T.C.
VAN VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
VAN İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesinde zikredilen sebeplerden dolayı görev
yerlerinden ayrılan ve ayrılacak olan personellerin yerlerine açıktan vekaleten atama
yapılacağından, aşağıda unvanı, hizmet sınıfı, kadro grubu, derecesi ve adedi belirtilen
kadrolar için yarışma sınavı düzenlenecektir.
SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve
özel şartlara sahip olmak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav
Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz olmak,
3. 2014 KPSS (DHBT) puanı en az 60 ve üzeri puan almış olmak.
4. İsteklilerin en geç 24.11.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Müftülüğümüze
başvurmaları ve imtihanın yapılacağı 27.11.2014 Perşembe günü saat 08.30’da
Müftülüğümüzde hazır bulunmaları,
5. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlanen duyurulur.
VAN İL MÜFTÜLÜĞÜ
AÇIKTAN VEKÂLETEN ATAMA YAPILACAK KADROLAR
Unvanı
S.No
Hizmet
Sınıfı
Alipaşa C. İpekyolu - Van
12 Ay
D.H.
9
1
C
Y.Sebze Hali C. İpekyolu
- Van
6 Ay
D.H.
4
1
C
Üniversite C. Tuşba - Van
6 Ay
D.H
9
1
D
12 Ay
D.H
9
1
D
D.H.
7
1
D
D.H
9
1
D
D.H.
7
1
C
D.H
10
1
C
D.H
9
1
D
D.H
7
1
D
Çatbayır Mh. Papatya C.
Bahçesaray - VAN
Çömlekçi Mh. Oğuzeli C.
Bahçesaray - VAN
Elmayaka Mh.C.
Bahçesaray - Van
Derekent Mh.C. Erciş Van
Molla Abdullah Dibevi C.
Erciş - Van
Yavuz Selim Mh.C.
Muradiye - Van
A.Argıt Mh.C. Muradiye Van
Karlıyamaç Mh.C. Özalp Van
9
1
D
Yücealan Mh. Çilli C.
Çaldıran - Van
1
D
Yk. Yanıktaş Mh. Yatırlı
C. Çaldıran - Van
3 Ay
9
1
D
Bostaniçi Mh.Çağrı C.
İpekyolu- Van
3 Ay
1
6 Ay
D
Beşçatak Mh.C. İpekyolu Van
D
Cevizlibelen Mh. Keretas
C. Bahçesaray – Van
D.H
Vekil İmamHatip
D.H
14
D.H.
15
Vekil İmamHatip
D.H
16
Vekil İmamHatip
5
6
7
8
9
10
11
Süresi
C
Vekil İmamHatip
4
Grubu
Kadronun Bulunduğu
Yer
1
13
3
Caminin
9
12
2
Derecesi
Kadro
Adedi
D.H.
Vekil MüezzinKayyım
Vekil MüezzinKayyım
Vekil MüezzinKayyım
Vekil İmamHatip
Vekil İmamHatip
Vekil İmamHatip
Vekil İmamHatip
Vekil İmamHatip
Vekil MüezzinKayyım
Vekil İmamHatip
Vekil İmamHatip
Vekil İmamHatip
1
Kadro
D.H
4
9
1
1
12 Ay
12 Ay
15 Ay
5 Ay
6 Ay
6 Ay
6 Ay
3 Ay
6 Ay
10.11.2014
Nimetullah ARVAS
İl Müftüsü
…/11/14
…/11/14
…/11/14
…/11/14
Vhki
: K.ARVAS
Şef
: F.ALDAŞOĞLU
Şb.Md. : A.H.KUMAŞ
Müf.Yrd.: Dr.A.SAĞIR
Download

sınav ilanı (vekil din görevlisi)