T.C.
GÖLCÜK/KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMEN NÖBET ÇİZELGESİDİR
SAYI:
KONU:
903.07.04/ 64
NÖBET GÖREV DAĞILIMI
6.02.2015
NÖBET GÜNLERİ VE YERLERİ
TARİHLERİ
09.02.2015
13.02.2015
YERLERİ
1. GİRİŞ TÖREN ALANI
2. ZEMİN KAT
3. BİRİNCİ KAT
4. İKİNCİ KAT
5. KANTİN ÖNÜ
6. KÜTÜPHANE ve LABORATUARLAR
16.02.2015
20.02.2015
1. GİRİŞ TÖREN ALANI
2. ZEMİN KAT
3. BİRİNCİ KAT
4. İKİNCİ KAT
5. KANTİN ÖNÜ
6. KÜTÜPHANE ve LABORATUARLAR
23.02.2015
27.02.2015
1. GİRİŞ TÖREN ALANI
2. ZEMİN KAT
3. BİRİNCİ KAT
4. İKİNCİ KAT
5. KANTİN ÖNÜ
6. KÜTÜPHANE ve LABORATUARLAR
02.03.2015
06.03.2015
1. GİRİŞ TÖREN ALANI
2. ZEMİN KAT
3. BİRİNCİ KAT
4. İKİNCİ KAT
5. KANTİN ÖNÜ
6. KÜTÜPHANE ve LABORATUARLAR
09.03.2015
13.03.2015
1. GİRİŞ TÖREN ALANI
2. ZEMİN KAT
3. BİRİNCİ KAT
4. İKİNCİ KAT
5. KANTİN ÖNÜ
6. KÜTÜPHANE ve LABORATUARLAR
PAZARTESİ
NÖBET
YER NO
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI
ÇARŞAMBA
SALI
NÖBET
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI
YER NO
1
2
3
4
5
6
HÜSEYİN SEYHAN
HÜLYA ŞENEL
N. AYÇA EMİRZE
ERKAN TOSUN
GÜLAY KAMIŞOĞLU
NİMET EKİNCİEL
1
2
3
4
5
6
SAADET GENÇER
TOKMAK
ARZU ŞİMŞEK
NİLAY TUZCU
ŞİLAN ÖNAL DURSUN
FUSUN YAYCI
CELAL DOĞAN
1
2
3
4
5
6
HÜSEYİN SEYHAN
ERKAN TOSUN
HÜLYA ŞENEL
N. AYÇA EMİRZE
NİMET EKİNCİEL
GÜLAY KAMIŞOĞLU
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
HÜSEYİN SEYHAN
N. AYÇA EMİRZE
ERKAN TOSUN
HÜLYA ŞENEL
GÜLAY KAMIŞOĞLU
NİMET EKİNCİEL
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
NÖBET
YER NO
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI
PERŞEMBE
NÖBET
YER NO
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI
CUMA
NÖBET
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI
YER NO
1
2
3
4
5
6
EKREM YILMAZ
İSMAİL BAŞOĞLU
ABDURRAHMAN KURT
BURÇAK ALTUNBULAK
ELİF ERCENİK
RUHİ ALBAYRAK
1
2
3
4
5
6
ASLI AKÜN
GÜLİZ ÇELİK
OYA AKKUŞ
YELİZ AYYILDIZ
UMMAHAN ÖZİŞLİ
NESRİN ERMİŞ
1
2
3
4
5
6
LEYLA ORAT CİNKARA
MUSTAFA YÜKSEL
DERYA ATMACA
FUNDA ERİN
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
UMİT ELHAN
FUSUN YAYCI
SAADET GENÇER
TOKMAK
ARZU ŞİMŞEK
NİLAY TUZCU
ŞİLAN ÖNAL DURSUN
CELAL DOĞAN
1
2
3
4
5
6
ELİF ERCENİK
EKREM YILMAZ
İSMAİL BAŞOĞLU
ABDURRAHMAN KURT
BURÇAK ALTUNBULAK
RUHİ ALBAYRAK
1
2
3
4
5
6
UMMAHAN ÖZİŞLİ
ASLI AKÜN
GÜLİZ ÇELİK
OYA AKKUŞ
YELİZ AYYILDIZ
NESRİN ERMİŞ
1
2
3
4
5
6
UMİT ELHAN
LEYLA ORAT CİNKARA
MUSTAFA YÜKSEL
DERYA ATMACA
FUNDA ERİN
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
1
2
3
4
5
6
ŞİLAN ÖNAL DURSUN
FUSUN YAYCI
SAADET GENÇER
TOKMAK
ARZU ŞİMŞEK
NİLAY TUZCU
CELAL DOĞAN
1
2
3
4
5
6
BURÇAK ALTUNBULAK
ELİF ERCENİK
EKREM YILMAZ
İSMAİL BAŞOĞLU
ABDURRAHMAN KURT
RUHİ ALBAYRAK
1
2
3
4
5
6
YELİZ AYYILDIZ
UMMAHAN ÖZİŞLİ
ASLI AKÜN
GÜLİZ ÇELİK
OYA AKKUŞ
NESRİN ERMİŞ
1
2
3
4
5
6
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
UMİT ELHAN
LEYLA ORAT CİNKARA
MUSTAFA YÜKSEL
DERYA ATMACA
FUNDA ERİN
HÜSEYİN SEYHAN
HÜLYA ŞENEL
N. AYÇA EMİRZE
ERKAN TOSUN
NİMET EKİNCİEL
GÜLAY KAMIŞOĞLU
1
2
3
4
5
6
NİLAY TUZCU
ŞİLAN ÖNAL DURSUN
FUSUN YAYCI
SAADET GENÇER
TOKMAK
ARZU ŞİMŞEK
CELAL DOĞAN
1
2
3
4
5
6
ABDURRAHMAN KURT
BURÇAK ALTUNBULAK
ELİF ERCENİK
EKREM YILMAZ
İSMAİL BAŞOĞLU
RUHİ ALBAYRAK
1
2
3
4
5
6
OYA AKKUŞ
YELİZ AYYILDIZ
UMMAHAN ÖZİŞLİ
ASLI AKÜN
GÜLİZ ÇELİK
NESRİN ERMİŞ
1
2
3
4
5
6
FUNDA ERİN
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
UMİT ELHAN
LEYLA ORAT CİNKARA
MUSTAFA YÜKSEL
DERYA ATMACA
HÜSEYİN SEYHAN
ERKAN TOSUN
HÜLYA ŞENEL
N. AYÇA EMİRZE
GÜLAY KAMIŞOĞLU
NİMET EKİNCİEL
1
2
3
4
5
6
ARZU ŞİMŞEK
NİLAY TUZCU
ŞİLAN ÖNAL DURSUN
FUSUN YAYCI
SAADET GENÇER
TOKMAK
CELAL DOĞAN
1
2
3
4
5
6
İSMAİL BAŞOĞLU
ABDURRAHMAN KURT
BURÇAK ALTUNBULAK
ELİF ERCENİK
EKREM YILMAZ
RUHİ ALBAYRAK
1
2
3
4
5
6
GÜLİZ ÇELİK
OYA AKKUŞ
YELİZ AYYILDIZ
UMMAHAN ÖZİŞLİ
ASLI AKÜN
NESRİN ERMİŞ
1
2
3
4
5
6
DERYA ATMACA
FUNDA ERİN
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
UMİT ELHAN
LEYLA ORAT CİNKARA
MUSTAFA YÜKSEL
NÖBETÇİ ÖĞRETMENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1. Okulda günlük eğitimin başlamasından 15 dakika önce hazır bulunur ve çalışma süresinin bitiminde, gerekli kontrolleri yaptıktan 15 dakika sonra nöbet görevini tamamlar.
2. Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardımcı olur.
3. Okulun sabah temizliğinin yapılıp yapılmadığını kontrol ederek, eksiklikleri varsa nöbetçi müdür yardımcısının bilgisine getirir.
4. Nöbet Çizelgesi’nde kendisine verilen görev yerinde bulunan öğrencileri kontrol altında tutar.Disiplini sağlar ve öğrencilerin okul sınırları dışına çıkışlarını önler.
5. Ders aralarında öğrencilerin sınıfları boşaltmasını ve sınıfların havalandırılmasını sağlar.
6. Nöbetçi öğrencilerin görev yapıp yapmadıklarını kontrol eder.
ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIN NÖBET GÖREVLERİNİ BU DOĞRULTUDA YAPMALARINI ÖNEMLE RİCA EDERİM.
7. Okul kantin /kafeteryasından alışveriş yapan öğrencileri kontrol eder.Okul dışından yiyecek alınmasını önler.
9.02.2015 TARİHİ İTİBARİ İLE GEÇERLİDİR.
8. İzinli olan öğretmenlerin boş kalan sınıflarını, nöbetçi müdür yardımcılarının önerileri doğrultusunda doldurur.
6.02.2015
9. Okulun ''Giriş'' katında görevli olan arkadaşlar 2. ve 3. kattaki gelmeyenlerin yerini alır.
Abdullah DOĞAN
10. Müdürün ve nöbetçi Müdür Yardımcılarının nöbetle ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir.
Okul Müdürü
Download

SAYI: 903.07.04/ 64 KONU: NÖBET GÖREV DAĞILIMI NÖBETÇİ