S.B.
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2014 YILI ARALIK AYI EĞİTİM PLANI
Doküman No:YÖN-PL-14
Yayın Tarihi:01.04.2013
Revizyon No:00
Sayfa 1/1
Revizyon Tarihi:00
BAŞHEKİM
İMZA
YÖNETİCİ
İMZA
Eğitim Verilen Personel Grubu: HEMŞİRE – EBE – SAĞLIK MEMURU-ATT
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ/
KURULUŞ
PLN.
EĞİTİM
TARİHİ
ERT.
EĞİTİM
TARİHİ
GERÇ.
EĞİTİM
TARİHİ
EĞİTİM
SÜRESİ
EĞİTİM
YERİ
Yoğun Bakımlarda
Hizmet Kalite
Standartları (Yoğun
Bakım Klinikleri)
Seyhan ERDURAN
İMANCI
Kalite Birimi
02.12.14
Salı
14:3016:00
Konferans
Salonu
Malnütrisyon ve
Beslenme
Zehirlenmelerde Diyaliz
ve Hemoperfüzyon
Meral ÖZKAN
Güllü SAYIN
11.12.14
13:0014:30
Merkez Bina
Hemodiyaliz
Dahiliye ve Cerrahi
Kliniklerinde Hizmet
Kalite Standartları
(Dahiliye ve Cerrahi
Klinikleri)
Seyhan ERDURAN
İMANCI
Kalite Birimi
11.12.14
Perşembe
14:0015:30
Konferans
Salonu
Yoğun Bakımlarda
Hizmet Kalite
Standartları (Yoğun
Bakım Klinikleri)
Seyhan ERDURAN
İMANCI
Kalite Birimi
16.12.14
Salı
14:3016:00
Konferans
Salonu
Dahiliye Kliniklerinde
Hizmet Kalite
Standartları (İskitler Ek
Bina)
Hemodiyaliz İşleminin
Temel Prensipleri ve
İşlem Basamakları,
Hemodiyaliz Cihazı ve
Çalışma Prensibi
Seyhan ERDURAN
İMANCI
Kalite Birimi
18.12.14
Salı
14:0015:30
İskitler
Eğitim
Salonu
Emine DURGUT
Hemodiyaliz Hemşiresi
28.12.14
Salı
09:3010:30
İskitler
Eğitim
Salonu
Perşembe
EĞİ.K
AT.
KİŞ.
SAY.
SONUÇ
Download

2014 Aralık Ayı Eğitim Planı