İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ 2. ARASINAV PROGRAMI
İKTİSAT BÖLÜMÜ
2. Vize
H101
H102
İŞLETME BÖLÜMÜ
H103
H104
H201
H202
H203
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
H204
H302
N102
N106
B202
B205
B305
B501
10 Mayıs 2014 Cumartesi
08.00-08.50
09.00-09.50
Elektrik Müh.
10.00-10.50
Elektrik Müh.
11.00-11.50
Elektrik Müh.
12.00-12.50
İşletme Bilimine
Giriş (İşletme
Bölümü Grupları)
Toplumsal
Yapılar ve
Tarihsel
Dönüşümler
İşletme Bilimine Giriş (İktisat Bölümü Grupları)
İşletme Bilimine
Giriş (İşletme
Bölümü Grupları)
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
Anayasa Hukuku Gr3-4 Yrd. Doç. Dr. Reşat Saraoğlu
İktisadi
İktisadi
Planlama Gr.1 Planlama Gr.2
Kasım Eren
Kasım Eren
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
Eğitim
Fakültesi
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ, TÜRKÇE, İNGİLİZCE VB. SERVİS DERSLERİ İLE SERBEST SEÇİMLİK DERS SINAV BİLGİLERİ İÇİN İLGİLİ BÖLÜMLERDEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ 2. ARASINAV PROGRAMI
H101
H102
H103
H104
H201
H202
H203
H204
H302
N102
N106
B202
B205
B305
B501
08.00-08.50
09.00-09.50
MDB3032-İş
Hayatı İçin
İngilizce Gr-25
10.00-10.50
11.00-11.50
MDB3032-İş
Hayatı İçin
İngilizce Gr-9
Diplom.
Corresp. 33
Güncel
Sorunlara
Mesleki
Çözüm
İngilizce I Emel
Semineri Erim
Esen
Hısım
Mesleki
İngilizce I
Turhan
Erkmen
Teknoloji ve Ekonomi Gr.1-2 Tuna Dinç
12.00-12.50
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Genel Muhasebe II Sadiye Oktay (tüm gruplar)
13.00-13.50
14.00-14.50
Politics and
Cinema- Aslı
Daldal
Finansal
Ekonomi
Ensar Yılmaz
Maliyet
Muhasebesi
Sadiye Oktay
Toplumsal
Yapılar ve
Tarihsel
Dönüşümler
Gr.1
Finansal
Finansal
Mesleki Terminoloji Müge Akad Yönetim Emre Yönetim Emre
Akbaş
Akbaş
Toplumsal
Yapılar ve
Tarihsel
Dönüşümler
Gr.3
Milliyetçilik ve
Azınlıklar 46
15.00-15.50
16.00-16.50
İş Hayatı İçin İş Hayatı İçin
İngilizce Gr.43 İngilizce Gr.44
Sanat ve
Siyaset 47
17.00-17.50
ITB Women in
Social
Transformation
Gr-1 Stanay N.
Doğan
International
Rel. II 131
18.00-18.50
Temel Bilgisayar Bilimleri Murat
Donduran
Kenan Aydın
19.00-19.50
20.00-20.50
Temel Bilgisayar Bilimleri Murat
Donduran
10. SINIF)
MATEMATİKCİHAN TELLİ
İleri İngilizce II
Gr-115
İleri İngilizce II
Gr-116
21.00-21.50
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ, TÜRKÇE, İNGİLİZCE VB. SERVİS DERSLERİ İLE SERBEST SEÇİMLİK DERS SINAV BİLGİLERİ İÇİN İLGİLİ BÖLÜMLERDEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.
DİL ANLATIMIBATU
GÜNDOĞAN
(12. SINIF)
Eğitim
Fakültesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ 2. ARASINAV PROGRAMI
H101
H102
H103
H104
H201
H202
H203
H204
H302
N102
N106
B202
B205
Mali Tablolar
Analizi Emre
Akbaş
Mali Tablolar
Analizi Emre
Akbaş
B305
B501
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
TR Dış Politikası II 103
Hizmet Ekonomisi Melike Bildirici
Political Theory
II Gr-1
11.00-11.50
13 Mayıs 2014 Salı
12.00-12.50
Girişimcilik
Pınar
Büyükbalcı
ATA1012
Atatürk İlk. ve
Ink. Tar.II
Gr.11 Ok.
Neslihan Erkan
Türkiye Top. Yapısı Gr.4 127
Genel
Muhasebe I
Emre Akbas
Türkiye
Siyasetinde
Güncel Konular41
13.00-13.50
Doğrudan
Pazarlama
14.00-14.50
Makro İktisat Ensar Yılmaz
Makro İktisat Ercan Eren
Public Finance
Maliyet Muhasebesi Arzu
Özsözgün
15.00-15.50
16.00-16.50
Tarım Ekonomisi Müge Akad
Administrative Structure of
Turkey- 82
17.00-17.50
Introduction to International Relations (115)Burak Ülman
Is Hukuku
Resat
Saraoglu
Tarım
Ekonomisi
Müge Akad
Tarım
Ekonomisi
Müge Akad
Is Hukuku
Resat
Saraoglu
Is Hukuku
Resat
Saraoglu
Tarihsel
Açıdan Ort.da
Azınlıklar-Esra
Danacıoğlu
DİL ANLATIMPINAR ALKAN
18.00-18.50
Kenan Aydın
19.00-19.50
20.00-20.50
Eğitim
Fakültesi
İleri İngilizce II
Gr-118
İleri İngilizce II
Gr-117
İleri İngilizce II
Gr-115
21.00-21.50
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ, TÜRKÇE, İNGİLİZCE VB. SERVİS DERSLERİ İLE SERBEST SEÇİMLİK DERS SINAV BİLGİLERİ İÇİN İLGİLİ BÖLÜMLERDEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ 2. ARASINAV PROGRAMI
H101
H102
H103
H104
H201
H202
H203
H204
H302
N102
N106
B202
B205
B305
B501
08.00-08.50
ITB2040 Ekonomi
Politikaları ve
Uygulamaları
Didem Gürses
Üniversite Seçimlik
09.00-09.50
Örgütsel Davranış
10.00-10.50
Yöneylem Ar. I
Ceren ERDİN
Yöneylem Ar. II
Ceren ERDİN
Medya ve
Politika 49
11.00-11.50
14 Mayıs 2014 Çarşamba
12.00-12.50
Türk İdare
Tarihi Sait
Öztürk
İktisada Giriş II
Senem
Çakmak Gr. 2
İktisada Giriş
Fazıl Kayıkçı
gr. 5
İktisada Giriş II İktisada Giriş II
Gr.8 Senem
Gr.8 Senem
Çakmak
Çakmak
Ekonometri
13.00-13.50
Ekonometri II Gr.1-3 Hasan
Karaduman
Ekonometri II HasanEkonometr Siyasi Tarih II
Gr.2 Hüseyin i II Gr.1-3 Hasan Prof. Dr. Esra
KaradumanKara D. Tamur 64
Taştan
duman
14.00-14.50
Bankacılık ve
Finansal
Kuramlar
Asuman Oktayer
Political Theory
II Gr-2
İktisada Giriş II İktisada Giriş II
Gr.2 Senem
Gr.1 Asuman
Çakmak
Oktayer
SBU1612
Anayasa
Hukuku Gr. 2
(İng. ) 25
Ekonometri II
Gr.2 Hüseyin
Taştan
Ekonometri II
Gr.1-3 Hasan
Karaduman
ATA1012
Atatürk İlk. ve
İktisada Giriş II
Ink. Tar.II
Gr.4 Seçkin
Gr.10 Ok. Dr.
Sunal
Mehmet
Beşikçi
Derivative
Markets
Ekonometri II
Gr.1-3 Hasan
Karaduman
Türkçe 2
(2013) Gr-41
Ok.Fethi Murat
Doğan
Ekonometri II
Gr.2 Hüseyin
Taştan
Marka
Yönetimi Ebru
Enginkaya
İktisada Giriş II
Gr.3 Seçkin
Sunal
TDB1012
Türkçe 2 Gr.7
Ok.Fethi
Doğan (2012
ve Öncesi)
Comparratşve Politics 113
HRM Yasemin Bal
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
TDB1032 Türkçe
II Gr.39
Ok.F.Murat
Doğan (2013
Öğr.)
18.00-18.50
İşletme Bölümü
İşletme Hukuku
Dersi
American
Foreign Policy45 Burak
Ülman
War and
Conflict- 35
Anayasa Hukuku Gr. 1 124
Toplumsal
Yapı ve
Tarihsel
Dönüşümler Gr13 Mahmut
Erbay
TARİH- UĞUR
İ. AYGÜN
Eğitim
Felsefesi
Eğitim
Fakültesi
BALKARMehmet
Hacısalihoğlu
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ, TÜRKÇE, İNGİLİZCE VB. SERVİS DERSLERİ İLE SERBEST SEÇİMLİK DERS SINAV BİLGİLERİ İÇİN İLGİLİ BÖLÜMLERDEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ 2. ARASINAV PROGRAMI
H101
H102
H103
H104
H201
İleri İngilizce II
Gr-38
İleri İngilizce II
Gr-39
İleri İngilizce II
Gr-40
H202
H203
H204
H302
N102
N106
İleri İngilizce II
Gr-41
İleri İngilizce II
Gr-42
B202
B205
B305
B501
08.00-08.50
09.00-09.50
Türkçe II Gr.38
10.00-10.50
Vocational
English I
Aslı Daldal
SPA Salih
Durer
11.00-11.50
15 Mayıs 2014 Perşembe
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
Türkiye
Siyaseti II- 113
Ticaret Hukuku Sema Aydın
TDB1032
Temel
MDB3032-İş Türkçe II Gr.37
Bilgisayar
Hayatı İçin
Ok.Cemile
Bilimleri (JSH)
İngilizce Gr-11
İnan (2013
Mehmet Salih
Öğr.)
Koç Gr-5 65
Ticaret Hukuku Sema Aydın
Türkiye İktisat Tarihi Gr.3 Sait
Öztürk
Türkiye İktisat Tarihi Canay
Şahin Gr.1 - Gr.4
MDB3032-İş
Hayatı İçin
İngilizce Gr-10
Üretim
Yönetim Öğr.
Grv. Mesut
Yılmaz
15.00-15.50
İleri İngilizce II
Gr-43
İŞletme
Matematiği
Ayşe
Demirhan
Uluslararası
Örgütler 36
Ticaret Hukuku Sema Aydın
Üretim
Yönetim Öğr.
Grv. Mesut
Yılmaz
İktisadi Sistemler Gr.1 - 2
Gülsün Yay
İktisadi Sistemler Gr.1 - 2 Gülsün Yay
16.00-16.50
MATEMATİKMURAT
SERDAR
KURT
17.00-17.50
Siyasi Tarih II
Mehmet
Hacısalihoğlu
18.00-18.50
Ulaştırma
Ekonomisi Murat
Donduran
Osmanlı
Devletinin
Toplumsal
Yapısı Gr-8
Fatma Tunç
Yaşar
Eğitim
Fakültesi
19.00-19.50
Yonca Gürol
Turhan
ERKMEN
20.00-20.50
21.00-21.50
İŞletme
Matematiği
Fatma Aydın
Akgün
Yonca Gürol
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ, TÜRKÇE, İNGİLİZCE VB. SERVİS DERSLERİ İLE SERBEST SEÇİMLİK DERS SINAV BİLGİLERİ İÇİN İLGİLİ BÖLÜMLERDEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ 2. ARASINAV PROGRAMI
H101
H102
H103
İleri İngilizce II
Gr-34
İleri İngilizce II
Gr-35
H104
H201
H202
H203
H204
H302
N102
N106
B202
B205
B305
B501
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Sosyal Bilimlerde İstatistik
Uygulamaları- 66
Statistics
Murat Karagöz
Milliyetçilik
Kuramları 21
Mesleki İngilizce I Gr.1-2-3
Müge Akad
Mesleki İngilizce I Gr.1-2-3
Müge Akad
11.00-11.50
MDB3032-İş
MDB3032-İş
Hayatı İçin
Hayatı İçin
İngilizce Gr-12 İngilizce Gr-13
12.00-12.50
16 Mayıs 2014 Cuma
İstatistik 2 Esra Öztaman
MDB3032-İş
Hayatı İçin
İngilizce Gr114
Türkiye Ekonomisi Gr. 3 Gr. 4
Feride Gönel
13.00-13.50
14.00-14.50
İleri İngilizce II
Gr-44
İleri İngilizce II
Gr-45
İleri İngilizce II
Gr-46
İleri İngilizce II
Gr-47
Current Issues in IR120
İleri İngilizce II
Gr-48
15.00-15.50
İşbirliği
TDB1032 Türkçe
Ekonomisi ve II Gr.40 Z.Çelen
Yönetimi Murat Boztiki (2013
Öğr.)
Donduran
16.00-16.50
17.00-17.50
BALKARMehmet
18.00-18.50
Türk Vergi Sistemi Sema Aydın
Ekonomi Politikaları Gr.1 Emel Yurt
Hacısalihoğlu
9. SINIF
MATEMATİKHAZAL ÇAKMAK
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Gr.1-2-3 Ahu Karasulu
New Pers. ın
Turkish
Foreign Policy
26
Ekonomi Politikaları Gr.2
Melike Bildirici
Devletler Hukuku II 122
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ, TÜRKÇE, İNGİLİZCE VB. SERVİS DERSLERİ İLE SERBEST SEÇİMLİK DERS SINAV BİLGİLERİ İÇİN İLGİLİ BÖLÜMLERDEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.
Eğitim
Fakültesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ 2. ARASINAV PROGRAMI
H101
H102
H103
H104
H201
H202
H203
H204
H302
N102
N106
B202
B205
B305
B501
08.00-08.50
09.00-09.50
Elektrik Müh.
10.00-10.50
Elektrik Müh.
11.00-11.50
Elektrik Müh.
Toplumsal
Yapılar ve
Tarihsel
Dönüşümler
İktisatçılar için Matematik II Gr.1-2-3-4 Fazıl
Kayıkçı
17 Mayıs 2014 Cumartesi
12.00-12.50
13.00-13.50
Uluslararası
İktisat II Gr.4
Kasım Eren
Uluslararası
İktisat II Gr.3
Tuna Dinç
Uluslararası
İktisat II Gr.4
Kasım Eren
Uluslararası
İktisat II Gr.3
Tuna Dinç
İktisatçılar için
Matematik II Gr.12-3-4 Fazıl
Kayıkçı
İktisatçılar için
Matematik II
Fazıl Kayıkçı
Uluslararası İktisat II Gr.1-2 Zeynep Kaplan
14.00-14.50
15.00-15.50
İstatistik II Gr.1
Hasan
Karaduman
İstatistik II Gr.2 Tuna Dinç
İstatistik II Gr.1
Hasan
Karaduman
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
Eğitim
Fakültesi
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ, TÜRKÇE, İNGİLİZCE VB. SERVİS DERSLERİ İLE SERBEST SEÇİMLİK DERS SINAV BİLGİLERİ İÇİN İLGİLİ BÖLÜMLERDEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.
Download

2. Vize 10 M ayıs 2014 Cu m artesi