Hisse Senedi / Küçük Şirket / Hayvancılık
13/06/2014
Banvit
AL
Şirket Güncelleme
(Onceki: AL)
Yükselme Potansiyeli*
30%
Fiyatlardaki artış ile faaliyet karı büyüyor
BANVT
Fiyat Bilgileri
TL
F/K
PD/DD
FD/FAVÖK
8.7
1.3
5.7
7.4
0.9
6.6
6.0
0.7
5.9
Fiyat Perform ansı (%) 1 Ay
3 Ay
12 Ay
24
31
0
-31
-38
-33
TL
ABD $
2014’te %17 ciro büyümesi tahmin ediyoruz. Tavuk eti fiyatlarındaki BIST-100 Relatif
7
5
1
Fiyat / BIST-100'e Göreceli Fiyat
120
100
80
60
40
05/14
11/13
09/13
07/13
05/13
20
03/13
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
01/13
artisan Ramazan ve yaz döneminde artacak taleple mevcut artışının da
üzerine çıkmasını tahmin ediyoruz. Fakat, geçtiğimiz sene son çeyrekte
talepte görülen sert düşüşün ardından fiyatlarında çok hızlı gerilediğini
hatırlatmak isteriz. Dolayısıyla, temkinli olarak fiyatların bu sene ortalama
yıllık bazda %7 artmasını tahmin ediyoruz. Şirketin satış hacminin %51’ini
oluşturan tavuk eti satışları ilk çeyrek hacim bazında %4 büyüdü. Yılın
tamamında hızlanarak tavuk satış hacmi büyümesinin %8 olmasını tahmin
ediyoruz. Yine ilk çeyrekte pişmiş ürünlerin hacim büyümesi %27 olurken,
ihracat hacmi %3 büyüdü. 2014 yılında Orta Doğu pazarına artacak
satışlarla ihracat hacim olarak %18 büyümesini bekliyoruz. Böylece, şirketin
cirosunun 2014 yılında %17 artarak 1.9 milyar TL’ye ulaşmasını
öngörüyoruz.
İhracat büyümeye devam edecek. Toplam satışların içerisinde ihracatın
BANVT Kapa nış (Sol)
payı %9 seviyelerine yükselirken, Banvit Türkiye’nin coğrafı konum olarak
1.91
Irak, Orta Doğu ve Suudi Arabistan gibi tavuk eti ithal eden ülkelere yakın 52 Hafta Fiyat Aralığı (TL)
olmasının avantajından faydalanıyor. Irak pazarı özellikle burada öne
çıkarken, bölgedeki mevcut karışıklıkların şirketin satışlarını etkilemesini Yabancı Oranı (%)
13
beklemiyoruz. Ürün sevkiyatının bölgede durumların kötüye gitmesi
durumunda dahi Basra körfezi üzerinden deniz yoluyla yapılması mümkün.
11
Geçtiğimiz yıl Irak’a yapılan satışların toplam cironun %4’ünü oluşturuyordu.
Riskler. Satış fiyatları ile yem hammaddesi mısır, soya ve buğday
fiyatlarının sert inmesi sonucu marjların aşırı dalgalı gerçekleşmesi ile açık
döviz pozisyonu tahminlerimiz için en büyük riskleri oluşturuyor.
1
0
3.51
9
7
30/05
15/05
30/04
01/04
15/04
Yab ancı Oran ı…
3Ay Ort.
5
18/03
FAVÖK marjı bu sene yüksek gerçekleşicek, fakat zor bir 2015
bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde Banvit’in FAVÖK marı geçtiğimiz yılki %
4.7’den %9.6’ya yükseldi. 2.çeyrekte bunun daha da yükselerek %10.5
olmasını bekliyoruz. Fakat, zayıf hasatın ardından artacak yem fiyatlarının
yılın son çeyreğinden itibaren artmasını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla, 2014
yılında FAVÖK marjının %8.3 olmasını ve2015 yılında %6.4’e gerilemesini
tahmin ediyoruz.
USD
Kapanış 12 06 2014
2.51
1.19
12 Aylık Hedef Fiyat TL
3.26
1.48
12 Aylık Önceki Hedef Fiyat TL
3.24
1.47
Piyasa Değeri (mn)
251
119
Halka Açık PD (mn)
52
25
Ortalama İşlem Hacmi (3Ay)
1.5
0.7
Hisse sayısı (mn)
100
Takas Saklama Oranı (%)
20.85
Çarpanlar
2014T 2015T 2016T
03/14
Uluslararası benzerlere gore iskontolu. Hisse 2014T 5.7x ve 2015T 6.6x
FD/FAVÖK çarpanları baz alındığında, uluslararası benzerlerine kıyasla %
22 ve %6 iskonto ile işlem görüyor. Öte yandan, 8.7x 2014T ve 7.4x 2015T
F/K çarpanları baz alındığında ise benzer şirketlere kıyasla %42 ve %46
iskonto ile işlem görüyor.
Kodu
01/14
Tahminlerimizi güncelledik ve AL tavsiyesi vermeye devam ediyoruz.
Banvit için 2014 ve uzun vadeli faaliyet kar marjı tahminlerimizi güncelledik
ve hisse için AL tavsiyesi vermeye devam ediyoruz. Güncellenen tahminler
sonucunda hedef fiyatımız hemen hemen sabit kalarak TL3.26 olurken
(önceki TL3.24), artış potansiyeli %30’a işaret ediyor. Beyaz et fiyatları yılın
ilk beş ayında yıllık bazda %5 ve geçtiğimiz yılın ortalamasına gore %9
yükseldi. Yılın ikinci çeyreğinde mevsimsel olarak talebin güçlü olduğu yaz
sezonu ve Ramazan’ın etkisiyle fiyatların daha da yükselmesini tahmin
ediyoruz. Bunun sonucu olarak yıl sonu FAVÖK marjı tahminimizi artırırken,
kuraklık sonucu zayıf gerçekleşen hasat sonucu yem maliyetlerinin
yükseleceği varsayımı ile önümüzdeki yıl için FAVÖK marjı tahminlerimizi
aşağı güncelledik.
İlyas Safa Urgancı
[email protected]
+90 212 350 25 52
Banvit
Tablo 2: Özet Mali Tablolar
Özet Mali Tablolar (TL m n)
Gelir Tablosu (TL m n)
Satış Geliri
FAVÖK
Net Kar
Nakit Akım Tablosu (TL m n)
Net Kar
Amortisman Giderleri
İşletme Sermayesi Değ.
Faaliyetlerden Gelen Nakit Akımı
Sabit Sermaye Yatırımları
Serbest Nakit Akımı
Bilanço (TL m n)
Maddi Duran Varlıklar
Nakit & Nakit Benzerleri
Toplam Varlıklar
Kısa Vadeli Borçlar
Toplam Borç
Toplam Özsermaye
Rasyolar
Net Borç/FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar Marjı
Değerlem e Oranları
Firma Değeri/Satışlar
Firma Değeri/FAVÖK
Firma Değeri/Yatırım Sermayesi
Fiyat/Kazanç
Serbest Nakit Akım Verimi
Temettü Verimi
*Yıliçi ortalama PD kullanılmıştır.
2
3
2012G* 2013G*
1,261
1,655
82
86
10
(56)
4
5
2014T 2015T
1,928 2,150
156
137
29
34
6
2016T
2,409
151
42
10
58
(5)
65
79
(14)
(56)
66
(82)
(67)
127
(195)
29
108
(35)
102
55
47
34
90
(36)
88
57
31
42
101
(41)
102
59
43
237
22
823
376
507
154
297
13
974
516
653
115
244
31
1,035
425
571
194
209
34
1,098
370
520
277
166
39
1,163
313
463
368
5.9
6.5
0.8
7.4
5.2
-3.4
3.5
8.1
1.5
3.6
6.3
1.6
2.8
6.3
1.7
0.7x
10.6x
1.9x
37.1x
-4%
0%
0.4x
8.1x
1.1x
n.a
-58%
0%
0.5x
5.7x
1.5x
8.7x
19%
0%
0.4x
6.6x
1.5x
7.4x
12%
0%
0.4x
5.9x
1.5x
6.0x
17%
0%
Kaynak: Şirket, İş Yatırım
2
Çimento
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
AL
TUT
SAT
GG
3
Holdingler
Bankacılık
Gerç FD/FAVÖK
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Ö.Y
Elektrik
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Sektörel Öneriler
Tahmini FD/Satışlar
10
4
12
AL
GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
ÖNERİMİZ YOK
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
04/04/2014
14/03/2014
21/02/2014
31/01/2014
10/01/2014
20/12/2013
29/11/2013
08/11/2013
18/10/2013
06/06/2014
10.00
06/06/2014
0.65
16/05/2014
Tahmini FD/Satışlar & Gerçekleşen FD/Satışlar
16/05/2014
Tahmini FD/FAVÖK & Gerçekleşen FD/FAVÖK
12.00
25/04/2014
Gerç F/DD
25/04/2014
04/04/2014
14/03/2014
Tahmini F/DD
21/02/2014
31/01/2014
10/01/2014
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
20/12/2013
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
29/11/2013
08/11/2013
18/10/2013
Gerç F/K
27/09/2013
06/09/2013
16/08/2013
26/07/2013
05/07/2013
14/06/2013
3.00
06/06/2014
16/05/2014
25/04/2014
04/04/2014
14/03/2014
21/02/2014
31/01/2014
10/01/2014
20/12/2013
29/11/2013
08/11/2013
18/10/2013
27/09/2013
06/09/2013
16/08/2013
26/07/2013
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Gerç FD/Satışlar
Şirket Sayısı
Takip Listesi Öneri Dağılımı (%)
21
53
06/14
05/14
05/14
04/14
04/14
03/14
03/14
02/14
02/14
01/14
01/14
01/14
12/13
12/13
11/13
11/13
10/13
10/13
09/13
09/13
08/13
08/13
07/13
07/13
07/13
06/13
06/13
05/13
05/13
04/13
04/13
03/13
03/13
02/13
02/13
01/13
01/13
AL
AL
AL
AL
AL
75
27/09/2013
06/09/2013
16/08/2013
26/07/2013
05/07/2013
2.00
Havayolları ve Hizmetleri
0.00
14/06/2013
4.00
Cam
6.00
Petrol
8.00
İnşaat- Taahhüt
06/06/2014
16/05/2014
25/04/2014
04/04/2014
14/03/2014
21/02/2014
Tahmini F/DD & Gerçekleşen F/DD
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
-20.00
-25.00
-30.00
05/07/2013
01/13
AL
85
Gıda
Ulaştırma-Lojistik
Teknoloji
Tarım Kimyasalları
Sigorta
Sağlık ve İlaç
Tahmini FD/FAVÖK
Perakande - Ticaret
31/01/2014
Tahmini F/K
Otomotiv Parçası
10/01/2014
20/12/2013
29/11/2013
08/11/2013
18/10/2013
27/09/2013
06/09/2013
16/08/2013
26/07/2013
Tahmini F/K & Gerçekleşen F/K
14/06/2013
AL
AL
105
Otomotiv
Meşrubat / İçecek
Medya
Madencilik
Kimyasal Ürün
İletişim
Hayvancılık
Diğer
Demir-Çelik Temel
Tekstil Entegre
Otomotiv Lastiği
Kağıt ve Kağıt Ürünleri
05/07/2013
14/06/2013
115
Finansal Kiralama ve Faktoring
Dayanıklı Tüketim Malları
Banvit
Fiyat / Öneriler
TL
95
65
55
BIST'e g oreceli performans
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Banvit
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
4
Download

(BANVT_\336irket Raporu_130614.pub)