Hisse Senedi / Orta Ölçekli Şirket / Demir-Çelik Temel
2/24/2015
Kardemir (D)
AL
Şirket Güncelleme
(Onceki: AL)
Yükselme Potansiyeli*
20%
Dönüşüm hikayesi devam ediyor
Kodu
KRDMD
Fiyat Bilgileri
TL
Satış gelirleri TL’nin değer kaybı ve satış hacimndeki %3 büyüme
nedeniyle TL bazında yıllık %6 büyüme gösterdi. Kardemir 4Ç14’te 429
bin ton ürün satışı gerçekleştirdi. Zayıf talep nedeniyle satış hacmi %5
daralma gösterdi. Kütük ve profil satışları 4Ç14’te zayıf seyrederken (önceki
çeyreğin sırasıyla %28 ve %44 altında), inşaat demiri satışları %24 büyüme F/K
PD/DD
gösterdi.
6.6
1.4
6.4
8.7
1.2
7.0
5.1
1.0
5.1
Fiyat Perform ansı (%) 1 Ay
3 Ay
12 Ay
-11
-21
-14
89
68
40
FD/FAVÖK
-6
-11
-1
Fiyat / BIST-100'e Göreceli Fiyat
1.50
150
1.00
100
0.50
50
0.00
0
01/15
200
10/14
2.00
04/14
250
01/14
2.50
10/13
300
07/13
3.00
04/13
Çelik fiyatları baskı altında. Kardemir 3Ç14’in sonundan itibaren zayıf
talep koşulları nedeniyle artarda 13 kez fiyat ayarlamasında bulundu. Kütük
fiyatları 2015’in başından bugüne %11 gerilerken inşaat demiri ve profil
fiyatları sırasıyla %12 ve %5 düştü.
TL
ABD $
BIST-100 Relatif
01/13
110mn TL olarak açıklanan 4Ç14 VAFÖK’ü bizim beklentimiz ve piyasa
beklentisine paralel gerçekleşirken %20 olarak açıklanan VAFÖK marjı
bizim beklentimizin üzerinde oldu. Satış fiyatlarındaki çeyrek bazda %6
gerileme demir cevheri fiyatlarındaki düşüşe rağmen VAFÖK marjında 3,2
puan daralmaya yol açtı. Bu daralmanın bir diğer nedeninin de TL, EUR ve
ABD$ bazında farklı fiyatlanan satış gelirlerine rağmen ağırlıklı olarak dolar
bazında fiyatlanan hammadde maliyetlerinin arasındaki farklı para
birimlerinden kaynaklanan kur farkları olduğunu düşünmekteyiz. Son
çeyrekteki daralmaya rağmen yıllık bazda bakıldığında cazip hammadde
maliyetleri sayesinde Kardemir’in 2014 yılı VAFÖK’ü %60 artış gösterdi ve
VAFÖK marjı 2013 yılındaki %18’den 2014 yılında %24’e ulaştı.
Net kar 342,5mn TL’li ray tekeri yatırımı ile ilgili kullanılan 46,3mn TL
teşviğin net kara 29mn TL olumlu yansıması ile olumlu etkilendi.
USD
Kapanış 23 02 2015
1.93
0.78
12 Aylık Hedef Fiyat TL
2.32
0.97
12 Aylık Önceki Hedef Fiyat TL
2.65
1.12
Piyasa Değeri (mn)
1,506
607
Halka Açık PD (mn)
1,376
555
Ortalama İşlem Hacmi (3Ay)
83.4
35.6
Hisse sayısı (mn)
780
Takas Saklama Oranı (%)
91.41
Çarpanlar
2014T 2015T 2016T
07/14
Kardemir 4Ç14’te önceki yılki 56mn TL’nin %63 üzerinde, önceki
çeyreğin ise %129 üzerinde 91mn TL net kar açıkladı. Net kar hem
piyasa beklentisi olan 48mn TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 58mn
TL’nin üzerinde gerçekleşti. Tahminlerimizle net kar arasındaki fark
beklentinin üzerinde gerçekleşen ARGE gelirleri, kira gelirleri ve ray tekeri
yatırımı ile ilgili kullanılan vergi teşviğinin olumlu etkisi olarak sıralanabilir.
KRDMD Kapa nış (Sol)
52 Hafta Fiyat Aralığı (TL)
1.32
2.48
Kardemir’in yatırım sürecinin devam ediyor oluşu temettü Yabancı Oranı (%)
beklentilerini baskılıyor. Kardemir 2014 yılında önceki senenin %231
40
üzerinde 331mn TL net kar açıkladı. Ancak biz devam eden yatrırımları
30
nedeniyle şirketin 2015 yılında temettü dağıtmasını beklemiyoruz.
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.
1
20
10
20/02
06/02
23/01
09/01
11/12
25/12
Yab ancı Oran ı…
3Ay Ort.
0
27/11
Değerleme ve tavsiye. Kardemir için daha düşük çelik fiyatı beklentileri ve
2014 gerçekleşmelerini göz önüne alarak 2015 ve 2016 tahminlerimizin
üzerinden geçtik. İNA ve benzer şirket çarpanlarını dikkate alarak Kardemir
D için bulduğumuz yeni hedef fiyat %12,5 aşağı geldi. Kardemir hisseleri
benzer şirketlere göre 2015T FD/VAFÖK ve F/K çarpanlarına göre sırasıyla
%16 primli ve %14 iskontolu, 2016T FD/VAFÖK ve F/K çarpanlarına göre
ise sırasıyla %4 ve %36 iskontolu işlem görmektedir. Yeni hedef fiyatımız %
20 yukarı potansiyele işaret etmektedir. Kardemir D hisseleri için AL
tavsiyemizi koruyoruz.
Başak Dinçkoç
[email protected]
+90 212 350 25 92
Kardemir (D)
Tahminlerdeki Değişiklikler
Ne değişti?
TL mn
Önceki
Yeni
Değişim
Önceki
Yeni
Değişim
2015T
2015T
(%)
2016T
2016T
(%)
2,583
2,102
-18.6%
3,568
2,938
-17.6%
VAFÖK
622
480
-22.9%
865
665
-23.1%
Net Kar
368
253
-31.2%
603
432
-28.3%
Net Satışlar
Hedef Fiyat (TL)
2.65
2.32
-12.5%
Kaynak: Is Yatırım Tahminleri
4Ç14 Özet Finansal Tablolar
TL (mn)
Net Satışlar
Brüt Kar Marjı
Esas Faaliyet Karı
Esas Faaliyet Kar Marjı
Düzeltilmiş VAFÖK
Düzeltilmiş VAFÖK Marjı
Finansman Gideri - (Net)
Net Kar
Net Kar Marjı
4Ç14
544.3
14.9%
74.8
13.7%
110.2
20.2%
(22.6)
91.2
16.8%
4Ç13
514.7
20.6%
95.7
18.6%
120.0
23.3%
(29.6)
56.1
10.9%
Kaynak: Şirket & Is Yatırım Tahminleri
2
Yıllık
6%
-22%
-8%
-24%
63%
3Ç14 Çeyreksel
564.5
-4%
19.9%
101.1
-26%
17.9%
131.9
-16%
23.4%
(28.8)
-22%
39.8
129%
7.0%
2014
2,189.2
20.1%
401.3
18.3%
527.7
24.1%
(40.5)
331.0
15.1%
2013
1,812.2
15.0%
234.2
12.9%
329.3
18.2%
(75.6)
100.1
5.5%
Yıllık
21%
71%
60%
-46%
231%
7
6
5
4
3
2
1
0
AL
TUT
SAT
Madencilik
GG
3
Gerç FD/FAVÖK
Holdingler
Bankacılık
Havayolları ve Hizmetleri
Sektörel Öneriler
15
Tahmini FD/Satışlar
3
11/4/2014
5
AL
GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
ÖNERİMİZ YOK
11/4/2014
1/27/2015
2/17/2015
1/27/2015
2/17/2015
12/16/2014
11/25/2014
1/6/2015
Gerç F/DD
1/6/2015
12/16/2014
Tahmini F/DD
11/25/2014
Şirket Sayısı
31
45
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Gerç FD/Satışlar
Takip Listesi Öneri Dağılımı (%)
02/15
01/15
01/15
12/14
11/14
11/14
10/14
09/14
09/14
08/14
GG
AL
AL
AL
AL
AL
TL
10/14/2014
9/23/2014
9/2/2014
8/12/2014
07/14
07/14
06/14
05/14
04/14
04/14
240
10/14/2014
9/23/2014
9/2/2014
8/12/2014
7/22/2014
7/1/2014
6/10/2014
5/20/2014
4/29/2014
03/14
AL
AL
AL
GG
AL
TUT
TUT
220
7/22/2014
Gerç F/K
7/1/2014
25.00
4/8/2014
02/14
AL
TUT
GG
AL
AL
GG
SAT
180
6/10/2014
5/20/2014
4/29/2014
4/8/2014
Tahmini F/DD & Gerçekleşen F/DD
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
3/18/2014
02/14
01/14
12/13
12/13
11/13
10/13
10/13
09/13
08/13
07/13
07/13
06/13
05/13
05/13
04/13
03/13
03/13
02/13
01/13
01/13
200
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Ö.Y
3/18/2014
Tahmini F/K & Gerçekleşen F/K
2/25/2014
2/17/2015
1/27/2015
1/6/2015
12/16/2014
11/25/2014
11/4/2014
10/14/2014
9/23/2014
9/2/2014
8/12/2014
7/22/2014
7/1/2014
5.00
2/25/2014
2/17/2015
1/27/2015
1/6/2015
12/16/2014
11/25/2014
11/4/2014
10/14/2014
9/23/2014
9/2/2014
8/12/2014
7/22/2014
7/1/2014
6/10/2014
10.00
Elektrik
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
6/10/2014
5/20/2014
4/29/2014
15.00
Ulaştırma-Lojistik
Tahmini FD/Satışlar & Gerçekleşen FD/Satışlar
5/20/2014
4/8/2014
20.00
Perakande - Ticaret
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
İnşaat- Taahhüt
Gıda
Çimento
Cam
Teknoloji
Sağlık ve İlaç
Tahmini FD/FAVÖK
Kimyasal Ürün
Tahmini FD/FAVÖK & Gerçekleşen FD/FAVÖK
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
4/29/2014
Tahmini F/K
Hayvancılık
Diğer
Demir-Çelik Temel
Tekstil Entegre
Tarım Kimyasalları
Sigorta
Petrol
Otomotiv Parçası
Otomotiv Lastiği
Otomotiv
Meşrubat / İçecek
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
4/8/2014
3/18/2014
2/25/2014
140
3/18/2014
160
Medya
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
2/25/2014
260
İletişim
9
8
Dayanıklı Tüketim Malları
0.00
Finansal Kiralama ve Faktoring
Kardemir (D)
Fiyat / Öneriler
120
100
80
60
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
BIST'e g oreceli performans
Kardemir (D)
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
4
Download

Kardemir (D)