Uçak Bakım Teknisyeni Lisansı Alma Süreleri
Teknik Lise
Meslek Yüksek Okulu
Teknik Eğitim Fakültesi Sivil Havacılık Yüksek Ok
Eğitim süresi
6 ay
2,5 yıl
6 ay
Deneyim süresi
3 yıl
3 yıl
3 yıl
Toplam
3,5 yıl
5,5 yıl
3,5 yıl
Son yıllardaki değişiklikler sonucu en az eğitimi alanın en çabuk yetkilere sahip olduğu tek
sektör uçak bakım sektörü olmuştur. Uçak bakım sektöründe kalitenin bilinçli olarak
düşürülmesindeki amaç daha düşük maaşla personel çalıştırmaktır..
1/1
Download

Uçak Bakım Teknisyeni Lisansı Alma Süreleri