Akademik Teşvik Sistemi
Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK
TÜBİTAK Başkanı
Ekosistemi Etkinleştirecek Teşvik Yapılandırılması
Yenilikçilik ve Girişimcilik Ekosisteminin En Önemli
Aktörlerinden Birisi Üniversiteler
Üniversite
Özel
Sektör
Üniversite
.
Temel aktörler
.
Akademisyenler
.
Kamu
Teşvik Sistemi
Üniversiteler İçin
Teşvik
Akademisyenler İçin
Teşvik
Tespit 1
Ar-Ge’nin üniversitelerde daha önemli hale gelmesi
Üniversite bütçesinin büyük bölümünün
Ar-Ge fonlarından oluşması
Patent
Ar-Ge
Fonu
Mezun
Ürün
Üniversite
Firma
Tespit 2
Üniversitelerde Ar-Ge’yi teşvik etmek için kullanılan en
önemli mekanizmalardan biri
Kurum Hissesi
Proje
Proje Bütçesi
Kurum Hissesi
4
Çözüm Önerisi
Üniversitelerin Ar-Ge performansının artırılması için
toplam bütçesi içerisinde Ar-Ge payının artırılması
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda önerildi
Kurum hissesi oranının performansa göre
%50’ye kadar artırılması
5
Üniversiteye Yönelik Destekler
Son iki yılda proje başvuru sayısı 1,5 katını geçti
Hedef  Yıllık %25 artış
Kurum Hissesinin Yapılandırılması Modeli
Kurum hisseleri üniversiteden üniversiteye değişecek
1
2
3
Performans artıkça «kurum hissesi» artacak
Hesaplamalar objektif kriterlere göre yapılacak
7
Performans Kriterleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilimsel Yayın Puanı
Atıf Sayısı
Proje Sayısı
Fon Tutarı
Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma
Yetkinliği
(%25)
EPO Başvuru Sayısı
WIPO Başvuru Sayısı
Triadik Başvuru Sayısı
Ulusal Patent Belge Sayısı
Faydalı Model (FM) /Endüstriyel
Tasarım (ET) Belge Sayısı
Fikri Mülkiyet
Havuzu
(%15)
Performans
Kriterleri
İşbirliği ve
Etkileşim
(%30)
•
•
•
•
•
Üni-San İşbirliği Proje Sayısı
Üni-San İşbirliği Fon Tutarı
Uluslararsı İşbirliği Proje Sayısı
Uluslararası İşbirliği Fon Tutarı
TTO Puanı
Ekonomik Katkı ve
Ticarileşme
(%30)
•
•
•
•
•
Öğretim Üyesi Firma Sayısı
Öğrenci veya Son 5 Yıl Mezun Firma
Sayısı
Öğretim Üyesi Firma İstihdamı
Öğrenci veya Son 5 Yıl Mezun Firma
İstihdamı
Lisanslanan Patent/FM/ET sayısı8
Akademisyenlerin de Teşvik Edilmesi Gerekiyor
Üniversitelerin En Önemli Aktörleri Akademisyenler
Üniversite
Özel
Sektör
Üniversite
.
Temel aktörler
.
Akademisyenler
.
Kamu
Teşvik Sistemi
Üniversiteler İçin
Teşvik
Akademisyenler İçin
Teşvik
Başarılı Projelere Performans Ödülü
Projelere Performansına Göre Ödül
Başarıyla sonuçlandırılan projelere
100 bin TL’ye varan ödül
Kriterler
Makale
Patent
Bildiri
Ürün / Model / Şirket
Kitap
Yayılım
Ödül
Araştırmacı Yetiştirilmesi
Alt Kriterler
İndeksli Makale Sayısı
Diğer Hakemli Makale Sayısı
YENİ
10
Makale Teşvikinde Yeni Dönem
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) ile
Kalite Odaklı Makale Teşviki
Araştırmacılara 5.000 TL
Yayın Desteği
Her dergi objektif kriterler kullanılarak
puanlanıyor
YENİ
İlginize Teşekkür Ederim
Download

Akademik Teşvik Sistemi