EK - 4A
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Adres
:ÇAĞRI OMARKÖY
Telefon
Mail
: Talatpaşa Mah. Eski İstanbul Cad. Ürpek Apt. Kat:3 Daire:8
Edirne / Merkez
: 0543-3041354
: [email protected]
2. Doğum Tarihi
: 25.07.1988
3. Unvanı
: OKUTMAN
4. Öğrenim Durumu
: Lisans
Derece
Amerikan Kültürü ve Ed.
Lisans
Üniversite
Alan
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yıl
20062010
Yüksek Lisans
Doktora
5. Akademik Unvanlar
2014- OKUTMAN
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
1) The extreme examples of the common vocabulary terms that are contained by 47 world
languages ( 2007)
2) The futuristic flow charts of the social integrity of cultures of East/West (2008)
3) The Gothic Research on the oldest Church that takes place in North Europe (2008)
4) The Secret Symbols that were embedded into films (2010)
5) Subcultures that were created by and after the Postwar Era (2010)
6) The oldest pagan communities (2011)
7) A perspective through Deleusizm (2013)
8.Projeler
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Download

Özgeçmiş Dosyası İçin Tıklayınız