HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI DERS EKLE İŞLEMLERİ- 2.KISIM
DİLEKÇE
NO
SIRA
NO
ÖĞRENCİ
NUMARA
SI
ADI SOYADI
EKLENECEK DERSİN
KODU ADI VE GRUP
NUMARSI
SİLENECEK
DERSİN KODU
ADI VE GRUP
NUMARSI
339
1
13046093
RAMAZAN ŞİMŞEK
ENF1170 TEMEL
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
GN:37
ENF1170 TEMEL
BİLGİSAYAR
BİLİMLERİ GN:36
340
2
13046020
SİNEM GÜVEN
ENF1170 TEMEL
BİLGİSAYAR
BİLİMLERİ GN:36
342
3
13047056
ERDEM ARARAT
343
4
14046087
344
5
12046070
RUMEYSA
KARATAŞ
SEMİH KOÇAR
345
6
13046040
346
7
14046051
347
8
10046060
BURAK KORUKÇU
348
9
12046109
NECİP ORAN
349
10
06044003
FATİH ÇAVDAR
ENF1170 TEMEL
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
GN:37
ENF1170 TEMEL
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
GN:37
HRT1112 MÜHENDİSLİK
HESAPLAMALARI GN:13
FIZ1002 FİZİK 2 GN:29
MAT1320 LİNEER CEBİR
GN:17
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK GN:11
MAT1072 MATEMATİK 2
GN:58
ENF1170 TEMEL
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
GN:34
HRT2322 ÖLÇME BİLGİSİ
3 GN:13
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK DÜZENLEMESİ
GN:21
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK DÜZENLEMESİ
GN:21
350
11
14046081
ALİ FEVZİ
BAŞOĞLU
351
12
12047027
ÜMRAN ŞAHİN
352
13
12047018
BERAT
DEMİRALAY
ASLIHAN
YILDIRIM
ÖMER FARUK
KELEŞ
ENF 1170 TEMEL
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
GN:34
HRT2022 ARAZİ
ÇALIŞMASI 1 GN:21
HRT2122 DENGELEME
HESABI GN:12
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK DÜZENLEMESİ
GN:21
HRT3132 JEODEZİK
ÖDEVLERİN
PROGRAMLANMASI
HRT2322 ÖLÇME
BİLGİSİ 3 GN:14
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK
DÜZENLEMESİ
GN:22
HRT3052 ARAZİ
ÇALIŞMASI 2
GN:21
GN:11
HRT2432 TOPOGRAFİK
HARİTA ÜRETİMİ GN:11
354
14
13047074
MAZLUM DOĞAN
ÇELİK
MAT1072 MATEMATİK 2
GN:20
355
15
12047067
ASLI ÜNVER
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK DÜZENLEMESİ
GN:11
356
16
12047006
SELİN KABAK
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK DÜZENLEMESİ
GN:12
357
17
13047104
BERFİN PELİN
GÜNER
358
18
12047109
MEHMET OĞUZ
ÇİMEN
360
19
11047709
İSMAİL HAKKI
AYKUL
HRT3934 MESLEKİ
STANDARTLAR VE
ORGANİZASYONLAR
GN:11
HRT3232 JEODEZİK
ÖDEVLERİN
PROGRAMLANMASI
GN:11
HRT3232 JEODEZİK
ÖDEVLERİN
PROGRAMLANMASI
GN:21
361
20
13047094
SİNEM TAŞKIN
MAT1072 MATEMATİK 2
GN:5
362
21
12046033
ARİF
YALÇINKAYA
364
22
13047101
HÜLYA BAKIN
13046059
MEHMET YILDIZ
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK DÜZENLEMESİ
GN:13
MAT2411 DİFERANSİYEL
DENKLEMLER GN:1
HRT1112 MÜHENDİSLİK
HESAPLAMALARI GN:21
HRT2212 SAYISAL
GÖRÜNTÜ İŞLEME GN:22
365
23
366
24
12046902
BAYAZİD
AKBARSOY
367
25
14046003
İLHAN ÇELİK
368
26
14046005
VAHİT ELALMIŞ
369
27
12046038
SEFA ONUR
DÜNDAR
449
28
12046039
LEZGİN SANRI
328
30
11047052
ŞUAYB IŞIK
MAT1320 LİNEER CEBİR
GN:14
MAT1320 LİNEER CEBİR
GN:14
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK DÜZENLEMESİ
GN:13
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK
DÜEZENLEMESİ GN:13
HRT4352
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK
DÜZENLEMESİ
GN:22
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK
DÜZENLEMESİ
GN:22
HRT3332
NAVİGASYON VE
KİNEMATİK
KONUMLAMA
GN:21
400
31
10047026
AHMET BEYAZID
YARGICI
401
32
08044087
OKTAY ÖZER
402
33
14046075
403
34
11047053
ÖNER
KEMALOĞLU
YUNUS EMRE
ÖZDEMİR
404
35
11046020
İMRAN YAZICI
405
36
09047017
OĞUZ ÇAV
406
37
11046708
MUSTAFA ANSAR
407
38
13047079
SULTAN ÖZEN
408
39
14046082
SÜMEYYE ATEŞ
409
40
14046906
ELİFA
BAYRAMOĞLU
410
41
12046082
VAHİT ÇAKIRTAŞ
411
42
14046105
RECEP AMAÇ
DEFORMASYON
ÖLÇMELERİ GN:21
FIZ1002 FİZİK 2 GN:28
HRT4542 İMAR
UYGULAMASI GN:21
HRT4252 GÖRÜNTÜ
ANALİZİ GN:21
HRT4462 CBS’DE
PROGRAMLAMA
GN:21
HRT2112 UYDU
JEODEZİSİ GN:22
HRT4292 UZAKTAN
ALGILAMA
UYGULAMASI GN:21
HRT4232 COĞRAFİ BİLGİ
SİSTEMLERİ-2 GN:11
HRT4342 TEKNİK
ALTYAPI ÖLÇMELERİ
GN:21
MAT1072 MATEMATİK-2
GN:20
MAT2411 DİFERANSİYEL
DENKLEMLER GN:1
MAT1320 LİNEER CEBİR
GN:17
HRT4252 GÖRÜNTÜ
HRT4462 CBS’DE
ANALİZİ GN:11
PROGRAMLAMA
GN:11
HRT4252 GÖRÜNTÜ
HRT4462 CBS’DE
ANALİZİ GN:11
PROGRAMLAMA
GN:11
MAT2411 DİFERANSİYEL
DENKLEMLER GN:1
HRT4462 CBS’DE
PROGRAMLAMA GN:21
MAT2411 DİFERANSİYEL
DENKLEMLER GN:1
HRT2212 SAYISAL
GÖRÜNTÜ İŞLEME GN:21
ATA1032 ATATÜRK
İLKELERİ VE İNKILAP
TARİHİ GN: 22
MAT1320 LİNEER CEBİR
GN:8
ENF1170 TEMEL
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
GN:36
INS4751 SU
MÜHENDİSLİĞİ YAPI
SİSTEMLERİ GN:1
ENF1170 TEMEL
ENF1170 TEMEL
BİLGİSAYAR
BİLİMLERİ GN:18
ENF1170 TEMEL
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
GN:37
TDB1032 TÜRKÇE 2
GN:44
BİLGİSAYAR
BİLİMLERİ GN:1
TDB1032 TÜRKÇE
2 GN:11
412
43
13047080
MURAT ÖZYİĞİT
FIZ1002 Fizik-2 GN:29
413
44
12046006
MAHMUT
DEĞİRMEN
HRT4342 TEKNİK
ALTYAPI ÖLÇMELERİ
GN:11
414
45
11047044
KAĞAN HAZAL
KOÇDEMİR
415
46
10047020
EGEMEN AVCU
HRT3934 MESLEKİ
STANDARTLAR VE
ORGANİZASYONLAR
GN:11
HRT4252 GÖRÜNTÜ
ANALİZİ GN:21
416
47
14047707
İSA TUZER
417
48
13047003
EMRE YİĞİT
418
49
14047704
SERCAN AYTAŞ
419
50
13047036
BERAT ŞİMŞEK
421
51
13047083
MEHMET EMİN
ASLAN
422
52
13047052
VEYSEL ASLAN
423
53
10046045
FERHAT YAKUT
424
54
12047706
ŞEREF ECER
HRT3132 JEODEZİK
ÖDEVLERİN PLAN.
GN:21
ENF1170 TEMEL
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
GN:35
FIZ1002 FİZİK-2 GN:25
ENF1170 TEMEL
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
GN:35
TDB1032 TÜRKÇE 2
GN:44
ATA1032 ATATÜRK
İLKELERİ VE İNKILAP
TARİHİ GN: 23
ATA1032 ATATÜRK
İLKELERİ VE İNKILAP
TARİHİ GN: 23
ENF1170 TEMEL
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
GN:37
HRT4252 GÖRÜNTÜ
ANALİZİ GN:11
HRT4252 GÖRÜNTÜ
ANALİZİ GN:21
HRT3232
JEODEZİK
ÖDEVLERİN
PROGRAMLANM
ASI GN:21
HRT4462 CBS’DE
PROGRAMLAMA
GN:21
HRT3242
GÖRÜNTÜ
İŞLEME
ALGORİTMASI
GN:21
ATA1032
ATATÜRK
İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
GN: 16
ATA1032
ATATÜRK
İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
GN: 16
HRT4462 CBS’DE
PROGRAMLAMA
GN:11
HRT4462 CBS’DE
PROGRAMLAMA
GN:21
425
55
11047007
SALİH KIVANÇ
YENER
426
56
11046012
ERAY ERDAĞI
427
57
11046069
BURAK BAYRAK
HRT4252 GÖRÜNTÜ
ANALİZİ GN:21
428
58
11046021
ÇAĞRI ERBAY
HRT4252 GÖRÜNTÜ
ANALİZİ GN:21
429
59
11046034
BÜŞRA TAY
HRT4252 GÖRÜNTÜ
ANALİZİ GN:11
430
60
11047079
AHMET GELİR
431
61
13046706
VEYSEL SAKALLI
HRT4252 GÖRÜNTÜ
ANALİZİ GN:21
HRT4352
DEFORMASYON
ÖLÇMELERİ GN:21
HRT4252 GÖRÜNTÜ
ANALİZİ GN:11
432
62
12046046
MURAT NOYAN
433
63
09046054
YAVUZ GÜLTEKİN
434
64
12046020
ZEHRA NUR
AKPINAR
435
65
12046066
RUMEYSA
KARACA
436
66
13047012
MUHAMMED
KANBAY
HRT4142 GNSS
VERİLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
GN:21
HRT4252 GÖRÜNTÜ
ANALİZİ GN:21
HRT2322 ÖLÇME
BİLGİSİ-3 GN:24
MAT1072 MATEMATİK-2
GN:68
HRT3232 CBS-2 GN:11
HRT4262 UZAKTAN
ALGILAMA SİSTEMLERİ
GN:21
HRT3932 HARİTA
MÜHENDİSLİĞİ PROJE
YÖNETİMİ GN:11
HRT3232 JEODEZİK
ÖDEVLERİN
PROGRAMLANMASI
GN:11
HRT2212 SAYISAL
GÖRÜNTÜ İŞLEME GN:23
HRT3932 HARİTA
MÜH.PROJE YÖNETİMİ
GN:11
HRT1042 İSTATİSTİK
GN:14
MAT1072 MATEMATİK-2
GN:20
RT4462 CBS’DE
PROGRAMLAMA
GN:21
HRT4462 CBS’DE
PROGRAMLAMA
GN:21
HRT4462 CBS’DE
PROGRAMLAMA
GN:21
HRT4462 CBS’DE
PROGRAMLAMA
GN:21
HRT4462 CBS’DE
PROGRAMLAMA
GN:11
HRT4462 CBS’DE
PROGRAMLAMA
GN:21
HRT4462 CBS’DE
PROGRAMLAMA
GN:11
HRT2322 ÖLÇME
BİLGİSİ-3 GN:14
HRT3232 CBS-2
GN:21
HRT4262
UZAKTAN
ALGILAMA
SİSTEMLERİ
GN:11
437
67
13047030
EMRE EMİRLER
MAT1072 MATEMATİK-2
GN:22
FIZ1002 FİZİK-2 GN:29
438
68
14046705
EMRE MAZMAN
439
69
07044025
SAMET
KARABULUT
440
70
12047034
TUFAN ÜÇÜNCÜ
441
71
11047018
M.FARUK TEKATLI
HRT2322 ÖLÇME
BİLGİSİ-3 GN:13
HRT4252 GÖRÜNTÜ
ANALİZİ GN:21
HRT4000 BİTİRME
ÇALIŞMASI GN:20
TDB1032 TÜRKÇE-2
GN:47
HRT4252 GÖRÜNTÜ
ANALİZİ GN:11
442
72
10047062
SİNAN SELÇUK
KURTBEYOĞLU
MAT2411 DİFERANSİYEL
DENKLEMLER GN:1
443
73
11047042
ŞEYHMUS EKİNCİ
444
74
10047051
NURULLAH CAN
HRT4142 GNSS
VERİLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
GN:11
HRT4252 GÖRÜNTÜ
ANALİZİ GN:21
445
75
11046056
BİLAL KARATAŞ
HRT4252 GÖRÜNTÜ
ANALİZİ GN:21
HRT4342 TEKNİK
ALTYAPI ÖLÇMELERİ
GN:21
446
76
10047011
OZAN KARPUZ
447
77
12046029
FIRAT ÖZTUNÇ
448
78
12047025
ÖNDER
GÜLDOĞAN
370
79
09046091
GİZEM MOR
ATA1031 ATATÜRK
İLKELERİ VE İNKILAP
TARİHİ-2 GN: 53
ATA1032 ATATÜRK
İLKELERİ VE İNKILAP
TARİHİ-2 GN: 1
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK DÜZENLEMESİ
GN:13
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK DÜZENLEMESİ
GN:23
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK DÜZENLEMESİ
GN:13
372
80
13046020
SİNEM GÜVEN
ATA1032 A.İ.İ.T GN:23
HRT2322 ÖLÇME
BİLGİSİ-3 GN:14
HRT4462 CBS’DE
PROGRAMLAMA
GN:21
HRT4462 CBS’DE
PROGRAMLAMA
GN:11
HRT4462 CBS’DE
PROGRAMLAMA
GN:21
HRT4462 CBS’DE
PROGRAMLAMA
GN:11
HRT4342 TEKNİK
ALTYAPI
ÖLÇMELERİ
GN:11
ATA1032
ATATÜRK
İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ2 GN: 79
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK
DÜZENLEMESİ
GN:22
ATA1032 A.İ.İ.T
GN:28
373
81
13046034
TANJU CEZAYİR
ATA1032 A.İ.İ.T GN:23
374
82
14046018
375
83
14046045
ABDULLAH
YILDIRIM
HALİT KARA
MAT1320 LİNEER CEBİR
GN:15
MAT1320 LİNEER CEBİR
GN:15
377
84
05045047
378
85
14046049
YASİN BERKAY
KARAKAYA
ESRA YALÇIN
HRT4292 UZA. ALG.
UYG. GN:11
FİZ1002 FİZİK 2 GN:28
HRT1072 MATEMATİK 2
GN:20
379
86
14046054
MAHMUT CAN
KURUÇAM
380
87
13047026
ERGÜN İLHAN
381
88
13047603
OKTAY PENPEDAĞ
ATA1032 A.İ.İ.T
GN:28
FİZ1002 FİZİK 2
GN:1
HRT1072
MATEMATİK 2
GN:29
ENF1170 TEMEL BİLG.
BİL. GN:36
MAT1320 LİNEER CEBİR
GN:3
ENF1170 TEMEL BİLG.
BİL. GN:37
HRT1072 MATEMATİK 2
GN:11
HRT1042 İSTATİSTİK
GN:11
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK DÜZENLEMESİ
GN:23
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK
DÜZENLEMESİ
GN:22
HRT4352
DEFORMASYON ÖLÇ.
GN:21
ENF1170 TEMEL BİLG.
BİL. GN:37
382
89
13047055
YASEMİN ÇOMAK
383
90
12047004
ONUR TÜYSÜZ
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK DÜZENLEMESİ
GN:12
FİZ1002 FİZİK 2 GN:29
384
91
14046109
NURSİNEM
HANDAN SAHAN
MAT1320 LİNEER CEBİR
GN:14
MDB1052 İNG. 2 GN:13
385
92
14046032
BANU DURKUT
386
93
14046006
ZEYNEP SOGUR
MAT1320 LİNEER CEBİR
GN:14
MAT1320 LİNEER CEBİR
GN:14
387
94
12047050
MUHAMMED
KARATAŞ
HRT4252 GÖR. ANAL.
GN:21
388
95
14046017
AYSEL SADAK
MAT1320 LİNEER CEBİR
GN:14
HRT4462 CBS
PROG. GN:21
389
96
14046074
RUMEYSA
TOZKOPARAN
MAT1320 LİNEER CEBİR
GN:14
391
97
13047042
ALEYNA AYDIN
FİZ1002 FİZİK 2 GN:32
392
98
11047043
CİHAT FİDANOĞLU HRT4122 GNSS VER.
DEĞ. GN:11
HRT4462 CBS
PROG. GN:11
393
99
13046601
ABDULSAMET
KUTUR
HRT4252 GÖR. ANA.
GN:11
HRT4462 CBS
PROG. GN:11
394
100
12046097
BARIŞ BİNGÖL
HRT4252 GÖR. ANA.
GN:11
HRT4462 CBS
PROG. GN:21
395
101
13046026
SİNAN BİRİNCİ
396
102
12047015
HAKAN UYSAL
397
103
14046069
TDB1032 TÜRKÇE
2 GN:50
398
104
13046050
FATİH
MUHAMMED
ÇETİNKAYA
FATİH SONGUR
HRT3932
HAR.MÜH.PROJE
YÖN.GN:11
HRT2322 ÖLÇME BİL. 3
GN:22
HRT2112 UYDU JEO.
GN:22
MAT2411 DİF. DENK.
GN:1
TDB1032 TÜRKÇE 2
GN:47
399
318
105
106
12047085
11047091
317
107
09046072
319
108
14046055
320
322
109
110
11047019
13047051
MEHMET
DAĞAŞAN
CEMRE BURKUT
KÜBRA YAVUZ
321
111
09046025
SEMİH BAŞARAN
323
112
13047037
ALPER YILDIRIM
ENF1170 TEM.BİLG.BİL.
GN:35
VAHİDE ERÜNALİ
MAT1072 MATEMATİK 2
GN:22
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK DÜZENLEMESİ
GN:12
324
113
12046034
BERKAY KOÇAR
SELİN
ÇAKALOĞLU
ERDAL CEM
ÖZDEMİR
MAT1072 MATEMATİK 2
GN:19
FİZ1002 FİZİK 2 GN:56
HRT3812
FOTOGRAMETRİ GN:12
MDB3032 İŞ
HAY.İÇİN İNG.
GN:41
ENF1170 TEM.BİLG.BİL.
GN:34
HRT3232 CBS 2 GN:13
MAT1072 MATEMATİK 2
GN:19
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK DÜZENLEMESİ
GN:23
HRT3232 CBS 2 GN:23
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK
DÜZENLEMESİ
GN:22
325
114
12046079
AHMET SAKA
326
115
14046018
329
116
11047002
ABDULLAH
YILDIRIM
SEYİTHAN AYAV
330
117
12046002
FIRAT EBİNÇ
331
118
12046017
VEYSEL DEMİR
332
119
13046707
BARIŞ PALA
333
120
13047083
M.EMİN ASLAN
334
121
14046011
ADNAN ONAL
335
122
09047007
ORHAN GÜNDÜZ
336
123
14046062
UĞUR ÇETİN
KASAF
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK DÜZENLEMESİ
GN:12
ENF1170 TEM.BİLG.BİL.
GN:34
HRT4352 DEF.ÖLÇM.
GN:21
HRT4542 İMAR UYG.
GN:12
HRT3512 KIRSAL
TOPRAK DÜZENLEMESİ
GN:13
HRT1042 İSTATİSTİK
GN:14
HRT1312 ÖLÇME BİL.1
GN:11
ENF1170 TEM. BİLG. BİL.
GN:36
HRT1012 MÜH. HESAP.
GN:13
FİZ1002 FİZİK 2 GN:29
HRT2432
TOP.HAR.ÜRET. GN:12
HRT3932
HAR.MÜH.PROJE YÖN.
GN:11
HRT2022 ARAZİ ÇAL. 1
GN:11
HRT2322 ÖLÇME BİL. 3
GN:11
HRT4252 GÖR.ANALİZİ
GN:11
HRT1042 İSTATİSTİK
GN:14
MDB1052 İNGİLİZCE 2
GN:15
HRT2112 UYDU
JEO.GN:21
HRT3232 CBS 2 GN:23
ENF1170 TEM. BİLG. BİL.
GN:36
338
124
13047088
ZELİHA
DEVELİOĞLU
MAT1072 MATEMATİK 2
GN:21
HRT2112 UYDU
JEO.GN:22
ENF1170 TEM.
BİLG. BİL. GN:18
Download

bahar yarıyılı ders ekle işlemleri- 2.kısım