2014/2015 GÜZ YARIYILI
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
3. SINIF DERS PROGRAMI
GÜN/SAAT
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:30-13:20
13:30-14:20
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Seçmeli Ders 1
LAW 327
Europian Union Law*
Yrd. Doç. Dr. Mahmut
YAVAŞİ
Derslik: 305
Seçmeli Ders 3
LAW339
Internatinal Organizations
(Uluslararası Örgütler)*
Prof. Dr. Yücel ACER
Derslik: 305
LAW 301
Ceza Hukuku Özel Hükümler
Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN
102
LAW 309
Hukuk Sosyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Emir Kaya
102
LAW 307
Eşya Hukuku I
Doç. Dr. Dr. Mehmet
KILIÇ
102
Seçmeli Ders 1
LAW 327
Europian Union Law*
Yrd. Doç. Dr. Mahmut
YAVAŞİ
Derslik: 305
LAW 305
Ticari İşletme Hukuku
Doç. Dr. Hayri BOZGEYİK
Yrd. Doç. Dr. Cafer
EMİNOĞLU 102
LAW 305
Ticari İşletme Hukuku
Doç. Dr. Hayri BOZGEYİK
Yrd. Doç. Dr. Cafer
EMİNOĞLU 102
Seçmeli Ders 3
LAW339
Internatinal Organizations
(Uluslararası Örgütler)*
Prof. Dr. Yücel ACER
Derslik: 305
LAW 301
Ceza Hukuku Özel Hükümler
Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN
102
LAW 303
Medeni Usul Hukuku I
Doç. Dr. Murat ATALI
102
LAW 309
Hukuk Sosyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Emir Kaya
102
LAW 307
Eşya Hukuku I
Doç. Dr. Dr. Mehmet
KILIÇ
102
LAW 303
Medeni Usul Hukuku I
Doç. Dr. Murat ATALI
102
LAW 307
Eşya Hukuku I
Doç. Dr. Dr. Mehmet
KILIÇ
102
LAW 301
Ceza Hukuku Özel Hükümler
Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN
102
LAW 303
Medeni Usul Hukuku I
Doç. Dr. Murat ATALI
102
LAW 311
Vergi Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Neslihan
KARATAŞ DURMUŞ
102
LAW 311
Vergi Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Neslihan
KARATAŞ DURMUŞ
102
Seçmeli Ders 2
LAW 335
Human Rights*
Yrd. Doç. Dr. Emir KAYA
Derslik: 305
Seçmeli Ders 4
LAW331
Einführung in die Deutsche
Rechtssprache II*
Öğr. Gör. Selma ÖZTÜRK PINAR
Derslik: 305
Seçmeli Ders 4
LAW331
Einführung in die Deutsche
Rechtssprache II*
Öğr. Gör. Selma ÖZTÜRK PINAR
Derslik: 305
Seçmeli Ders 5
LAW 345
Fikri Mülkiyet Hukuku*
102
Derslik: 305
Seçmeli Ders 6
LAW325
Osmanlıca Hukuk
Metinleri II*
Yrd. Doç. Dr. Sıddık
ÇALIK 102Derslik: 305
Seçmeli Ders 6
LAW 325
Osmanlıca Hukuk
Metinleri II*
Yrd. Doç. Dr. Sıddık
ÇALIK Derslik: 305
Seçmeli Ders 2
LAW 335
Human Rights*
Yrd. Doç. Dr. Emir KAYA
Derslik: 305
Seçmeli Ders 5
LAW 345
Fikri Mülkiyet Hukuku*
Doç. Dr. Hayri BOZGEYİK
102
Derslik: 305
14:30-15:20
15:30-16:20

Not: Her öğrenci üç seçmeli ders seçmek zorundadır.. Seçmeli derslerde katılımcı sayısı 50 kişi ile sınırlıdır.
LAW 313
International Legal
English I
Section 1
LAW 313
International Legal
English I
Section 2
Derslik: 305
Derslik: 305
LAW 313
International Legal
English I
Section 1
LAW 313
International Legal
English I
Section 2
Derslik: 305
Derslik: 305
Download

3. Sınıf Ders Programı