EK - 4A
1. Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Adres
ÖZGEÇMİŞ
: Ali Osman Maviş
:Atakent mah.Soyak Park Aparts A2-140 Halkalı
Telefon
Mail
:05427718101
:[email protected]
2. Doğum Tarihi
:07.04.1980
3. Unvanı
: Bilim Doktoru
4. Öğrenim Durumu
:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Diş Hekimliği
Fakültesi
Diş Hekimliği
Fakültesi
Yeditepe Üniversitesi
2004
Ankara Üniversitesi
2011
5. Akademik Unvanlar
Doktora Tarihi: 07.11.2011
Yrd.Doç.Dr
: 10.10.2012
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
DEĞİŞİK KÖK KANAL PATLARI İLE YAPILAN ENDODONTİK TEDAVİLERDE KANAL
DOLGU MADDESİNİN FARKLI TEKNİKLER KULLANILARAK KÖK KANALINDAN
UZAKLAŞTIRILMASINDA ETKİNLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
Çelikten, B., Çelikten, Ç.Z., Namazoğlu, B., Maviş, A.O. Geniş periapikal lezyonlu
dişlerin cerrahi olmayan endodontik yöntem ile tedavisi : Bir olgu sunumu. Ankara
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (yayında)
Çelikten, B., Çelikten, Ç.Z., Namazoğlu, B., Bilici, Ö., MaviĢ, A.O. Intrüze olmuş
daimi kesici dişlerin cerrahi extrüzyon ile tedavisi : Bir olgu sunumu. Atatürk Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (yayında)
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
8.Projeler
9.İdari Görevler
Boyabat 75.yıl Devlet Hastanesi Diş polk.(Klinik Şefi)
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim koordinatörü
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
Türk Endodonti Derneği
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
2013-14
2014-15
1-2
1-2
Maddeler bilgisi
Endodonti 2
2014-15
1-2
Endodonti 3
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
1
-
Öğrenci
Sayısı
54
1
1
53
2
2
41
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Download

Özgeçmiş (CV) - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi