Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 08 Tarih: 07-Mayıs-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0091-T
Adresi : Erzene Mah. 114 Sokak No:6/B Bornova
35270
İZMİR / TÜRKİYE
Tel
: 0 232 375 25 60
Faks
: 0 232 375 25 59
E-Posta : [email protected]
Website : www.cevtest.com.tr
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
BACAGAZI (TS CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259 Şartlarına Uygun)
Elektrokimyasal hücre metodu
ile CO tayini
TS ISO 12039
Elektrokimyasal hücre metodu
ile NO,NO2, NOX tayini
EPA CTM-022
Elektrokimyasal hücre metodu
ile O2 tayini
TS ISO 12039
Elektrokimyasal Hücre Metodu,
hesaplama ile CO2 tayini
TS ISO 12039
Baca Gazında Klor
Örneklemesi
TS EN 1911
Baca Gazında Klor Analizi
TS EN 1911
Baca Gazında Flor
Örneklemesi
EPA METHOD 13 A
ISO 15713
Baca Gazında Flor Analizi
EPA METHOD 13 A
Elektrokimyasal hücre metodu
ile SO2 tayini
TS ISO 7935
Gravimetrik Metod ile Sabit
Kaynak Emisyonları - Tanecikli
Maddenin Kütle Derişiminin
Elle Tayini
TS ISO 9096
EPA METOD 17
Renk Karşılaştırma
(Bacharach ve Ringelman
Metodu)ile İslilik Tayini
TS 9503
Pitot Tüpü ile Hız Tayini (S
Tipi)
TS ISO 10780
Nem Tayini
Nem Probu Metodu
EPA METOD 4
(İşletme İçi Metot
TAL.LBBR.OLC.066)
Nokta Kaynak Emisyonlarında
Karbon ve Çözücü
Desorbsiyon Metodla VOC
Tayini
TS 13649
Sülfürik Asit (H2SO4)
EPA Metot 8
Sabit Kaynaklarda
Spektrofotometrik Yöntem ile
Formaldehit Tayini
EPA metot 323
TOC
Alev İyonizasyon Metodu
TS EN 12619
TS EN 13526
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/10)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 08 Tarih: 07-Mayıs-2014
AB-0091-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
ORTAM HAVASI (İmisyon)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GÜRÜLTÜ
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gravimetrik Metod ile Ortamda
PM 10 (PM: Partikül Madde)
Tayini
US EPA 40 CFR part 50 Appendix J
ve M
Gravimetrik Metod ile Çöken
Toz Tayini
TS 2342
TS 2341
Çalışma Ortamında Havada
Süspansiyon Durumunda
Bulunan Madde Miktarı Tayini
Gravimetrik Metod
Optik Yansıma Metodu
TS 2361
Ortamda Toksik Gaz ve Buhar
Tayini
Renk Karşılaştıma Metodu
TS EN 1231
Çalışma Ortamında Yanıcı
Patlayıcı Gaz
(O2, CO, CO2) Tayini
(H2S) Tayini
TS 11950 ISO 4224
TS EN 13528-1-2-3
Ortam Havasında GC FID
Metodu İle Uçucu Organik
Bileşiklerin Ayrıştırılması ve
Buhar Tayini
TS ISO 16200-1
TS ISO 16200-2
Işık Şiddeti Tayini
Diyot Sensör Metodu
ISO/CIE 8995
Sıcak Ortamlar WBGT (Yaş
Hazne Küre Sıcaklığı)
İndeksine Göre Isının Çalışan
Üzerindeki Baskısının Tahmini
Termal Konfor (Yaş Hazne,
Sıcaklığı, Nem) Ölçümü
Platinyum Direnç Sensörü,
Nem Sensörü ve Hız Sensörü
Metodu
TS EN 27243
Kişisel Maruziyet Toz (Partikül
Madde) Ölçümü
NİOSH 0500
MDHS 14/3
İş Yerinde Çalışanların Maruz
Kaldığı Gürültünün Ölçülmesi
ve Bu Gürültünün Sebep
Olduğu İşitme Kaybının
Tahmini
TS 2607 ISO 1999
Alıcıda Gürültü Düzeyinin
Ölçülüp Değerlendirilmesi
TS 9315 ISO 1996-1
TS 9315 ISO 1996-1/T1
El Tipi Gürültü Ölçme Cihazı ile
Gürültü Tayini
TS 9315 ISO 1996-1
TS ISO 1996-2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/10)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 08 Tarih: 07-Mayıs-2014
AB-0091-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(GÜRÜLTÜ Devam)
TİTREŞİM
SU VE ATIK SU KULLANMA VE
PROSES SUYU, YÜZEYSEL
SULARI (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Çevre Gürültüsünün Tarifi,
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Bölüm 1
TS 9315 ISO 1996-1
Sesin Alansal Dağılımının
Hesaplanması
(Gürültü Haritasının
Hazırlanması)
TS ISO 9613-2
Çoklu Gürültü Kaynağına
Sahip Sanayi Tesisleri
Etrafında Yapılacak Ses
Basıncı Ölçümlerinden Ses
Gücü Düzeyinin Hesaplanması
TS ISO 8297
Makine-Ekipmanların Etrafında
Bir Yansıtma Düzleminde
Serbest Bir Alanda Yapılacak
Ses Basıncı Düzeyi
Ölçümlerinden Ses Gücü
Düzeyinin
Hesaplanması
Mühendislik Metodu
TS EN ISO 3744
Makine-ekipmanların etrafında
bir yansıtma düzlemi boyunca
çevreleyici ölçme yüzeyinde
yapılacak ses basıncı düzeyi
ölçümlerinden ses gücü
düzeyinin hesaplanması
Gözlem Metodu
TS EN ISO 3746
Binaların Titreşim - Titreşimin
Ölçülmesi ve Binalara Etkilerin
Değerlendirilmesi İçin Kılavuz
TS ISO 4866
BS 7385-2
Madencilik faaliyetleri
sonucunda oluşan hava şoku
ve yer titreşiminin ölçülmesi
TS 10354
Binalarda Sürekli ve Darbe İle
Meydana Gelen Titreşime (1
Hz İle 80 Hz) Maruz Kalan
Kişinin Tüm
Vücudunda Titreşimin
Ölçülmesi
TS ISO 2631-2
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H+ -(B)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/10)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 08 Tarih: 07-Mayıs-2014
AB-0091-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU VE ATIK SU KULLANMA VE
PROSES SUYU, YÜZEYSEL
SULARI (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Renk Tayini (Pt-Co)
Spektrofotometrik Metot
SM 2120- (C)
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metot
SM 2520-( B)
Sertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340-(C)
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520- (B)
İletkenlik (EC) Tayini
Laboratuvar Metot
SM 2510 -(B)
Toplam Askıda Katı Madde
(AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540-( D)
Toplam Katı Madde (TKM)
Tayini Gravimetrik Metot
SM 2540-(B)
Çökebilen Katı Madde Tayini
Volümetrik Metot
SM 2540 -(F)
Çözünmüş Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 -(C)
Sabit ve Uçucu Katı Madde
Tayini Gravimetrik Metot
SM 2540 -(E)
Klorür Tayini
Argentometrik Metot
SM 4500-Cl- (B)
Sülfür Tayini
İyodimetrik Metot
SM 4500-S-2 -(F)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Tayini
Açık Reflux Metot
SM 5220 -(B)
Serbest Klor Tayini
DPD Kolorimetrik Metot
SM 4500-Cl- (G)
Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrot Metot
SM 4500-O -(G)
Krom (Cr6+) Tayini
Diphenylcarbazide Kolorimetrik
Metot
SM 3500-Cr- (B)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/10)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 08 Tarih: 07-Mayıs-2014
AB-0091-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU VE ATIK SU KULLANMA VE
PROSES SUYU, YÜZEYSEL
SULARI (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
(BOİ) Analizi
5 Günlük BOİ Test Metot
SM 5210 (B)
AAS ile Metal Tayini (Zn, Na,
Ni, Mn, Mg, Pb, Co, Cr, Sn, Sb,
Li, Fe, Cu, Cd )
Doğrudan Hava -Asetilen Alev
Metodu
SM 3111 -(B)
Toplam Metaller İçin Ön İşlem
Asitle Parçalama Metodu
Mikrodalga ile Parçalama
Metodu
SM 3030-(D, K)
ZSF Analizi (Zehirlilik
Seyreltme Faktörü)
S.K.K.Y. Numune Alma ve Analiz
Metotları Tebliği(Tablo 1 ve Ek 1)
Sülfat Tayini
Türbidimetrik Metot
SM 4500 -SO4-2- (E)
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 -(B)
Asidite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2310 -(B)
Hidrokarbon Tayini
Silica Gel Metodu
SM 5520- (B,F)
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550-(B)
Bor
Spektrofotometrik Metodu
SM 4500-(B)
Amonyum Azotu ve Amonyak
Tayini
Fenat Metodu Titrimetrik Metot
SM 4500 NH3-(F)
TS 5868
Florür Tayini
Spadns Metot
SM 4500-F-(D)
Serbest ve Toplam Siyanür
Tayini
Titrimetrik Metot
Kolorimetrik Metot
(Distilasyon Önişlem)
SM 4500-CN-(C,D,E)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/10)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 08 Tarih: 07-Mayıs-2014
AB-0091-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU VE ATIK SU KULLANMA VE
PROSES SUYU, YÜZEYSEL
SULARI (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) Devam)
DENİZ SUYU
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sülfit (SO32-) Tayini
Fenantrolin Metodu
SM 4500 SO32--(C)
Sülfit (SO32-) Tayini
İyodometrik Metot
SM 4500 SO32--(B)
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Yöntem
TS 5091 EN ISO 7027
Fenol Tayini
Ön İşlem Sonrası Fotometrik
Metot
SM 5530-(B,D)
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H+ B
Renk Tayini (Pt-Co)
Spektrofotometrik Metot
SM 2120,C
Tuzluluk
İletkenlik Metodu
SM 2520 B
İletkenlik (EC) Tayini
Laboratuvar Metot
SM 2510 B
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2550 B
Işık Geçirgenlik Metodu ile
Seki Diski Derinliği Tayini
TS 5091 EN ISO 7027
Çözünmüş Oksijen Tayini
İyodometrik Metot Membran
Elektrod Metodu
SM 4500-O G
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Yöntem
TS 5091 EN ISO 7027
Toplam Askıda Katı Madde
(AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540-( D)
Toplam Katı Madde (TKM)
Tayini Gravimetrik Metot
SM 2540-(B)
Çökebilen Katı Madde Tayini
Volümetrik Metot
SM 2540 -(F)
Sabit ve Uçucu Katı Madde
Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 E
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/10)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 08 Tarih: 07-Mayıs-2014
AB-0091-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(DENİZ SUYU Devam)
Çözünmüş Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 -(C)
Amonyum Azotu ve Amonyak
Tayini
Fenat Metodu
Titrimetrik Metot
SM 4500 NH3-(F)
TS 5868
Fenol Tayini
Ön İşlem Sonrası Fotometrik
Metot
SM 5530-(B,D)
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
(BOİ) Analizi
5 Günlük BOİ Test Metot
SM 5210 (B)
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520- (B)
Toplam Metaller İçin Ön İşlem
Asitle Parçalama Metodu
Mikrodalga ile Parçalama
Metodu,
Ekstraksiyon Ön İşlem
(Kloroform ile)
SM 3030-(D, K)
AAS ile Metal Tayini (Zn, Na,
Ni, Mn, Mg, Pb, Co, Cr, Sn, Sb,
Li, Fe, Cu, Cd )
Doğrudan Hava -Asetilen Alev
Metodu
SM 3111 -(B)
AAS ile Metal Tayini (Sb, Cu,
Cd, Cr, Pb, Ni, Zn)
Grafit Fırın Metodu
SM 3113 (B)
Hidrokarbon Tayini
Silica Gel Metodu
SM 5520- (B,F)
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H+ B
Renk Tayini (Pt-Co)
Spektrofotometrik Metot
SM 2120, C
İletkenlik (EC) Tayini
Laboratuvar Metot
SM 2510 B
Sıcalık Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2550 B
Tuzluluk
İletkenlik Metodu
SM 2520 B
KAPLICA SUYU DOĞAL VE
MİNERALLİ SULAR, YERALTI
SULARI
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/10)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 08 Tarih: 07-Mayıs-2014
AB-0091-T
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
(KAPLICA SUYU DOĞAL VE
MİNERALLİ SULAR, YERALTI
SULARI Devam)
Çözünmüş Oksijen Tayini
İyodometrik Metot Membran
Elektrod Metodu
SM 4500-O G
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Yöntem
TS 5091 EN ISO 7027
Çökebilen Katı Madde Tayini
Volümetrik Metot
SM 2540 -(F)
Klorür Tayini
Argentometrik Metot
SM 4500-Cl- (B)
Sülfat Tayini
Türbidimetrik Metot
SM 4500 -SO4-2- (E)
AAS ile Metal Tayini (Zn, Na,
Ni, Mn, Mg, Pb, Co, Cr, Sn, Sb,
Li, Fe, Cu, Cd )
Doğrudan Hava -Asetilen Alev
Metodu
SM 3111 -(B)
AAS ile Metal Tayini (Sb, Cu,
Cd, Cr, Pb, Ni, Zn)
Grafit Fırın Metodu
SM 3113 (B)
Eluat Hazırlama
TS EN 12457-4
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ (B)
Klorür
Argentometrik Metod
SM 4500-Cl- (B)
Sülfat Tayini
Türbidimetrik Metot
SM 4500-SO4-2 (E)
Toplam Çözünmüş Katı Madde
Gravimetrik Metot
SM 2540 (C)
AAS ile Metal Tayini (Sb, Cu,
Cd, Cr, Pb, Ni, Zn)
Grafit Fırın Metodu
SM 3113 (B)
AAS ile Metal Tayini (Cu, Cd,
Cr, Pb, Ni, Zn)
Alev Metodu
SM 3111 (B)
Nem Tayini
Gravimetrik Metot
TS ISO 11465
Fenol İndeksi
Damıtma Sonrası
Spektrometrik Metot
TS 6227 ISO 6439
ATIK ANALİZLERİ (Eluat analizleri)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/10)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 08 Tarih: 07-Mayıs-2014
AB-0091-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(ATIK ANALİZLERİ (Eluat
analizleri) Devam)
Florür Tayini
Spadns Metot
SM 4500-F-(D)
Kızdırma Kaybının (LOİ) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
Mineral Yağ Tayini (Yağ-Gres)
Ekstraksiyon sonrası Silika Jel
Metodu
SM 5520 E ve F
Önişlemler
Mikrodalga Metodu, Asit
Çürütme Metodu
EPA 3051 A
EPA 3052
Arıtma çamuru Ön İşlem
TS EN 12457-4
Ön İşlem Sonrası Sülfat Tayini
Türbidimetrik Metot
SM 4500-SO4-2 (E)
Kızdırma Kaybının (LOİ) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
Ön İşlem Sonrası
AAS ile Metal Tayini (Sb, Cu,
Cd, Cr, Pb, Ni, Zn)
Grafit Fırın Metodu
EPA 7010
Ön İşlem Sonrası
AAS ile Metal Tayini (Cu, Cd,
Cr, Pb, Ni, Zn)
Alev Metodu
EPA 7000 B
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS 8332 ISO 10390
Nem Tayini
Gravimetrik Metot
TS ISO 11465
Organik Madde Tayini
Walkley-Black Metot
TS 8336
Numune Hazırlama ve Ön
İşlem
Mikrodalga Metodu
EPA 3051 A
EPA 3052
Parlama Noktası Tayini
Cleveland Açık Kap Metot
TS EN ISO 2592
Ön İşlem Sonrası
AAS ile Metal Tayini (Pb, Cd,
Cr) Grafit Metodu
EPA 7010
ATIKLAR(Orijinal Atık Analizleri)
TOPRAK / ARITMA ÇAMURU /
SEDİMENT
YAĞ-ATIK YAĞ / İZOLASYON
SIVILARI
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/10)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 08 Tarih: 07-Mayıs-2014
AB-0091-T
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
(YAĞ-ATIK YAĞ / İZOLASYON
SIVILARI Devam)
Ön İşlem Sonrası
AAS ile Metal Tayini (Pb, Cd,
Cr) Hava Asetilen
EPA 7000 B
Atık Sulardan Numune Alma
TS ISO 5667-10
Akarsulardan Numune Alma
TS ISO 5667-6
Deniz Sularından Numune
Alma
TS ISO 5667-9
Yeraltı Sularından Numune
Alma
TS ISO 5667-11
Topraktan Numune Alma
TS 9923
Dip Sedimentlerinden Numune
Alma
TS 9547 ISO 5667-12
Göl ve Göletlerden Numune
Alma
TS 6291
Katı Atıktan Numune Alma
TS 12090
Arıtma Çamurundan Numune
Alma
TS 9545 EN ISO 5667-13
Atık Yağ, Petrol Sıvıları,
İzolasyon Sıvılarından Numune
Alma
TS 900-1 EN ISO 3170
TS 900-2 EN ISO 3171
EN 60475
NUMUNE ALMA
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Çevtest Akreditasyon Belgesi