İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
MDB1031 İleri
İngilizce I
Gr.3637-38-39-40
ISL1171 Genel
Muhasebe I Gr.2
Arzu Özsözgün
H202
IKT4401 Gelişme
Ekonomisi Gr.1
Feride Gönel H201
IKT2242 General
Economic History
Gr.3 Canay Şahin
B501
11.00-11.50
12.00-12.50
PAZARTESİ
13.00-13.50
14.00-14.50
IKT3581 Türev
Piyasalar Gr.1
Asuman. Oktayer
H204
ISL1171 Genel
MDB1031 İleri
Muhasebe I (ing.)
İngilizce I Gr.41-42Gr.3 Arzu Özsözgün
43-44
H202
IKT3541 Economics
of EU Gr.1 Zeynep
Kaplan N106
15.00-15.50
16.00-16.50
IKT2242 General
Economic History
Gr.4 Canay Şahin
H203
17.00-17.50
IKT4401 Gelişme
Ekonomisi Gr.2
Feride Gönel H201
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
IKT1121 Sosyoloji
Gr.2 Ahu Karasulu
H202
IKT3581 Türev
Piyasalar Gr.2
Asuman Oktayer
H204
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
ISL2851 Borçlar
Hukuku Gr.2 Sema
Aydın H203
11.00-11.50
IKT3562 Türk İdare
IKT2271 Public
Tarihi Gr.1 Sait
Economics Gr.3 Ozge
Öztürk H302
Kama B205
ISL2132 Maliyet
Muhasebesi Gr.1
H.Emre Akbaş B305
IKT3311
International
Economics I Gr.3
Zeynep Kaplan
B501
ISL2211 Mali
Tablolar Analizi Gr.1
Salih Durer H204
12.00-12.50
SALI
13.00-13.50
14.00-14.50
ISL1182 Genel
Muhasebe II Gr.1
H.Emre Akbaş
B305
IKT1121 Sociology
Gr.3 Ahu H.
Karasulu B501
MDB1031 İleri
İngilizce I Gr.104105-106-107
ISL1182 Genel
Muhasebe II Gr.2
H.Emre Akbaş
B305
IKT2522 Industrial
Economics Gr.1
Yasemin Asu Çırpıcı
H102
IKT2271 Public
Economics Gr.4 Ozge
Kama B202
IKT2201
Microeconomics
Murat Donduran
Gr.3 H302
IKT4531 Applied
Econometrics Gr.1
Hasan A.
Karaduman N102
IKT3321 Para
Teorisi Gr.1 Gülsün
Yay H204
ENF1170 Temel
Bilgisayar Bilimleri
Gr.30 Özlem Bayram
Akbay
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
IKT2201
Microeconomics
Gr.2 SeçkinSunal
H201
IKT2522 Industrial
Economics Gr.1
Yasemin Asu Çırpıcı
H202
IKT3562 Türk İdare
Tarihi Gr.2 Sait
Öztürk H302
IKT3521 İktisat ve
Sanat Gr.1 Zeliha
Burtek B202
IKT3531 Oyun
Teorisi Gr.1 Ensar
Yılmaz H203
IKT3321 Para
Teorisi Gr.2 Gülsün
Yay H204
IKT3311
International
Economics I Gr.4
Zeynep Kaplan B501
IKT3351 Türkiye
İktisat Tarihi Gr.3
Sait Öztürk H302
ISL2132 Maliyet
Muhasebesi Gr.3
H.Emre Akbaş B305
IKT3351 Economic
History of Turkey
Gr.2 Canay Sahin
H203
18.00-18.50
ENF1170 Temel
Bilgisayar Bilimleri
Gr.32 Ahmet Serbes
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
ISL1711 Hukukun
Genel Kavramları
Gr.4 Reşat Saraoğlu
H201
IKT2201
Mikroiktisat Gr.4
Murat Donduran
H302
IKT2511 Kent
Ekonomisi Gr.1 Ahu A.
Karasulu H204
IKT4531 Applied
Econometrics Gr.2
Hasan A.
Karaduman N102
ISL4251 Yönetim
Muhasebesi Gr.1
Salih Durer H202
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
IKT1111
Mathematics for
Economists I Gr.1
Yasemin Asu Çırpıcı
B202
ISL2851 Borçlar
Hukuku Gr.4
Gökmen Gündoğdu
H102
IKT3351 Economic
History of Turkey
Gr.1 Canay Şahin
H103
ATA1031 Atatürk
İlk. ve İnk. Tar. I
Gr.11 Eray Yılmaz
N102
IKT4411 İktisadi
IKT3522 Çalışma
IKT2271 Kamu
Düşünce Tarihi Gr.1
Ekonomisi Gr.1
Ekonomisi Gr.1
Ercan Eren H201 Melike Bildirici B305 Meral Uzunöz H202
12.00-12.50
ÇARŞAMBA
13.00-13.50
14.00-14.50
IKT1121 Sosyoloji
Gr.1 Ahu H.
Karasulu H201
IKT2242 Genel
IktisatTarihi Gr.1
Sait Öztürk H302
IKT2201
Microeconomics Gr.1
Seçkin Sunal B202
IKT2242 Genel
IktisatTarihi Gr.5
Sait Öztürk H104
IKT2242 Genel
İktisat Tarihi Gr.2
Nevin Coşar H302
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
ISL1171 Genel
Muhasebe I Gr.4
Arzu Özsözgün H202
TDB1031 Türkçe I
Gr.43 Serpil Baytaş
H102
IKT1111 İktisatçılar
IKT1101
İçin Matematik I Gr
Introduction to
2 Yasemin Asu
Economics I Gr.4
Çırpıcı B305
Senem Çakmak B501
IKT2231 Iktisatta
Arastirma
Yontemleri Gr.1 Ahu
H. Karasulu N106
IKT2271 Kamu
IKT4411 İktisadi
Ekonomisi Gr.2
Düşünce Tarihi Gr.2
Meral Uzunöz H204
Ercan Eren H201
ISL2851 Borçlar
Hukuku Gr.3 Sema
Aydın H203
18.00-18.50
19.00-19.50
IKT2231 Iktisatta
Arastirma
Yontemleri Gr.2 Ahu
H. Karasulu H201
20.00-20.50
21.00-21.50
ISL2851 Borçlar
Hukuku Gr.4
Gökmen Gündoğdu
H203
IKT3571 Sosyal
Tarih Gr.1 Nevin
Coşar H302
IKT3522 Çalışma
Ekonomisi Gr.2
Melike Bildirici H202
IKT4551 18.YY
Osm.İmp.’da
Ekonomi ve Toplum
Gr.1 Canay Şahin
B205
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
IKT1101
Introduction to
Economics I Gr.1
Asuman Oktayer
B202
TDB1031 Türkçe I
Gr.42 F.Murat
Doğan B205
12.00-12.50
PERŞEMBE
13.00-13.50
TDB1031 Türkçe I
Gr.41 F.Murat
Doğan H103
IKT3301
Econometrics I Gr.3
Hasan A.Karaduman
B202
IKT2211 Statistics I
Gr.3 Tuna Dinç B205
14.00-14.50
IKT4542 Finansal
Kriz Kuramlari Gr.1
Senem Çakmak H203
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
IKT1111
Mathematics for
Economists I Gr.3
Yasemin Asu Çırpıcı
H202
IKT2211 Statistics I
Gr.4 Tuna Dinç B501
IKT3541 AB
Ekonomisi Gr.2
Kasım Eren H201
IKT3301 Ekonometri
I Gr.2 Hüseyin
Taştan H204
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
IKT3311
Uluslararası İkt. I
Gr.2 Kasım Eren
H202
IKT4542 Finansal
Kriz Kuramları Gr. 2
Senem Çakmak
H203
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
IKT1101
Introduction to
Economics I Gr.3
Seçkin Sunal B202
ISL1711 Hukukun
Temel Kavramları
Gr.2 Reşat Saraoğlu
B501
SBU4221 Sosyal
Ekonomi ve Sosyal
Politika Gr.1 Ali
Rıza Büyükuslu
H204
IKT3552
Enformasyon Iktisadi
Gr.1 Fazıl Kayıkçı
B305
12.00-12.50
CUMA
13.00-13.50
14.00-14.50
ISL1711
Introduction to Law
Gr.3 Ozan Erözden
H202
ATA1031 Atatürk
İlk. ve İnk. Tar. I
Gr.9 Eray Yılmaz
N102
IKT1101 İktisada
Giriş I Gr.1 Fazıl
Kayıkçı B305
ENF1170 Temel
Bilgisayar Bilimleri
Gr.31 Özlem Bayram
Akbay
ISL2211 Mali
Tablolar Analizi Gr.2
Sadiye Oktay H203
15.00-15.50
ATA1031 Atatürk
İlk. ve İnk. Tar. I
Gr.10 Eray Yılmaz
N102
16.00-16.50
17.00-17.50
IKT1101
Introduction to
Economics I Gr.2
Seçkin Sunal B501
IKT2211 İstatistik I
Gr.1 Hasan
A.Karaduman B202
ATA1031 Atatürk
İlk. ve İnk. Tar. I
Gr.12 Eray Yılmaz
N102
ISL2211 Mali
Tablolar Analizi Gr.3
Sadiye Oktay H203
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
IKT3552
IKT3301
ISL2211 Mali
Enformasyon İktisadı Econometrics I Gr.4
Tablolar Analizi Gr.4
Gr.2 Fazıl Kayıkçı Hasan A.Karaduman
Sadiye Oktay H203
H104
H201
IKT3311
Uluslararası İktisat
Gr.1 Tuna Dinç
B205
Download

DERS_PROGRAMI_IKTISAT_BOLUMU