İNŞAAT FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ( I. ve II. ÖĞRETİM PLANI)
YAZ OKULU HAFTALIK DERS PROGRAMI
(2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı)
(26.06.2014 REVİZYON-2)
GÜN
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
SAAT
I.
SINIF
08.00-08.50
09.00-09.50
II. SINIF
III. SINIF
ENF1170 Temel
Bilgisayar Bilimleri
Selami Demir
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
ENF1170 Temel
Bilgisayar Bilimleri
Selami Demir
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
S
A
L
I
08.00-08.50
09.00-09.50
ENF1170 Temel
Bilgisayar Bilimleri
Selami Demir
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
CEV3342 Su Temini
Kanalizasyon Sist. Gr.1
F.İlter Türkdoğan, Kaan
Yetilmezsoy
13.00-13.50
14.00-14.50
CEV3322 Hava Kirliliği
Kontrolü Gr.1 (İng)
Arslan Saral, Selami
Demir
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
08.00-08.50
09.00-09.50
CEV3312 Biyolojik Temel
İşlemler Gr.1 Kaan
Yetilmezsoy
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
CEV1112 Çevre Müh.
Ekolojisi (İng) Gr.1
G.Kanat
16.00-16.50
CEV3322 Hava Kirliliği
Kontrolü Gr.1 (İng)
Arslan Saral, Selami
Demir
17.00-17.50
P
E
R
Ş
E
M
B
E
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
CEV1112 Çevre Müh.
Ekolojisi (İng) Gr.1
G.Kanat
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
CEV3342 Su Temini
Kanalizasyon Sist. Gr.1
F.İlter Türkdoğan, Kaan
Yetilmezsoy
CEV3342 Su Temini
Kanalizasyon Sist. Gr.1
F.İlter Türkdoğan, Kaan
Yetilmezsoy
17.00-17.50
08.00-08.50
09.00-09.50
C
U
M
A
10.00-10.50
11.00-11.50
CEV3312 Biyolojik
Temel İşlemler Gr.1
Kaan Yetilmezsoy
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
C
U
M
A
R
T
E
S
İ
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
Not: İlgili Bölüm Başkanlığınca ihtiyaç duyulması halinde saat aralıkları uzatılabilir.
(Form No: FR-379; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
IV. SINIF
Download

( I. ve II. ÖĞRETİM PLANI) YAZ OKULU HAFTALIK DERS PROGRAMI