EK I-C
TEÇHİZAT
Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013
Sayfa 357
EK I.C.1
TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ
Mekan Adı
Temel İşlemler ve Süreçler
Laboratuvarı
Demirbaş Adı
Aerobik Çürütücü
Anaerobik Çürütücü
Geçirgenlik ve Akışkanlaştırma
Seti
Sedimentasyon Test Ünitesi
Flokulasyon Test Ünitesi
Derin Yatak Filtrasyonu Cihazı
Süzdürme Cihazı
Havalandırma Cihazı
İyon Değiştirme Aparatı
Etüv
Vakum Pompası
İletkenlik Ölçer
Santrifüj
pH metre
Kaba Terazi
Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
Çoklu Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
Elek Sarsma Seti
Hassas Terazi
Flotasyon Düzeneği
Otomatik Pipet Seti
Pilot Arıtma Tesisi Düzeneği
Pilot Ters Osmoz Düzeneği
Eşleşmiş Kutuplu Plazma- Çift
Kütle Spektrometrisi (ICP-MSMS)
Kül fırını
Memur Masası
Tabure
Beyaz Sandalye
Ecza Dolabı
Yangın Tüpü
Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013
Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
3
1
1
Sayfa 358
EK I.C.2
ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ
Mekan Adı
Çevre Kimyası Laboratuvarı
Demirbaş Adı
Kül Fırını
Etüv
Hassas Terazi
Soğutmalı İnkübatör
Distile Su Cihazı
Buzdolabı
UV spektrofotometre
Türbidimetre
Santrifüj
Su Banyosu
Soğutuculu Su Banyosu
Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
Mantolu Isıtıcı
pH metre
Analitik Terazi
Oksijen Metre
İletkenlik Ölçer
Kjeldahl Azotu Cihazı
Otomatik Pipet Seti
Saf Su ve Ultra Saf Su Sistemi
Mikrodalga Ekstraktör
Bilgisayar
Memur Masası
Sandalye
Ecza Dolabı
Yangın Tüpü
Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
2
1
1
EK I.C.3
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ
Mekan Adı
Çevre Mikrobiyolojisi
Laboratuvarı
Demirbaş Adı
Mikroskoplar
Trinoküler mikroskop (kameralı)
Otoklav
İnkübatör
Sterilizatör
Laminer flow kabini
Buzdolabı
Çalkalayıcı inkübatör
Sallayıcı
Analitik Terazi
Su banyosu
Otomatik Pipet Seti
LCD Monitör
Memur Masası
Tabure
Ecza Dolabı
Yangın Tüpü
Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013
Adet
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
25
1
1
Sayfa 359
EK I.C.4
ARAŞTIRMA LABORATUVARI I (KATI ATIK LABORATUVARI) DONANIM
LİSTESİ
Mekan Adı
Katı Atık Laboratuvarı
Demirbaş Adı
Etüv
pH Metre
Ultra Saf Su Cihazı
Su Banyosu
Hassas Terazi
Buzdolabı
Darbeli Öğütücü
Rotametre
Atık Yakma Ünitesi
Gaz Kromatografisi Kütle
Spektrometrisi
Elementel Analizör
Kalorimetre
Yüzey Temas Açısı Ölçüm Cihazı
Oksijen Geçirgenliği Ölçüm Cihazı
Piroliz Reaktörü
Sıcaklık-Nem Kabini
Santrifüj
Vakumlu Etüv
Fluorometrik Mikotoksin Test
Cihazı
Memur Masası
Sandalye
Ecza Dolabı
Yangın Tüpü
Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013
Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sayfa 360
EK I.C.5
ARAŞTIRMA LABORATUVARI II (HAVA KİRLİLİĞİ LABORATUVARI)
DONANIM LİSTESİ
Mekan Adı
Hava Kirliliği Laboratuvarı
Demirbaş Adı
Kütle Spektrometrisi Cihazı
Gaz Kromotografi Cihazı
İyon Kromotografisi Cihazı
UV-Visible Spektrofotometre
Safsu Cihazı
Ultra Safsu Cihazı
Etüv
Analitik Terazi
Süzme Düzeneği
Dönel Buharlaştırıcı
pH metre
Ultrasonik Banyo
Buzdolabı
Derin Dondurucu
Katı Faz Ekstraktörü
Skc Kişisel Hava Örnekleyicileri
Desikatörler
Mantolu Isıtıcılar
Manyetik Karıştırıcılar
Santrifüj
Poliüretan Köpük Örnekleyici
Dichotomous Örnekleyici
Annular Denuder Örnekleyici
Yüksek Hacimli PM2.5
Örnekleyici
Otomatik Partikül Madde
Analizörü
NOx Analizörü
Ozon Analizörü
Meteorolojik Sensör
CO Analizörü
Gaz Kalibratörü
Sıfır Hava Üreteci
Hava Akış Hızı Ölçüm Cihazı
Memur Masası
Sandalye
Ecza Dolabı
Yangın Tüpü
Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013
Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
2
2
1
1
Sayfa 361
EK I.C.6
ARAŞTIRMA LABORATUVARI III (ELEKTROKİMYASAL SÜREÇLER I
LABORATUVARI) DONANIM LİSTESİ
Mekan Adı
Elektrokimyasal SüreçlerI
Laboratuvarı
Demirbaş Adı
Güç Kaynağı
Distile Su Cihazı
Peristaltik pompalar
Akım Ölçer
Ultrasonik Banyo
Spektrofotometre
Çözünmüş Oksijenmetre
pHmetre
İletkenlik Ölçer
Tüp Karıştırıcı
Kjeldahl Digester
Etüv
Sterilizatör
Memur Masası
Sandalye
Ecza Dolabı
Yangın Tüpü
Adet
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EK I.C.7
ARAŞTIRMA LABORATUVARI IV (SU KALİTESİ VE MONİTORLAMASI
LABORATUVARI LABORATUVARI) DONANIM LİSTESİ
Mekan Adı
Su Kalitesi ve Monitorlaması
Laboratuvarı
Demirbaş Adı
Güç Kaynağı
Distile Su Cihazı
Peristaltik pompalar
Akım Ölçer
Ultrasonik Banyo
Spektrofotometre
Çözünmüş Oksijenmetre
pHmetre
İletkenlik Ölçer
Tüp Karıştırıcı
Kjeldahl Digester
Etüv
Sterilizatör
Şişme Bot ve Motor
ADCP Cihazı
Meteoroloji İstasyonu
Yeraltı Suyu Örnekleme Ekipmanı
Derinlik Sıcaklık İletkenlik Ölçüm
Cihazı
Memur Masası
Sandalye
Ecza Dolabı
Yangın Tüpü
Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013
Adet
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sayfa 362
EK I.C.8
ARAŞTIRMA LABORATUVARI V (ELEKTROKİMYASAL SÜREÇLER
LABORATUVARI II) DONANIM LİSTESİ
Mekan Adı
Elektrokimyasal Süreçler
Laboratuvarı II
Demirbaş Adı
Güç Kaynağı
pH Metre
Manyetik Karıştırıcı
Akım Ölçer
Mekanik Karıştırıcı
Spektrofotometre
Çözünmüş Oksijenmetre
Çoklu Karıştırıcı
İletkenlik Ölçer
Çekerocak
Peristaltik Pompa
Etüv
Su Banyosu
Memur Masası
Sandalye
Ecza Dolabı
Yangın Tüpü
Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EK I.C.9
ARAŞTIRMA LABORATUVARI VI (HAVA KİRLİLİĞİ LABORATUVARI II)
DONANIM LİSTESİ
Mekan Adı
Hava Kirliliği Laboratuvarı II
Demirbaş Adı
Atmosferik Simulasyon Kabini
Gaz Kromatografi- Dean Switch
FID Sistemi
Soğutmalı Su Banyosu
MFC – Şırınga Pompa Sistemi
Sıfır Hava Üreteci
Laminar Akış Kabini
Desikatör
Air Server Örnekleme Sistemi
Otomatik PM Analizörü
Kişisel Önekleyiciler
Memur Masası
Sandalye
Ecza Dolabı
Yangın Tüpü
Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013
Adet
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
Sayfa 363
EK I.C.10
ÇEV 1 DERSLİĞİ DONANIM LİSTESİ
Mekan Adı
ÇEV 1 Dersliği
Demirbaş Adı
Öğrenci Sırası
Öğretim Elemanı Kürsüsü
Sandalye
Elbise Askısı
Projeksiyon Cihazı
Tablet PC
Klavye
Mouse
Yazı Tahtası
Yansıtma Perdesi
Adet
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EK I.C.11
ÇEV II DERSLİĞİ DONANIM LİSTESİ
Mekan Adı
ÇEV II Dersliği
Demirbaş Adı
Öğrenci Sırası
Öğretim Elemanı Kürsüsü
Sandalye
Elbise Askısı
Projeksiyon Cihazı
Tablet PC
Klavye
Mouse
Yazı Tahtası
Yansıtma Perdesi
Adet
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EK I.C.12
ÇEV III DERSLİĞİ DONANIM LİSTESİ
Mekan Adı
ÇEV III Dersliği
Demirbaş Adı
Öğrenci Sırası
Öğretim Elemanı Kürsüsü
Sandalye
Elbise Askısı
Projeksiyon Cihazı
Yazı Tahtası
Yansıtma Perdesi
Eşya Dolabı
Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013
Adet
33
1
1
1
1
1
1
1
Sayfa 364
EK I.C.13
ÇEV IV DERSLİĞİ DONANIM LİSTESİ
Mekan Adı
ÇEV IV Dersliği
Demirbaş Adı
Öğrenci Sırası
Öğretim Elemanı Kürsüsü
Sandalye
Elbise Askısı
Projeksiyon Cihazı
Tablet PC
Klavye
Mouse
Yazı Tahtası
Yansıtma Perdesi
Adet
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EK I.C.14
ÇEV V DERSLİĞİ DONANIM LİSTESİ
Mekan Adı
ÇEV V Dersliği
Demirbaş Adı
Öğrenci Sırası
Öğretim Elemanı Kürsüsü
Sandalye
Elbise Askısı
Projeksiyon Cihazı
Tablet PC
Klavye
Mouse
Yazı Tahtası
Yansıtma Perdesi
Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013
Adet
27
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sayfa 365
Download

Tr nu