1 YY
1 YY
1 YY
1 YY
1 YY
1 YY
1 YY
1 YY
Kodu
FIZ1001
HRT1011
INS1911
KIM1170
MAT1071
MAT1320
MDB1051
TDB1031
YTÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2013
Adı
Tipi
Fizik 1
Temel Bilimler
Harita Mühendisliğine Giriş
Meslek Dersi
Teknik Resim Ve Tasarı Geometri
Meslek Dersi
Genel Kimya
Temel Bilimler
Matematik 1
Temel Bilimler
Lineer Cebir
Temel Bilimler
İngilizce I
Diğer
Türkçe 1
Diğer
T
3
2
2
3
3
2
3
2
U
0
0
2
0
2
0
0
0
L
2
0
0
2
0
0
0
0
K
4
2
3
4
4
2
3
0
E
5
2
4
5
6
3
3
2
Önkoşulu
-
22
2 YY
2 YY
2 YY
2 YY
2 YY
2 YY
2 YY
2 YY
ENF1170
FIZ1002
HRT1042
HRT1112
HRT1312
MAT1072
MDB1052
TDB1032
Temel Bilgisayar Bilimleri
Fizik 2
İstatistik
Mühendislik Hesaplamaları
Ölçme Bilgisi 1
Matematik 2
İngilizce II
Türkçe 2
Diğer
Temel Bilimler
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Temel Bilimler
Diğer
Diğer
2
3
2
2
3
3
3
2
2
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
4
2
2
3
4
3
0
4
5
3
3
4
6
3
2
-
21
3. YY
3. YY
3. YY
3. YY
3. YY
3. YY
3. YY
3. YY
3. YY SEÇMELİ 1 - 1
3. YY SEÇMELİ 1 - 1
3. YY SEÇMELİ 1 - 1
3. YY SEÇMELİ 1 - 1
ATA1031
HRT2111
HRT2121
HRT2331
HRT2341
HRT2411
MAT2411
HRT2911
HRT2921
HRT2931
MDB2051
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Geometrik Jeodezi
Hata Kuramı Ve Parametre Kestirimi
Ölçme Bilgisi 2
Ölçme Uygulaması
Kartografya 1
Diferansiyel Denklemler
Seçmeli 1 - 1
Mesleki İngilizce 1
Mesleki Terminoloji 1
Haritacılık Bilim Tarihi
İngilizce Okuma Ve Konuşma
Diğer
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Temel Bilimler
Seçmeli 1
Seçmeli 1
Seçmeli 1
Seçmeli 1
2
3
3
3
2
3
4
2
2
2
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
4
2
2
2
2
2
2
4
4
4
5
4
5
2
2
2
2
HRT1312
-
21
4. YY
4. YY
4. YY
4. YY
4. YY
4. YY
4. YY
4. YY
4. YY ALTTAKİLER
4. YY SEÇMELİ 2 - 1
4. YY SEÇMELİ 2 - 1
4. YY SEÇMELİ 2 - 1
4. YY SEÇMELİ 2 - 1
4. YY SEÇMELİ 2 - 1
ATA1032
HRT2002
HRT2022
HRT2112
HRT2122
HRT2212
HRT2322
HRT2432
HRT3912
HRT3922
HRT3932
HRT3934
MDB3032
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Mesleki Staj 1
Arazi Çalışması 1
Uydu Jeodezisi
Dengeleme Hesabı
Sayısal Görüntü İşleme
Ölçme Bilgisi 3
Topografik Harita Üretimi
Seçmeli 2 - 1
Mesleki İngilizce 2
Mesleki Terminoloji 2
Harita Mühendisliğinde Proje Yönetimi
Mesleki Standartlar Ve Organizasyonlar
İş Hayatı İçin İngilizce
Diğer
Staj Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Seçmeli 2
Seçmeli 2
Seçmeli 2
Seçmeli 2
Seçmeli 2
2
0
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
3
4
4
2
2
2
2
2
HRT2121
HRT2331
-
19
5. YY
5. YY
5. YY
5. YY
5. YY
5. YY ALTTAKİLER
5. YY MESLEKİ
5. YY MESLEKİ
5. YY MESLEKİ
5. YY ALTTAKİLER
5. YY MESLEKİ
5. YY MESLEKİ
5. YY ALTTAKİLER
5. YY SEÇMELİ 3 - 1
5. YY SEÇMELİ 3 - 1
HRT3181
HRT3211
HRT3331
HRT3421
HRT3541
HRT3241
HRT3251
HRT3261
MTM3501
MTM4501
ISL2612
ISL3621
Fiziksel Jeodezi
Fotogmetrinin Temelleri
Mühendislik Ölçmeleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri 1
Taşınmaz Hukuku Ve Kadastro
Mesleki Seçimlik 1 - 1
Web Tabanlı Gps Veri Analizi
Mekansal Veri Madenciliğine Giriş
Ölçme Sistemleri
Mesleki Seçimlik 2 - 1
Lineer Proglamlama Teorisi
Yöneylem Araştırması
Seçmeli 3 - 1
İşletme Bilimine Giriş
Üretim Yönetimi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Mesleki Seçimlik 1
Mesleki Seçimlik 1
Mesleki Seçimlik 1
Mesleki Seçimlik 2
Mesleki Seçimlik 2
Seçmeli 3
Seçmeli 3
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
HRT2322
-
21
GÜZ
5. YY SEÇMELİ 3 - 1
ISL4140
Hizmet Pazarlaması
Seçmeli 3
3 0 0 3 4
GÜZ
GÜZ
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
5. YY SEÇMELİ 3 - 1
5. YY SEÇMELİ 3 - 1
ISL4611
ISL4890
Örgütsel Etik
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Seçmeli 3
Seçmeli 3
3 0 0 3 4
3 0 0 3 4
6. YY
6. YY
6. YY
6. YY
6. YY
6. YY
6. YY ALTTAKİLER
6. YY MESLEKİ
HRT3002
HRT3052
HRT3232
HRT3422
HRT3512
HRT3812
HRT3132
Mesleki Staj 2
Arazi Çalışması 2
Coğrafi Bilgi Sistemleri 2
Kartografya 2
Kırsal Toprak Düzenlemesi
Fotogrametri
Mesleki Seçimlik 3 - 1
Jeodezik Ödevlerin Programlanması
Staj Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Mesleki Seçimlik 3
0
2
3
2
2
3
2
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
2
2
3
2
2
3
4
4
3
3
4
3
HRT3541
-
K
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
6. YY MESLEKİ
6. YY MESLEKİ
6. YY ALTTAKİLER
6. YY MESLEKİ
6. YY MESLEKİ
6. YY MESLEKİ
6. YY MESLEKİ
6. YY MESLEKİ
6. YY MESLEKİ
HRT3242
HRT3332
MAT4511
MAT4521
MTM2582
MTM3612
MTM4542
MTM4652
Görüntü İşleme Algoritmalarının
Navigasyon Ve Kinematik Konumlama
Mesleki Seçimlik 4 - 1
Dönüşümler Ve Geometriler
Yüzeyler Teorisi
Sonlu Elemanlar Yönetimine Giriş
Zaman Serileri Analizi
Görsel Programlama
Bilgisayar Grafikleri Ve Çoklu Ortam
Mesleki Seçimlik 3
Mesleki Seçimlik 3
Mesleki Seçimlik 4
Mesleki Seçimlik 4
Mesleki Seçimlik 4
Mesleki Seçimlik 4
Mesleki Seçimlik 4
Mesleki Seçimlik 4
2
2
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
- 6
6
6
6
6
6
7. YY
7. YY
7. YY
7. YY ALTTAKİLER
7. YY MESLEKİ
7. YY MESLEKİ
7. YY MESLEKİ
7. YY ALTTAKİLER
7. YY MESLEKİ
7. YY MESLEKİ
7. YY MESLEKİ
7. YY ALTTAKİLER
7. YY MESLEKİ
7. YY MESLEKİ
7. YY MESLEKİ
7. YY ALTTAKİLER
7. YY MESLEKİ
7. YY MESLEKİ
7. YY MESLEKİ
7. YY ALTTAKİLER
7. YY MESLEKİ
7. YY MESLEKİ
7. YY MESLEKİ
HRT4221
HRT4341
HRT4521
HRT4151
HRT4361
HRT4441
HRT4271
HRT4371
HRT4531
HRT4281
HRT4451
HRT4541
HRT4161
HRT4291
HRT4381
INS3892
INS4432
INS4751
Uzaktan Algılama
Tasarım Projesi
Kentsel Toprak Düzenlemesi
Mesleki Seçimlik 5 - 1
Jeodezik Astronomi
Madencilik Ölçmeleri
Web Cbs Ve Kartografya
Mesleki Seçimlik 6 - 1
Yersel Fotogrametri
Hidrgrafik Ölçmeler
Arazi Yönetimi 1
Mesleki Seçimlik 7 - 1
Karar Destek Sistemleri
Cbs Ve Coğrafi Hesaplama
Arazi Bilgi Yönetim Sistemleri
Mesleki Seçimlik 8 - 1
Koordinat Sistemleri
Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri
Özel Ölçmeler
Mesleki Seçimlik 9 - 1
Yapı Teknolojileri
Kent İçi Ulaşım Sistemleri
Su Mühendisliği Yapı Ssistemleri
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Mesleki Seçimlik 5
Mesleki Seçimlik 5
Mesleki Seçimlik 5
Mesleki Seçimlik 6
Mesleki Seçimlik 6
Mesleki Seçimlik 6
Mesleki Seçimlik 7
Mesleki Seçimlik 7
Mesleki Seçimlik 7
Mesleki Seçimlik 8
Mesleki Seçimlik 8
Mesleki Seçimlik 8
Mesleki Seçimlik 9
Mesleki Seçimlik 9
Mesleki Seçimlik 9
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
6
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
HRT3541
HRT3541
HRT3541
-
8. YY
8. YY
8. YY ALTTAKİLER
8. YY MESLEKİ
8. YY MESLEKİ
8. YY MESLEKİ
8. YY ALTTAKİLER
8. YY MESLEKİ
8. YY MESLEKİ
8. YY MESLEKİ
8. YY ALTTAKİLER
8. YY MESLEKİ
8. YY MESLEKİ
8. YY MESLEKİ
8. YY ALTTAKİLER
8. YY MESLEKİ
8. YY MESLEKİ
8. YY MESLEKİ
8. YY MESLEKİ
8. YY MESLEKİ
8. YY ALTTAKİLER
8. YY MESLEKİ
8. YY MESLEKİ
8. YY MESLEKİ
HRT4000
HRT4522
HRT4142
HRT4252
HRT4462
HRT4152
HRT4342
HRT4532
HRT4262
HRT4352
HRT4472
HRT4162
HRT4292
HRT4362
HRT4452
HRT4542
BLM4510
BLM4520
BLM4530
Bitirme Çalışması
Taşınmaz Değerlemesi
Mesleki Seçimlik 10 - 1
Gnss Verilerinin Değerlendirilmesi
Görüntü Analizi
Cbs De Programlama
Mesleki Seçimlik 11 - 1
Jeodezide Özel Konular
Teknik Altyapı Ölçmeleri
Arazi Yönetimi 2
Mesleki Seçimlik 12 - 1
Uzaktan Algılama Sistemleri
Deformasyon Ölçmeleri
Mobil Cbs Ve Kartografya
Mesleki Seçimlik 13 - 1
Jeodezi Uygulaması
Uzaktan Algılama Uygulaması
Mühendislik Ölçmeleri Uygulaması
Kartografya Ve Jeoenformatik Uygulaması
İmar Uygulaması
Mesleki Seçimlik 14 - 1
Yapay Zeka
Yapay Sinir Ağlarına Giriş
Bulanık Mantık
Meslek Dersi
Meslek Dersi
Mesleki Seçimlik 10
Mesleki Seçimlik 10
Mesleki Seçimlik 10
Mesleki Seçimlik 11
Mesleki Seçimlik 11
Mesleki Seçimlik 11
Mesleki Seçimlik 12
Mesleki Seçimlik 12
Mesleki Seçimlik 12
Mesleki Seçimlik 13
Mesleki Seçimlik 13
Mesleki Seçimlik 13
Mesleki Seçimlik 13
Mesleki Seçimlik 13
Mesleki Seçimlik 14
Mesleki Seçimlik 14
Mesleki Seçimlik 14
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
HRT3541
HRT4521
-
18
19
18
159
Download

Öğretim Planı - Harita Mühendisliği