüne en fazla 40 günlük staj (2 staj) yansıyacaktır.
 Eğer aynı yerde 40 gün staj yapılacaksa iki ayrı staj raporu
verilmelidir.
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Birkaç Soru
• Üçüncü bir işletmede staj yapabilir miyim?
Ekstra staj yapmak isteyen öğrenciler için
Enstitü, SGK girişi yapacaktır. Ancak not
dökümüne en fazla 40 günlük staj (2 staj)
yansıyacaktır.
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Birkaç Soru
• Bir işletmede 20 günden daha kısa süreli
staj yapabilir miyim?
Stajın geçerli olarak sayılabilmesi için bir
işletmede
en
yapılmalıdır.
az
Daha
20
kısa
iş
günü
süreli
sayılmayacaktır.
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
staj
stajlar
Birkaç Soru
• İş günü nedir?
Cumartesi ve Pazar günleri ile
diğer
resmi
tatil
günlerinin
sayılmadığı günlere iş günü denir.
Eğer
işletme
Cumartesi
günü
çalışıyor ve stajyer öğrenci de
gidiyorsa,
bunun
öğrenci
tarafından staj yapılan işletmeden
alınacak
resmi
bir
belgelendirilmesi istenir.
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
yazı
ile
Birkaç Soru
• Ne
Staj
zaman
için
en
staj
uygun
yapmalıyım?
zaman,
bölüm
derslerinin bir kısmının tamamlandığı ikinci
sınıfın yaz dönemi ve sonraki zaman
dilimidir.
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Bölümün Staj İmkânları
Metal
Ergitme
Alaşım Hazırlama
Isıl İşlem
Kutu Borlama
MAO Kaplama
Seramik
Kompozit
İnce
Film
Sol-jel
Şerit Döküm
Elektriksel Testler
Mekanik Testler
Cam Kaplama
Porselen Üretimi
Pota Üretimi
Sputter
Spin Coating
Dip Coating
Elektriksel Ölçüm
Optik Ölçüm
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Tavsiyeler
Staj yapacağınız yeri
çok iyi şekilde seçin.
Neye ilginiz var ve
hangi alanda
ilerlemek
istiyorsanız bu
konuda bir düşünce
geliştirmek için
önemlidir.
Staj süresi bitiminde
staj yerindeki kişiler
ile iletişimi
kaybetmeyin.
Stajı zorunluluk
olarak değil de bir
öğrenme,
mühendislik kariyeri
için ilk adım olarak
görün.
Staj yaptığınız yerin
bir parçası gibi
davranın, verilen
görevleri yerinde ve
zamanında
tamamlayın.
Staj başvurularını
yapmak için son anı
beklemeyin, özellikle
yüksek talep alan
firmalara daha
önceleri başvurun.
Staj yerinde
üzerinize görev
almaya çalışın,
sorumluluk altına
girin.
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Tavsiyeler
Stajınızı mezun
olacağınız
dönemden önce
tamamlamış olun!
Kısa dönemdeki
sizin hakkınızdaki
olumlu bir izlenimin
hayatınızın akışını
olumlu olarak
değiştireceğini
unutmayın.
Önce EMNİYET!
Raporunuzu
zamanında yazın ve
zamanında teslim
edin.
GYTE - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
-Proseslerde akış
şeması
-Neden sonuç
ilişkisini anlamaya
çalışın
İyi bir gözlemci
olmaya çalışın ve
sorgulayıcı olun!
İLETİŞİM
MBM Staj Komisyonu
Doç. Dr. Yücel GENÇER – [email protected]
Doç. Dr. Mehmet TARAKÇI – [email protected]
Doç. Dr. Koray ÖZTÜRK – [email protected]
L/O/G/O
Download

Staj Bilgilendirme Sunumu