Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
PKM-PRO
Test Mühendislik Elektrik Kalibrasyon Danışmanlık Proje Taahhüt
Hizmetleri - Ramazan Çolak - Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0107-K
Revizyon No: 01 Tarih: 30-Haziran-2014
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0107-K
Adresi : 23 Nisan Mah. 40 Nolu Sok. No:10
ŞAHİNBEY 27010
GAZİANTEP / TÜRKİYE
Tel
: 0342 360 80 91
Faks
: 0342 360 80 26
E-Posta : [email protected]
Website : www.protestkalibrasyon.com
Ölçüm
Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibre edilen
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
TERAZİ
200 g'a kadar
Otomatik Olmayan
Tartım Cihazları
6000 g'a kadar
E2 Sınıfı Kütle Seti ile
3,2.10⁻⁶
F1 Sınıfı Kütle Seti ile
1.10⁻⁵
M1 Sınıfı Kütle Seti ile
1.10⁻⁴
300 kg'a kadar
SICAKLIK
Sıcaklık Kontrollü
Hacimlerde Sıcalık
Dağılımı
(Etüv, Fırın,
Sterilizatör,
İnkübatör,
İklimlendirme
Kabini, Su
Banyosu,
Buzdolabı, Soğuk
Oda, Derin
Dondurucu)
Kül Fırını
-30°C ile 100 °C arası
>100°C ile 200 °C
arası
200 °C ile 400 °C arası
>400 °C ile 1200 °C arası
NEM
Sıcaklık ve Nem
Ölçüm Cihazları
(Dijital- Analog)
Hacim İçerisinde Sıcaklık
Dağılımı
30% RH ile 90 % RH
arası
23± 3 °C
1,5 °C
2,2 °C
Hacim İçerisinde
Doğruluk ve Eksenel
Sıcaklık DağılımıHacim
İçerisinde Doğruluk ve
Eksenel Sıcaklık Dağılımı
2,5 °C
23 ± 3 °C’de
Nem Kabininde
3,5 %RH
0,65 °C
4,2 °C
EURAMET/cg-18/
v.03
rehber
dokümanına göre
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
Kalibrasyonlar
Terazinin
Kullanıldığı Yerde
Yapılır.
Mobil Kalibrasyon
Sistemi ile,
Euramet/cg20/v.03,
DKD-R5-7,
TS EN 60068-3-5 ve
TS EN 60068-3-11
dokümanlarına
uygun hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne göre
Yerinde
Kalibrasyon
Mobil Kalibrasyon
Sistemi ile Firmada
yerinde
Kalibrasyon
Nem Kabini
İçerisinde Nem
Sensörü ile
Karşılaştırmalı
Kalibrasyon
Metodu
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
PKM-PRO
Test Mühendislik Elektrik Kalibrasyon Danışmanlık Proje Taahhüt
Hizmetleri - Ramazan Çolak - Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0107-K
Revizyon No: 01 Tarih: 30-Haziran-2014
AB-0107-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
BASINÇ
Analog ve Sayısal
Göstergeli Basınç
Ölçerler
-0,9 bar ile -0,1 bar
arası
Pnömatik
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
2,3 mbar
6,7 mbar
1 bar ile 20 bar arası
Açıklamalar
DKD-R 6-1 ve
Euramet/cg-17
dokümanlarına
uygun olarak
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Pr: Uygulanan
Basınç
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dolum
0,010 ml
0,011 ml
0,012 ml
0,014 ml
0,020 ml
0,022 ml
0,030 ml
0,050 ml
0,060 ml
0,070 ml
0,120 ml
0,180 ml
0,300 ml
TS EN ISO 4787 ve
TS 1491 EN ISO
1042
Euramet /cg-19
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Ölçülü Silindirler
(Mezur)
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dolum
0,020 ml
0,040 ml
0,070 ml
0,100 ml
0,175 ml
0,330 ml
0,650 ml
1,100 ml
2,300 ml
TS EN ISO 4787 ve
TS EN ISO 4788 ve
Euramet /cg-19
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Pipet (Tek Ölçülü)
0,5ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Boşaltım
0,003 ml
0,004 ml
0,006 ml
0,010 ml
0,016 ml
0,020 ml
0,025 ml
0,030 ml
0,050 ml
TS EN ISO 4787
TS 1489 ISO 648
Euramet /cg-19
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
HACİM
Balon Joje
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
PKM-PRO
Test Mühendislik Elektrik Kalibrasyon Danışmanlık Proje Taahhüt
Hizmetleri - Ramazan Çolak - Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0107-K
Revizyon No: 01 Tarih: 30-Haziran-2014
AB-0107-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Pipet (Taksimatlı)
0,1 ml
0,2 ml
0,5ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Boşaltım
0,0015 ml
0,002 ml
0,003 ml
0,004 ml
0,006 ml
0,010 ml
0,016 ml
0,020 ml
0,025 ml
TS EN ISO 4787
TS EN ISO 835
Euramet /cg-19
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Büret (Taksimatlı)
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Boşaltım
0,004 ml
0,006 ml
0,008 ml
0,015 ml
0,025 ml
0,040 ml
0,060 ml
TS EN ISO 4787 ve
TS EN ISO 385
Euramet /cg-19
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Piknometre
10 ml
25 ml
50 ml
Gay Lussac
0,005 ml
0,008 ml
0,010 ml
25 ml
Hubbard
0,010 ml
Reischauer
0,005 ml
0,010 ml
TS EN ISO 2811-1
TS ISO 3507
Euramet /cg-19
dokümanlarına
uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
25 ml
50 ml
Pipet (Pistonlu)
100 μl
200 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
5000 μl
10000 μl
Tek Kanallı, Piston
Hareketli Elle
Yapılan
veya Motor Tahrikli
(Tip A ve Tip D1)
Pipetler
(Dijital ve Analog
göstergeli)
1,0 μl
1,5 μl
2,0 μl
2,5 μl
3,0 μl
4,0 μl
5,0 μl
TS EN ISO 8655-2
TS EN ISO
8655-6
Euramet /cg-19
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
PKM-PRO
Test Mühendislik Elektrik Kalibrasyon Danışmanlık Proje Taahhüt
Hizmetleri - Ramazan Çolak - Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0107-K
Revizyon No: 01 Tarih: 30-Haziran-2014
AB-0107-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Büret (Pistonlu)
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Piston Hareketli
Elle Yapılan veya
Motor Tahrikli
(Dijital ve Analog
göstergeli)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
0,001 ml
0,002 ml
0,003 ml
0,005 ml
0,010 ml
0,012 ml
0,016 ml
0,022 ml
Açıklamalar
TS EN ISO 8655-6
TS EN ISO 8655-3
Euramet /cg-19
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Kapsamı - Protest Kalibrasyon