HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYE LİSTESİ
Hemşirelik Hizmetler Yönetici Temsilcisi;
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Oya ÖZSOY
Kalite Yönetim Direktörü,
Ummahan NERGİZ
Eczacı(Bölüm Kalite Sorumlusu)
Ezc.Emine YERDELEN
Tıbbi Hizmetler Yönetici Temsilcisi;
Başhekim Yardımcısı
Uz.Dr.Ayhan YİĞİT
Cerrahi Branş Uzmanı
Op.Dr.Cevdet Onur TUNK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Branş Uzmanı
Uz. Dr. İrem IŞIK
İdari Hizmetler Yönetici Temsilcisi;
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı
Adem KUL
Dahili Branş Uzmanı
Uz.Dr.Fatma KESMEZ CAN
Laboratuvar Branş Uzmanı,
Mikrobiyoloji Lab. Bölüm Kalite Sor.
Uz.Dr.Hakan İGAN
Laboratuvar Teknisyeni
İlhami DOĞAN
Genel Cerrahi Ser. Sor.Hemşiresi
Selma SAKALLI
Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu
Haydar UTUŞ
Nöroloji Servisi Sor. Hemşiresi
Hatice Özlem AKAR
Radyoloji Teknisyeni
Veysal GÖREN
Download

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYE LİSTESİ Oya ÖZSOY Uz.Dr