S.B.
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2014 YILI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI
Doküman No:YÖN-PL-14
Yayın Tarihi:01.04.2013
Revizyon No:00
Revizyon Tarihi:00
BAŞHEKİM
İMZA
Sayfa 1/1
YÖNETİCİ
İMZA
Eğitim Verilen Personel Grubu: HEMŞİRE – EBE – SAĞLIK MEMURU-ATT
PLN.
EĞİTİM
TARİHİ
EĞİTİMİN
KONUSU
EĞİTİMİ VEREN
KİŞİ/ KURULUŞ
Üremik Hastalıklar ve
Kronik Böbrek
Yetmezliği
Mobbing
(Tüm Klinikler)
Emine DURGUT
Hemodiyaliz
Hemşiresi
İbrahim Yılmaz
Sosyal Hizmet
Uzmanı
Preanalitik Süreç ve
Hataların Önlenmesi,
Preanalitik Hata
Kaynakları ve
Laboratuar Süreçleri
(Tüm Klinikler)
Yoğun Bakım
Hastalarında Pozisyon ve
Mobilizasyon
(Yoğun Bakım
Klinikleri)
Mobbing
(Tüm Klinikler)
Ayhan ONAT
Biyokimya
Sorumlusu
04.09.14
ERT.
EĞİTİM
TARİHİ
GERÇ.
EĞİTİM
TARİHİ
EĞİTİM
SÜRESİ
EĞİTİM
YERİ
02.09.14
Salı
09:3010:30
04.09.14
09:3011:00
İskitler
Eğitim
Salonu
Konferans
Salonu
Perşembe
11:0012:00
Konferans
Salonu
Hakan
ÇALIŞKAN
Fizyoterapist
09.09.14
Salı
14:3015:30
Konferans
Salonu
İbrahim Yılmaz
Sosyal Hizmet
Uzmanı
11.09.14
09:3011:00
Konferans
Salonu
Preanalitik Süreç ve
Hataların Önlenmesi,
Preanalitik Hata
Kaynakları ve
Laboratuar Süreçleri
(Tüm Klinikler)
Ameliyathanelerde
Temizlik, Dezenfeksiyon
ve Tıbbi Atık Yönetimi
(Ameliyathane)
Mobbing
(Tüm Klinikler)
Ayhan ONAT
Biyokimya
Sorumlusu
11.09.14
Perşembe
11:0012:00
Konferans
Salonu
Enfeksiyon
Kontrol Komitesi
12.09.14
Cuma
14:3016:00
İbrahim Yılmaz
Sosyal Hizmet
Uzmanı
18.09.14
09:3011:00
D-Blok 5.
Kat
Seminer
Odası
Konferans
Salonu
Preanalitik Süreç ve
Hataların Önlenmesi,
Preanalitik Hata
Kaynakları ve
Laboratuar Süreçleri
(Tüm Klinikler)
Ayhan ONAT
Biyokimya
Sorumlusu
18.09.14
11:0012:00
Konferans
Salonu
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
EĞİ.KAT.
KİŞ.
SAY.
SONUÇ
S.B.
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2014 YILI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI
Doküman No:YÖN-PL-14
Yayın Tarihi:01.04.2013
Yoğun Bakım
Hastalarında Pozisyon ve
Mobilizasyon
(Yoğun Bakım
Klinikleri)
Hakan
ÇALIŞKAN
Fizyoterapist
Mobbing
(Tüm Klinikler)
İbrahim Yılmaz
Sosyal Hizmet
Uzmanı
25.09.14
Preanalitik Süreç ve
Hataların Önlenmesi,
Preanalitik Hata
Kaynakları ve
Laboratuar Süreçleri
(Tüm Klinikler)
Ayhan ONAT
Biyokimya
Sorumlusu
25.09.14
Revizyon No:00
23.09.14
Salı
Perşembe
Perşembe
Revizyon Tarihi:00
Sayfa 1/1
14:3015:30
Konferans
Salonu
09:3011:00
Konferans
Salonu
11:0012:00
Konferans
Salonu
Download

Eylül Ayı Eğitim Planı