cs
i
“KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HAST ALGI” HAKKINDA HALK
EĞİTİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE ANİMASYON FİLM PRODÜKSİYON
HİZMETİ ALIMI İLE İLGİLİ ŞARTNAME
İŞİN SAHİBİ: T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu.
İŞİN ADI: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığından korunma konusunda halk
eğitimlerinde özellikle çocuklara yönelik olarak kullanılmak üzere üç boyutlu eğitici
animasyon filmi yapım hizmeti alımı.
İŞİN YAPIM ŞEKLİ: Animasyon film yapım hizmeti alımı işi.
KONU: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı hakkında halkın bilgilendirilmesi.
AMAÇ: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı hakkında halkın bilgilendirilerek hastalığın
oluşmasını engellemek ve olası vakaların erken teşhisinin yapılmasını sağlamak amacıyla
özellikle çocuklara yönelik üç boyutlu animasyon film yapımı hizmeti alımı.
TANIMLAR:
İdare: T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı.
Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşmeyi imzalayacak kişi.
İŞ TANIMI VE HİZMETLERİN KAPSAMI
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından Kırım
Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı hakkında halkın bilgilendirilerek, hastalığın
oluşmasını engellemek ve olası vakaların erken teşhisinin yapılmasını sağlamak amacıyla,
çocuklara yönelik üç boyutlu animasyon film yapımı hizmeti alımı hizmetine dair kapsam,
usul ve esaslar aşağıdadır.
1- TEKNİK ÖZELLİKLER:
a) Animasyon filmin süresi, en az 3 dakika en fazla 5 dakika olacaktır.
b) Animasyon filminin EK-1 de yer alan mesajları içermesi gerekmektedir.
c) Hazırlanacak her bir film için özgün senaryo senarist tarafından yazılacaktır. Senaryo
çalışmaları story board (hikâye çizimleri) şeklinde hazırlanarak, çekime başlamadan
idarenin onayına sunulacak ve idarenin onayı alınacaktır.
d) Senaryoda yer alacak karakterler ve mekânlar (3D) 3 boyutlu olarak tasarlanacaktır.
Model karakter ve mekânlar hakkında önceden idareye bilgi verilerek onayı alınacaktır.
e) Animasyon 1920X1080 Full HD olarak hazırlanacaktır.
f) Post Prodüksiyon ve VFX işleri filmde anlaşılır şekilde uygulanacaktır.
g) Filmlerde kullanılacak müzik, filmlerin akışına uygun tarzda özgün olarak bestelenecek,
İdarenin onayından sonra filmler üzerine uygulanacaktır. Stok (hazır) müzik
kullanılmayacaktır.
/1
\
y
1
J
h) Filmlerde efektler ve dublaj lı sesler kullanılacaktır. Seslendirmeler profesyonel stüdyo
ortamında, 16 bit 44100 Hz Wav formatında, profesyonel ses sanatçıları tarafından
yapılacaktır.
i) Animasyonlar ve çizimler (3D) 3 boyutlu, 25 frame/sec olacak şekilde hazırlanacak ve
render edilmeden önce gösterim (Preview) şeklinde izlettirilip idarenin onayı alınacaktır.
j) Sahnelerde gerekli olan tüm kamera çekim açı teknikleri kullanılacaktır. Yaratılacak
karakterlerin hareketlerinde kesintiler olmayacak, birbirini tamamlar bir bütünlükte
olacaktır.
k) Kullanılacak sistemler dijital ve yapımlarda aranan Avrupa Yayın Birliği (EBU) yayın
normlarına uygun ve tüm ulusal kanallarda yayınlanabilir nitelikte teknik özellikleri
sağlayan cihazlar üzerinde yapılacaktır.
l) Her bir filmden MP4 ve MPEG2 formatında Görüntü çözünürlüğü 1920X1080 (16:9) ve
1280X720 ile 720X576 (4:3) olacak şekilde 2’şer adet DVD ortamında idareye teslim
edecektir.
m) Her bir film internet ortamında yayınlanabilecek şekilde (FLV, WMV) 720X480 video
dosyası olarak idareye teslim edecektir.
n) İstenildiği takdirde basılı materyallerde kullanılmak üzere tek kare resimler üretilip
gerekli düzenlemeler yapılarak idareye teslim edilecektir.
2- GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Yüklenici firma hazırlayacağı ürün ve hizmetlerde hiçbir şekilde kendisine veya
başkasına ait reklam, isim, logo gibi tanımlayıcı işaretler kullanamaz.
b) Yüklenici firma hazırlayacağı ürün ve hizmetlerde hiçbir şekilde sponsor kullanamaz.
c) Yüklenici firma hazırlayacağı ürün ve hizmetlerde; kullanacağı materyallerin telif
hakları ile ilgili Yasal ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir.
d) T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca şartname ile yüklenici firmaya
hazırlatılacak tüm ürün ve hizmetlerin telif hakları T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk
Sağlığı Kurumuna ait olacaktır. Firma bu konuda hiçbir şekilde hak iddia edemez.
e) Telif Hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait olmak üzere;
hazırlanacak ürün ve hizmetlerde kullanılacak medyaların, Telif hakları ile ilgili Yasal
ve Hukuki Sorumluluk tamamen firmaya aittir.
f) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu şartname ile yüklenici firmaya
hazırlatacağı ürün ve hizmetlerden kaynaklanan Telif hakkı ihlallerinden sorumlu
tutulamaz.
g) Yüklenici firma hazırlayacağı ürün ve hizmetlerde; kullanacağı medyaların tamamını
kendisi temin etmekle yükümlüdür. Görsel ve işitsel yapımlarda kullanılacak
materyaller daha önce hiç bir yayın kuruluşu tarafından kullanılmamış ve yayma
çıkmamış olacaktır.
2
o
h) Bu Şartname ile hazırlatılan ürünlerde yer alacak fikri yapı birbirini tamamlar yapıda
olacaktır.
i) Söz konusu tasarımların ve materyallerin kullanım ve çoğaltma hakkı T.C. Sağlık
Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna aittir.
İşbu Teknik Şartname, iki (2) madde ve alt bentleri ile üç (3) sayfa ve bir (1) sayfa KKK.A
Hastalığı Bilgi Notu olmak üzere toplam dört (4) sayfadan oluşmaktadır....... /01/2015
3
EK-1: KKKA Hastalığı Bilgi Notu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hastalığa sebep olan mikrobun bulaştırıcısı olan keneler uçmazlar, zıplamazlar, yerden
yürüyerek vücuda tırmanırlar.
Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken,
kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu
örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca
kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih
edilmelidir.
Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının
vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup
olmadığı kontrol edilmelidir.
Vücuda kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmadan uygun bir
malzeme (cımbız, eldiven, bez ve naylon poşet gibi) ile çıkarılmalıdır. Kene ne kadar
erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.
Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna
başvurmalıdır.
Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile
öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Kenelerin üzerine sigara basılması, kolonya ve
gaz yağı gibi maddelerin dökülmesi hastalığın bulaşmasına yol açabileceğinden
kesinlikle yapılmamalıdır.
Hastalık, hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanlar sağlıklı görünse
bile hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde
bulunan hayvanların kan ve idrar gibi vücut sıvılarına çıplak el ile temas
edilmemelidir.
Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık
bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven,
önlük, maske vb.) almalıdır.
Kene tutunan veya kene ile temas eden kişiler kendilerini en az 10 gün süreyle; hasta
insan ve hayvanların kan, vücut sıvıları ile doğrudan temas eden kişiler ise kendilerini
2 hafta süreyle takip etmelidir. Halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı,
bulantı, kusma veya ishal gibi belirtilerin görülmesi halinde derhal en yakın sağlık
kuruluşuna müracaat etmelidirler.
Hastalığın kontrolünde özellikle çiftlik hayvanlarında kene mücadelesi önemli
olduğundan hayvanlar, Tarım teşkilatının önerileri ve yardımları doğrultusunda kene
ilaçları ile düzenli bir şekilde ilaçlanmalıdır.
Kenelerin birçok çeşidi vardır. Ancak hangi kenenin hastalık yapıp yapmadığı
anlaşılmayacağından tüm kenelere karşı aynı önlemler alınmalıdır.
Keneyi Hafife Almayın, Tedbiri Elden Bırakmayın.
s
I
\
4
Download

kırım kongo kanamalı ateşi h ast algı