EK - 4A
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Adres
Telefon
Mail
: Gökhan HINIZ
Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay – Konya:
: 0332 221 52 67
: [email protected]
2. Doğum Tarihi
: 22.03.1985
3. Unvanı
: Okutman
4. Öğrenim Durumu
: Lisans
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Üniversite
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yıl
2003-2008
İngiliz Dili Eğitimi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2014 -
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğ er Yayınlar
8.Projeler
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiğ i lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uyg
Öğrenci
Sayısı
2011/2012
Güz
Genel İngilizce (Hazırlık)
22
40
2011/2012
Güz
Mesleki İngilizce (Hazırlık)
5
35
2011/2012
Bahar
Genel İngilizce (Hazırlık)
20
40
2011/2012
Bahar
Mesleki İngilizce (Hazırlık)
5
35
2012/2013
Güz
Genel İngilizce (Hazırlık)
24
24
2013/2014
Güz
Genel İngilizce
6
24
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Download

Özgeçmiş Dosyası İçin Tıklayınız