Doküman Kodu: YÖN.PL.03
TC
SAĞLIK BAKANLIĞI
SİVAS AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
EĞİTİM PLANI 2015
Yayın Tarihi: 10/06//2010
Revizyon Tarihi: Ocak 2015
Revizyon No: 03
Sayfa No: 1/2
Dönemi
Tarihi
Eğitimci
Konusu
Katılımcı Grubu
1.Dönem
Ocak 2015
Diş Hekimi
Hasta Güvenliği
Mavi Kod
Tüm Personel
1.Dönem
Ocak 2015
Diş Hekimi
Çalışan Hakları
Beyaz Kod
Tüm Personel
1.Dönem
Ocak 2015
E-Eğitim
Sağlıkta Kalite Standartları Eğitimi
Güvenlik Raporlama Sistemi
Temizlik Hariç
TÜM PERSONEL
1.Dönem
Ocak 2015
E-Eğitim
Temizlik
Hastane Ve Bölüm Bazlı Temizlik
Tüm Personel
1.Dönem
Şubat 2015
Hasta Hakları Birim
Sorumlusu
Hasta Hakları
Hasta Memnuniyeti
Tüm Personel
1.Dönem
Ocak 2015
Refika Kaya
Hemşire
Sterilizasyon Birimi Strerilizasyon ve
dezenfeksiyon
Sterilizasyonda çalışan Personel
1.Dönem
Şubat 2015
E-Eğitim
1.Dönem
Şubat 2015
Psikolog
1.Dönem
Şubat 2015
Psikolog
ÇALIŞAN HAKLARI
MOBBİNG
1. Dönem
Mart 2015
İdari ve Mali Hizmet
Müdürü
İdari Birim Bazlı Eğitimler
Dosyalama Teknikleri Ve Resmi
Yazışma Kuralları
1. Dönem
Mart 2015
Bilgi Yönetimi
Sorumlusu
Bilgi Güvenliği
Çalışan Ve Hasta Bilgi Güvenliği
Tüm Personel
2.Dönem
Nisan 2015
E-Eğitim
Bulaşıcı Hastalıklar ve
Bakım
Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Ve
Bakım (KIRIM KONGO
KANAMALI ATEŞİ)
Tüm Personel
2.Dönem
Nisan 2015
E-Eğitim
Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önleme
El Hijyeni
Tüm Personel
2.Dönem
Nisan 2015
E-Eğitim
Hasta Hakları
Etik Ve Hasta Hakları
Tüm Personel
2.Dönem
Mayıs 2015
Acil Tıp Uzmanı
CPR
Temel Yaşam Desteği
Tüm Personel
2.Dönem
Mayıs 2015
E-Eğitim
Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önleme
Atık Yönetimi
Tüm Personel
2. Dönem
Mayıs 2015
Sivil Savunma Uzmanı
ve Eğitmeni
Acil Durum Ve Afet Yönetimi
Krize Müdahale Ve Afet Yönetimi
Tüm Personel
Haziran2015
Çalışan Hakları
Güvenliği Birim
Sorumlusu
Haziran2015
E-Eğitim
İş Sağlığı Ve Çalışan Güvenliği
Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Ve
Güvenli Kullanımı
Mevzuat Eğitimleri
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Eğitimi Disiplin Cezaları Disiplin
Yönetmeliği
Temmuz 2015
E-Eğitim
Temizlik
Hastane Ve Bölüm Bazlı Temizlik
Tüm Personel
Ağustos 2015
E-Eğitim
İş Sağlığı Ve Çalışan Güvenliği
Eğitimi
Kesici Ve Delici Alet Yaralanmaları
Tüm Personel
2.Dönem
2.Dönem
3.Dönem
3. Dönem
9.Şubat Dünya Sigarayı Bırakma
Günü
Sigaranın Zararları
Kişiler Arası İletişim ve Gelişim
Eğitimleri (KİŞİLER ARASI
İLETİŞİM)
Tüm Personel
Tüm Personel
Tüm Personel
İdari Birim Çalışanları
Tüm Personel
Kadrolu Personelin Tamamı
( Hizmet Alımı Hariç)
Doküman Kodu: YÖN.PL.03
TC
SAĞLIK BAKANLIĞI
SİVAS AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
EĞİTİM PLANI 2015
Yayın Tarihi: 10/06//2010
Revizyon Tarihi: Ocak 2015
Revizyon No: 03
Sayfa No: 1/2
3. Dönem
Eylül 2015
Psikolog
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
(Uyum-Empati-Tük. Sendromu)
Tüm Personel
3..Dönem
Eylül 2015
E-Eğitim
Hasta Hakları ve Sorumlulukları
Tüm Personel
4. Dönem
Ekim 2015
E-Eğitim
4. Dönem
Ekim 2015
E-Eğitim
4. Dönem
Ekim 2015
E-Eğitim
Ekim 2015
E-Eğitim
Çalışan Hakları
Çalışan Hakları Genelgesi
Tüm Personel
4. Dönem
Kasım 2015
Organ ve Doku Nakli
Koordinatörü
Organ Ve Doku Bağışı Girişimlerinde
Bakım
Organ Ve Doku Bağışı
Tüm Personel
4. Dönem
Kasım 2015
Uzman Hekim
Solunum Sistemi Hastalıkları
Koah
Tüm Personel
Tüm Personel
4. Dönem
İş Sağlığı Ve Çalışan Güvenliği
Eğitimi
İş Emniyeti Ve Sağlık Tedbirleri
İş Sağlığı Ve Çalışan Güvenliği
Eğitimi
RİSK YÖNETİMİ
İş Sağlığı Ve Çalışan Güvenliği
Eğitimi
Mesleki Hastalıklar Ve Hukuki
Sorumluluklar
Tüm Personel
Tüm Personel
Tüm Personel
4. Dönem
Kasım 2015
E-Eğitim
İş Sağlığı Ve Çalışan Güvenliği
Eğitimi
Tehlikeli Maddeler Ve Kullanım
Simgeleri
4. Dönem
Aralık 2015
E-Eğitim
Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önemi
Hastane Enfeksiyonları Ve Önemi
Tüm Personel
Sağlık Personeli (Diş Hekimi,
Hemşire,Sağ.mem,Rönt.Tek. Dky,
Dt,T.Sek)
Tüm Personel
4. Dönem
Aralık 2015
Uzman Hekim
Hasta Güvenliği İlaç güvenliği,
Akılcı İlaç Kullanımı
Advers Etki Bildirimi Ve İlaç
Etkileşimi
4. Dönem
Aralık 2015
Uzman Hekim
İş Sağlığı Ve Çalışan Güvenliği
Eğitimi
Sağlık Tarama Programı
Download

eğitim planı 2015 - T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Ağız ve Diş Sağlığı