T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 9/A
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
1
08:50
2
09:40
MAT.
N.TUZCU
MAT-1
Y.DİL
A.KURT
İNG-4
İ.Y.DİL
C.DOĞAN
ALM-1
MAT.
N.TUZCU
MAT-1
Y.DİL
A.KURT
İNG-4
MAT.
N.TUZCU
MAT-1
B.EĞT.
H.SEYHAN
B.EĞT.
H.SEYHAN
3
10:30
4
11:20
KİMYA
M.ÖRGÜT
FİZİKLAB
S.BİL.K
F.YAYCI
TARİH-1
MAT.
N.TUZCU
MAT-1
GÖR.MÜZK
S.ÇETİN
GÖRSELS.
T.EDB.
N.EKİNCİEL
ED-2
STDBİL
HMUTLU
DİN
CĞRFY
D.ÜÇGÜL
COĞ-2
D.ANL.
HŞENEL
ED-4
5
12:50
DİN K.
HMUTLU
DİN
FİZİK
Ü. ELHAN
FİZİKLAB
Y.DİL
A.KURT
İNG-4
SAĞ.BİL
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
6
13:40
İ.Y.DİL
C.DOĞAN
ALM-1
SDHİT
HŞENEL
ED-4
Y.DİL
A.KURT
İNG-4
FİZİK
Ü. ELHAN
FİZİKLAB
7
14:30
BİYO
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
T.EDB.
N.EKİNCİEL
ED-2
TARİH
F.YAYCI
TARİH-1
Y.DİL
A.KURT
İNG-4
8
15:20
TARİH
F.YAYCI
TARİH-1
T.EDB.
N.EKİNCİEL
ED-2
KİMYA
M.ÖRGÜT
FİZİKLAB
Y.DİL
A.KURT
İNG-4
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
SEÇMELİ DİKSİYON VE HİTABET
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
SEÇMELİ TEMEL DİNİ BİLGİLER
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
HDS
2
3
2
2
1
2
1
2
2
6
1
1
1
1
1
1
2
3
6
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
LEYLA ORAT CİNKARA
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
HÜLYA ŞENEL
HAVA MUTLU
ÜMİT ELHAN
SİBEL ÇETİN
CELAL DOĞAN
MURAT ÖRGÜT
NİLAY TUZCU
HÜLYA ŞENEL
LEYLA ORAT CİNKARA
UMMAHAN ÖZİŞLİ
HÜLYA ŞENEL
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
HAVA MUTLU
UMMAHAN ÖZİŞLİ
SAADET GENÇER
ABDURRAHMAN KURT
Derslik
BİYOLOJİ
COĞRAFYA-2
EDEBİYAT-4
DİN KÜL
FİZİK LABORATUARI
GÖRSEL SANATLAR
ALMANCA-1
FİZİK LABORATUARI
MATEMATİK-1
EDEBİYAT-4
BİYOLOJİ
TARİH-1
EDEBİYAT-4
COĞRAFYA-2
DİN KÜL
TARİH-1
EDEBİYAT-3
İNGİLİZCE-4
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 9/B
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
1
08:50
2
09:40
3
10:30
4
11:20
Salı
MAT.
A.ŞİMŞEK
MAT-4
MAT.
A.ŞİMŞEK
MAT-4
Çarşamba
B.EĞT.
H.SEYHAN
B.EĞT.
H.SEYHAN
TARİH
M.YÜKSEL
TARİH-2
MAT.
A.ŞİMŞEK
MAT-4
İ.Y.DİL
C.DOĞAN
İNG-3
MAT.
A.ŞİMŞEK
MAT-4
CĞRFY
D.ÜÇGÜL
COĞ-2
D.ANL.
HŞENEL
ED-4
MAT.
A.ŞİMŞEK
MAT-4
Y.DİL
M.ÜLKER
İNG-4
S.S.ETK.
D.ÜÇGÜL
COĞ-2
SDHİT
HŞENEL
ED-4
MAT.
A.ŞİMŞEK
MAT-4
Y.DİL
M.ÜLKER
İNG-4
Perşembe
Cuma
Toplam
5
12:50
BİYO
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
Y.DİL
M.ÜLKER
İNG-4
KİMYA
M.ÖRGÜT
FİZİKLAB
DİN K.
HMUTLU
DİN
6
13:40
BİYO
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
Y.DİL
M.ÜLKER
İNG-4
KİMYA
M.ÖRGÜT
FİZİKLAB
SAĞ.BİL
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
7
14:30
İ.Y.DİL
C.DOĞAN
İNG-3
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
S.BİL.K
M.YÜKSEL
TARİH-2
TARİH
M.YÜKSEL
TARİH-2
8
15:20
FİZİK
Ü. ELHAN
FİZİKLAB
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
BİYO
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
SEÇMELİ DİKSİYON VE HİTABET
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
SEÇMELİ TEMEL DİNİ BİLGİLER
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
HDS
2
3
2
2
1
2
1
2
2
6
1
1
1
1
1
1
2
3
6
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
LEYLA ORAT CİNKARA
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
HÜLYA ŞENEL
HAVA MUTLU
ÜMİT ELHAN
SİBEL ÇETİN
CELAL DOĞAN
MURAT ÖRGÜT
ARZU ŞİMŞEK
ARZU ŞİMŞEK
LEYLA ORAT CİNKARA
UMMAHAN ÖZİŞLİ
HÜLYA ŞENEL
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
HAVA MUTLU
UMMAHAN ÖZİŞLİ
SAADET GENÇER
MELİS ÜLKER
Derslik
BİYOLOJİ
COĞRAFYA-2
EDEBİYAT-4
DİN KÜL
FİZİK LABORATUARI
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE-2
FİZİK LABORATUARI
MATEMATİK-4
MATEMATİK-4
BİYOLOJİ
TARİH-2
EDEBİYAT-4
COĞRAFYA-2
DİN KÜL
TARİH-2
EDEBİYAT-3
İNGİLİZCE-4
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 9/C
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
1
08:50
2
09:40
D.ANL.
AKALKAN
ED-5
TARİH
M.YÜKSEL
TARİH-2
D.ANL.
AKALKAN
ED-5
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
KİMYA
M.ÖRGÜT
FİZİKLAB
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
STDBİL
HMUTLU
DİN
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
3
10:30
4
11:20
5
12:50
6
13:40
7
14:30
İ.Y.DİL
C.DOĞAN
ALM-1
MAT.
G.KMŞOĞLU
MAT-1
SDHİT
AKALKAN
ED-5
S.S.ETK.
D.ÜÇGÜL
COĞ-2
İ.Y.DİL
FİZİK
GÖR.MÜZK
C.DOĞAN
Ü. ELHAN S.ÇETİN
ALM-1
FİZİKLAB GÖRSELS.
MAT.
B.EĞT.
B.EĞT.
G.KMŞOĞLU
H.SEYHAN H.SEYHAN
MAT-1
KİMYA
MAT.
MAT.
M.ÖRGÜT
G.KMŞOĞLU G.KMŞOĞLU
FİZİKLAB
MAT-1
MAT-1
MAT.
FİZİK
TARİH
G.KMŞOĞLU Ü. ELHAN M.YÜKSEL
MAT-1
FİZİKLAB TARİH-2
Y.DİL
E.ERCENİK
İNG-2
BİYO
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
Y.DİL
E.ERCENİK
İNG-2
CĞRFY
D.ÜÇGÜL
COĞ-2
HDS
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
LEYLA ORAT CİNKARA
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
SAADET GENÇER
HAVA MUTLU
ÜMİT ELHAN
SİBEL ÇETİN
CELAL DOĞAN
MURAT ÖRGÜT
GÜLAY KAMIŞOĞLU
GÜLAY KAMIŞOĞLU
LEYLA ORAT CİNKARA
UMMAHAN ÖZİŞLİ
SAADET GENÇER
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
HAVA MUTLU
UMMAHAN ÖZİŞLİ
ASLI AKÜN
ELİF ERCENİK
Derslik
8
15:20
Y.DİL
E.ERCENİK
İNG-2
BİYO
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
Y.DİL
E.ERCENİK
İNG-2
S.BİL.K
M.YÜKSEL
TARİH-2
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
SEÇMELİ DİKSİYON VE HİTABET
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
SEÇMELİ TEMEL DİNİ BİLGİLER
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
2
3
2
2
1
2
1
2
2
6
1
1
1
1
1
1
2
3
6
BİYOLOJİ
COĞRAFYA-2
EDEBİYAT-2
DİN KÜL
FİZİK LABORATUARI
GÖRSEL SANATLAR
ALMANCA-1
FİZİK LABORATUARI
MATEMATİK-1
MATEMATİK-1
BİYOLOJİ
TARİH-2
EDEBİYAT-1
COĞRAFYA-2
DİN KÜL
TARİH-2
EDEBİYAT-1
İNGİLİZCE-2
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 9/D
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
1
08:50
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
REH.
C.DOĞAN
İNG-2
BİYO
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
MAT.
N.TUZCU
MAT-3
MAT.
N.TUZCU
MAT-3
2
09:40
3
10:30
4
11:20
SDHİT
AKALKAN
ED-4
DİN K.
HMUTLU
DİN
D.ANL.
AKALKAN
ED-4
MAT.
N.TUZCU
MAT-3
D.ANL.
AKALKAN
ED-4
CĞRFY
D.ÜÇGÜL
COĞ-2
KİMYA
M.ÖRGÜT
FİZİKLAB
İ.Y.DİL
C.DOĞAN
İNG-1
KİMYA
M.ÖRGÜT
FİZİKLAB
FİZİK
Ü. ELHAN
FİZİKLAB
T.EDB.
AKALKAN
ED-4
İ.Y.DİL
C.DOĞAN
İNG-1
5
12:50
T.EDB.
AKALKAN
ED-4
MAT.
N.TUZCU
MAT-3
GÖR.MÜZK
S.ÇETİN
GÖRSELS.
Y.DİL
A.KURT
İNG-4
6
13:40
T.EDB.
AKALKAN
ED-4
MAT.
N.TUZCU
MAT-3
SAĞ.BİL
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
Y.DİL
A.KURT
İNG-4
7
14:30
8
15:20
B.EĞT.
H.SEYHAN
B.EĞT.
H.SEYHAN
Y.DİL
A.KURT
İNG-4
Y.DİL
A.KURT
İNG-4
BİYO
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
Y.DİL
A.KURT
İNG-4
Y.DİL
A.KURT
İNG-4
BİYO
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
SEÇMELİ DİKSİYON VE HİTABET
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
SEÇMELİ TEMEL DİNİ BİLGİLER
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
HDS
2
3
2
2
1
2
1
2
2
6
1
1
1
1
1
1
2
3
6
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
LEYLA ORAT CİNKARA
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
SAADET GENÇER
HAVA MUTLU
ÜMİT ELHAN
SİBEL ÇETİN
CELAL DOĞAN
MURAT ÖRGÜT
NİLAY TUZCU
CELAL DOĞAN
LEYLA ORAT CİNKARA
UMMAHAN ÖZİŞLİ
SAADET GENÇER
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
HAVA MUTLU
UMMAHAN ÖZİŞLİ
HÜLYA ŞENEL
ABDURRAHMAN KURT
Derslik
BİYOLOJİ
COĞRAFYA-2
EDEBİYAT-1
DİN KÜL
FİZİK LABORATUARI
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE-2
FİZİK LABORATUARI
MATEMATİK-3
İNGİLİZCE-2
BİYOLOJİ
TARİH-2
EDEBİYAT-1
COĞRAFYA-2
DİN KÜL
TARİH-2
EDEBİYAT-4
İNGİLİZCE-4
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 9/E
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
1
08:50
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
2
09:40
KİMYA
M.ÖRGÜT
FİZİKLAB
FİZİK
Ü. ELHAN
FİZİKLAB
STDBİL
HMUTLU
DİN
S.BİL.K
M.YÜKSEL
TARİH-2
MAT.
G.ÇELİK
MAT-3
TARİH
M.YÜKSEL
TARİH-2
Y.DİL
N.ERMİŞ
AL-2
D.ANL.
HŞENEL
ED-4
3
10:30
4
11:20
REH.
G.ÇELİK
MAT-3
MAT.
G.ÇELİK
MAT-3
Y.DİL
N.ERMİŞ
AL-2
D.ANL.
HŞENEL
ED-4
DİN K.
HMUTLU
DİN
MAT.
G.ÇELİK
MAT-3
T.EDB.
A.AKÜN
ED-2
S.S.ETK.
D.ÜÇGÜL
COĞ-2
5
12:50
Y.DİL
N.ERMİŞ
AL-2
SAĞ.BİL
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
6
13:40
Y.DİL
N.ERMİŞ
AL-2
BİYO
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
B.EĞT.
B.EĞT.
H.SEYHAN H.SEYHAN
Y.DİL
N.ERMİŞ
AL-2
Y.DİL
N.ERMİŞ
AL-2
7
14:30
CĞRFY
D.ÜÇGÜL
COĞ-2
SDHİT
HŞENEL
KİMYA
M.ÖRGÜT
FİZİKLAB
MAT.
G.ÇELİK
MAT-3
8
15:20
İ.Y.DİL
Ü.CEYHAN
İNG-1
GÖR.MÜZK
S.ÇETİN
GÖRSELS.
TARİH
M.YÜKSEL
TARİH-2
İ.Y.DİL
Ü.CEYHAN
İNG-1
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
SEÇMELİ DİKSİYON VE HİTABET
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
SEÇMELİ TEMEL DİNİ BİLGİLER
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
HDS
2
3
2
2
1
2
1
2
2
6
1
1
1
1
1
1
2
3
6
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
LEYLA ORAT CİNKARA
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
HÜLYA ŞENEL
HAVA MUTLU
ÜMİT ELHAN
SİBEL ÇETİN
BURÇAK ALTUNBULAK
MURAT ÖRGÜT
GÜLİZ ÇELİK
GÜLİZ ÇELİK
LEYLA ORAT CİNKARA
UMMAHAN ÖZİŞLİ
HÜLYA ŞENEL
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
HAVA MUTLU
UMMAHAN ÖZİŞLİ
SAADET GENÇER
NESRİN ERMİŞ
Derslik
BİYOLOJİ
COĞRAFYA-2
EDEBİYAT-4
DİN KÜL
FİZİK LABORATUARI
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE-1
FİZİK LABORATUARI
MATEMATİK-3
MATEMATİK-3
BİYOLOJİ
TARİH-2
EDEBİYAT-4
COĞRAFYA-2
DİN KÜL
TARİH-2
EDEBİYAT-2
ALMANCA-2
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 10/A
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
1
08:50
2
09:40
KİMYA
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
DİN K.
HMUTLU
DİN
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
Perşembe
B.EĞT.
H.SEYHAN
B.EĞT.
H.SEYHAN
Cuma
BİYO
O.AKKUŞ
BİYOL0Jİ
REH.
F.ERİN
ED-3
Salı
Çarşamba
Toplam
3
10:30
4
11:20
BİYO
O.AKKUŞ
BİYOL0Jİ
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
MAT.
G.ÇELİK
MAT-3
KİMYA
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
BİYO
O.AKKUŞ
BİYOL0Jİ
TARİH
F.YAYCI
TARİH-1
MAT.
G.ÇELİK
MAT-3
İ.Y.DİL
R.ALBYRK
ALM-1
5
12:50
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
İ.Y.DİL
R.ALBYRK
ALM-1
CĞRFY
E.TOSUN
COĞ-1
TARİH
F.YAYCI
TARİH-1
6
13:40
MAT.
G.ÇELİK
MAT-3
GÖR.MÜZK
S.ÇETİN
GÖRSELS.
D.ANL.
N.EKİNCİEL
ED-2
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
7
14:30
MAT.
G.ÇELİK
MAT-3
ASTUZ
E.YILMAZ
FİZİKLAB
SEÇMÜZ
S.ÇETİN
İNG-1
ASTUZ
Ü. ELHAN
ED-2
8
15:20
DRAMA
N.EKİNCİEL
COĞ-1
ASTUZ
E.YILMAZ
FİZİKLAB
SEÇMÜZ
S.ÇETİN
İNG-1
ASTUZ
Ü. ELHAN
ED-2
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
TEMEL DİNÎ BİLGİLER
TEMEL DİNÎ BİLGİLER
KUR’AN-I KERİM
KUR’AN-I KERİM
DRAMA
HDS
2
3
2
2
1
2
1
2
2
6
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
OYA AKKUŞ
ERKAN TOSUN
HÜLYA ŞENEL
HAVA MUTLU
ÜMİT ELHAN
SİBEL ÇETİN
RUHİ ALBAYRAK
İSMAİL BAŞOĞLU
GÜLİZ ÇELİK
FUNDA ERİN
FÜSUN YAYCI
FUNDA ERİN
BURÇAK ALTUNBULAK
ÜMİT ELHAN
ÜMİT ELHAN
ABDULLAH DOĞAN
ABDULLAH DOĞAN
HAVA MUTLU
HAVA MUTLU
NİMET EKİNCİEL
Derslik
BİYOLOJİ
COĞRAFYA-1
EDEBİYAT-4
DİN KÜL
FİZİK LABORATUARI
GÖRSEL SANATLAR
ALMANCA-1
KİMYA
MATEMATİK-3
EDEBİYAT-3
TARİH-1
EDEBİYAT-3
İNGİLİZCE-1
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 10/B
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
1
08:50
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
2
09:40
İ.Y.DİL
R.ALBYRK
ALM-1
MAT.
N.TUZCU
MAT-4
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
TARİH
F.YAYCI
TARİH-1
KİMYA
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
MAT.
N.TUZCU
MAT-4
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
BİYO
O.AKKUŞ
BİYOL0Jİ
3
10:30
4
11:20
MAT.
N.TUZCU
MAT-4
MAT.
N.TUZCU
MAT-4
B.EĞT.
H.SEYHAN
B.EĞT.
H.SEYHAN
BİYO
O.AKKUŞ
BİYOL0Jİ
REH.
N.TUZCU
MAT-4
BİYO
O.AKKUŞ
BİYOL0Jİ
GÖR.MÜZK
S.ÇETİN
GÖRSELS.
5
12:50
Y.DİL
Ş.DURSUN
İNG-3
TARİH
F.YAYCI
TARİH-1
Y.DİL
Ş.DURSUN
İNG-3
D.ANL.
A.TEKEŞ
ED-5
6
13:40
7
14:30
Y.DİL
Ş.DURSUN
İNG-3
CĞRFY
E.TOSUN
COĞ-1
Y.DİL
Ş.DURSUN
İNG-3
CĞRFY
E.TOSUN
COĞ-1
FİZİK
Ü. ELHAN
FİZİKLAB
ASTUZ
E.YILMAZ
FİZİKLAB
SEÇMÜZ
S.ÇETİN
İNG-1
ASTUZ
Ü. ELHAN
ED-2
8
15:20
DRAMA
N.EKİNCİEL
COĞ-1
ASTUZ
E.YILMAZ
FİZİKLAB
SEÇMÜZ
S.ÇETİN
İNG-1
ASTUZ
Ü. ELHAN
ED-2
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
TEMEL DİNÎ BİLGİLER
TEMEL DİNÎ BİLGİLER
KUR’AN-I KERİM
KUR’AN-I KERİM
DRAMA
HDS
2
3
2
2
1
2
1
2
2
6
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
OYA AKKUŞ
ERKAN TOSUN
ASLIHAN SERİN TEKEŞ
HAVA MUTLU
ÜMİT ELHAN
SİBEL ÇETİN
RUHİ ALBAYRAK
İSMAİL BAŞOĞLU
NİLAY TUZCU
NİLAY TUZCU
FÜSUN YAYCI
FUNDA ERİN
ŞİLAN ÖNAL DURSUN
ÜMİT ELHAN
ÜMİT ELHAN
ABDULLAH DOĞAN
ABDULLAH DOĞAN
HAVA MUTLU
HAVA MUTLU
NİMET EKİNCİEL
Derslik
BİYOLOJİ
COĞRAFYA-1
EDEBİYAT-5
DİN KÜL
FİZİK LABORATUARI
GÖRSEL SANATLAR
ALMANCA-1
KİMYA
MATEMATİK-4
MATEMATİK-4
TARİH-1
EDEBİYAT-3
İNGİLİZCE-3
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 10/C
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
1
08:50
2
09:40
Y.DİL
Ü.CEYHAN
İNG-1
TARİH
F.YAYCI
TARİH-1
BİYO
O.AKKUŞ
BİYOL0Jİ
MAT.
G.KMŞOĞLU
MAT-1
Y.DİL
Ü.CEYHAN
İNG-1
TARİH
F.YAYCI
TARİH-1
BİYO
O.AKKUŞ
BİYOL0Jİ
MAT.
G.KMŞOĞLU
MAT-1
3
10:30
4
11:20
DİN K.
HMUTLU
DİN
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
B.EĞT.
H.SEYHAN
CĞRFY
E.TOSUN
COĞ-1
5
12:50
6
13:40
7
14:30
MAT.
MAT.
FİZİK
G.KMŞOĞLU G.KMŞOĞLU Ü. ELHAN
MAT-1
MAT-1
FİZİKLAB
KİMYA
CĞRFY
D.ANL.
İ.BAŞOĞLU
E.TOSUN A.TEKEŞ
KİMYA
COĞ-1
ED-5
KİMYA
D.ANL.
B.EĞT.
İ.BAŞOĞLU A.TEKEŞ
H.SEYHAN
KİMYA
ED-5
REH.
Y.DİL
Y.DİL
Ü. ELHAN
Ü.CEYHAN Ü.CEYHAN
FİZİKLAB
İNG-1
İNG-1
İ.Y.DİL
R.ALBYRK
ALM-1
ASTUZ
E.YILMAZ
FİZİKLAB
SEÇMÜZ
S.ÇETİN
İNG-1
ASTUZ
Ü. ELHAN
ED-2
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
OYA AKKUŞ
ERKAN TOSUN
ASLIHAN SERİN TEKEŞ
HAVA MUTLU
ÜMİT ELHAN
SİBEL ÇETİN
RUHİ ALBAYRAK
İSMAİL BAŞOĞLU
GÜLAY KAMIŞOĞLU
ÜMİT ELHAN
FÜSUN YAYCI
ASLI AKÜN
ELİF ERCENİK
ÜMİT ELHAN
ÜMİT ELHAN
ABDULLAH DOĞAN
ABDULLAH DOĞAN
HAVA MUTLU
HAVA MUTLU
NİMET EKİNCİEL
Derslik
8
15:20
DRAMA
N.EKİNCİEL
COĞ-1
ASTUZ
E.YILMAZ
FİZİKLAB
SEÇMÜZ
S.ÇETİN
İNG-1
ASTUZ
Ü. ELHAN
ED-2
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
TEMEL DİNÎ BİLGİLER
TEMEL DİNÎ BİLGİLER
KUR’AN-I KERİM
KUR’AN-I KERİM
DRAMA
HDS
2
3
2
2
1
2
1
2
2
6
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
BİYOLOJİ
COĞRAFYA-1
EDEBİYAT-5
DİN KÜL
FİZİK LABORATUARI
GÖRSEL SANATLAR
ALMANCA-1
KİMYA
MATEMATİK-1
FİZİK LABORATUARI
TARİH-1
EDEBİYAT-1
İNGİLİZCE-1
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 10/D
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
1
08:50
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
Y.DİL
N.ERMİŞ
ALM-2
MAT.
G.ÇELİK
MAT-3
TARİH
F.YAYCI
TARİH-1
CĞRFY
E.TOSUN
COĞ-1
2
09:40
3
10:30
4
11:20
Y.DİL
N.ERMİŞ
ALM-2
MAT.
G.ÇELİK
MAT-3
TARİH
F.YAYCI
TARİH-1
FİZİK
Ü. ELHAN
FİZİKLAB
İ.Y.DİL
Ü.CEYHAN
İNG-3
BİYO
O.AKKUŞ
BİYOL0Jİ
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
Y.DİL
N.ERMİŞ
ALM-2
İ.Y.DİL
Ü.CEYHAN
İNG-3
BİYO
O.AKKUŞ
BİYOL0Jİ
REH.
N.ERMİŞ
ED-1
Y.DİL
N.ERMİŞ
ALM-2
5
12:50
MAT.
G.ÇELİK
MAT-3
D.ANL.
A.TEKEŞ
ED-5
BİYO
O.AKKUŞ
BİYOL0Jİ
6
13:40
7
14:30
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
FİZİK
Ü. ELHAN
FİZİKLAB
MAT.
G.ÇELİK
MAT-3
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
ASTUZ
E.YILMAZ
FİZİKLAB
SEÇMÜZ
S.ÇETİN
İNG-1
ASTUZ
Ü. ELHAN
ED-2
B.EĞT.
B.EĞT.
H.SEYHAN H.SEYHAN
8
15:20
DRAMA
N.EKİNCİEL
COĞ-1
ASTUZ
E.YILMAZ
FİZİKLAB
SEÇMÜZ
S.ÇETİN
İNG-1
ASTUZ
Ü. ELHAN
ED-2
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
TEMEL DİNÎ BİLGİLER
TEMEL DİNÎ BİLGİLER
KUR’AN-I KERİM
KUR’AN-I KERİM
DRAMA
HDS
2
3
2
2
1
2
1
2
2
6
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
OYA AKKUŞ
ERKAN TOSUN
ASLIHAN SERİN TEKEŞ
HAVA MUTLU
ÜMİT ELHAN
SİBEL ÇETİN
BURÇAK ALTUNBULAK
İSMAİL BAŞOĞLU
GÜLİZ ÇELİK
NESRİN ERMİŞ
FÜSUN YAYCI
ASLI AKÜN
NESRİN ERMİŞ
ÜMİT ELHAN
ÜMİT ELHAN
ABDULLAH DOĞAN
ABDULLAH DOĞAN
HAVA MUTLU
HAVA MUTLU
NİMET EKİNCİEL
Derslik
BİYOLOJİ
COĞRAFYA-1
EDEBİYAT-5
DİN KÜL
FİZİK LABORATUARI
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE-3
KİMYA
MATEMATİK-3
KİMYA
TARİH-1
EDEBİYAT-1
ALMANCA-2
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 11/A SAY
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
1
08:50
2
09:40
S.BİYO
O.AKKUŞ
FİZİK
S.MAT.
A.EMİRZE
MAT-2
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
S.FİZİK
E.YILMAZ
FİZİK
S.BİYO
O.AKKUŞ
FİZİK
S.MAT.
A.EMİRZE
MAT-2
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
S.FİZİK
E.YILMAZ
FİZİK
3
10:30
4
11:20
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
DİN K.
HMUTLU
DİN
İ.Y.DİL
Ş.DURSUN
ALM-1
REH.
O.AKKUŞ
FİZİK
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
FELSEFE
ŞKIRIT
ED-5
S.GEO
N.TUZCU
MAT-2
FELSEFE
ŞKIRIT
ED-5
5
12:50
GÖR.MÜZK
S.ÇETİN
GÖRSELS.
S.FİZİK
E.YILMAZ
FİZİK
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
S.KİMYA
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
6
13:40
S.GEO
N.TUZCU
MAT-2
S.FİZİK
E.YILMAZ
FİZİK
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
S.KİMYA
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
7
14:30
8
15:20
S.GEO
N.TUZCU
MAT-2
S.AUZBİL
N.TUZCU
MAT-3
D.ANL.
A.TEKEŞ
ED-5
D.ANL.
A.TEKEŞ
ED-5
İ.Y.DİL
Ş.DURSUN
ALM-1
TCİNK
F.YAYCI
TARİH-1
TCİNK
F.YAYCI
TARİH-1
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FELSEFE
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SEÇMELİ AST. VE UZAY BİL.
SEÇMELİ BİYOLOJİ
SEÇMELİ FİZİK
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ KİMYA
SEÇMELİ MATEMATİK
TC İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
HDS
2
2
1
2
1
2
1
1
4
4
3
4
4
2
3
4
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
ASLIHAN SERİN TEKEŞ
HAVA MUTLU
ŞEYDA KIRIT
SİBEL ÇETİN
ŞİLAN ÖNAL DURSUN
OYA AKKUŞ
NİLAY TUZCU
OYA AKKUŞ
EKREM YILMAZ
NİLAY TUZCU
İSMAİL BAŞOĞLU
NESİBE AYÇA EMİRZE
FÜSUN YAYCI
ASLI AKÜN
BURÇAK ALTUNBULAK
Derslik
EDEBİYAT-5
DİN KÜL
EDEBİYAT-5
GÖRSEL SANATLAR
ALMANCA-1
FİZİK LABORATUARI
MATEMATİK-3
FİZİK DERSLİĞİ
FİZİK DERSLİĞİ
MATEMATİK-2
KİMYA
MATEMATİK-2
TARİH-1
EDEBİYAT-1
İNGİLİZCE-1
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 11/B SAY
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
1
08:50
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
2
09:40
S.GEO
A.EMİRZE
MAT-2
S.BİYO
O.AKKUŞ
FİZİK
S.KİMYA
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
S.KİMYA
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
S.GEO
A.EMİRZE
MAT-2
S.BİYO
O.AKKUŞ
FİZİK
S.KİMYA
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
S.KİMYA
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
3
10:30
4
11:20
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
FELSEFE
ŞKIRIT
ED-5
İ.Y.DİL
Ş.DURSUN
ALM-1
TCİNK
F.YAYCI
TARİH-1
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
S.MAT.
A.ŞİMŞEK
MAT-4
FELSEFE
ŞKIRIT
ED-5
S.FİZİK
E.YILMAZ
FİZİK
5
12:50
S.FİZİK
E.YILMAZ
FİZİK
S.MAT.
A.ŞİMŞEK
MAT-4
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
REH.
A.EMİRZE
MAT-2
6
13:40
S.FİZİK
E.YILMAZ
FİZİK
DİN K.
HMUTLU
DİN
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
S.BİYO
O.AKKUŞ
FİZİK
7
14:30
8
15:20
TCİNK
F.YAYCI
TARİH-1
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
S.AUZBİL
A.EMİRZE
MAT-2
S.BİYO
O.AKKUŞ
FİZİK
İ.Y.DİL
Ş.DURSUN
ALM-1
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
D.ANL.
A.TEKEŞ
ED-5
D.ANL.
A.TEKEŞ
ED-5
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FELSEFE
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SEÇMELİ AST. VE UZAY BİL.
SEÇMELİ BİYOLOJİ
SEÇMELİ FİZİK
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ KİMYA
SEÇMELİ MATEMATİK
TC İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
HDS
2
2
1
2
1
2
1
1
4
4
3
4
4
2
3
4
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
ASLIHAN SERİN TEKEŞ
HAVA MUTLU
ŞEYDA KIRIT
SİBEL ÇETİN
ŞİLAN ÖNAL DURSUN
NESİBE AYÇA EMİRZE
NESİBE AYÇA EMİRZE
OYA AKKUŞ
EKREM YILMAZ
NESİBE AYÇA EMİRZE
İSMAİL BAŞOĞLU
ARZU ŞİMŞEK
FÜSUN YAYCI
ASLI AKÜN
BURÇAK ALTUNBULAK
Derslik
EDEBİYAT-5
DİN KÜL
EDEBİYAT-5
GÖRSEL SANATLAR
ALMANCA-1
MATEMATİK-2
MATEMATİK-2
FİZİK DERSLİĞİ
FİZİK DERSLİĞİ
MATEMATİK-2
KİMYA
MATEMATİK-4
TARİH-1
EDEBİYAT-1
İNGİLİZCE-1
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 11/C SAY
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
1
08:50
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
2
09:40
TCİNK
F.YAYCI
TARİH-1
S.KİMYA
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
S.FİZİK
E.YILMAZ
FİZİK
FELSEFE
ŞKIRIT
ED-5
D.ANL.
A.TEKEŞ
ED-5
S.KİMYA
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
S.FİZİK
E.YILMAZ
FİZİK
FELSEFE
ŞKIRIT
ED-5
3
10:30
4
11:20
5
12:50
6
13:40
7
14:30
S.GEO
A.ŞİMŞEK
MAT-4
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
S.GEO
A.ŞİMŞEK
MAT-4
S.MAT.
G.KMŞOĞLU
MAT-1
S.MAT.
G.KMŞOĞLU
MAT-1
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
TCİNK
F.YAYCI
TARİH-1
GÖR.MÜZK
S.ÇETİN
GÖRSELS.
S.MAT.
G.KMŞOĞLU
MAT-1
S.BİYO
O.AKKUŞ
FİZİK
S.KİMYA
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
S.AUZBİL
A.ŞİMŞEK
MAT-4
İ.Y.DİL
Ş.DURSUN
ALM-1
S.MAT.
G.KMŞOĞLU
MAT-1
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
REH.
E.YILMAZ
FİZİK
DİN K.
HMUTLU
DİN
S.GEO
A.ŞİMŞEK
MAT-4
HDS
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
ASLIHAN SERİN TEKEŞ
HAVA MUTLU
ŞEYDA KIRIT
SİBEL ÇETİN
ŞİLAN ÖNAL DURSUN
EKREM YILMAZ
ARZU ŞİMŞEK
OYA AKKUŞ
EKREM YILMAZ
ARZU ŞİMŞEK
İSMAİL BAŞOĞLU
GÜLAY KAMIŞOĞLU
FÜSUN YAYCI
ASLI AKÜN
BURÇAK ALTUNBULAK
8
15:20
İ.Y.DİL
Ş.DURSUN
ALM-1
D.ANL.
A.TEKEŞ
ED-5
S.BİYO
O.AKKUŞ
FİZİK
S.KİMYA
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FELSEFE
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SEÇMELİ AST. VE UZAY BİL.
SEÇMELİ BİYOLOJİ
SEÇMELİ FİZİK
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ KİMYA
SEÇMELİ MATEMATİK
TC İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
2
2
1
2
1
2
1
1
4
4
3
4
4
2
3
4
Derslik
EDEBİYAT-5
DİN KÜL
EDEBİYAT-5
GÖRSEL SANATLAR
ALMANCA-1
FİZİK DERSLİĞİ
MATEMATİK-4
FİZİK DERSLİĞİ
FİZİK DERSLİĞİ
MATEMATİK-4
KİMYA
MATEMATİK-1
TARİH-1
EDEBİYAT-1
İNGİLİZCE-1
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 11/D TM
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
1
08:50
2
09:40
3
10:30
4
11:20
S.TEDB.
F.ERİN
ED-3
FELSEFE
ŞKIRIT
ED-5
S.COĞ.
D.ÜÇGÜL
COĞ-2
S.MAT.
A.EMİRZE
MAT-2
İ.Y.DİL
Ş.DURSUN
İNG-3
D.ANL.
HŞENEL
ED-4
S.COĞ.
D.ÜÇGÜL
COĞ-2
S.MAT.
A.EMİRZE
MAT-2
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
S.GEO
N.TUZCU
MAT-2
S.MAT.
A.EMİRZE
MAT-2
FELSEFE
ŞKIRIT
ED-5
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
S.GEO
N.TUZCU
MAT-2
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
TCİNK
F.YAYCI
TARİH-1
5
12:50
S.TARİH
F.YAYCI
TARİH-1
S.DİLAN
HŞENEL
ED-4
S.AUZBİL
N.TUZCU
MAT-3
S.COĞ.
D.ÜÇGÜL
COĞ-2
6
13:40
S.TARİH
F.YAYCI
TARİH-1
S.TARİH
F.YAYCI
TARİH-1
TCİNK
F.YAYCI
TARİH-1
S.COĞ.
D.ÜÇGÜL
COĞ-2
7
14:30
S.DİLAN
HŞENEL
ED-4
S.TARİH
F.YAYCI
TARİH-1
Y.DİL
N.ERMİŞ
İNG-3
Y.DİL
N.ERMİŞ
İNG-3
8
15:20
S.DİLAN
HŞENEL
ED-4
İ.Y.DİL
Ş.DURSUN
İNG-3
Y.DİL
N.ERMİŞ
İNG-3
Y.DİL
N.ERMİŞ
İNG-3
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FELSEFE
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SEÇMELİ AST. VE UZAY BİL.
SEÇMELİ COĞRAFYA
SEÇMELİ DİL ANLATIM
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ TARİH
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
TC İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
HDS
2
2
1
2
1
2
1
1
4
3
3
4
4
1
2
3
4
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
HÜLYA ŞENEL
HAVA MUTLU
ŞEYDA KIRIT
SİBEL ÇETİN
ŞİLAN ÖNAL DURSUN
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
NİLAY TUZCU
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
HÜLYA ŞENEL
NİLAY TUZCU
NESİBE AYÇA EMİRZE
UMMAHAN ÖZİŞLİ
ERKAN ÖZMEN
FÜSUN YAYCI
FUNDA ERİN
NESRİN ERMİŞ
Derslik
EDEBİYAT-4
DİN KÜL
EDEBİYAT-5
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE-3
COĞRAFYA-2
MATEMATİK-3
COĞRAFYA-2
EDEBİYAT-4
MATEMATİK-2
MATEMATİK-2
TARİH-1
EDEBİYAT-3
TARİH-1
EDEBİYAT-3
İNGİLİZCE-3
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 11/E TM
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
1
08:50
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
2
09:40
DİN K.
HMUTLU
DİN
D.ANL.
HŞENEL
ED-4
S.GEO
G.KMŞOĞLU
MAT-1
S.COĞ.
D.ÜÇGÜL
COĞ-2
İ.Y.DİL
Ş.DURSUN
İNG-3
FELSEFE
ŞKIRIT
ED-5
TCİNK
M.YÜKSEL
TARİH-2
S.COĞ.
D.ÜÇGÜL
COĞ-2
3
10:30
4
11:20
S.GEO
G.KMŞOĞLU
MAT-1
S.TARİH
M.YÜKSEL
TARİH-2
REH.
ŞKIRIT
ED-4
B.EĞT.
H.SEYHAN
5
12:50
6
13:40
7
14:30
8
15:20
TCİNK
S.COĞ.
S.COĞ.
M.YÜKSEL
D.ÜÇGÜL D.ÜÇGÜL
TARİH-2
COĞ-2
COĞ-2
S.TARİH
S.GEO
S.MAT.
M.YÜKSEL
G.KMŞOĞLU A.ŞİMŞEK
TARİH-2
MAT-1
MAT-4
S.AUZBİL
S.MAT.
S.MAT.
G.KMŞOĞLU A.ŞİMŞEK A.ŞİMŞEK
MAT-1
MAT-4
MAT-4
D.ANL.
S.DİLAN
B.EĞT.
HŞENEL HŞENEL
H.SEYHAN
ED-4
ED-4
T.EDB.
A.TEKEŞ
ED-5
S.MAT.
A.ŞİMŞEK
MAT-4
Y.DİL
N.ERMİŞ
İNG-3
Y.DİL
N.ERMİŞ
İNG-3
S.TEDB.
A.TEKEŞ
ED-5
İ.Y.DİL
Ş.DURSUN
İNG-3
Y.DİL
N.ERMİŞ
İNG-3
Y.DİL
N.ERMİŞ
İNG-3
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
SAADET GENÇER
HAVA MUTLU
ŞEYDA KIRIT
SİBEL ÇETİN
ŞİLAN ÖNAL DURSUN
SAADET GENÇER
GÜLAY KAMIŞOĞLU
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
SAADET GENÇER
GÜLAY KAMIŞOĞLU
ARZU ŞİMŞEK
MUSTAFA YÜKSEL
ASLIHAN SERİN TEKEŞ
MUSTAFA YÜKSEL
ASLIHAN SERİN TEKEŞ
NESRİN ERMİŞ
Derslik
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FELSEFE
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SEÇMELİ AST. VE UZAY BİL.
SEÇMELİ COĞRAFYA
SEÇMELİ DİL ANLATIM
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ TARİH
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
TC İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
HDS
2
2
1
2
1
2
1
1
4
3
3
4
4
1
2
3
4
EDEBİYAT-1
DİN KÜL
EDEBİYAT-5
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE-3
EDEBİYAT-1
MATEMATİK-1
COĞRAFYA-2
EDEBİYAT-1
MATEMATİK-1
MATEMATİK-4
TARİH-2
EDEBİYAT-5
TARİH-2
EDEBİYAT-5
İNGİLİZCE-3
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 11/F DİL
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
1
08:50
2
09:40
3
10:30
S.MAT.
G.ÇELİK
MAT-3
S.COĞ
D.ÜÇGÜL
COĞ-2
REH.
A.KURT
İNG-4
S.BİL.K.
Ü.CEYHAN
İNG-2
TCİNK
F.YAYCI
TARİH-1
S.COĞ
D.ÜÇGÜL
COĞ-2
FELSEFE
ŞKIRIT
ED-5
S.BİL.K.
Ü.CEYHAN
İNG-2
Y.DİL
A.KURT
İNG-4
Y.DİL
A.KURT
İNG-4
S.TEDB.
F.ERİN
ED-3
İ.Y.DİL
R.ALBYRK
ALM-1
4
11:20
Y.DİL
A.KURT
İNG-4
Y.DİL
A.KURT
İNG-4
S.TARİH
F.YAYCI
TARİH-1
D.ANL.
N.EKİNCİEL
ED-2
5
12:50
D.ANL.
N.EKİNCİEL
ED-2
S.UL.İL.
M.YÜKSEL
TARİH-2
S.TARİH
F.YAYCI
TARİH-1
S.MAT.
G.ÇELİK
MAT-3
6
13:40
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
S.UL.İL.
M.YÜKSEL
TARİH-2
GÖR.MÜZK
D.ATMACA
GÖRSELS.
S.1Y.DİL
M.ÜLKER
İNG-2
7
14:30
8
15:20
B.EĞT.
H.SEYHAN
B.EĞT.
H.SEYHAN
S.1Y.DİL
M.ÜLKER
İNG-2
İ.Y.DİL
R.ALBYRK
ALM-1
S.1Y.DİL
M.ÜLKER
İNG-2
S.1Y.DİL
M.ÜLKER
İNG-2
S.DİLAN
N.EKİNCİEL
ED-2
TCİNK
F.YAYCI
TARİH-1
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FELSEFE
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL
SEÇMELİ COĞRAFYA
SEÇMELİ DİL ANLATIM
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ TARİH
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
SEÇMELİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
TC İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
HDS
2
2
1
2
1
2
1
2
6
2
3
2
2
1
2
2
3
4
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
NİMET EKİNCİEL
HAVA MUTLU
ŞEYDA KIRIT
DERYA ATMACA
RUHİ ALBAYRAK
ABDURRAHMAN KURT
MUSTAFA YÜKSEL
MELİS ÜLKER
DİLEK ÇETİN ÜÇGÜL
NİMET EKİNCİEL
GÜLİZ ÇELİK
UMMAHAN ÖZİŞLİ
ERKAN ÖZMEN
MUSTAFA YÜKSEL
FÜSUN YAYCI
FUNDA ERİN
ABDURRAHMAN KURT
Derslik
EDEBİYAT-2
DİN KÜL
EDEBİYAT-5
GÖRSEL SANATLAR
ALMANCA-1
İNGİLİZCE-3
İNGİLİZCE-3
İNGİLİZCE-2
COĞRAFYA-2
EDEBİYAT-2
MATEMATİK-3
TARİH-1
EDEBİYAT-3
TARİH-2
TARİH-1
EDEBİYAT-3
İNGİLİZCE-4
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 12/A SAY
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
1
08:50
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
2
09:40
3
10:30
4
11:20
S.FİZİK
E.YILMAZ
FİZİK
S.GEO
S.GEO
Y.DİL
G.KMŞOĞLU G.KMŞOĞLU B.ALTNBLK
MAT-1
MAT-1
İNG-1
S.MAT.
S.MAT.
S.KİMYA
A.ŞİMŞEK
A.ŞİMŞEK
İ.BAŞOĞLU
MAT-4
MAT-4
KİMYA
İ.Y.DİL
İ.Y.DİL
S.BİYO
M.ÜLKER
M.ÜLKER
L.CİNKARA
İNG-3
İNG-3
BİYOL0Jİ
B.EĞT.
H.SEYHAN
S.FİZİK
E.YILMAZ
FİZİK
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
S.KİMYA
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
S.BİYO
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
B.EĞT.
H.SEYHAN
5
12:50
T.EDB.
A.TEKEŞ
ED-5
DİN K.
HMUTLU
DİN
S.BİL.K
E.YILMAZ
FİZİK
D.ANL.
F.ERİN
ED-3
6
13:40
T.EDB.
A.TEKEŞ
ED-5
S.S.ETK.
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
S.FİZİK
E.YILMAZ
FİZİK
S.MAT.
A.ŞİMŞEK
MAT-4
7
14:30
TRAFİK
Ü.CEYHAN
İNG-4
T.EDB.
A.TEKEŞ
ED-5
S.BİYO
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
S.MAT.
A.ŞİMŞEK
MAT-4
8
15:20
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
35
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
SEÇMELİ BİYOLOJİ
SEÇMELİ FİZİK
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ KİMYA
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLKYARDIM EĞİTİMİ
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
HDS
2
2
1
1
2
1
1
3
3
2
3
4
1
1
1
3
4
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
FUNDA ERİN
HAVA MUTLU
SİBEL ÇETİN
MELİS ÜLKER
LEYLA ORAT CİNKARA
EKREM YILMAZ
LEYLA ORAT CİNKARA
EKREM YILMAZ
GÜLAY KAMIŞOĞLU
İSMAİL BAŞOĞLU
ARZU ŞİMŞEK
İSMAİL BAŞOĞLU
HÜLYA ŞENEL
ŞEYDA KIRIT
ASLIHAN SERİN TEKEŞ
BURÇAK ALTUNBULAK
Derslik
EDEBİYAT-3
DİN KÜL
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE-3
BİYOLOJİ
FİZİK DERSLİĞİ
BİYOLOJİ
FİZİK DERSLİĞİ
MATEMATİK-1
KİMYA
MATEMATİK-4
KİMYA
TARİH-1
EDEBİYAT-5
EDEBİYAT-3
İNGİLİZCE-1
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 12/B SAY
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
1
08:50
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
2
09:40
S.BİYO
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
DİN K.
HMUTLU
DİN
S.MAT.
A.EMİRZE
MAT-2
İ.Y.DİL
M.ÜLKER
İNG-3
S.BİYO
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
S.BİYO
L.CİNKARA
BİYOL0Jİ
S.MAT.
A.EMİRZE
MAT-2
İ.Y.DİL
M.ÜLKER
İNG-3
3
10:30
4
11:20
T.EDB.
A.TEKEŞ
ED-5
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
S.FİZİK
E.YILMAZ
FİZİK
D.ANL.
F.ERİN
ED-3
S.TEDB.
AKALKAN
ED-5
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
S.FİZİK
E.YILMAZ
FİZİK
S.KİMYA
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
5
12:50
6
13:40
B.EĞT.
B.EĞT.
H.SEYHAN H.SEYHAN
REH.
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
T.EDB.
A.TEKEŞ
ED-5
GÖR.MÜZK
S.ÇETİN
GÖRSELS.
S.MAT.
A.EMİRZE
MAT-2
S.S.ETK.
İ.BAŞOĞLU
KİMYA
T.EDB.
A.TEKEŞ
ED-5
7
14:30
S.BİL.K
E.YILMAZ
FİZİK
S.MAT.
A.EMİRZE
MAT-2
S.GEO
G.ÇELİK
MAT-3
TRAFİK
Ü.CEYHAN
İNG-1
8
15:20
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
35
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
SEÇMELİ BİYOLOJİ
SEÇMELİ FİZİK
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ KİMYA
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLKYARDIM EĞİTİMİ
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
HDS
2
2
1
1
2
1
1
3
3
2
3
4
1
1
1
3
4
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
FUNDA ERİN
HAVA MUTLU
SİBEL ÇETİN
MELİS ÜLKER
İSMAİL BAŞOĞLU
EKREM YILMAZ
LEYLA ORAT CİNKARA
EKREM YILMAZ
GÜLİZ ÇELİK
İSMAİL BAŞOĞLU
NESİBE AYÇA EMİRZE
İSMAİL BAŞOĞLU
SAADET GENÇER
ŞEYDA KIRIT
ASLIHAN SERİN TEKEŞ
BURÇAK ALTUNBULAK
Derslik
EDEBİYAT-3
DİN KÜL
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE-3
KİMYA
FİZİK DERSLİĞİ
BİYOLOJİ
FİZİK DERSLİĞİ
MATEMATİK-3
KİMYA
MATEMATİK-2
KİMYA
EDEBİYAT-1
EDEBİYAT-4
EDEBİYAT-5
İNGİLİZCE-1
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 12/C TM
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
1
08:50
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
2
09:40
D.ANL.
N.EKİNCİEL
ED-2
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
Y.DİL
B.ALTNBLK
ALM-2
S.DİLAN
N.EKİNCİEL
ED-2
D.ANL.
N.EKİNCİEL
ED-2
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
Y.DİL
B.ALTNBLK
ALM-2
S.DİLAN
N.EKİNCİEL
ED-2
3
10:30
4
11:20
B.EĞT.
H.SEYHAN
B.EĞT.
H.SEYHAN
S.COĞ.
E.TOSUN
COĞ-1
S.ÇTDT
M.YÜKSEL
TARİH-2
S.ÇTDT
M.YÜKSEL
TARİH-2
S.COĞ.
E.TOSUN
COĞ-1
İ.Y.DİL
E.ERCENİK
İNG-2
S.COĞ.
E.TOSUN
COĞ-1
5
12:50
İ.Y.DİL
E.ERCENİK
İNG-2
GÖR.MÜZK
S.ÇETİN
GÖRSELS.
S.MAT.
A.EMİRZE
MAT-2
S.COĞ.
E.TOSUN
COĞ-1
6
13:40
TRAFİK
Ü.CEYHAN
İNG-1
Y.DİL
B.ALTNBLK
ALM-2
S.MAT.
A.EMİRZE
MAT-2
S.MAT.
A.EMİRZE
MAT-2
7
14:30
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
Y.DİL
B.ALTNBLK
ALM-2
S.GEO
G.KMŞOĞLU
MAT-1
S.MAT.
A.EMİRZE
MAT-2
8
15:20
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
35
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
SEÇMELİ COĞRAFYA
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA
SEÇMELİ DİL ANLATIM
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLKYARDIM EĞİTİMİ
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
HDS
2
2
1
1
2
1
1
4
2
3
2
4
1
1
1
3
4
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
NİMET EKİNCİEL
HAVA MUTLU
SİBEL ÇETİN
ELİF ERCENİK
MUSTAFA YÜKSEL
NESİBE AYÇA EMİRZE
ERKAN TOSUN
MUSTAFA YÜKSEL
NİMET EKİNCİEL
GÜLAY KAMIŞOĞLU
NESİBE AYÇA EMİRZE
ERKAN TOSUN
FUNDA ERİN
ŞEYDA KIRIT
FUNDA ERİN
BURÇAK ALTUNBULAK
Derslik
EDEBİYAT-2
DİN KÜL
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE-2
TARİH-2
MATEMATİK-2
COĞRAFYA-1
TARİH-2
EDEBİYAT-2
MATEMATİK-1
MATEMATİK-2
COĞRAFYA-1
EDEBİYAT-3
EDEBİYAT-5
EDEBİYAT-3
İNGİLİZCE-1
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 12/D TM
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
1
08:50
2
09:40
B.EĞT.
H.SEYHAN
B.EĞT.
H.SEYHAN
S.COĞ.
E.TOSUN
COĞ-1
Y.DİL
B.ALTNBLK
ALM-2
S.TEDB.
F.ERİN
ED-3
S.COĞ.
E.TOSUN
COĞ-1
Y.DİL
B.ALTNBLK
ALM-2
REH.
E.TOSUN
COĞ-1
3
10:30
4
11:20
D.ANL.
N.EKİNCİEL
ED-2
D.ANL.
N.EKİNCİEL
ED-2
S.S.ETK.
E.TOSUN
COĞ-1
S.DİLAN
N.EKİNCİEL
ED-2
S.GEO
G.ÇELİK
MAT-3
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
İ.Y.DİL
E.ERCENİK
İNG-2
TRAFİK
Ü.CEYHAN
İNG-2
5
12:50
İ.Y.DİL
E.ERCENİK
İNG-2
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
DİN K.
HMUTLU
DİN
S.ÇTDT
M.YÜKSEL
TARİH-2
6
13:40
S.MAT.
A.ŞİMŞEK
MAT-4
Y.DİL
B.ALTNBLK
ALM-2
S.ÇTDT
M.YÜKSEL
TARİH-2
S.GEO
G.ÇELİK
MAT-3
7
14:30
S.MAT.
A.ŞİMŞEK
MAT-4
Y.DİL
B.ALTNBLK
ALM-2
S.BİL.K
A.ŞİMŞEK
MAT-4
T.EDB.
F.ERİN
ED-3
8
15:20
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
35
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
SEÇMELİ COĞRAFYA
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA
SEÇMELİ DİL ANLATIM
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLKYARDIM EĞİTİMİ
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
HDS
2
2
1
1
2
1
1
4
2
3
2
4
1
1
1
3
4
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
NİMET EKİNCİEL
HAVA MUTLU
SİBEL ÇETİN
ELİF ERCENİK
ERKAN TOSUN
ARZU ŞİMŞEK
ERKAN TOSUN
MUSTAFA YÜKSEL
NİMET EKİNCİEL
GÜLİZ ÇELİK
ARZU ŞİMŞEK
ERKAN TOSUN
FUNDA ERİN
ŞEYDA KIRIT
FUNDA ERİN
BURÇAK ALTUNBULAK
Derslik
EDEBİYAT-2
DİN KÜL
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE-2
COĞRAFYA-1
MATEMATİK-4
COĞRAFYA-1
TARİH-2
EDEBİYAT-2
MATEMATİK-3
MATEMATİK-4
COĞRAFYA-1
EDEBİYAT-3
EDEBİYAT-5
EDEBİYAT-3
İNGİLİZCE-1
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 12/E SOS
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
1
08:50
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
2
09:40
S.ÇTDT
M.YÜKSEL
TARİH-2
S.DİLAN
N.EKİNCİEL
ED-2
S.COĞ.
E.TOSUN
COĞ-1
İ.Y.DİL
M.ÜLKER
İNG-3
S.ÇTDT
M.YÜKSEL
TARİH-2
S.DİLAN
N.EKİNCİEL
ED-2
S.COĞ.
E.TOSUN
COĞ-1
İ.Y.DİL
M.ÜLKER
İNG-3
3
10:30
4
11:20
S.BİL.K.
F.YAYCI
TARİH-1
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
S.DİLAN
N.EKİNCİEL
ED-2
TRAFİK
Ü.CEYHAN
İNG-2
S.BİL.K.
F.YAYCI
TARİH-1
Y.DİL
B.ALTNBLK
İNG-1
S.ÇTDT
M.YÜKSEL
TARİH-2
S.MAT.
A.EMİRZE
MAT-2
5
12:50
6
13:40
B.EĞT.
B.EĞT.
H.SEYHAN H.SEYHAN
S.MAT.
A.EMİRZE
MAT-2
S.ÇTDT
M.YÜKSEL
TARİH-2
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
DİN K.
HMUTLU
DİN
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
7
14:30
D.ANL.
N.EKİNCİEL
ED-2
GÖR.MÜZK
D.ATMACA
GÖRSELS.
D.ANL.
N.EKİNCİEL
ED-2
REH.
F.YAYCI
TARİH-1
8
15:20
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
35
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
SEÇMELİ COĞRAFYA
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA
SEÇMELİ DİL ANLATIM
SEÇMELİ MANTIK
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLKYARDIM EĞİTİMİ
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
HDS
2
2
1
1
2
1
2
4
4
3
2
2
1
1
3
4
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
NİMET EKİNCİEL
HAVA MUTLU
DERYA ATMACA
MELİS ÜLKER
FÜSUN YAYCI
FÜSUN YAYCI
ERKAN TOSUN
MUSTAFA YÜKSEL
NİMET EKİNCİEL
ŞEYDA KIRIT
NESİBE AYÇA EMİRZE
ASLI AKÜN
MUSTAFA YÜKSEL
ASLI AKÜN
BURÇAK ALTUNBULAK
Derslik
EDEBİYAT-2
DİN KÜL
GÖRSEL SANATLAR
İNGİLİZCE-3
TARİH-1
TARİH-1
COĞRAFYA-1
TARİH-2
EDEBİYAT-2
EDEBİYAT-5
MATEMATİK-2
EDEBİYAT-1
TARİH-2
EDEBİYAT-1
İNGİLİZCE-1
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Konu
:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 12/F DİL
Abdullah DOĞAN
Okul Müdürü
1
08:50
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
2
09:40
S.1Y.DİL
A.KURT
İNG-4
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
D.ANL.
N.EKİNCİEL
ED-2
S.1Y.DİL
A.KURT
İNG-4
S.1Y.DİL
A.KURT
İNG-4
İ.Y.DİL
R.ALBYRK
ALM-2
S.1Y.DİL
A.KURT
İNG-4
S.1Y.DİL
A.KURT
İNG-4
3
10:30
4
11:20
B.EĞT.
H.SEYHAN
B.EĞT.
H.SEYHAN
Y.DİL
Ş.DURSUN
İNG-3
S.1Y.DİL
A.KURT
İNG-4
S.MAT.
A.EMİRZE
MAT-2
Y.DİL
Ş.DURSUN
İNG-3
REH.
Ş.DURSUN
İNG-3
S.TEDB.
A.AKÜN
ED-1
5
12:50
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
S.DİLAN
N.EKİNCİEL
ED-2
S.DİLAN
N.EKİNCİEL
ED-2
Y.DİL
Ş.DURSUN
İNG-3
6
13:40
D.ANL.
N.EKİNCİEL
ED-2
S.DİLAN
N.EKİNCİEL
ED-2
S.COĞ
E.TOSUN
COĞ-1
Y.DİL
Ş.DURSUN
İNG-3
7
14:30
DİN K.
HMUTLU
DİN
GÖR.MÜZK
D.ATMACA
GÖRSELS.
S.COĞ
E.TOSUN
COĞ-1
T.EDB.
A.AKÜN
ED-1
8
15:20
TELAFİ
UYGULANACAK
TARİHLER
14.02.2015
21.02.2015
28.02.2015
07.03.2015
35
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İKİNCİ YABANCI DİL
REHBERLİK VE YÖNLENDİRM
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL
SEÇMELİ COĞRAFYA
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA
SEÇMELİ DİL ANLATIM
SEÇMELİ İNGİLİZ EDEBİYATI
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLKYARDIM EĞİTİMİ
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
HDS
2
2
1
1
2
1
6
2
2
3
2
2
1
1
3
4
Öğretmen
HÜSEYİN SEYHAN
NİMET EKİNCİEL
HAVA MUTLU
DERYA ATMACA
RUHİ ALBAYRAK
ŞİLAN ÖNAL DURSUN
ABDURRAHMAN KURT
ERKAN TOSUN
MUSTAFA YÜKSEL
NİMET EKİNCİEL
MELİS ÜLKER
NESİBE AYÇA EMİRZE
ASLI AKÜN
MUSTAFA YÜKSEL
ASLI AKÜN
ŞİLAN ÖNAL DURSUN
Derslik
EDEBİYAT-2
DİN KÜL
GÖRSEL SANATLAR
ALMANCA-2
İNGİLİZCE-3
İNGİLİZCE-4
COĞRAFYA-1
TARİH-2
EDEBİYAT-2
İNGİLİZCE-3
MATEMATİK-2
EDEBİYAT-1
TARİH-2
EDEBİYAT-1
İNGİLİZCE-3
Download

:Telafi Haftalık Ders Dağıtım Programı