Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Measurand Quantity Range
Calibrated
instrument
HACİM
Ölçülü Silindirler
(Mezür)
Balon Joje
Pipet
(Tek İşaretli)
Pipet
(Taksimatlı)
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
0,5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
0,5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
1 mL
Kalibrasyon ve
Ölçüm Şartları Ölçüm Yeteneği
Calibration and
Measurement
Measurement
Requirements Capability: (CMC)
Dolum
Dolum
Boşaltım
Boşaltım
Boşaltım
Açıklamalar
Remarks
8,7 µL
23,7 µL
27,1 µL
39,7 µL
51,3 µL
100,3 µL
342,4 µL
440,3 µL
1471,2 µL
TS EN ISO 4788
Standardına
uygun
TS ISO 4787
standardına göre
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
3,3 µL
3,7 µL
6,9 µL
9,7 µL
10,3 µL
13,7 µL
28,7 µL
36,6 µL
74,2 µL
74,4 µL
79,0 µL
84,7 µL
183,5 µL
434,9 µL
TS 1491 EN
ISO1042
standardına
uygun
TS ISO 4787
standardına göre
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
4,7 µL
6,9 µL
7,2 µL
9,0 µL
11,7 µL
14,5 µL
15,3 µL
4,7 µL
6,9 µL
7,2 µL
9,0 µL
11,7 µL
14,5 µL
15,3 µL
19,6 µL
24,7 µL
35,8 µL
8,0 µL
TS 1489 ISO 648
ve
ISO 835-1
standardlarına
uygun
TS ISO 4787
standardına göre
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
TS 1489 ISO 648
standardına
uygun
TS ISO 4787
standardına göre
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
TS EN ISO 385
1
Büret
(Taksimatlı)
Büret
(Pistonlu)
Pipet
(Pistonlu)
Piknometre
KÜTLE
Konvansiyonel
Kütle
Değerinin
Belirlenmesi
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
50 µL
100 µL
200 µL
250 µL
500 µL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
1 mL-2mL-5mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1g
2g
5g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Piston Hareketli
Elle Yapılan
veya Motor
Tahrikli
Piston Hareketli
Elle Yapılan
veya Motor
Tahrikli
Gay-Lussac
Hubbard
Reischauer
9,0µL
10,0 µL
20,1 µL
25,5 µL
30,0 µL
40,3 µL
100,1 µL
2,7 µL
3,0 µL
3,5 µL
4,0 µL
4,7 µL
9,6 µL
19,0 µL
24,4 µL
1,3 µL
1,5 µL
1,7 µL
1,8 µL
2,0 µL
2,4 µL
2,9 µL
3,5 µL
4,6 µL
3,3 µL
6,0 µL
6,0 µL
9,8 µL
20,0 µL
0,12 mg
0,16 mg
0,20 mg
0,25 mg
0,3 mg
0,4 mg
0,5 mg
0,6 mg
0,8 mg
1,0 mg
1,6 mg
3,0 mg
8,0 mg
16 mg
30 mg
80 mg
160 mg
standardına
uygun
TS ISO 4787
standardına göre
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
TS EN ISO 8655-3
standardına
uygun
TS EN ISO 8655-6
standardına göre
kalibrasyon
prosedürü
TS EN ISO 8655-3
standardına
uygun
TS EN ISO 8655-6
standardına göre
kalibrasyon
prosedürü
TS EN ISO 2811-1
ve
TS ISO 3507
standardlarına
uygun
TS ISO 4787
standardına göre
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
M1 Sınıfı Kütleler
2
20 kg
Zaman Aralığı
Kronometre
Devir
Optik Takometre
Akışkanlar
Debi/Debimetreler/
Akış
ölçerler/Sayaçlar/
Flowmetreler
Akustik
Ses Seviyesi
Ölçerler
Ses Seviyesi
Kalibratörü / Ses
Basınç Seviyesi
Ses Seviyesi
Kalibratörü /
Frekans
Gürültü Dozu Ölçer
/ Gürültü Dozu
Boyut
Kumpas
Derinlik Kumpası
Mikrometre
300 mg
1 s ≤ t ≤ 36000 s
-
42 ms
t:ölçülen zaman
500 RPM – 10000
RPM
-
9,33.10-4 .w
w:devir/dakika
(RPM)
0 – 20 L/M arası
20 – 50 L/M arası
94 dB
104 dB
114 dB
94 dB - 114 dB
0,001 l/m
Referans
Flowmetre
kullanarak
0,01 l/m
Referans
Flowmetre
kullanarak
31,5 Hz – 4.000
Hz
8000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
250 Hz
1000 Hz
0,79 %
Referans
Flowmetre
kullanarak
Karşılaştırma
Yöntemi ile
Kalibrasyon
0,129 dB
0,137 dB
0,145 dB
0,154 dB
Çok Fonksiyonlu
Akustik Kalibratör
ile Karşılaştırma
yöntemine göre
Kalibrasyon
0,035 dB
250 Hz ve 1000 Hz
-
0,02 Hz
0% - 600%
31,5 Hz – 16000
Hz
0,96%
İç, Dış ve Derinlik
Ölçümleri
500 mm’ye kadar
Bölüntü Değeri
0,01 mm
Derinlik
Bölüntü Değeri
500 mm’ye kadar
0,01 mm
500 mm’ye kadar
Bölüntü Değeri
(10 + 4L) µm
L=[m]
500 mm’ye kadar
Bölüntü Değeri
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm 9.1 e
uygun olarak
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
(10 + 4L) µm
L=[m]
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm 9.2 ve
DIN 862 e uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
(1,1 + 12,4L) µm
L=[m]
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm 10.1
e uygun olarak
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm 9.3 e
0,001 mm
Mihengir
LS2P Tipi Kapasitif
Mikrofon
(11 + 4L) µm
3
L=[m]
0,01 mm
Çelik Cetvel
2000 mm’ye kadar
Bölüntü Değeri
(513 + 54L) µm
L=[m]
0,5 mm
Şeritmetre
50 m’ye kadar
Bölüntü Değeri
(479 + 52L) µm
[L:m]
1mm
Kalınlık Ölçer
(Komparatörlü)
Sentil
Salgı komparatörü
Ölçü Saati
(Komparatör)
0-500 mm
Bölüntü değeri
0,001 mm
(1,1+6,7L) μm
0,01 mm
(2,3+6,7L) μm
Kalınlık Ölçümü
2,8 μm
2 mm'ye kadar
Bölüntü Değeri
0,01 mm
(1,84 + 1,3*L)
μm
0 – 25 mm
Bölüntü değeri
(1,84 + 0,3*L)
μm
0,01mm'den
2mm'ye
kadar
0,01 mm
TERAZİ
Otomatik olmayan
elektronik
terazilerin
kalibrasyonu
1500 g’ a kadar
40 kg’ a kadar
1000 kg’ a kadar
2000 kg’ a kadar
E2 sınıfı kütleler
ile
F1 sınıfı kütleler
ile
M1 sınıfı kütleler
ile
İkame Yükler ile
2,1x10-6
2,1x10-5
4,1x10-4
4,6x10-3
uygun olarak
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
DIN865
DIN866 e uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
TS 9505 e uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
VDI/VDE/VGQ
2618
Bölüm 12.1'e
uygun olarak
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
DIN 2275 uygun
olarak
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
VDI/VDE/DGQ
2618
Bölüm 11.3 ve DIN
2270'e
uygun olarak
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
VDI/VDE/DGQ
2618
Bölüm 11.1 ve DIN
878'e uygun
olarak
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Kalibrasyon
terazinin
kullanıldığı yerde
yapılır. EURAMET
cg-18/v03’ e göre
hazırlanmış
Kalibrasyon
Prosedürü
4
BASINÇ
Relatif Basınç
(Analog ve Sayısal
Basınç Ölçerler)
SICAKLIK
-0,7 bar ile -0,1 bar
arası
1 bar ile 25 bar arası
20 bar ile 200 bar
arası
100 bar ile 1000 bar
arası
Hava
6,0 mbar
Hava
8,0 mbar
Hidrolik
0,07 bar
Hidrolik
0,3 bar
-35°C ile 165°C arası
Alkol banyosu
Su banyosu
Yağ banyosu
0,067 °C
0,081 °C
0,254 °C
300°C ile 500°C
800°C ile 1000°C
1000°Cile1200°C
Kuru Blok
kullanarak
3,1 ᵒC
3,2 ᵒC
3,4 ᵒC
Göstergeli Sıcaklık
Ölçerler
Lazer (Infrared)
Termometre
-35 °C ile 165 °C
arası
1,2 °C
Laboratuvar
ortamında
165 °C ile 350 °C
arası
Kontrollü
Hacimlerde Sıcaklık
Dağılımı
Etüv, Sterilizatör,
İnkübatör, Fırın,
Derin Dondurucu,
Soğuk Oda,
Buzdolabı,
İklimlendirme
kabini
vb.
Kül Fırını
NEM
Göstergeli Sıcaklık
ve Nem Ölçerler
HAVA AKIŞ HIZI
ÖLÇÜM CİHAZLARI
EURAMET cg17/v02 e uygun
hazırlanmış
Kalibrasyon
Prosedürü
Karşılaştırma
yöntemi ile
kalibrasyon
(Laboratuvarda ve
yerinde
kalibrasyon)
Referans Blok
Kalibratör ile
Emisivite: 0,95
1,4 °C
Mobil Kalibrasyon
Sistemi
(Laboratuvarda ve
Yerinde
Kalibrasyon)
DKD-R 5-7
Dokümanına göre
hazırlanmış
Kalibrasyon
Prosedürü
-30 ºC ile 200 ºC
arası
Hacim İçerisinde
Sıcaklık Dağılımı
0,6 ºC
300 ºC ile 700 ºC
arası
700 ºC ile 1000 ºC
arası
1000 ºC ile 1200 ºC
arası
23 ºC de
10 %RH ile 90 %RH
arası
Eksenel Sıcaklık
Dağılımı
2,4 ºC
Nem Kabini
3,1 %RH
Karşılaştırma
Yöntemi
ile Nem Kabininde
Kalibrasyon
2,5 m/s
Pervaneli Tip
0,0685 m/s
Rüzgar Tüneli
2,6 ºC
Mobil Kalibrasyon
Sistemi
(Yerinde
Kalibrasyon)
2,8 ºC
5
Pervaneli ve Isınan
(Hot Wire) Tipi
Anemometreler
OPTİK
Işık Şiddeti
Ölçerler,
Lüksmetre
(Aydınlanma)
ELEKTRİK
DC Gerilim U
DC Akım I
DC Direnc R
Direnç Ölçüm
Cihazlarının
Kalibrasyonu
AC Gerilim U
5,0 m/s
10,0 m/s
15,0 m/s
Anemometre
kullanarak
0,0827 m/s
0,1510 m/s
0,1557 m/s
Kullanarak
Karşılaştırma
Yöntemi
ile Kalibrasyon
0 - 5000 lx arası
Referans
fotometre
ile karşılaştırma
% 1,7 lx
CIE069-1987 göre
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
5·10-5 U+ 4,6 µV U: Ölçülen Gerilim
0 mV ile < 200 mV
Arası
200 mV ile < 2 V
arası
2 V ile < 20 V arası
20 V ile < 200 V
arası
200 V ile < 1000 V
arası
0 µA ile < 200 µA
arası
200 µA ile < 2 mA
arası
2 mA ile < 20 mA
arası
20 mA ile < 200 mA
arası
200 mA ile < 2 A
arası
2 A ile < 22 A arası
0 A ile 60 A arası
0 A ile 300 A arası
0 A ile 500 A arası
10 Ω
100 Ω
1 kΩ
10 kΩ
100 kΩ
1 MΩ
10 MΩ
100 MΩ
20 mV ile 200 mV
arası
> 200 mV ile 2 V
arası
5·10-5 U+ 35 µV
5·10-5 U+ 0,3 mV
5·10-5 U+ 3 mV
5·10-5 U+ 20 mV
1,2·10-4 I+ 20 nA
1·10-4 I+ 80 nA
1·10-4 I+ 0,8 µA
1,2·10-4 I+ 8 µA
5·10-4 I+ 90 µA
10 Hz - 44 Hz
45 Hz - 2 kHz
2 kHz - 20 kHz
10 Hz - 44 Hz
45 Hz - 2 kHz
2 kHz - 20 kHz
20 kHz - 100 kHz
10 Hz - 44 Hz
I: Ölçülen Akım
I: Ölçülen Akım
Kalibratör ve
2 Tur Bobin
I: Ölçülen Akım
Kalibratör ve
10 Tur Bobin
I: Ölçülen Akım
Kalibratör ve
50 Tur Bobin
5·10-4 I+ 0,9 mA
5·10-3 I+ 90mA
6·10-3 I+ 0,13A
5·10-3 I+ 0,44 A
6.10-4 R + 5m Ω R: Ölçülen Direnç
9.10-5 R + 5mΩ
6.10-5 R +40mΩ
6.10-5 R + 0,4Ω
6.10-5 R + 4 Ω
1,5.10-4 R + 40 Ω
6.10-4 R + 400 Ω
6,5.10-3 R + 4,2
kΩ
-4
7.10 U + 45 µV U: Ölçülen Gerilim
3,5.10-4 U + 25
µV
1.10-3 U + 190
µV
-4
6.10 U + 290
µV
6
AC Akım I
3,5.10-4 U + 220
µV
-4
6.10 U + 390
µV
> 2 V ile 20 V arası
45 Hz - 2 kHz
2 kHz - 20 kHz
> 20 V ile 200 V
arası
20 kHz - 100 kHz
40 Hz - 2 kHz
2 kHz - 20 kHz
2.10-3 U + 3 mV
6.10-4 U + 2,8
mV
3,5.10-4 U + 2,2
mV
> 200 V ile 1000 V
arası
40 Hz - 2 kHz
2 kHz - 20 kHz
25 µA ile < 200 µA
arası
10 Hz - 44 Hz
45 Hz - 2 kHz
2 kHz - 10 kHz
7.10-4 U + 3,9
mV
-3
3.10 U + 30 mV
4,5.10-4 U + 220
mV
-4
9.10 U + 390
mV
4,5.10-4 U + 0,12
V
9.10-4 U + 0,29 V
9.10-4 I + 2,3 µA
7.10-4 I + 2,3 µA
1.10-3 I + 2,4 µA
200 µA ile < 2 mA
arası
10 Hz - 44 Hz
45 Hz - 2 kHz
2 kHz - 10 kHz
9.10-4 I + 2,4 µA
7.10-4 I + 2,3 µA
1.10-3 I + 2,4 µA
2 mA ile < 20 mA
arası
10 Hz - 44 Hz
45 Hz - 2 kHz
2 kHz - 10 kHz
9.10-4 I + 4,6 µA
7.10-4 I + 3,8 µA
1.10-3 I + 6,4 µA
-4
20 mA ile < 200 mA
arası
10 Hz - 44 Hz
45 Hz - 2 kHz
2 kHz - 10 kHz
9.10 I + 40 µA
7.10-4 I + 30 µA
1.10-3 I + 60 µA
200 mA ile < 2 A
arası
10 Hz - 44 Hz
45 Hz - 2 kHz
1.10-3 I +
0,45mA
9.10-4 I +
0,40mA
2 A ile < 22 A arası
10 Hz - 44 Hz
45 Hz - 200 Hz
200 Hz - 1 kHz
2.10-3 I + 9 mA
1,5.10-3 I + 6 mA
2.10-3 I + 8 mA
0 A ile 60 A arası
0 A ile 300 A arası
0 A ile 1000 A arası
30 Hz - 60 Hz
30 Hz - 60 Hz
30 Hz - 60 Hz
5·10-3 I+ 90 mA
6·10-3 I+ 0,13A
5·10-3 I+ 0,44A
I: Ölçülen Akım
I: Ölçülen Akım
Kalibratör ve
2 Tur Bobin
I: Ölçülen Akım
Kalibratör ve
10 Tur Bobin
I: Ölçülen Akım
Kalibratör ve
50 Tur Bobin
7
Download

Akreditasyon Kapsamı - İndir