Hisse Senedi / Orta Ölçekli Şirket / Çimento
12/09/2014
Akçansa
AL
Şirket Güncelleme
(Onceki: TUT)
Yükselme Potansiyeli*
24%
Önerimizi AL olarak güncelliyoruz
Geçen hafta yapılan analist toplantısı sonrasında Akçansa için 2014 yılı Kodu
gelir beklentilerimizi yukarı yönde revize ederek tavsiyemizi TUT’dan AL’a
yükseltiyoruz. Güncellemiş olduğumuz 16,30TL’lik hedef fiyatımız %24 Fiyat Bilgileri
Kapanış 11 09 2014
yükselme potansiyeli vadediyor (önceki 14,20 TL).
Analist toplantısından önemli noktaları aşağıda kısaca özetledik:
USD
5.95
12 Aylık Hedef Fiyat TL
16.30
7.41
12 Aylık Önceki Hedef Fiyat TL
14.17
6.44
Piyasa Değeri (mn)
2,508
1,142
Akçansa 2014 yılı için çimento sektörünün %6-7, 2015 yılı için ise %
Halka Açık PD (mn)
513
234
4-5 büyümesini bekliyor. Şirketin beklentileri bizimkiyle paralel.
Ortalama İşlem Hacmi (3Ay)
1.2
0.6
Hisse sayısı (mn)
191
2014 yılının ilk yarıyılında iç talebin kuvvetli olmasıyla birlikte şirket iç
Takas Saklama Oranı (%)
20.45
pazara yoğunlaştı. İlk yarıyılda iç satış hacmi %15 artarken, yurtdışı Çarpanlar
2014T 2015T 2016T
satış hacmi %24 geriledi. 2014 yılsonu itibariyle şirketin iç satış F/K
hacminin %5 kadar artması, yurtdışı satış hacminin ise %10 kadar PD/DD
gerilemesi bekleniyor. Biz de 2014 projeksiyonlarımızı bu şekilde FD/FAVÖK
revize ettik.
Fiyat Performansı (%)
38
27
26
Sanko hisse satışı…Akçansa’da %10 paya sahip olan Sanko Holding
AKCNS Kapanış (Sol)
Haziran ayında elindeki hisselerini satmaya başladı. Şu anda Sanko’nun
52 Hafta Fiyat Aralığı (TL)
9.76
payı %9,2’ye düşmüş bulunuyor. Kısa vadede Sanko satışının hisse
fiyatının baskılayacağını fakat bunun yatırımcı için alım fırsatı yaratacağını Yabancı Oranı (%)
36
düşünüyoruz. Diğer taraftan hisse satışı uzun vadede hissenin likiditesini
35
dolayısıyla performansını olumlu etkileyecektir. Akcansa’nın halka açıklık
34
oranı %20 ve bunun nerdeyse yarısı Sanko Holding’in elinde.
09/14
07/14
01/13
Riskler
12 Ay
6
3
4
05/14
2015 yılında Amerika’ya ihracatın 100-200 bin tona ulaşması
beklenirken, 3. Havalimanı Projesi’nin 2015’de 500 bin ton, 2016’da
1 milyon ton, 2017 ve sonrasında ise 2,5 milyon ton çimento talebi
yaratması bekleniyor.
3 Ay
-2
-3
-3
160
140
120
100
80
60
40
20
0
11/13

1 Ay
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
09/13
Şirket, beklentimize paralel olarak, 2015 yılında reel çimento
fiyatlarda artış beklemiyor.
10.9
2.3
7.5
Fiyat / BIST-100'e Göreceli Fiyat
07/13

12.0
2.4
8.2
TL
ABD $
BIST-100 Relatif
05/13
Ağustos'taki çimento fiyat artışlarıyla birlikte, 2014 yılı fiyatları geçen
yıl ortalamalarının %20-25 kadar üzerine çıkmış oldu. Bu 2014 yılı
fiyat ortalamasının geçen yıl ortalamasının %10-15 kadar üzerinde
olacağına işaret ediyor. Biz olumlu iç pazar koşulları sayesinde,
FAVÖK marjının 2013’deki %23 seviyelerinde 2014 yılında %25
seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz.
03/13

13.4
2.5
8.9
03/14

TL
13.10
01/14

AKCNS
13.60
33
32
31
29/08
15/08
01/08
15/07
Yabancı Oranı (%)
3Ay Ort.
01/07
30
17/06
Global ve yurtiçi makroekonomik görünümün kötüleşmesi inşaat
sektörünü olumsuz etkileyecektir. Merkez Bankası, global finansal
piyasalardaki olası bir kötüleşme sonrasında fon çıkısını önlemek ve/veya
enflasyonu dizginlemek için faiz artışına gidebilir. Faiz artısına bağlı olarak
iç talep ve inşaat faaliyetleri yavaşlayabilir.
Ceren Atalay
[email protected]
+90 212 350 25 18
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.
1
Akçansa
Özet Finansallar (TL mn)
Özet Mali Tablolar (TL m n)
Gelir Tablosu (TL m n)
Satış Geliri
FAVÖK
Net Kar
Nakit Akım Tablosu (TL m n)
Net Kar
Amortisman Giderleri
İşletme Sermayesi Değ.
Faaliyetlerden Gelen Nakit Akımı
Sabit Sermaye Yatırımları
Serbest Nakit Akımı
Bilanço (TL m n)
Maddi Duran Varlıklar
Nakit & Nakit Benzerleri
Toplam Varlıklar
Kısa Vadeli Borçlar
Toplam Borç
Toplam Özsermaye
Rasyolar
Net Borç/FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar Marjı
Değerlem e Oranları
Firma Değeri/Satışlar
Firma Değeri/FAVÖK
Firma Değeri/Yatırım Sermayesi
Fiyat/Kazanç
Serbest Nakit Akım Verimi
Temettü Verimi
*Yıliçi ortalama PD kullanılmıştır.
3
2013G*
1,202
270
158
4
5
2014T 2015T
1,396 1,482
353
386
222
249
6
2016T
1,578
420
273
7
2017T
1,662
444
288
158
63
11
233
88
145
222
66
(44)
246
84
162
249
69
(19)
301
89
212
273
72
(21)
327
95
232
288
76
(18)
350
100
250
665
16
1,477
149
179
988
682
17
1,559
75
149
1,086
702
19
1,610
37
146
1,128
725
21
1,668
19
149
1,169
749
23
1,724
9
158
1,202
0.6
22.5
13.1
0.4
25.3
15.9
0.3
26.1
16.8
0.3
26.6
17.3
0.3
26.7
17.3
2.1x
9.1x
2.6x
13.5x
7%
5%
2.0x
7.8x
2.7x
11.3x
6%
7%
1.9x
7.1x
2.6x
10.1x
8%
9%
1.7x
6.6x
2.5x
9.2x
9%
10%
1.7x
6.2x
2.4x
8.7x
10%
11%

Faaliyet Konusu
Klinker, çimento ve hazır beton üretimi ve satışı
faaliyeti
 Ortaklık Yapısı
20%
40%
40%
Heidelbercement Mediterranean Basın Holdings, S.L.
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Diğer-Halk
Kaynak: İş Yatırım Tahminleri
2
AL
TUT
SAT
GG
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Gerç FD/FAVÖK
Ö.Y
3
Holdingler
0.00
Sektörel Öneriler
Tahmini FD/Satışlar
4
12
4
AL
GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
ÖNERİMİZ YOK
2.00
6.00
1.50
4.00
1.00
0.50
0.00
04/07/2014
13/06/2014
05/09/2014
10.00
15/08/2014
2.50
05/09/2014
Tahmini FD/Satışlar & Gerçekleşen FD/Satışlar
25/07/2014
Tahmini FD/FAVÖK & Gerçekleşen FD/FAVÖK
12.00
15/08/2014
Gerç F/DD
25/07/2014
04/07/2014
13/06/2014
Tahmini F/DD
23/05/2014
02/05/2014
Tahmini F/DD & Gerçekleşen F/DD
3.00
23/05/2014
11/04/2014
21/03/2014
28/02/2014
07/02/2014
17/01/2014
27/12/2013
06/12/2013
Tahmini F/K & Gerçekleşen F/K
16.00
02/05/2014
11/04/2014
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
21/03/2014
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
28/02/2014
07/02/2014
17/01/2014
Gerç F/K
27/12/2013
06/12/2013
15/11/2013
25/10/2013
GG
SAT
SAT
AL
TUT
SAT
SAT
SAT
TUT
AL
AL
TL
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
2.00
15/11/2013
8.00
Bankacılık
0.00
04/10/2013
1.00
25/10/2013
1.50
6.00
04/10/2013
8.00
Elektrik
AL
AL
150
Havayolları ve Hizmetleri
2.00
13/09/2013
4.00
13/09/2013
10.00
Gıda
05/09/2014
15/08/2014
25/07/2014
04/07/2014
13/06/2014
23/05/2014
02/05/2014
12.00
Petrol
05/09/2014
15/08/2014
25/07/2014
04/07/2014
13/06/2014
23/05/2014
02/05/2014
11/04/2014
14.00
Cam
Ulaştırma-Lojistik
Perakande - Ticaret
İnşaat- Taahhüt
Çimento
Teknoloji
Tarım Kimyasalları
Tahmini FD/FAVÖK
Sigorta
Tahmini F/K
Otomotiv Parçası
11/04/2014
21/03/2014
AL
TUT
130
Otomotiv
21/03/2014
28/02/2014
07/02/2014
17/01/2014
TUT
140
Meşrubat / İçecek
Medya
28/02/2014
07/02/2014
17/01/2014
27/12/2013
06/12/2013
15/11/2013
25/10/2013
100
Madencilik
İletişim
Diğer
Demir-Çelik Temel
27/12/2013
06/12/2013
15/11/2013
25/10/2013
01/13
01/13
01/13
02/13
02/13
03/13
03/13
04/13
04/13
05/13
05/13
06/13
06/13
07/13
07/13
07/13
08/13
08/13
09/13
09/13
10/13
10/13
11/13
11/13
12/13
12/13
01/14
01/14
01/14
02/14
02/14
03/14
03/14
04/14
04/14
05/14
05/14
06/14
06/14
07/14
07/14
07/14
08/14
08/14
09/14
110
Tekstil Entegre
Sağlık ve İlaç
Otomotiv Lastiği
Kimyasal Ürün
Kağıt ve Kağıt Ürünleri
04/10/2013
13/09/2013
90
04/10/2013
13/09/2013
160
Hayvancılık
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dayanıklı Tüketim Malları
120
Finansal Kiralama ve Faktoring
Akçansa
Fiyat / Öneriler
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
BIST'e goreceli performans
2.50
2.00
0.50
0.00
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Gerç FD/Satışlar
Takip Listesi Öneri Dağılımı (%)
Şirket Sayısı
21
58
Akçansa
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
4
Download

12/09/2014 - İş Yatırım