EHM2831 EMFT Gr.1 A.K. B20
EHM 3811 Microwave 1 Lab. Gr.1 F.G.
EHM3802 Mikroişlemci Sistemleri S.K.
B23
EHM 2801 Lojik Devre Temelleri Gr.2
T.U. B22
EHM 3811 Mikrodalga 1 Lab. Gr.2 N.T.T.
EHM3802 Mikroişlemci Sist. S.K. B23
EHM 2801 Lojik Devre Tem. Lab. Gr.1
T.U.
EHM 3811 Microwave 1 Lab. Gr.3 S.D.
EHM 1802 Elektrik Devre Temelleri U.E.A. B19
EHM2831 EMFT Gr.1 A.K. B20
EHM2831 EMFT Gr.2 H.T. B22
EHM2811 Devre ve Sist. Analizi
Gr.1 U.E.A. B22
EHM2821 Müh.
Matematiği Gr.2
S.D. B23
EHM2831 EMAT
Gr.3 B25
Çarşamba
09.00
14.00
15.00
16.00
17.00
09.00
FIZ1001 Fizik 1 Gr. 17 B20, Gr.18 B21
EHM2811 Devre ve Sist. Analizi Gr.2 U.E.A. B22
EHM2802 Temel
Elektronik
Türkçe 1 Gr.12 B20 Devreleri M.N.K.
EHM 1801 EHM
EHM1812
EHM1811
B22
Giriş Gr.1 B.E. Semiconductor Algorithms & Prog. EHM2811 Devre ve Sist. Analizi
EHM2821 Mühendislik Matematiği
B23
Physics T.K. B25
Gr.1 N.Y. B19
Lab. Gr.2 U.E.A.
Gr.1 H.T. B22
EHM2811 Devre ve Sist. Analizi
Lab. Gr.1 U.E.A.
MAT1071 Matematik 1 Gr.5 B20, Gr.6 B21
Perşembe
EHM 1802 Elektrik Devre Tem. Lab. U.E.A.
12.00
13.00
FIZ1001 Fizik 1 Gr. 17 B20, Gr.18 B21
14.00
EHM2711 Hab.
Sist. Tar. A.K.
B151
14.00
15.00
16.00
17.00
Cuma
EHM 3711 Mes. İng.2 EHM 3711 Mes. İng.2
Gr.1 N.Y. B24
Gr.2 B25
EHM 3811 Mikrodalga
1 Gr.2 N.T.T. B23
EHM 3811
Microwave 1 Gr.1
F.G. B24
MDB 1031 İleri İngilizce 1 Gr.51 B19, Gr.52 B20, Gr.53
B21, Gr.54 B22, Gr.55 B23, Gr.56 B24
EHM2831 EMAT Gr.3 B25
EHM4640 Microwave
Electronics N.T.T. B23
EHM4020 Endüstriyel
Elektronik Gr.1 L.Ö.
B156
EHM3821 Comm.1
Gr.3 T.G. B24
EHM 4720 Antenler ve Prop. A.S.T. B154
EHM3721 Proje Yönetimi T.Y. B23
EHM 3811 Microwave 1 Gr.3 S.D. B21
EHM4690 Görüntü İşleme B.B. B155
EHM1811
Algoritmalar ve
Prog. Gr.2 N.Y. B19
EHM3611 Devre
Sentezi H.S. B154
EHM3801
Elektronik Dev. ı
Gr.2 M.N.K.B156
EHM3801 Electronic
Circ. I Gr.4 R.A.V.
BB06
15.00
16.00
17.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
10.00
11.00
EHM3801 Electronic Circ. I Lab. Gr.4 R.A.V.
EHM3801 Elektronik Dev. I Lab. Gr.2 M.N.K.
EHM2802 Temel Elektronik Devreleri Lab. M.N.K.
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
EHM3801 Electronic Circ. I Lab. Gr.3 T.K.
GÜNLER
09.00
EHM3601 İleri
Elektronik Uyg.
M.N.K. B156
12.00
13.00
EHM 4090
Mikrodenetleyiciler H.S.
B23
EHM4740 Computer
Aided Signal and Image
Processing A.B. CAD
LAB
EHM4580 Har. Hüc.
Hab. Sist.1 A.K. B24
14.00
15.00
16.00
17.00
09.00
EHM4750 Optik
Hab.Sist. Ö.Ü. B154
EHM3801 Elektronik Dev. I Lab. Gr.1 N.K.
EHM 1801 EHM Giriş Gr.2 N.K.
B20
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
09.00
EHM4020 Endüstriyel Elektronik Gr.2 L.Ö. B156
EHM 3621 Sayısal Elektromagnetik H.T.
B25
ATA1032 Ata. Ilk. Ve Ink. Tarihi 1 Gr.19
B20
16.00
17.00
10.00
11.00
12.00
13.00
EHM3821 Comm.1
Gr.2 A.S. B25
EHM3821 Comm.1 Lab. Gr.2 A.S.
EHM3641 Digital
EHM 2832 EMDT
MDB2051 İng. Okuma ve Kon.
Signal Processing EHM 3621 Sayısal EM
T.Ş. B153
H.T. B25
Gr.35 B19, Gr.36 B20, Gr.37 B21,
L.D.A. B155
Gr.38 B22, Gr.39 B23, Gr.40 B24
EHM2821
EHM2821 Müh.Mat. Gr.1 H.T. B22 Müh.Mat. Gr.3
EHM3801 Elektronik EHM3801 Electronic
B25
Dev. I Gr.1 N.K. B154 Circ. I Gr.3 T.K. B155
15.00
09.00
EHM3821 Comm.1 Lab. Gr.3 T.G.
EHM2831 EMFT Gr.2 H.T. B22
10.00
11.00
EHM3821 Hab.1 Gr.1
H.İ. B24
EHM3821 Hab.1 Lab. Gr.1 H.İ.
MAT1071 Matematik 1 Gr.5 B20, Gr.6 B21
15.00
16.00
17.00
10.00
11.00
12.00
13.00
EHM4040 Mikroişlemcili Sist. Tasarımı S.K. B23
EHM 2801 Lojik Devre Tem. Lab. Gr.2 T.U.
SAAT
Pazartesi
EHM 1811 Algorithms & Prog. Gr.1 N.Y. B19
EHM 1811 Algoritmalar ve Prog. Gr.2 N.Y. B19
4. YIL
EHM 2801 Lojik Devre Temelleri Gr.1
T.U. B22
Salı
MAT1320 Lineer Cebir Gr.5 B20, Gr.6 B21
EHM2821 Mühendislik
Matematiği Gr.3 B25
Çarşamba
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
1. YIL
Perşembe
Pazartesi
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
EHM4110 Programlanabilir Lojik Dev.Tas. B.E.
B21
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
Cuma
SAAT
Salı
GÜNLER
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
BOLOGNA
2. YIL
3. YIL
Download

3. YIL 4. YIL 2014-2015 EĞİTİM