ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Mail
:Semen Son
2. Doğum Tarihi
:27.07.1976
3. Unvanı
:Dr.
4. Öğrenim Durumu
:
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
:[email protected]
Alan
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
İşletme
İşletme
Üniversite
Yıl
Boğaziçi Üniversitesi
1998
Pennsylvania State University
Yaşar Üniversitesi
2000
2014
5. Akademik Unvanlar: PhD, MBA
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Fatih Dalkılıç ile birlikte, (2011). Aile İşletmelerine Genel Bakış: Kurumsallaşma yolunda atılacak
adımlar. Dayanışma Dergisi, 113, 25-33.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
Risk Management (kitap bölümü- devam etmekte olan çalışma)
Diversification (kitap bölümü- devam etmekte olan çalışma)
The future of e-business research (makale- devam etmekte olan çalışma)
Internet search as Proxy for stock return volatility in the case of Turkish markets (makale- devam etmekte olan
çalışma)
8.Projeler
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
Türk Ekonomik Hukuk Araştırmalar Vakfı
11.Ödüller
Pennsylvania State University, Graduate Fellowship (%100 eğitim bursu)
Yaşar Üniversitesi %100 eğitim bursu
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
2012/2013
2012/2013
2012/2013
Dönem
Dersin Adı
1.
1.
1.
Internet Marketing and EBusiness Strategy
Micro Economics
Business Communication
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
3
3
2
1
Öğrenci
Sayısı
40
40
5
Download

ÖZGEÇMİŞ - MEF Üniversitesi